• Finansowa ocena inwestycji rzeczowych. Feasibility study

Finansowa ocena inwestycji rzeczowych. Feasibility study

 • Autor: Paweł Felis
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-233-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 247/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi połączenie akademickich rozważań z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi procesu analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń oraz krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu problematyki objętej tytułami poszczególnych rozdziałów. W strukturze podręcznika znalazły się następujące zagadnienia:
− podstawy teorii inwestycji rzeczowych,
− rozwiązania zalecane przez UNIDO,
− podstawowe zasady oraz metody prognozowania poszczególnych kategorii przepływów pieniężnych netto,
− istota stopy dyskontowej oraz możliwe sposoby jej ustalania,
− bezwzględne i względne metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Autor kompleksowo przedstawił złożoność problematyki inwestycji rzeczowych. Podjęte rozważania teoretyczno-metodyczne zweryfikowane zostały na przykładach liczbowych. Pewną nowością jest graficzne przedstawienie szeregu istotnych kwestii w postaci rysunków.

Książka może być wykorzystana na kilku poziomach zaawansowania. Adresowana jest do osób studiujących ekonomię, finanse, zarządzanie oraz menedżerów i inwestorów oczekujących interesujących publikacji stanowiących pomoc w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Spis treści:
 
Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota projektów inwestycyjnych, ich opłacalność i ryzyko

1.1. Inwestycje – pojęcia, podstawowe cechy
1.2. Klasyfikacje inwestycji rzeczowych
1.3. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji
1.4. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji
1.5. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego
1.6. Podstawowe źródła finansowania inwestycji  rzeczowych

Rozdział 2. Zakres feasibility study (studium wykonalności) według metodyki UNIDO

2.1. Geneza i historia projektu
2.2. Analiza rynku i koncepcji marketingowej
2.3. Zużycie surowców i innych nakładów
2.4. Lokalizacja i środowisko
2.5. Rozwiązania techniczne projektu
2.6. Strona organizacyjna przedsięwzięcia  i koszty ogólnozakładowe
2.7. Zasoby ludzkie
2.8. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
2.9. Analiza finansowa i ocena projektu
 
Rozdział 3. Szacowanie przepływów pieniężnych
współautor Maciej Tywończuk

3.1. Informacje podstawowe o prognozowaniu przepływów pieniężnych
3.2. Zasady ustalania przepływów pieniężnych
3.2.1. Różnicowe ujęcie przepływów pieniężnych
3.2.2. Koszty zapadłe (koszty utopione)
3.2.3. Koszty utraconych korzyści
3.2.4. Okresy planowania
3.2.5. Efekty pośrednie (skutki uboczne)
3.2.6. Modelowanie realne i nominalne
3.2.7. Wiarygodność źródeł
3.2.8. Koszty przygotowanej prognozy
3.3. Przepływy pieniężne w poszczególnych  fazach cyklu projektu
3.3.1. Przepływy pieniężne w fazie uruchomienia projektu
3.3.2. Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji projektu
3.3.3. Przepływy pieniężne w fazie likwidacji projektu
3.3.4. Praktyczne wskazówki szacowania wybranych kategorii przepływów
3.3.4.1. Przepływy operacyjne
3.3.4.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
3.3.4.3. Przepływy finansowe (finansowanie projektu kapitałem obcym)
3.3.4.4. Strumienie pieniężne podatkowe
3.4. Formuły i algorytmy stosowane do ustalania  przepływów pieniężnych netto

Rozdział 4. Charakterystyka stopy dyskontowej i modeli wykorzystywanych do jej obliczania
współautor Maciej Tywończuk
 
4.1. Istota wyznaczania stopy dyskontowej
4.2. Modele i metody wspomagające wyznaczanie stopy dyskontowej
4.2.1. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody składania czynników ryzyka
4.2.2. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody wyceny aktywów
4.2.3. Określanie stopy dyskontowej za pomocą  średniego ważonego kosztu kapitału
4.2.4. Określanie stopy dyskontowej za pomocą krańcowego  kosztu
kapitału

Rozdział 5. Narzędzia wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych

5.1. Proste metody oceny opłacalności
5.1.1. Prosty okres zwrotu
5.1.2. Księgowa stopa zwrotu
5.1.3. Próg rentowności
5.2. Dyskontowe metody oceny opłacalności
5.2.1. Podstawowe metody dyskontowe
5.2.1.1. Wartość bieżąca (zaktualizowana) netto
5.2.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
5.2.1.3. Indeks rentowności inwestycji
5.2.2. Zmodyfikowane metody dyskontowe
5.2.2.1. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto
5.2.2.2. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
5.2.2.3. Zmodyfikowany indeks rentowności inwestycji
5.2.3. Pozostałe metody dyskontowe
5.2.3.1. Zdyskontowany okres zwrotu
5.2.3.2. Równoważna rata roczna oraz wartość bieżąca netto nieskończonej powtarzalności
5.3. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie opłacalności

Rozdział 6. Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych

6.1. Ryzyko w planowaniu inwestycji
6.2. Statystyczne miary ryzyka
6.3. Metoda równoważnika pewności
6.4. Analiza wrażliwości
6.5. Analiza scenariuszy
6.6. Analiza drzew decyzyjnych
6.7. Metody symulacyjne

Bibliografia

Indeks rzeczowy

dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski:

Niewątpliwą wartością recenzowanej publikacji jest umiejętne połączenie teoretycznych rozważań z praktycznymi wskazówkami i rekomendacjami dotyczącymi procesu analizy i oceny inwestycji rzeczowych. Struktura oraz układ książki ułatwiają zrozumienie całej złożoności problematyki finansowej oceny inwestycji rzeczowych.

Zaletą książki są niewątpliwie liczne opisy studiów przypadków, ilustrujące prezentowane rozważania i pozwalające na łatwiejsze zrozumienie prezentowanych treści.

Książka może być wykorzystywana przez studentów kierunku finanse i bankowość, może być również pomocna dla praktyki gospodarczej, a szczególnie dla osób przygotowujących projekty inwestycyjne i dokonujących oceny ich opłacalności.

Paweł Felis
dr hab., absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Finansów. Autor i współautor około 70 publikacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na trzech obszarach dociekań naukowych: teoria i praktyka podatków majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków obciążających posiadane przez przedsiębiorców nieruchomości; problematyka opodatkowania działalności przedsiębiorstwa; ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wypromował na SGH około 120 licencjatów i magistrów. Kilkakrotnie znalazł się na liście TOP 10 dziesięciu najlepszych w ocenie studentów wykładów prowadzonych w SGH. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Przez całą swoją aktywność zawodową zainteresowania naukowe łączy z pracą w praktyce gospodarczej (Bank Pekao SA w Warszawie, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane