• Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

 • Autor: Jolanta Itrich-Drabarek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-056-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  23.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły jej na sformułowanie wielu wniosków, które mają wysoki poziom użyteczności, zarówno dla polityków, przedstawicieli administracji publicznej, jak i studentów prawa, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Rola etyki w państwie demokratycznym

1.1. Pojęcie etyki i moralności
1.2. Deontologia, etyka zawodowa i etos zawodowy, infrastruktura etyczna
1.3. Etyka prywatna a etyka publiczna
1.4. Etyka kodeksowa a etyka sytuacyjna

Rozdział II. System wartości funkcjonariuszy państwowych

2.1. Specyfika pracy funkcjonariuszy służb państwowych
2.2. Praworządność
2.3. Patriotyzm
2.4. Misja służby publicznej i honor
2.5. Odpowiedzialność
2.6. Neutralność polityczna
2.7. Bezstronność
2.8. Profesjonalizm, rzetelność i lojalność
2.9. Godne zachowanie w służbie i poza służbą

Rozdział III. Etyka funkcjonariuszy policji w wybranych państwach

3.1. Znaczenie kodeksów etycznych
3.2. Kodeksy etyczne policji w USA
3.3. Etyka zawodowa policji w Anglii, Walii i Szkocji
3.4. Kodeks etyczny francuskiego policjanta
3.5. Etyka policji w irlandii północnej

Rozdział IV. Kodeksy etyczne służb państwowych w Polsce

4.1. Etyka funkcjonariuszy policji
4.2. Zasady etyczne centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
4.3. Kodeksy etyczne służby celnej i straży granicznej
4.4. Etyka funkcjonariuszy służby więziennej
4.5. Etyka funkcjonariuszy Biura Ochrony rządu
4.6. Etyka funkcjonariuszy straży pożarnej

Rozdział V. Wybrane problemy etyczne służb państwowych

5.1. Przyczyny łamania standardów etycznych przez funkcjonariuszy służb państwowych
5.2. Nadmierne upolitycznienie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
5.3. Problemy naboru i zarządzania instytucjami służb państwowych
5.4. Korupcja
5.5. Mobbing i molestowanie seksualne
5.6. Cynizm i omnipotencja

Zakończenie

Bibliografia

Prof. dr hab. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki:

Publikacja stanowi udaną prezentację zagadnień stosunkowo rzadko poruszanych i analizowanych w dyskursie naukowym. Autorka założyła bowiem, że w centrum jej rozważań i analiz znajdują się kwestie związane z postawami etycznymi funkcjonariuszy służb państwowych, które pozwolą na wyjaśnienie kluczowych determinantów wpływających na podejmowanie (lub niepodejmowanie) przez nich decyzji. […] Z pewnością publikacja ta będzie ważnym przyczynkiem do dyskusji o wartościach etycznych pracowników i funkcjonariuszy realizujących zadania publiczne.
 

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski:

[…] mamy do czynienia z propozycją wydawniczą bardzo wartościową i w pewnym zakresie pionierską. Na polskim rynku dotychczas brakowało takiego syntetycznego opracowania dotyczącego aspektów etycznych działania służb państwowych.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Uniwersytet Śląski:

Wszystkie części są spójnie posegregowane i obejmują przemyślaną całość.  Charakter studium etyki, osadzonego w rzeczywistych, realnych sytuacjach funkcjonowania służb państwowych ich życia zawodowego czyni książkę bardzo wartościową i przydatną, również poprzez bazowanie na badaniach i diagnozach dotyczących zarówno współczesnej Polski, jak i na przykładach zaczerpniętych z analiz prowadzonych w innych krajach.

Jolanta Itrich-Drabarek
profesor dr hab., politolog, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Pracowała m.in. jako: doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Służby Cywilnej 2012-2016, dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 2016-2019. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane