• Finanse i bankowość. Teoria i praktyka

Finanse i bankowość. Teoria i praktyka

 • Autor: Adam Dmowski Janusz Sarnowski Dariusz Prokopowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-953-5
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 381/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca jest kontynuacją rozważań przedstawionych w publikacji Podstawy finansów i bankowości (Difin 2005), w której omówiono najistotniejsze pojęcia i założenia z zakresu finansów i bankowości. Niniejsze opracowanie zawiera pogłębioną analizę aktualnych problemów tej dziedziny.

Szczególny nacisk położono na skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, uwzględniono także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych. Opracowanie uwzględnia specyfikę polskiego systemu finansowego, stanu finansów państwa, gospodarki i bankowości.

Odrębne miejsce zajmują: analiza procesu integracji polskiego systemu finansowego, w tym bankowego, z jednolitym rynkiem finansowym UE, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej i telekomunikacyjnej do operacji bankowych oraz wpływ globalizacji na procesy odbudowy nowoczesnego sytemu finansowego w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

 
I. FINANSE

Rozdział 1. Pojęcie i funkcje finansów
Janusz Sarnowski
 
1.1. Istota i podział finansów
1.2. Funkcje finansów
1.3. Klasyfikacja zjawisk finansowych
 
Rozdział 2. Istota pieniądza. Międzynarodowe systemy pieniężne
Janusz Sarnowski
 
2.1. Istota pieniądza
2.2. Funkcje pieniądza
2.3. Ewolucja form pieniądza
2.4. Międzynarodowe systemy pieniężne
   2.4.1. System waluty złotej
   2.4.2. System z Bretton Woods
   2.4.3. System wielodewizowy
   2.4.4. Europejski System Walutowy
   2.4.5. Unia Gospodarczo-Walutowa
2.5. Droga Polski do strefy euro
   2.5.1. Stopień konwergencji nominalnej
   2.5.2. Stopień konwergencji realnej
 
Rozdział 3. Polityka pieniężna i kursowa
Janusz Sarnowski
 
3.1. Polityka gospodarcza, polityka finansowa, polityka monetarna
3.2. Polityka pieniężna
   3.2.1. Istota polityki pieniężnej w gospodarce rynkowej
   3.2.2. Cele polityki pieniężnej
   3.2.3. Instrumenty polityki pieniężnej
   3.2.4. Polityka pieniężna w Polsce
3.3. Polityka kursowa
   3.3.1. Istota i funkcje polityki kursowej
   3.3.2. Instrumenty polityki kursowej
   3.3.3. Systemy kursów walut
   3.3.4. Polityka kursowa w Polsce
 
Rozdział 4. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej
Janusz Sarnowski
 
4.1. EBC, ESBC i Eurosystem
4.2. Rola EBC w Eurosystemie
4.3. Strategia w zakresie polityki pieniężnej EBC
4.4. Instrumenty polityki pieniężnej
4.5. Polityka kursowa Eurosystemu
4.6. Efekty wprowadzenia wspólnej waluty oraz jednolitej polityki pieniężnej
   4.6.1. Efekty pozytywne
   4.6.2. Nieoczekiwane, negatywne zjawiska
 
Rozdział 5. Polityka fiskalna
Janusz Sarnowski
 
5.1. Istota polityki fiskalnej
5.2. Zakres i funkcje polityki fiskalnej
5.3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna
5.4. Policy mix
5.5. Wpływ członkowstwa w UE na narodowe polityki fiskalne
   5.5.1. Ograniczenia formalnoprawne
   5.5.2. Przepływy finansowe między budżetem UE a budżetami narodowymi
 
II. BANKOWOŚĆ

Rozdział 6. Struktura i funkcje nowego systemu bankowego w Polsce
Dariusz Prokopowicz
 
6.1. Geneza banku, ryzyka bankowego i współczesnej bankowości
6.2. Istota, funkcje i znaczenie systemu bankowego w gospodarce
6.3. System bankowy w latach 1944–1988
6.4. System bankowy po roku 1989
6.5. Narodowy Bank Polski – bank centralny w Polsce
   6.5.1. Główne obszary działalności banku centralnego w Polsce
   6.5.2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
   6.5.3. Bieżące cele realizacyjne banku centralnego w Polsce
   6.5.4. Organy Narodowego Banku Polskiego
6.6. Trzy etapy transformacji polskiego sektora bankowego
6.7. Nadzór bankowy w Polsce i proces jego koncentracji z Komisją Nadzoru Finansowego
6.8. Banki zagraniczne w Polsce
6.9. Dostosowanie banków w Polsce do standardów międzynarodowych
6.10. Kierunki ewolucji współczesnego polskiego systemu bankowego
   6.10.1. Banki uniwersalne czy wyspecjalizowane
   6.10.2. Harmonizacja standardów, procedur i podstaw prawnych
   6.10.3. Implementacja technologii informatycznej do bankowości
 
Rozdział 7. Organizacja współczesnego banku komercyjnego
Dariusz Prokopowicz
 
7.1. Definicja banku i realizowane w nim czynności bankowe
7.2. Bank komercyjny jako specyficzna forma przedsiębiorstwa
7.3. Organizacja banku komercyjnego i modelowa struktura organizacyjna
7.4. Rozwój technik komputerowych podstawą technologicznej rewolucji w finansach i bankowości
7.5. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
   7.5.1. Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej
   7.5.2. Marketing bankowy w Internecie
   7.5.3. Internet banking – korzyści dla banku
   7.5.4. Korzyści i zagrożenia odnośnie rozwoju bankowości elektronicznej
   7.5.5. Rodzaje systemów elektronicznej bankowości
 
Rozdział 8. Leasing jako forma zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw
Adam Dmowski
 
8.1. Pojęcie i istota leasingu
8.2. Rozwój leasingu w Polsce
   8.2.1. Początki leasingu
   8.2.2. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce
   8.2.3. Leasing w kodeksie cywilnym
8.3. Podstawowe formy leasingu
   8.3.1. Leasing operacyjny i finansowy
   8.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni
   8.3.3. Inne rodzaje transakcji leasingowych
8.4. Leasing w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw
   8.4.1. Specyfika rynku leasingu
8.4.2. Czynniki oceny oferty leasingowej
8.4.3. Zabezpieczenie ryzyka związanego z transakcją leasingu
8.4.4. Wpływ leasingu na finanse leasingobiorcy
8.5. Schemat transakcji leasingowej
   8.5.1. Uczestnicy transakcji
   8.5.2. Umowa leasingu
   8.5.3. Wzajemne zobowiązania stron umowy
8.6. Zalety i wady leasingu
8.7. Leasing a kredyt – analiza porównawcza
8.8. Perspektywy rozwoju rynku leasingowego w Polsce
 
Rozdział 9. Faktoring w ofercie banków
Adam Dmowski
 
9.1. Istota, przedmiot i funkcje faktoringu
9.2. Geneza faktoringu w ofercie banków
9.3. Rynek usług faktoringowych w Polsce
9.4. Uczestnicy transakcji faktoringowej
9.5. Schemat transakcji faktoringowej
9.6. Podstawowe rodzaje faktoringu
   9.6.1. Faktoring właściwy
   9.6.2. Faktoring niewłaściwy
   9.6.3. Faktoring półotwarty
   9.6.4. Faktoring dyskontowy
   9.6.5. Faktoring zaliczkowy
   9.6.6. Faktoring wymagalnościowy
   9.6.7. Faktoring mieszany
   9.6.8. Faktoring otwarty
   9.6.9. Faktoring tajny
9.7. Szczególne i nietypowe rodzaje faktoringu
   9.7.1. Faktoring powierniczy
   9.7.2. Faktoring leasingowy
   9.7.3. Metafaktoring
   9.7.4. Faktoring zmodyfikowany
   9.7.5. Refaktoring
   9.7.6. Honorarium faktoring
9.8. Zalety i wady faktoringu
9.9. Forfaiting a faktoring
9.10. Faktoring w handlu zagranicznym
9.11. Normatywy prawne usługi faktoringu
   9.11.1. Faktoring a cesja wierzytelności
   9.11.2. Faktoring a akt sprzedaży
   9.11.3. Faktoring a kredyt
 
Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów
 
Bibliografia

Adam Dmowski

Książki tego autora

Janusz Sarnowski

Dariusz Prokopowicz

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane