• Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału

Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału

 • Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-907-7
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 303/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest poświęcona trzem ważnym procesom finansowym-zarządzania, zarządzania zobowiązaniami i kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Łączy je faktoring jako instrument, który może być w tych procesach wykorzystywany.

W książce po raz pierwszy w Polce zostały opisane etapy i narzędzia zarządzania zobowiązaniami.

Treść książki odpowiada na pytanie: jak poprawić skuteczność zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami handlowymi  i dzięki temu uzyskać oczekiwaną strukturę kapitału.
 


Errata do książki:

Prawidłowy zapis Schematu 5 na stronie 113 »


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota transakcji faktoringowych
 
1.1. Pojęcie faktoringu
1.1.1. Definiowanie faktoringu
1.1.2. Podmioty faktoringu
1.2. Funkcje i przedmioty faktoringu
1.3. Rodzaje transakcji faktoringowych i sposób ich ewidencjonowania w księgach rachunkowych faktoranta
1.3.1. Rodzaje faktoringu
1.3.2. Księgowanie transakcji faktoringowych
1.4. Efekty korzystania z faktoringu w zależności od rodzaju transakcji 
 
Rozdział 2. Instrumenty zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi
 
2.1. Kredyt handlowy jako źródło powstawania należności i zobowiązań handlowych
2.1.1. Pojęcie należności i zobowiązań handlowych
2.1.2. Istota i rodzaje kredytu handlowego
2.1.3. Kredyt handlowy – efekty udzielania i korzystania
2.2. Zarządzanie należnościami handlowymi
2.2.1. Ryzyko kredytowe dostawcy
2.2.2. Etapy zarządzania należnościami handlowymi
2.2.3. Instrumenty zarządzania należnościami
2.3. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi
2.3.1. Ryzyko nabywcy związane z finansowaniem działalności kredytem handlowym
2.3.2. Etapy zarządzania zobowiązaniami handlowymi
2.3.3. Instrumenty zarządzania zobowiązaniami handlowymi
2.4. Skuteczność zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi – pojęcie i pomiar
2.5. Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi
Rozdział 3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
 
3.1. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
3.2. Istota kapitału i główne teorie struktury kapitału
3.2.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kapitału
3.2.2. Główne teorie struktury kapitału
3.3. Struktura kapitału a struktura finansowania
3.4. Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw
3.4.1. Kredyt handlowy a kapitały przedsiębiorstwa
3.4.2. Finansowanie przedsiębiorstw w Polsce zobowiązaniami handlowymi
3.5. Czynniki mające wpływ na strukturę finansowania
3.6. Wpływ poziomu należności i zobowiązań handlowych na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie
3.7. Wykorzystywanie faktoringu a struktura kapitału
 
Rozdział 4. Wykorzystywanie faktoringu i innych instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a skuteczność tego zarządzania w świetle badań empirycznych
 
4.1. Charakterystyka badań
4.2. Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami handlowymi w świetle pierwszych badań ankietowych
4.3. Wykorzystanie instrumentów zarządzania zobowiązaniami handlowymi w świetle pierwszych badań ankietowych
4.4. Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami handlowymi a skuteczność zarządzania
4.5. Wykorzystanie faktoringu jako instrumentu zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi
4.5.1. Wykorzystanie faktoringu a skuteczność zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi w świetle pierwszych badań ankietowych
4.5.2. Wykorzystanie faktoringu a wykorzystanie kredytu bankowego w okresie kryzysu finansowego w świetle drugich badań ankietowych
4.5.3. Powody korzystania z faktoringu przez przedsiębiorstwa w Polsce w świetle trzecich badań ankietowych
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis tabel
 
Spis schematów
 
Spis wykresów

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane