• Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów

Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów

 • Autor: Katarzyna Tarnawska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-618-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Problematyka zawarta w publikacji jest bardzo ważna, interesująca i aktualna zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie realizacji wymogów ekologicznych wynikających z polityki klimatycznej w kontekście ewolucji budżetu Unii Europejskiej jest istotnym wyzwaniem, a jednocześnie problemem dla Polski opierającej swoją gospodarkę na wykorzystaniu paliw kopalnych, będących źródłem większości zanieczyszczeń powietrza.

Opracowanie zawiera oryginalne wyniki analizy związków między skutkami zmian klimatu, polityką klimatyczną, polityką spójności a kształtowaniem się budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dla Polski. Kształtowanie się budżetu UE ma wpływ na realizację celów polityki spójności. Cele tej polityki są z kolei powiązane z celami polityki ekologicznej, w tym z polityką klimatyczną (ochrony powietrza). Można więc wręcz powiedzieć, że realizacja celów polityki spójności jest w pewnym stopniu uwarunkowana realizacją polityki klimatycznej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych we współczesnym świecie

1.1. Istota i oddziaływanie zmian klimatycznych na środowisko naturalne i gospodarkę światową
1.2. Wpływ zmian klimatycznych na wzrost gospodarczy
1.3. Środowiskowa Krzywa Kuznetsa
1.4. Koszty i korzyści ograniczania zanieczyszczenia środowiska
1.5. Istota i wzajemne współzależności pomiędzy procesami przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i adaptacji
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich. Przegląd badań Komisji Europejskiej

2.1. Polityka klimatyczna UE
2.2. Wpływ polityki klimatycznej UE na gospodarkę państw członkowskich
2.3. Skutki gospodarcze polityki klimatycznej UE dla Polski
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008–2012 – analiza porównawcza

3.1. Ramy prawne i zasady funkcjonowania systemu ETS
3.2. Ocena wpływu handlu zezwoleniami emisyjnymi na gospodarkę Polski
3.3. Ocena wpływu ETS na sytuację gospodarczą i rozwój regionów Polski
3.4. Rozdział uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Polsce w latach 2008–2012 – ujęcie regionalne
3.5. Analiza rzeczywistej emisji w porównaniu z przyznanymi uprawnieniami do emisji CO2 w Polsce na poziomie regionalnym
3.6. Analiza współzależności pomiędzy faktycznymi emisjami CO2 w województwach w latach 2004–2009 a wielkością przyznanych im uprawnień emisyjnych w okresie 2008–2012
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Budżet UE a zmiany klimatu

4.1. Budżet Unii Europejskiej – ujęcie teoretyczne
4.2. Zasady funkcjonowania budżetu UE a zmiany klimatyczne
4.3. Budżet UE a zmiany klimatu w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 oraz Wieloletnie Ramy Finansowe 2014–2020
4.4. Propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do Wieloletnich Ram Finansowych 2014–2020
4.5. Reforma źródeł finansowania budżetu pod kątem zmian klimatu
4.6. Zabezpieczenia związane z klimatem w ramach budżetu UE (koncepcja climate proofing the EU budget)
4.7. Podsumowanie

Rozdział 5. Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu

5.1. Ewolucja i cele polityki spójności
5.2. Zmiany klimatu a regiony UE
5.3. Ocena przydatności polityki spójności do realizacji celów związanych z polityką klimatyczną UE
5.4. Dyskusja na temat reformy polityki spójności w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatu
5.5. Przyszłość polityki spójności – propozycje zmian w kontekście polityki klimatycznej UE
5.6. Porozumienie burmistrzów – przykład wdrażania polityki klimatycznej UE na szczeblu lokalnym i regionalnym
5.7. Wykorzystanie polityki spójności w realizacji polityki klimatycznej UE – przykład Małopolski
5.8. Podsumowanie

Wnioski

Bibliografia

Pozycje książkowe, artykuły i opracowania
Raporty i dokumenty
Akty prawne
Strony internetowe
Wywiady, wystąpienia i przemówienia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis map

dr hab. prof. US Barbara Kryk:

Autorzy konsekwentnie w poszczególnych rozdziałach analizowali związki między polityką spójności, polityką klimatyczną, a budżetem UE. To pozwoliło im w pełni zrealizować cel badań. Godny podkreślenia jest fakt, że dotychczas nie były prowadzone badania w takim ujęciu i nie ma zwartego i kompleksowego opracowania na ten temat. Dodatkowym atutem jest to, że w badaniach wykorzystano najnowsze uregulowania, dokumenty i literaturę z tego zakresu oraz starano się przedstawić własne sugestie i opinie na dany temat.

Katarzyna Tarnawska redakcja naukowa

doktor nauk ekonomicznych, absolwentka College of Europe (Brugia, Belgia), autorka publikacji z zakresu integracji europejskiej oraz lobbingu.Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane