• Etyka pielęgniarska

Etyka pielęgniarska

 • Autor: Stefan Konstańczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-278-8
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 258/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi kompendium wiedzy etycznej niezbędnej do samodzielnego rozważania i rozwiązywania praktycznych dylematów moralnych mogących powstawać w trakcie wykonywania obowiązków w pielęgniarstwie.

Autor wskazuje, jak przeobrażenia współczesnych społeczeństw powodują, że problemy ochrony zdrowia dotychczas traktowane jako lokalne, nabierają znaczenia globalnego. Wszyscy ludzie są bowiem pacjentami, a system ochrony zdrowia ma wszechogarniający charakter, co osobom wykonującym zadania na jego rzecz daje wyjątkową władzę nad pozostałymi. Każda władza jednakże wiąże się z wielką odpowiedzialnością, którą społeczeństwo samo określa poprzez precyzowanie wymagań moralnych stawianych przed zawodami medycznymi. Społecznie pożądany stan to taki, gdy z obowiązków społecznych osoba wykonująca dany zawód chce i potrafi wywieźć swoje obowiązki indywidualne. Taką sytuację nazywamy „powołaniem” do wykonywania zawodu. W interesie społeczeństwa jest, aby przedstawicieli medycyny z powołaniem było jak najwięcej, gdyż wówczas jego wpływ na trwałość struktur społecznych będzie relatywnie największy. Zamiarem autora książki jest właśnie przybliżenie przedstawicielom zawodów pielęgniarskich takich możliwości.

Ponieważ książka ma służyć jako podręcznik przeznaczony dla pielęgniarek i pielęgniarzy, w jej redagowaniu autor korzystał z doświadczeń dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć programowych z problematyki ogólnofilozoficznej i etycznej ze studentami na kierunkach pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Etyka a medycyna
 
Rozdział 1. Etyka jako dyscyplina naukowa
 
1.1. Biologiczne determinanty moralności
1.2. Etyka a moralność
1.3. Istota wartości i norm moralnych
1.3.1. Wartości
1.3.2. Wartościowanie
1.3.3. Norma moralna
1.4. Internalizacja wartości moralnych
1.5. Ideał, model i wzór moralny
1.6. Rozwój moralny
1.7. Wolność i konieczność
1.8. Egoizm a altruizm
1.9. Sumienie
 
Rozdział 2. Etyka w medycynie
 
2.1. Bioetyka
2.2. Cnoty moralne a sprawności zawodowe w medycynie
2.3. Bezpieczeństwo i dehumanizacja jako dylematy etyczne współczesności
2.4. Zdrowie jako wartość moralna
2.4. Bioetyka a zdrowie człowieka
 
Rozdział 3. Źródła etyki medycznej
 
3.1. Zarys historii etyki lekarskiej
3.2. Etyka zawodu lekarza
 
Część II. Teoretyczne podstawy etyki zawodowej w pielęgniarstwie
 
Rozdział 4. Praca jako powołanie człowieka
 
4.1. Sens życia ludzkiego
4.2. Pojęcie pracy
4.3. Wpływ wykonywanej pracy na moralność jednostki
4.4. Zawód i etos zawodowy. Honor zawodowy
4.5. Etyka zawodów medycznych a bioetyka
4.6. Zawodowe kodeksy etyczne
 
Rozdział 5. Pacjent w systemie służby zdrowia
 
5.1. Autonomia pacjenta a cel interwencji medycznych
5.2. Narodziny jako problem moralny
5.3. Choroba jako moment krytyczny w życiu człowieka
5.4. System opieki zdrowotnej jako teren walki o zdrowie społeczeństwa
5.5. Rehabilitacja jako problem moralny
5.6. Medyczne i moralne problemy śmierci i umierania
5.7. Problem sprawiedliwego podziału usług medycznych
 
Rozdział 6. Pielęgniarka
 
6.1. Rys historyczny etyki pielęgniarskiej
6.2. Historia etyki pielęgniarskiej w Polsce
6.3. Dokumenty prawa międzynarodowego
6.4. Polskie prawodawstwo w zakresie zastosowań medycyny
6.5. Karta Pracowników Służby Zdrowia
6.6. Kodeks Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)
6.7. Kodeksy etyki zawodowej w pielęgniarstwie polskim
 
Część III. Etyka w pracy pielęgniarskiej
 
Rozdział 7. Konflikty moralne w pracy zawodowej pielęgniarki
 
7.1. Pielęgniarstwo – praca czy powołanie? Sens pracy zawodowej
7.2. Prawa pacjenta a „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”
 
Rozdział 8. Komunikacja społeczna w pielęgniarstwie
 
8.1. Relacje pacjent-pielęgniarka
8.2. Prawda i tajemnica zawodowa
8.3. Komunikacja z rodziną pacjenta
 
Rozdział 9. Deontologia zawodu pielęgniarskiego
 
9.1. Odpowiedzialność zawodowa
9.2. Obowiązki wobec społeczeństwa
9.3. Obowiązki wobec własnej grupy zawodowej
9.4. Obowiązki wobec siebie
9.5. Społeczny prestiż zawodu
 
Rozdział 10. Ratownictwo medyczne
 
10.1. Sytuacje kryzysowe w medycynie
10.2. Podejmowanie decyzji moralnych w sytuacjach krytycznych
10.3. Ratownictwo medyczne w stanach granicznych
 
Rozdział 11. Pielęgniarka w służbie społeczeństwa
 
11.1. Funkcja opiekuńcza pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej
11.2. Pielęgniarka w instytucjach szkolnych
11.3. Pielęgnowanie u kresu życia
11.4. Promocja zdrowia
11.5. Przyszłość zawodów pielęgniarskich
 
Zakończenie
 
Indeks osobowy
 
Bibliografia

Stefan Konstańczyk
prof. UZ dr hab.  pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, od 2008 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii w słupskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w latach 2004-2005 obowiązki kierownika Zakładu Historii Filozofii i Filozofii Współczesnej. Od 2005 do 2007 r. kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Religii. W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki kierownika Katedry Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor 4 samodzielnych monografii, redaktor naukowy 12 opracowań zbiorowych oraz autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych wydrukowanych w wielu opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Wziął także udział w ponad 100 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Od wielu lat prowadzi zajęcia z filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego w Katedrze Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku, a od roku 2009 także na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Zielonej Górze), Polskiego Towarzystwa Estetycznego, polskiej sekcji European Association for Security oraz Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo dla pielęgniarek

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Opieka paliatywna. Poradnik dla lek...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Położna w systemie ochrony zdrowia ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane