• Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości

 • Autor: Mariusz Andrzejewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-385-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera najnowsze trendy w ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej w Polsce na tle rozwiązań światowych. W ramach sprawozdawczości finansowej Autorzy odnoszą się między innymi do współpracy IASB i FASB, które od wielu lat dążą do standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości i sprawozdawczości w świecie. W zakresie rewizji finansowej książka odnosi się do najnowszych przepisów unijnych, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się zapisów nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. W opracowaniu znajdują się wyniki badań odnoszące się także do zmian w sprawozdawczości sektora bankowego, sektora finansów publicznych, są przedstawione zmiany w ujęciu leasingu oraz kwestia ujęcia w wartości godziwej instrumentów finansowych w sprawozdawczości spółek giełdowych.

Spis treści:

Wstęp  
Mariusz Andrzejewski

ROZDZIAŁ 1. Sprawozdawczość i rewizja finansowa – czynniki determinujące kierunki zmian w Polsce   
Mariusz Andrzejewski

Wprowadzenie
1.1. Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej  w Polsce i ich determinanty
1.2. Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej w Polsce
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Ewolucja rewizji finansowej i jej wpływ na jakość procesu badania sprawozdania finansowego   
Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

Wprowadzenie
2.1. Cele i ukierunkowania w procesie badania sprawozdania finansowego
2.2. System wewnętrznej kontroli jakości elementem dbałości o najwyższą jakość świadczonych usług
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej   
Bartłomiej Wrona, Halina Rechul, Małgorzata Szulc

Wprowadzenie
3.1. Finanse publiczne w Polsce
3.2. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych
3.3. Klasyfikacja budżetowa
3.4. Specyfika rachunkowości budżetowej
3.5. Sprawozdania finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
3.6. Sprawozdawczość budżetowa
3.7. Specyfika badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Identyfikacja ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej polskich spółek giełdowych   
Katarzyna Chłapek

Wprowadzenie
4.1. Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych
4.2. Miejsce ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej
4.3. Badanie zakresu identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej polskich spółek giełdowych
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym
Witold Furman

Wprowadzenie
5.1. Wynik finansowy – strata – jako kategoria ekonomiczna
5.2. Podejście do straty w Kodeksie spółek handlowych
5.3. Strata z perspektywy prawa podatkowego
5.4. Bilansowe aspekty straty
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce   
Ewelina Pawłowska-Szawara

Wprowadzenie
6.1. Specyfika działalności banku oraz jej wpływ na sprawozdawczość finansową
6.2. prawozdanie finansowe banków komercyjnych w Polsce
6.3.  Sprawozdawczość finansowa banków komercyjnych w Polsce z perspektywy 25 lat transformacji
6.4. Nowa Umowa Kapitałowa a sprawozdawczość finansowa banków komercyjnych w Polsce
6.5. Analiza sprawozdań banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej   
Anna Biśta

Wprowadzenie
7.1. W stronę wyceny w wartości godziwej
7.2. Wartość godziwa w wycenie instrumentów finansowych
7.3. Koncepcja dochodu całkowitego w nowym modelu sprawozdawczości finansowej
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie leasingu i ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań na przykładzie wybranych spółek   
Magdalena Łojewska

Wprowadzenie
8.1. Przyczyny wprowadzenia zmian w regulacjach w zakresie leasingu
8.2. MSSF 16 „Leasing” – krótka charakterystyka
8.3. Oczekiwany wpływ odejścia od pozabilansowego ujmowania umów leasingu na sprawozdanie finansowe leasingobiorcy
8.4. Ocena wpływu nowego standardu na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na London Stock Exchange
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9. Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych   
Monika Turek-Radwan, Anna Mazurczak-Mąka

Wprowadzenie
9.1. Regulacje prawne dotyczące specyfiki jednostek sektora finansów publicznych
9.2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej
9.3. Regulacje prawne oraz funkcje systemu sprawozdawczości jednostki samorządu terytorialnego
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego   
Mariusz Andrzejewski, Sebastian Baran, Magdalena Łojewska, Sławomir Szuba, Grzegorz Szulik

10.1. Planowanie badania sprawozdania finansowego
10.2. Pojęcie istotności i sposoby jej określania
10.3. Ryzyko badania
10.4. Sposób wyznaczania przez biegłych rewidentów poziomu istotności i ryzyka – badania empiryczne
10.4.1. Charakterystyka zebranego materiału empirycznego
10.4.2. Syntetyczna prezentacja oraz analiza uzyskanych danych
10.4.3. Wnioski dotyczące ryzyka i poziomu istotności stosowanych w trakcie badania
10.4.4. Propozycje zmian i uregulowań w omawianej kwestii
 
BIBLIOGRAFIA

prof. ­Józef­ Pfaff:

Recenzowane opracowanie jest wynikiem badań statutowych prowadzonych przez zespół pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego. Na podkreślenie zasługuje wieloaspektowe podejście do badanej problematyki, z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości jednostek o różnym profilu działalności. W książce znajdujemy wyniki badań nad zmianami sprawozdawczości budżetowej, spółek giełdowych, banków komercyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Podobnie w zakresie rewizji finansowej badania dotyczyły czynników determinujących kierunki zmian w procesie badania sprawozdań finansowych w Polsce, w tym z uwzględnieniem problematyki istotności i ryzyka badania.

Mariusz Andrzejewski redakcja naukowa

polski ekonomista, menedżer, inżynier i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2005 - 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Badanie wartości szacunkowych w pra...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wartość informacyjna sprawozdania b...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane