• Euroislam contra islamizm. Drogi i bezdroża bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej

Euroislam contra islamizm. Drogi i bezdroża bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej

 • Autor: Ewa Martusewicz-Pawlus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-439-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia przedstawia rozważania teoretyczne, a także wyniki badań autorskich dotyczących cywilizacji islamu oraz cywilizacji zachodu. Ponadto wskazuje na zagrożenia wypływające z islamizmu oraz bezpodstawnych lęków społecznych wypełniających znamiona islamofobii. Zawiera także analizę koncepcji euroislamu w teorii Bassama Tibiego. Euroislam ujęty w jego pierwotnym kontekście stanowi teoretyczny model i potencjalny most między rzeczonymi cywilizacjami. Przedstawione w książce wyniki badań wskazują, że implementacja koncepcji euroislamu w świetle aktualnych ruchów migracyjnych na tereny Unii Europejskiej może przyczynić się do efektywnego rozwiązywania problemów natury społecznej czy kulturowej, z którymi boryka się współczesna Europa. Ponadto euroislam może stanowić przeciwwagę dla narastającego zjawiska polityzacji islamu.

Książka skierowana jest do pracowników naukowych, wykładowców szkół wyższych, studentów oraz szerokiego ogółu odbiorców zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej w kontekście islamizmu, imigracji i integracji, a także dialogu międzykulturowego na podstawie koncepcji euroislamu Bassama Tibiego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zderzenie cywilizacji na kontynencie europejskim

1.1. Zderzenie cywilizacji według Samuela P. Huntingtona
1.1.1. Cywilizacja a kultura
1.1.2. Krytyczne podejście do teorii zderzenia cywilizacji
1.2. Cywilizacja islamu a cywilizacja zachodnia
1.2.1. Islam i jego specyfika
1.2.2. Krąg kultury Zachodu i jego specyfika
1.3. Islam a Zachód – Europa w obliczu konfliktu wartości
1.4. Wnioski

Rozdział 2. Islamizm jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego

2.1. Islamizm jako przykład zagrożenia kulturowego Europy
2.1.1. Islam a islamizm
2.1.2. Islamizm i perspektywa islamizacji społeczeństw europejskich
2.2. Terroryzm islamski jako przykład zagrożenia bezpieczeństwa publicznego Europy
2.2.1. Terroryzm – ustalenia terminologiczne
2.2.2. Terroryzm islamski
2.2.3. Pop-islam versus dżihad-islam – radykalizacja młodego pokolenia w Europie
2.3. Wnioski

Rozdział 3. Strach przed islamem a poczucie bezpieczeństwa osobistego

3.1. Charakterystyka poczucia bezpieczeństwa osobistego
3.2. Negatywny wizerunek islamu w społeczeństwach Europy
3.3. Islamofobia – spiritus movens prawicowego ekstremizmu
3.4. Wnioski

Rozdział 4. Euroislam – teoria i praktyka

4.1. Euroislam i jego główne założenia w teorii B. Tibiego
4.1.1. Integracja i asymilacja – ustalenia terminologiczne
4.2. Perspektywa integracji muzułmanów w Europie w świetle koncepcji euroislamu B. Tibiego
4.3. Euroislam w praktyce
4.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków

Ewa Martusewicz-Pawlus
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka artykułów poświęconych problematyce religijności młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych na temat edukacji dla bezpieczeństwa, członkini ILEAnet - międzynarodowej społeczności skupiającej przedstawicieli organów ścigania oraz naukowców. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i warsztatach ILEAnet dotyczących problematyki migracji i utrzymywania porządku w społeczeństwach imigrantów i heterogenicznych. Ze względu na zamieszkanie w Niemczech zajmuje się problemami relacji kulturowych między szeroko pojętym islamem a światem Zachodu oraz kwestiami integracji, nielegalnej imigracji, islamizmu i związanych z nim zagrożeń.

Książki tego autora

Pozycje zwarte
Abdel-Samad H., Der islamische Faschismus. Eine Analyse, München 2015.
Abdel-Samad H., Der Koran. Botschaft der Liebe. Botschaft des Hasses,
München 2016.
Abdel-Samad H., Integration. Ein Protokoll des Scheiterns, München 2018.
Aleksandrowicz T.R., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2000.
Bäcker R., Kitab S. (red.), Islam a świat, Toruń 2005.
Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej: wyzwania dla
polityki integracyjnej, Warszawa 2010.
Berger P.L. (red.), The Desecularization of the World. Resurgent religion and World
Politics, Ethics and Public Policy Center Washington D.C. 1999.
Bieniecki M., Kaźmierkiewicz P., Smoter B., Integracja cudzoziemców w Polsce. Wy-
brane aspekty, Warszawa 2006.
Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej,
Kraków 2017.
Chełminiak M. i in. (red.), Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie in-
terdyscyplinarne, t. II, Olsztyn 2017.
Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego, Kraków 2008.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 1997.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.
Elass M., Co tak naprawdę mówi Koran. Chrześcijański przewodnik po świętej księ -
dze islamu, Warszawa 2009.
Fijalkowski J., Gillmeister H., Ausländervereine – Ein Forschungsbericht: Über die
Funktion von Eigenorganisationen für die Integration heterogener Zuwanderer
in eine Aufnahmegesellschaft am Beispiel Berlins, Berlin 1997.
Firlit-Fesnak G. (red.), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycz-
nego i społecznego, Warszawa 2008.202 Bibliografia
Foroutan  N.,  Kulturdialoge  zwischen  dem  Westen  und  der  islamischen  Welt.  Eine
Strategie zur Regulierung von Zivilisationskonflikten , Wiesbaden 2004.
Gerlach J., Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland,
Berlin 2006.
Göle N., Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków 2016.
Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.
Górak-Sosnowska K., Cegielski W., Rozmowy o islamie, Warszawa 2016.
Górak-Sosnowska K., Kubicki P., Pędziwiatr K. (red.), Islam i obywatelskość w Euro-
pie, Warszawa 2006.
Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.), Problemy integracji imigrantów. Kon-
cepcje, badania, polityki, Warszawa 2008.
Halm H., Der Islam. Geschichte und Gegenwart, München 2015.
Heitmeyer W. (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge 2, Frankfurt/M 2003.
Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1982.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2004.
Kitler  W.,  Bezpieczeństwo  narodowe  RP.  Podstawowe  kategorie.  Uwarunkowania.
System, Warszawa 2011.
Koneczny F., O wielości cywilizacji, Warszawa 2015.
Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J., Psychologia bezpieczeństwa. Kompen-
dium, Poznań 2011.
Koopmans R., Assimilation oder Multikulturalismus. Bedingungen gelungener Inte-
gration, Berlin 2017.
Koopmans R., Das verfallene Haus des Islam, München 2020.
Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986.
Kosmynka S., Święta wojna w Al-Andalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycz-
nych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012, Łódź 2015.
Kozielecki J., Psychologia nadziei, Warszawa 2006.
Lasota I. (red.), Czy koniec historii?, Warszawa 1991.
Libiszowska-Żółtkowska  M.  (red.),  Religia  i  religijność  w  warunkach  globalizacji,
Kraków 2007.
Lipson L., The Ethical Crisis of Civilization: moral meltdown or advance?, London
1993.
Mansour A., Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus
umdenken müssen, Frankfurt am Main 2017.
Mansour  A.,  Klartext  zur  Integration.  Gegen  falsche  Toleranz  und  Panikmache,
Frankfurt am Main 2018.
Meyer T., Identitätspolitik. Vom Missbrauch kultureller Unterschiede, Frankfurt am
Main 2002.
Nasr S.H., Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.
Nemo P., Co to jest Zachód?, Warszawa 2006.203 Bibliografia
Nökel S. et al., Der neue Islam der Frauen: weibliche Lebenspraxis in der globalisier-
ten Moderne; Fallstudien aus Afrika, Asien und Europa, Bielefeld 1999.
Norris P., Inglehart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006.
Nowak S. (red.), Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości
i warianty zachowań, Warszawa 1984.
Osiński Z.M., Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku, Warszawa
2009.
Parzymies A. (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.
Pawlus T., Współczesne koncepcje etyki, Olsztyn 2016.
Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach
Europy Zachodniej, Kraków 2007.
Piwowarski J., Depo J., Pajorski P., Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wie-
ku, Kraków 2013.
Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych,
Kraków 2013.
Posern-Zieliński A. (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych,
Poznań 2004.
Riesebrodt M., Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der „Kampf der
Kulturen”, München 2001.
Rohe M., Der Islam in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme, München 2016.
Schirmbeck S., Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen, Zürich 2016.
Schreiber C., Marhaba Flüchtling! Im Dialog mit arabischen Flüchtlingen, Hamburg
2016.
Sikorski  D.K.,  Sucharski  T.  (red.),  Przestrzenie  lęku.  Lęk  w  kulturze  i  sztuce  
XIX–XX wieku, Słupsk 2006.
Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy: psychologia relacji,
Gdańsk 1999.
Tibi  B.,  Die  islamische  Herausforderung.  Religion  und  Politik  im  Europa  des  21.
Jahrhunderts, Darmstadt 2008.
Tibi B., Euro-Islam. Die Lösung eines Zivilisationskonfliktes, Darmstadt 2009.
Tibi B., Europa ohne Identität. Europäisierung oder Islamisierung, Stuttgart 2016.
Tibi B., Fundamentalizm religijny , Warszawa 1997.
Toffler A., Trzecia fala, Poznań 2006.
Tressat M., Muslimische Adoleszenz? Zur Bedeutung muslimischer Religiosität bei
jungen Migranten, Frankfurt am Main 2011.
Widy-Behiesse M., Zasztowt K. (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księ-
ga ku czci Profesor Anny Parzymies, Warszawa 2015.
Winiarski J., Kalwas P.I., Archipelag Islam. Czas Koranu, czas zmiany, Nysa 2018.
Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa – wybra-
ne problemy, Warszawa 2009.204 Bibliografia
Zehetmair H. (red.), Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog , Wies-
baden 2005.
Zubrzycki W. (red.), Od konfliktów lokalnych po globalny terroryzm , Olsztyn 2017.
Zubrzycki W., Jałoszyński K., Babiński A. (red.), Polska ustawa antyterrorystyczna  
– odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.
Encyklopedie i słowniki
Banek K. (red.), Słownik wiedzy o religiach, Bielsko-Biała 2007.
Bokszański Z. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, Suplement, Warszawa 2005.
Bokszański Z. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. I, Warszawa 1998.
Bokszański Z. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa 2000.
Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2008.
Artykuły
Bartsch M. i in., Haben wir schon die Scharia?, „Der Spiegel”, 13/2007.
Bartsch M. i in., Neue Heimat, „Der Spiegel”, Nr. 16/14.4.2018.
Beck-Gernsheim  E.,  Türkische  Bräute  und  die  Migrationsdebatte  in  Deutschland.  
Parallelgesellschaften?, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr. 1–2/2006, 2.01.2006.
Berg J.R., Gott zum Gefallen, „Geo Epoche”, Der Islam, Nr. 73.
Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojsko-
wy Przegląd Prawniczy”, nr 1, 1996.
Gohir S., Zakaz noszenia chust w Europie, „Znak”, nr 741, Luty (02) 2017.
Kaźmierczak  T.,  Ramowy  program  integracji  uchodźców,  „Praca  Socjalna”,  nr  4,  
lipiec–sierpień 2007.
Kociuba M., Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicz-
nej „metanoi”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polo-
nia, Vol. XXVII, 3, Sectio I, Lublin 2002.
Koopmans R., Fundamentalismus und Fremdenfeindlichkeit. Muslime und Christen
im europäischen Vergleich, WZB Mitteilungen, Heft 142, Dezember 2013.
Kowalska B., Zza zasłony, „Znak”, nr 741, Luty (02) 2017.
Koziej  S.,  Bezpieczeństwo:  istota,  podstawowe  kategorie  i  historyczna  ewolucja,
„Bezpieczeństwo Narodowe”, II – 2001/18.
Kozłowska D., O islamie bez przemocy, „Znak”, nr 741, Luty (02) 2017.
Leonarska D., Wielecki K., Pitrim Sorokin i jego absencja w polskiej socjologii, Rocz-
niki Historii Socjologii, ISSN 2084-2031, Vol. III (2013).
Magris C., Targowisko tolerancji, „Gazeta Wyborcza” 10–11.11.2001.
Majmurek J., Bez islamistów cóż poczniemy teraz?, „Krytyka Polityczna”, nr 43,
Uchodźcy.205 Bibliografia
Mesenhöller M., Glaube, Macht, Gewalt, „Geo Epoche”, Der Islam, Nr. 73.
Müller M.U., Experten fürs Auge, „Der Spiegel. Geschichte”. Der Islam und die Eu-
ropäer, 1/2017.
Pędziwiatr K., Europa stanie się muzułmańska, „Znak”, nr 741, Luty (02) 2017.
Prochwicz-Studnicka  B.,  Teperska-Klasińska  M.,  Cywilizacja  islamu.  Wybrane
aspekty, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 3(3/2012).
Sadowski  M.,  Dżihad  –  święta  wojna  w  islamie,  „Przegląd  Bezpieczeństwa  We-
wnętrznego”, nr 8(5), 2013.
Sadowski  M.,  Tablighi  Jama’at  –  globalny  ruch  misyjny  czy  zaplecze  islamskiego
terroryzmu?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 11(6), 2014.
Sanches M., Unger C., Seehofer fährt die harte Tour, „Hamburger Abendblatt”, Son-
nabend/Sonntag, nr. 8/9 Juni 2019.
Strachy  na  Lachy,  Wywiad  z  prof.  M.  Bilewiczem,  „Polityka”,  nr  22  (3112),  
31.05–6.06.2017.
Tibi  B.,  Gefährliche  Blauäugigkeit.  Die  Haltung  des  Bundeskanzlers,  die  Themen
Einwanderung und Sicherheit hätten nichts miteinander zu tun, ist naiv. Sie
behindert den wirksamen Kampf gegen islamischen Terrorismus, „Financial Ti-
mes Deutschland”, 18.03.2004.
Vehlewald H.J., Sagt dem Volk endlich die Wahrheit!, „Bild Bund” 21.09.2004, Nr. 221.
Zubrzycki W., Terroryzm w imię islamskiego dżihadu, „Kultura Bezpieczeństwa. Na-
uka – Praktyka – Refleksje”, nr 24, 2016.
Źródła prawa
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Stand: Juli 2009, Bonn 2009.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 6 kwietnia 1997.
Źródła internetowe
Assheuer T., Eine sehr gefährliche Falle, http://www.zeit.de/2006/07/Huntington
Bau W., Islam-Experte Bassam Tibi: „Der Euro-Islam ist gescheitert”, https://www.
derwesten.de/politik/islam-experte-bassam-tibi-der-euro-islam-ist-gescheitert-
id12069234.html
Baumann M., Religionspluralität in Deutschland – Religiöse Differenz und kulturelle
>Kompatibilität< asiatischer Zuwanderer, https://www.degruyter.com/downlo-
adpdf/books/9783839403501/9783839403501-006/9783839403501-006.pdf
Bobako M., Islamofobia. Źródła, przejawy, zagrożenia, https://www.academia.edu
/32756378/Monika_Bobako_Islamofobia._Źródła_przejawy_zagrożenia_w_Mi-206 Bibliografia
gracja_edukacja._Edukacja_międzykulturowa_w_kontekście_kryzysu_migra-
cyjnego_red._E._Kledzik_M._Praczyk_Visegard_Fund_Poznań_2016
Bonazzi R., Islamizm „bez przemocy” też jest groźny, http://euroislam.pl/islamizm-
-bez-przemocy-tez-jest-grozny/
Broder H.M., Was wir im Islam bräuchten, wäre eine Form von Unterhaltung, Kitsch
und  Trivialisierung,  http://www.planet-interview.de/interviews/henryk-m-bro-
der/34309
Bundeszentrale für politische Bildung, Was heißt Islamismus?, http://www.bpb.de/
mediathek/233982/was-heisst-islamismus
By The Numbers – The Untold Story of Muslim Opinions & Demographics with Ra-
heel Raza http://go.clarionproject.org/numbers-full-film/
Carmon Y., Nie odrywajmy terroryzmu od islamu, https://euroislam.pl/nie-odrywaj-
my-terroryzmu-od-islamu/
Carvalho J.-P., Veiling, Department of Economics, University of Oxford 2010, http://
www.wiwiss.fu-berlin.de/forschung/veranstaltungen/rse/Past_Programs/Win-
ter_2010_11/RSE-Carvalho.pdf
Ciechanowicz  A.,  Niemiecki  problem  z  „uchodźcami”.  Najpoważniejszy  test  dla
Merkel  i  wielkiej  koalicji,  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-
-osw/2015-09-11/niemiecki-problem-z-uchodzcami-najpowazniejszy-test-dla-
merkel
Dossier Islamismus, www.bpb.de/system/files/pdf_pdflib/pdflib-36337.pdf
Fischer J., Minister Spraw Zagranicznych, przemówienie z okazji nadania medalu
Buber-Rosenzweig, Münster 09.03.2003, http://www.auswaertiges-amt.de/www/
de/aussenpolitik/ausgabe_archiv?archiv_id=4177&type_id=3&bereich_id=17
Global Terrorism Index 2017, Measuring and Understanding the Impact of Terro-
rism, November 2017, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-
-Terrorism-Index-2017.pdf
Hackett C., 5 facts about the Muslim population in Europe, http://www.pewresearch.
org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe
Hintze  W.,  Neue  Studie:  Terrorismus  für  junge  Muslime  „akzeptabel”,  https://ve-
ra-lengsfeld.de/2017/03/24/neue-studie-terrorismus-fuer-junge-muslime-
akzeptabel/
Hrynicki W., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Eu-
ropie, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Prak -
tyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2014-t-n16/
Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2014-t-n16-s190-204/Kultu -
ra_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2014-t-n16-s190-204.pdf
http://news.gallup.com/poll/104731/Muslims-Want-Demokracy-Theocracy.aspx
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/501592,szariat-na-czym-polega-
prawo-muzulmanow-prawo-w-islamie.html 207 Bibliografia
http://www.ejournals.eu/resources/files/PJAC%20NS_arabski.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/bundeswehr-in-der-tuerkei-kompromiss-
im-konya-streit-15119944.html#void
http://www.lexlege.pl/ekpcz/art-9/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/04/europes-muslim-population-will-
continue-to-grow-but-how-much-depends-on-migration/
http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html
http://www.salzborn.de/txt/2012_islamophobie.pdf
http://www.wse.krakow.pl/pl/projekty-dla-otoczenia/uczelnia-dla-gospodarki/1591-
islamizm-i-pluralizm-ugrupowania-islamistyczne-w-egipcie-i-tunezji-po-
arabskiej-wiosnie
http://www.zentralrat.de/3035.php
http://wyborcza.pl/1,75399,10537162,Lagodni_islamisci_wygrali_w_Tunezji.html
https://euroislam.pl/ahmad-mansour-jasno-o-integracji/
https://euroislam.pl/imigrantom-z-afyki-bedzie-trudniej-w-niemczech/
https://euroislam.pl/islamistyczny-ekstremizm-to-nie-tylko-terroryzm/
https://euroislam.pl/islam-polski-islam-europejski-spojrzenie-muzulmanina/
https://euroislam.pl/krzycza-wolnosc-i-sprawiedliwosc-mysla-allah-i-islam/
https://euroislam.pl/pogrzebane-nadzieje-na-europejski-islam/
https://hayat-deutschland.de/hayat/
https://kleineanfragen.de/bundestag/18/4269-islamfeindlichkeit-und-antimuslim
ische-straftaten-im-jahr-2014/viewer
https://pl.pons.com/tłumaczenie/niemiecki-polski/Bundeskriminalamt
https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/AKP;717,1;12182.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/fobia.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/asymilacja.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/islamista.html
https://taz.de/Heroes-Projekt-fuer-Jugendliche/!5333502/
https://willkommensteam.de/index.html
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/
170202_Radar.html
https://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahl-2017/257201/ergebnisse-der-
-bundestagswahl-2017
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/EhenLe-
benspartnerschaften/EhenLebenspartnerschaften.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://www.focus.de/politik/deutschland/hamburg-uni-stellt-verhaltenskodex-fuer-
gebetsraum-auf_id_7734218.html?bc=fb-shares
https://www.rp.pl/artykul/832469-Muzulmanska-mlodziez-chce-zyc-po-islamsku.
html&preview=1 208 Bibliografia
Jeliński J., Islamofobia – problemy z definicją , www.racjonalista.pl/kk.php/s,1568
Joffe J., Der Prophet, der brillant danebengriff, http://www.zeit.de/2017/01/samuel-
huntington-kampf-der-kulturen-prophezeiung
Joffe J., Die blutigen Grenzen des Islam, http://www.zeit.de/2002/37/Die_blutigen_
Grenzen_des_Islam
Kalnoky  B.,  Erdogan  kehrt  zurück  zu  muslimischen  Instinkten,  https://www.welt.
de/102280454
Kalwas P.I., Lindenberg G., Wójcik J., Rozmowa o islamie. Bez nienawiści, bez uprze-
dzeń, ale także bez politycznej poprawności, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/
piotr-ibrahim-kalwas-rozmowa-o-islamie/
Kauschanski  A.  ,  Was  Studien  über  Muslime  erzählen,  https://www.sueddeut-
sche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-
erzaehlen-1.3925342
Klask F., Die Stille nach der lauten Nacht, https://www.zeit.de/2018/01/silvesternacht-
koeln-sexuelle-belaestigung-schweigen-medien
Krüger K., Die IS-Jugend. Generation Dschihad, https://www.faz.net/aktuell/feuille-
ton/die-is-jugend-generation-dschihad-13923621-p4.html?printPagedArticle-
=true#pageIndex_4
Lewis  B.,  Trzecia  fala  islamizacji,  https://www.wprost.pl/tygodnik/104864/Trzecia-
-fala-islamizacji.html
Mamou Y., Ideologia islamskiego cierpiętnictwa https://euroislam.pl/ideologia-islam-
skiego-cierpietnictwa/
Mansour A., „Wir müssen klar benennen, was wir von Zuwanderern erwarten”, https://
www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_84398988/interview-
mit-ahmad-mansour-nicht-jede-kritik-an-muslimen-ist-islamfeindlich-.html
Mertins S., Ahmad Mansour provoziert die Deutschen – er hält ihre toleranten Inte-
grationskonzepte für untauglich, https://www.nzz.ch/international/ahmad-man-
sour-provoziert-die-deutschen-er-haelt-ihre-toleranten-integrationskonzepte-
fuer-untauglich-ld.1430772?fbclid=IwAR2z4mxuOLsKhF1PgpX0L7yywwER
u1Z1Z5qTxTWAUOEtuB7MEPTnZuIisxA
Neuhaus R.J., The Regensburg Moment, https://www.firstthings.com/article/2006/11/
the-regensburg-moment
Nitszke A., Niemieckie ugrupowania polityczne wobec kryzysu uchodźczego, http://
cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka-
_2017_12_3_97/c/7877-5638.pdf
Pew Research Center, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, http://
www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-
overview/
Pfahl-Traughber A., Islamfeindlichkeit, Islamophobie, Islamkritik – ein Wegweiser durch
den  Begriffsdschungel,  http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremi 209 Bibliografia
smus/180774/islamfeindlichkeit-islamophobie-islamkritik-ein-wegweiser-
durch-den-begriffsdschungel
Pfahl-Traughber, Plädoyer für einen modernen Kulturpluralismus, http://www.dies-
seits.de/aktuelle-ausgabe/1463090400/plaedoyer-modernen-kulturpluralismus
Pietrasik K., Pekin 2008 – kwestia ujgurska, https://www.academia.edu/11306511/
Pekin_2008_-_kwestia_ujgurska_E-Terroryzm_nr1_2014
Pipes D., Jak rozpoznać islamistę – przebierańca, https://euroislam.pl/jak-rozpoznac-
-islamiste-przebieranca/
Potyrała A., Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys mi-
gracyjny  2015-2016,  s.  300,  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.
element.ojs-doi-10_14746_ps_2016_1_21/c/6672-6725.pdf
Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz z dnia 20 września 2015 roku,
https://www.youtube.com/watch?v=cI2MIFZTr3k
Radisch I., Letzte Tage der Menschheit, https://www.zeit.de/2016/15/boualem-sansal-
-das-ende-der-welt-2084-islamismus/komplettansicht
Riedel S., Muslime in der Europäischen Union. Nationale Integrationskonzepte im
Vergleich, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2005  
_S10_rds_ks.pdf
Röther  C.,  Wie  viel  Millionen  sind  es  wirklich?,  https://www.deutschlandfunk.de/
zahl-der-muslime-in-deutschland-wie-viel-millionen-sind-es.886.de.html?dra-
m:article_id=375505
Spiewak M., Das vietnamesische Wunder, https://www.zeit.de/2009/05/B-Vietname-
sen/komplettansicht
Stylińska T., Nawrócony islamista, http://new-arch.rp.pl/artykul/415230.html
Ślusarczyk  P.,  Kiedy  uchodźca  dokonuje  przestępstwa…  https://euroislam.pl/kiedy-
-uchodzca-dokonuje-przestepstwa/
Świeżak  P.,  Samuel  Huntington:  Prorok  czy  podpalacz?,  www.psz.pl/117-polityka/
pawel-swiezak-samuel-huntington-prorok-czy-podpalacz
Thurner I., Was hat Islam mit Islamismus zu tun?, https://diepresse.com/home/me-
inung/gastkommentar/1341375/Was-hat-Islam-mit-Islamismus-zu-tun
Tibi B., Islamizacja Europy czy europeizacja islamu?, https://euroislam.pl/islamiza-
cja-europy-czy-europeizacja-islamu/
Tibi B., Warum ich kapituliere, https://blendle.com/i/cicero/warum-ich-kapituliere/
bnl-cicero-20160526-23276?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcn
R1c2V3aWN6IiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC1jaWNlcm8tMjAxNjA1MjYtMjMyNzY
ifQ%3D%3D
Wiegel M., „Der islamische Staat ist nicht die Rote Armee Fraktion”, https://www.faz.net/
aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/islamexperte-ueber-den-dschihadismus-in-
frankreich-14023327-p3.html?printPagedArticle=true#pageIndex_3
Wejkszner A., Dżihadyzm, http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/dzihadyzm/ 210 Bibliografia
Wojtalik  M.,  Ilu  muzułmanów  mieszka  w  Polsce?  Polacy  bardzo  się  mylą,  https://
www.newsweek.pl/polska/ilu-muzulmanow-mieszka-w-polsce-dane-i-wyniki-
badan/qd75tr4
Wójcik  J.,  B.  Tibi:  Integracja  islamu  w  Niemczech  się  nie  powiedzie,  https://opi-
nie.wp.pl/bassam-tibi-integracja-islamu-w-niemczech-sie-nie-powiedzie-
6200764052809345a
www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-
overview/
www.religie.wiara.pl/doc/472220.Prawo-muzulmanskie
Inne
Amirpur K., Ates S. et al., Lessingtage 2018, Lange Nacht der Weltreligionen – Glau-
ben und Demokratie, Thalia Theater Hamburg, 2018.
Badziak M., Hońka M., Trudny ujgurski los w Chinach, audycja radiowa P. Drozda
Świat z lotu drozda, Polskie Radio 3, 2019.
Knechtel A., Francois P.O., Generation Dschihad, ARTE im Auftrag des NDR 2016.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Państwo Islamskie. Narodziny nowego...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państw...

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Samotne wilki kalifatu? Państwo Is...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Państwo islamskie ISIS. Nowa twarz ...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Islam. Anatomia strachu

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zderadykalizować radykała

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Europa w obliczu islamskiego terror...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 1. C...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Między terroryzmem a radykalizacją....

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 2. P...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Najczęściej kupowane