• Europejska unia bankowa

Europejska unia bankowa

 • Autor: Małgorzata Zaleska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-550-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja odnosi się do bardzo aktualnych i daleko idących reform europejskiego sektora bankowego wprowadzonych w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy. Treści zawarte w książce nie ograniczają się tylko do prezentacji i oceny wdrażanej reformy określanej mianem unii bankowej, ale odnoszą się również do koncepcji docelowego kształtu strefy euro, możliwości godzenia interesów polityki pieniężnej i nadzorczej, optymalnego regulowania sektora bankowego i funkcjonowania agencji ratingowych.

Współautorami publikacji są przedstawiciele świata nauki z wiodących ośrodków naukowych będący m.in. praktykami bankowymi. Powyższe pozwala poznać różne opinie i mieć nadzieję, że Czytelnicy odnajdą w publikacji interesujące treści.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania  
Małgorzata Zaleska
   
Wstęp
1.1. Docelowa Unia Gospodarcza i Walutowa – idea i konstrukcja
1.2. Idea i konstrukcja zintegrowanych ram finansowych
1.3. Jednolity mechanizm nadzoru
1.3.1. Podmiotowy zakres europejskiego nadzoru bankowego
1.3.2. Przedmiotowy zakres europejskiego nadzoru bankowego
1.3.3. Organizacja nadzoru bankowego w ramach EBC
1.3.4. Koszty i harmonogram wdrażania europejskiego nadzoru bankowego
1.3.4.1. Koszty funkcjonowania europejskiego nadzoru bankowego  
1.3.4.2. Harmonogram wdrażania europejskiego nadzoru bankowego
1.4. Jednolity mechanizm resolution
1.4.1. Idea i podstawy prawne mechanizmu resolution
1.4.2. Podmiotowy zakres mechanizmu resolution
1.4.3. Przedmiotowy zakres mechanizmu resolution
1.4.4. Organizacja jednolitego mechanizmu resolution (na poziomie unijnym)
1.4.5. Zasady finansowania mechanizmu resolution
1.5. Europejski system gwarantowania depozytów
Zakończenie  
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 2. Od koncepcji do realizacji – szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce  
Krzysztof Waliszewski
 
Wstęp  
2.1. Dotychczasowy stan prac związanych z europejską unią bankową
2.1.1. Cele europejskiej unii bankowej
2.1.2. Filary europejskiej unii bankowej i harmonogram ich wdrażania
2.2. Możliwy status krajów Unii Europejskiej w europejskiej unii bankowej  
2.3. Dylematy projektu europejskiej unii bankowej  
2.4. Zmiany sytuacji Polski związane z implementacją europejskiej unii bankowej
2.5. Szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce (opcja nawiązania „bliskiej współpracy” z EBC)
2.6. Szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce (opcja nienawiązywania „bliskiej współpracy” z EBC)
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 3. Wyzwania związane z wdrożeniem jednolitego mechanizmu nadzoru  
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Michał Skopowski
 
Wstęp
3.1. Zbyt częste modyfikacje instytucjonalnych ram nadzorczych
3.2. Sektorowa niespójność rozwiązań nadzorczych
3.3. Geograficzna niespójność rozwiązań nadzorczych
3.4. Ograniczenie kompetencji nadzorców krajowych
3.5. Ryzyko konfliktu interesów w EBC
3.6. Wyzwania podziału kompetencji nadzorczych pomiędzy EBA i EBC
Zakończenie  
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 4. Polityka nadzorcza i pieniężna pod wspólnym dachem EBC  
Magdalena Szyszko
 
Wstęp
4.1. Porównanie polityki pieniężnej i polityki nadzorczej
4.2. Dyskusja wokół złożenia nadzoru bankowego w ręce EBC
4.3. Nadzór ostrożnościowy w strukturze EBC i nadzorczy mechanizm decyzyjny  
4.4. EBC jako podmiot prowadzący politykę pieniężną i ostrożnościową
Zakończenie  
Bibliografia  
Streszczenie  
Summary  
 
Rozdział 5. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Jan Koleśnik
 
Wstęp
5.1. Zakres podmiotowy i ogólna konstrukcja jednolitego mechanizmu resolution
5.2. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji  
5.2.1. Skład i zadania Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
5.2.2. Procedura podejmowania decyzji w ramach Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
5.2.3. Uprawnienia kontrolne i sankcje stosowane przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji  
5.2.4. Współpraca Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z nieuczestniczącymi państwami członkowskimi  oraz państwami trzecimi
5.3. Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji  
5.3.1. Źródła finansowania jednolitego mechanizmu resolution  
5.3.2. Wykorzystanie środków funduszu  
5.4. Działania w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
5.4.1. Cele i zasady resolution
5.4.2. Instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
5.4.3. Plany resolution  
5.4.4. Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji  
Zakończenie
Bibliografia  
Streszczenie
Summary

Rozdział 6. Europejski nadzór nad agencjami ratingowymi  
Paweł Niedziółka
 
Wstęp  
6.1. Rating oraz zakres działalności agencji ratingowych
6.2. Znaczenie nadzoru nad agencjami ratingowymi dla funkcjonowania europejskiej unii bankowej
6.3. Regulacje określające zasady funkcjonowania agencji ratingowych w Unii Europejskiej
6.4. Koncepcja utworzenia sieci mniejszych agencji ratingowych
6.5. Dotychczasowe i planowane inicjatywy nadzorcze podejmowane przez ESMA – uwagi końcowe
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 7. Pokusa nadużyć unii bankowej: teoria i praktyka  
Jan K. Solarz  
 
Wstęp  
7.1. Cykl finansowy w unii bankowej  
7.2. Systemowa pokusa nadużyć unii bankowej  
7.3. Pokusa nadużyć w wychodzeniu z kryzysu Unii Europejskiej
7.4. Kreatywna destrukcja unii bankowej  
7.5. Dyskusja. Błędy diagnozy terapii w formie unii bankowej  
7.6. Komplementarność regulacji i nadzoru krajowego oraz zagranicznego  
7.7. Too Big To Finance  
7.8. Sieciowość i skala systemowo ważnych instytucji finansowych
Zakończenie  
Bibliografia  
Streszczenie  
Summary  
 
Rozdział 8. Kontrowersje wokół regulacji bankowych (na marginesie debaty na temat unii bankowej)
Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło
 
Wstęp  
8.1. Bezpieczeństwo versus efektywność systemów bankowo-finansowych
8.2. Cykl deregulacyjno-reregulacyjny – w poszukiwaniu optimum  
8.3. Unia bankowa a sektor bankowy w Polsce
Zakończenie
Bibliografia  
Streszczenie
Summary
 
 

» Wojciech Kaniuka, www.uniaeuropejska.org   więcej »

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH oraz Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN. W dorobku naukowym i popularnonaukowym posiada ponad 400 publikacji, przede wszystkim z zakresu bankowości. Swoją pracę naukowo-dydaktyczną od lat łączy z aktywnością w praktyce. Była m.in.: Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członkiem International Relations Committee przy EBC, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane