• Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

 • Autor: Marta Postuła
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-382-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona została skala transferów publicznych i złożoność tego procesu. Czytelnicy będą mieli okazję poznać opinie najważniejszych osób w kraju odpowiedzianych za zarządzanie środkami publicznymi, czyli poznać mocne i słabe strony tego procesu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Transfery w gospodarce a sektor finansów publicznych

Wprowadzenie
1.1. Teorie ekonomiczne a finanse publiczne
1.2. Sektor finansów publicznych elementem sektora publicznego
1.3. Transfery w sektorze finansów publicznych
1.4. Międzynarodowe przepływy finansowe
1.4.1. Transfery z międzynarodowych instytucji finansowych
1.4.2. Rozliczenia z Unią Europejską
1.4.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
1.4.4. Nowe źródła finansowania projektów rozwojowych
Podsumowanie

Rozdział 2. Sektor finansów publicznych (podstawowe przepływy)

Wprowadzenie
2.1. Wpływ wydatków sektora finansów publicznych na wzrost w  danym wymiarze czasu
2.2. Wydatki podsektora rządowego
2.3. Wydatki podsektora samorządowego
2.4. System ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych
2.4.1. System ubezpieczeń społecznych
2.4.2. Wydatki na świadczenia zdrowotne
2.5. Tradycyjne instrumenty redystrybucji środków publicznych
2.5.1. Dotacje
2.5.2. Subwencje
2.5.3. Gwarancje i poręczenia
2.5.4. Pożyczki na restrukturyzację jednostek samorządu terytorialnego
Podsumowanie

Rozdział 3. Narzędzia efektywnego zarządzania środkami publicznymi – polskie błędy i sukcesy

Wprowadzenie
3.1. Planowanie wieloletnie, w tym programy wieloletnie
3.1.1. Planowanie wieloletnie i średniookresowe
3.1.2. Programy wieloletnie jako element ustawy budżetowej
3.1.3.  Ocena aktualnego systemu planowania wieloletniego w Polsce
3.2. Budżetowanie zadaniowe
3.2.1. Budżet zadaniowy elementem zarządzania publicznego
3.2.2. Stan polskich prac nad budżetem zadaniowym
3.2.3.  Dalsze kierunki działania w celu wykorzystania budżetu zadaniowego  w Polsce
3.3. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
3.3.1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
3.3.2. Polskie rozwiązania w zakresie audytu wewnętrznegoi kontroli zarządczej
3.3.3. Dylematy związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i kontroli
zarządczej w sektorze finansów publicznych
3.4. Przeglądy wydatkowe – narzędzie wspierające efektywne zarządzanie  środkami publicznymi
3.4.1 Proefektywnościowe podejście do wydatków publicznych
3.4.2. Zalety i wady przeglądów wydatkowych
Podsumowanie

Rozdział 4. Instytucjonalne rozwiązania w sektorze finansów publicznych i ich efektywność

Wprowadzenie
4.1. Lista jednostek sektora finansów publicznych
4.2. Ewolucja form organizacyjnych w sektorze finansów publicznych
4.3. Analiza ekonomiczna wybranych podmiotów publicznych
4.3.1. Państwowe fundusze celowe
4.3.2. Agencje wykonawcze
4.3.3. Państwowe osoby prawne
4.3.4. Instytucje gospodarki budżetowej
Podsumowanie

Rozdział 5. Praktyka zarządzania środkami publicznymi w okresie transformacji w Polsce

Wprowadzenie
5.1. Podstawowe założenia badań ilościowych i jakościowych
5.2. Analizy i wnioski z przeprowadzanego badania
5.3. Wywiady z wiceministrami finansów odpowiedzialnymi za budżet
5.3.1. Elżbieta Chojna-Duch – wywiad autoryzowany
5.3.2. Halina Wasilewska-Trenkner – wywiad autoryzowany
5.3.3. Elżbieta Suchocka-Roguska – wywiad autoryzowany

Podsumowanie
Zakończenie
Aneks
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Halina Wasilewska-Trenkner:

Wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, że dotychczasowa idea, dotychczasowe konstrukcje związane ze sposobami pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi muszą ulec rewizji.

Elżbieta Chojna-Duch:

Zawsze funkcja redystrybucyjna jest funkcją podstawową ?nansów publicznych, najpełniej ujmuje istotę ?nansów publicznych, sektora ?nansów publicznych, czyli jest to konieczność wykorzystania dochodu narodowego, produktu krajowego brutto nie tam, gdzie on powstaje i nie tylko przez te jednostki, które go wytwarzają, ale w układzie terytorialnym.

Elżbieta Suchocka-Roguska:

Zarządzając środkami publicznymi trzeba cały czas szukać jakichś nowych rozwiązań, nie można poprzestać na tym, co się robiło dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Świat idzie do przodu i od pewnych rzeczy trzeba odchodzić i wprowadzać nowe zasady zarządzania i gospodarowania.

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc:

Monogra?a stanowi cenną i oryginalną pozycję, która z pewnością będzie szeroko wykorzystywana jako materiał uzupełniający dla potrzeb dydaktyki akademickiej w obszarze ?nansów publicznych, jak również źródło cennej inspiracji badawczej. Wielopłaszczyznowe ujęcie łączące aspekty teoretyczne i praktyczne zarządzania polskimi ?nansami publicznymi w zmieniających się uwarunkowaniach globalnej gospodarki, wzbogacone opiniami doświadczonych praktyków budżetowych, w sposób jednoznaczny przesądza o walorach dzieła.

Marta Postuła
prof. dr hab., kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze oraz praktyczne dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem finansami z wykorzystaniem instrumentów zapewniających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Autorka i współredaktorka krajowych i zagranicznych publikacji książkowych z dziedziny finansów oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane