• Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty

 • Autor: Beata Filipiak Jerzy Ruszała
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-991-7
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  12.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne miejsca oraz roli instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości w środowisku lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji i oceny instrumentów stymulowania przedsiębiorczości). Odznacza się oryginalnym i nowatorskim podejściem do problematyki kształtowania relacji między samorządem terytorialnym a instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami.

Autorzy kładą nacisk nie tylko na potrzebę tworzenia tych relacji, ale również wskazują kierunki oddziaływania na przebieg procesów pobudzania przedsiębiorczości. Lektura książki pozwala czytelnikowi na poznanie nie tylko teoretycznych zagadnień kształtowania relacji między instytucjami finansowymi, przedsiębiorcami, sektorem pozarządowym i samorządami jako partnerami kreującymi rozwój przedsiębiorczości, zawiera również sporą porcję przydatnej w praktyce wiedzy.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Lokalna przedsiębiorczość jako szansa na aktywizację społeczności lokalnych
 
1.1. Lokalna przedsiębiorczość i elementy lokalnego rozwoju gospodarczego
1.2. Rola i wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę lokalną
1.3. Uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
1.4. Zasoby (instrumenty) finansowe i niefinansowe w budowaniu rozwoju przedsiębiorczości podmiotów sektora MSP
1.5. Instytucje wspierające przedsiębiorczość
 
Rozdział 2. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości
 
2.1. Zadania władz samorządowych we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości
2.2. Budżetowe instrumenty we wspieraniu przedsiębiorczości
2.3. Współpraca samorządu z instytucjami otoczenia biznesu
2.4. Inne formy instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych działań samorządu na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości
 
Rozdział 3. Organizacje pozarządowe w świetle teorii i praktyki gospodarczej
 
3.1. Istota organizacji pozarządowych w polskim systemie gospodarczym i demokratycznym państwie
3.2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości
3.3. Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem samorządowym w zakresie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości
3.4. Współdziałanie organizacji pozarządowych w realizacji działań polskiego Rządu dotyczących misji wspierania sektora MSP przy wykorzystaniu pomocy Unii Europejskiej
i innych funduszy

Rozdział 4. Sformalizowany i niesformalizowany rynek kapitału prywatnego w finansowaniu rozwoju przedsiębiorczości
 
4.1. Sformalizowany i niesformalizowany rynek pozyskiwania kapitału prywatnego
4.2. NewConnect w finansowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
4.3. Rynek „private equity” i „venture capital” jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorczości
4.4. Znaczenie „business angels” w finansowaniu innowacyjności
4.5. Project Finance w finansowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności
4.6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorczości
 
Rozdział 5. Miejsce funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych w aktywizacji gospodarczej rozwoju
 
5.1. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe jako instytucjonalna forma łagodzenia zgłaszanych przez MSP barier w dostępie do zewnętrznego finansowania MSP
5.2. Praktyczny zakres współpracy MSP i funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
5.3. Wyznaczniki kontynuacji współpracy MSP z funduszami w okresie spłaty zaciągniętych wierzytelności
 
Rozdział 6. Model aktywnego wspierania rozwoju MSP przez instytucje otoczenia biznesu, fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych
 
6.1. Wyznaczniki wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu
6.2. Model aktywnego wspierania sektora MSP przez instytucje otoczenia biznesu
6.3. Wyznaczniki zmian w relacjach instytucji otoczenia biznesu i partnerów publicznych jako podmiotów wspierających przedsiębiorczość
6.4. Praktyczne wyznaczniki korzystania przez przedsiębiorców z oferty instytucji otoczenia biznesu
 
Bibliografia

Beata Filipiak
prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert w zakresie PPP i finansów zrównoważonych.

Książki tego autora

Jerzy Ruszała
Doktor nauk ekonomicznych, propagator innowacyjnych działań świata biznesu i sektora samorządowego. Długoletni samorządowiec w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i doradca rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP oraz NGO.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane