• Kontrowersje wokół finansów

Kontrowersje wokół finansów

 • Autor: Teresa Famulska Jerzy Nowakowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-490-4
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  17.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna. Prezentowana monografia stanowi szóstą pozycję w cyklu „Studia Finansów i Bankowości”. Przesłankami jej opracowania stały się ranga i aktualność zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnych systemów finansowych. Prezentowane wyniki studiów i analiz wskazują na istotne problemy praktyczne i teoretyczne, stanowią też inspirację do dyskusji oraz dalszych badań i poszukiwań. Książka adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale także do praktyków.

Autorzy monografii reprezentują różne ośrodki akademickie zajmujące się problematyką finansową. Jest to opracowanie międzyuczelniane i ogólnopolskie. Zarząd Stowarzyszenia powierzył funkcje redaktorów naukowych profesor Teresie Famulskiej, kierownikowi Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz profesorowi Jerzemu Nowakowskiemu, kierowniowi Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spis treści:

Misja Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
 
Wstęp
 
Część I. Kontrowersje wokół systemu bankowego oraz instytucji i instrumentów rynku finansowego
 
Rozdział 1. Kontrowersje wokół definicji instytucji finansowych oraz kredytowych
Iwona Dorota Czechowska
 
Rozdział 2. Regulacje dotyczące europejskiego rynku usług płatniczych a system płatniczy w Polsce
Janina Harasim
 
Rozdział 3. Ryzyko upadłości systemu finansowego – przykład instytucji too big to fail w sektorze bankowości inwestycyjnej
Mariusz Staniszewski
 
Rozdział 4. Rozwój rynku obligacji nieskarbowych na przykładzie Catalyst
Krzysztof Borowski
 
Rozdział 5. Konstrukcja i test empiryczny modelu Blacka-Scholesa
Arkadiusz Orzechowski
 
Rozdział 6. Modyfikacje opcji barierowych i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem
Ewa Dziawgo
 
Część II. Kontrowersje wokół finansów publicznych
 
Rozdział 7. Kontrowersje wokół wdrażania nowoczesnych instrumentów nowego zarządzania publicznego w Polsce – zagadnienia wybrane
Beata Filipiak
 
Rozdział 8. Finansowe skutki reformy emerytalnej – ujęcie systemowe
Piotr Kania
 
Rozdział 9. Kontrowersje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Sławomira Kańduła
 
Rozdział 10. Problem doboru mierników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Anna Pyka
 
Rozdział 11. Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a zasady federalizmu fiskalnego – wybrane problemy polityki budżetowej
Aneta Skoczylas-Tylman, Tomasz Uryszek
 
Rozdział 12. Kierunki i metody racjonalizacji gospodarki finansowej gmin w Polsce – aspekty wybrane
Magdalena Zioło
 
Rozdział 13. Pomoc publiczna w działalności jednostek samorządu terytorialnego
Magdalena Kogut-Jaworska
 
Rozdział 14. Opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych – problem podatnika i władzy fiskalnej
Jolanta Gałuszka
 
Część III. Kontrowersje wokół finansów przedsiębiorstw
 
Rozdział 15. Współczesne koncepcje celu przedsiębiorstwa w aspekcie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju
Anna Doś
 
Rozdział 16. Wykorzystanie innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa
Joanna Błach
 
Rozdział 17. Innowacyjność MSP w Polsce – typ wdrażanych innowacji a formy i źródła ich finansowania
Marzena Krawczyk, Bożena Mikołajczyk
 
Rozdział 18. Emisja akcji a problem relacji inwestorskich i nadzoru korporacyjnego (właścicielskiego)
Gabriela Łukasik

Rozdział 19. Dylematy w obrębie polityki kredytowej przedsiębiorstwa
Maria Gorczyńska
 
Rozdział 20. Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach aplikacji instrumentów zarządzania ryzykiem – ujęcie modelowe
Monika Wieczorek-Kosmala
 
Rozdział 21. Identyfikacja czynników wpływających na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w obszarze finansowym
Jacek Nowak
 
Informacja o autorach

Teresa Famulska
prof. AE dr hab. Kierownik Zakładu Finansów Publicznych, Katedra Finansów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Jerzy Nowakowski
prof. zw. dr hab. Kierownik Katedry Bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane