• Finanse kategorie zjawiska i procesy podmioty

Finanse kategorie zjawiska i procesy podmioty

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 409/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie


Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Współczesne finanse bowiem coraz bardziej dominują w rzeczywistości ekonomicznej i nie sposób przedstawić ich w oderwaniu od całości życia ekonomicznego. Autorzy oparli konstrukcję podręcznika na trzech filarach, którymi są kategorie, zjawiska i procesy, wreszcie podmioty. Kategorie finansowe tworzą język opisu zjawisk i procesów finansowych powstających na skutek przyczynowo-skutkowych powiązań podmiotów sfery finansowej i sfery realnej gospodarki rynkowej. W tworzeniu sieci powiązań finansowych prym wiodą instytucje finansowe i rynki finansowe, a wszechobecne pojęcia stopy zwrotu i ryzyka przenoszą się na sferę rzeczową.

Podręcznik odpowiada na potrzeby dydaktyczne studentów kierunków finansów i rachunkowości, ekonomii, zarządzania, realizowane w ramach przedmiotów: finanse, podstawy finansów, finanse i bankowość. Zaletą podręcznika jest układ i przejrzystość rozważań, a szczegółowy indeks rzeczowy służy Czytelnikowi pomocą w dostrzeganiu wielowymiarowości zjawisk i procesów finansowych.

Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Finanse w nauce i gospodarce
 
1.1. Finanse jako dyscyplina naukowa  
1.1.1. Przedmiot i zakres finansów
1.1.2. Finanse a ekonomia
1.1.3. Finanse a zarządzanie
1.1.4. Finanse a inne dyscypliny nauki
1.2. Finanse w gospodarce rynkowej
1.2.1. Istota i systematyka finansów
1.2.2. Funkcje finansów  
1.2.3. Finanse w systemie regulacji prawnych

Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe

2.1. Pieniądz  
2.1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza
2.1.2. Droga do pieniądza współczesnego
2.2. Kapitał w finansach
2.2.1. Pojęcie kapitału i pojęcia towarzyszące
2.2.2. Pieniądz a kapitał
2.2.3. Cykl obrotu i formy kapitału  
2.3. Instrumenty finansowe
2.3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
2.3.2. Wierzycielskie instrumenty finansowe  
2.3.3. Właścicielskie instrumenty finansowe
2.3.4. Finansowe instrumenty pochodne
2.4. Ryzyko w finansach   
2.4.1. Istota i systematyka
2.4.2. Ryzyko rynkowe w działaniu podmiotów sfery  realnej i finansowej  
2.4.3. Podmioty sfery realnej i finansowej w reakcji  na ryzyko

Rozdział 3. Parametry monetarne i ich znaczenie w finansach

3.1. Cena  
3.1.1. Istota i mechanizm
3.1.2. Funkcje ceny  
3.1.3. Deformacje ceny i ich skutki  
3.2. Stopa procentowa  
3.2.1. Istota i mechanizm
3.2.2. Funkcje stopy procentowej  
3.2.3. Struktura stopy procentowej   
3.3. Kurs walutowy  
3.3.1. Pojęcie i rodzaje kursów walutowych  
3.3.2. Funkcje i czynniki kształtujące kurs walutowy  
3.3.3. Mechanizm płynnego kursu walutowego we współczesnym systemie walutowym

Rozdział 4. Zjawiska i procesy finansowe
 
4.1. Strumienie i przepływy finansowe
4.1.1. Przegląd źródeł strumieni finansowych. Ujęcie przedmiotowe
4.1.2. Systematyka strumieni finansowych. Ujęcie podmiotowo-funkcjonalne
4.1.3. Systematyka przepływów finansowych. Ujęcie podmiotowo-funkcjonalne
4.2. Salda finansowe  
4.2.1. Klasyfikacje sald finansowych
4.2.2. Salda finansowe w ujęciu podmiotowym
4.2.3. Salda finansowe w ujęciu przedmiotowym

Rozdział 5. Podmioty systemu finansowego

5.1. Bank centralny w strukturze systemu bankowego
5.1.1. System bankowy i jego struktura  
5.1.2. Istota, funkcje i zadania banku centralnego
5.1.3. Polityka monetarna banku centralnego  
5.1.4. Bank centralny w polskim systemie rozliczeń
5.2. Banki komercyjne
5.2.1. Istota i rodzaje banków komercyjnych
5.2.2. Funkcje banków komercyjnych
5.2.3. Strumienie finansowe generowane przez banki
5.2.4. Banki komercyjne w systemie rozliczeń
5.3. Niebankowe instytucje finansowe
5.3.1. Przegląd niebankowych instytucji finansowych  
5.3.2. Ubezpieczyciele
5.3.3. Fundusze emerytalne
5.3.4. Fundusze inwestycyjne
5.4. Konsolidacja instytucji finansowych  
5.4.1. Istota, formy i rodzaje konsolidacji
5.4.2. Konsolidacja wewnątrzsektorowa  
5.4.3. Konsolidacja międzysektorowa
5.4.4. Motywy konsolidacji

Rozdział 6. Finanse podmiotów sfery realnej

6.1. Finanse władzy publicznej
6.1.1. Istota i funkcje władzy publicznej  
6.1.2. Gromadzenie środków publicznych – wpływy publiczne  
6.1.3. Rozdysponowanie środków publicznych – wydatki publiczne  
6.1.4. Saldo środków publicznych
6.2. Finanse przedsiębiorstwa   
6.2.1. Funkcje i cele przedsiębiorstwa  
6.2.2. Gromadzenie środków finansowych
6.2.3. Wydatkowanie środków finansowych
6.2.4. Saldo finansów przedsiębiorstwa, czyli strumienie wynikowe
6.3. Finanse gospodarstw domowych
6.3.1. Istota i funkcje gospodarstw domowych w gospodarce rynkowej
6.3.2. Gromadzenie środków pieniężnych
6.3.3. Rozdysponowanie środków pieniężnych
6.3.4. Saldo wynikowe finansów gospodarstw domowych

Uwagi końcowe
 
Bibliografia

Indeks rzeczowy

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane