• Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • Autor: Agnieszka Lasota Dominika Jońca SM
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-52-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności, takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z  rówieśnikami, adekwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki.

Większość rodziców może nawet myśli, że ich dziecko to wszystko potrafi, ale z biegiem czasu zaczynają dostrzegać, że ich oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością. Również dla dziecka konfrontacja ze szkolnymi obowiązkami może okazać się zbyt trudna. Powstanie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla uczniów w młodszym wieku szkolnym jest odpowiedzią na coraz częściej widoczne przez specjalistów problemy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację na etapie szkolnym.

Wiele z proponowanych scenariuszy mogą wykorzystać specjaliści w pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych potrzebnych edukacyjnych. Założeniem programu była realizacja scenariuszy w pracy grupowej dzieci, natomiast Autorki zachęcają także do wykorzystywania pomysłów i materiałów zawartych w książce także do pracy indywidualnej (np. w pracy z emocjami, czy samooceną). Scenariusze można realizować zarówno stacjonarnie, w  klasie szkolnej, jak również podczas spotkań grupowych online, które w  obecnym czasie stały się naturalną zastępczą drogą komunikacji i  podtrzymywania relacji interpersonalnych. W dzisiejszym świecie, bogatym w nowe technologie i łączność cyfrową niejednokrotnie obserwuje się paradoksalnie trudności w  relacjach międzyludzkich. Dzieci, które najpierw wybierały autoizolację pod wpływem fascynacji telefonem, Internetem, światem wirtualnym, obecnie są jeszcze mocniej na nią skazane przez problemy związane z pandemią, jaka ogarnęła cały świat. Ogromnego znaczenia nabiera zatem opanowanie przez dzieci od najmłodszych lat umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z własnymi emocjami, postawy asertywności czy nabycie kompetencji rozwiązywania konfliktów.

Uzupełnieniem książki są karty pracy pt. Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Karty terapeutyczne i karty pracy.Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w średnim i późnym dzieciństwie


1.1. Pojęcie emocji
1.2. Zdolność reprezentacji emocji w dzieciństwie
1.3. Nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów
1.4. Doświadczanie trudnych emocji w młodszym wieku szkolnym
Doświadczanie strachu przez dzieci
Przeżywanie przez dzieci złości
Rozmowa i modelowanie – sposoby na trudne emocje

Rozdział 2. Rozwój kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym

2.1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
2.2. Wzory zachowań społecznych uczniów
2.3. Znaczenie samopoznania dla rozwoju społecznego
2.4. Obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych

Rozdział 3. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju i terapii

3.1. Istota pracy w grupie
3.2. Procesy grupowe
3.3. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą

Rozdział 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci 6-letnich. Badania własne

4.1. Metodologia badań własnych
Przedmiot i cele pracy
Metody, narzędzia badawcze oraz grupa badana
4.2. Wyniki badań własnych
Trudności dzieci w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych
Częstotliwość zgłaszanych zaleceń w pracy z dzieckiem dotyczących rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Rozdział 5. Projektowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego

5.1. Diagnoza potrzeb uczestników
5.2. Ogólna charakterystyka programu profilaktyczno-terapeutycznego– „Plecak szczęśliwego ucznia”
5.3. Idea scenariuszy zajęć programu „Plecak szczęśliwego ucznia”
5.4. Bloki tematyczne i cele zajęć

Rozdział 6. Scenariusze zajęć w ramach programu „Plecak szczęśliwego ucznia”

6.1. Scenariusze realizujące temat I – tworzenie i integracja grupy

Zajęcia 1.1. W krainie zabawy – poznajmy się
Zajęcia 1.2. W krainie zabawy – rozpoczynamy wspólne podróżowanie
Zajęcia 1.3. W krainie dobrego słuchania – jak dobrze słuchać?
Zajęcia 1.4. W krainie dobrego słuchania – słucham cię, słuchaj mnie
Zajęcia 1.5. W krainie dobrego słuchania – potrafimy słuchać
Zajęcia 1.6. W krainie dobrych manier – normy i zasady w grupie
Zajęcia 1.7. W krainie dobrych manier – proszę, dziękuję
Zajęcia 1.8. W krainie dobrych manier – kultura w zachowaniu

6.2. Scenariusze realizujące temat II – poznawanie siebie samego i innych

Zajęcia 2.1. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja
Zajęcia 2.2. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja II
Zajęcia 2.3. W krainie poznawania siebie – wiadomości o mnie
Zajęcia 2.4. W krainie poznawania siebie – otwartość  wobec innych
Zajęcia 2.5. W krainie poznawania siebie – mocne strony
Zajęcia 2.6. W krainie poznawania siebie – jaka/jaki jestem?
Zajęcia 2.7. W krainie poznawania siebie – balonowe „ja”
Zajęcia 2.8. W krainie poznawania siebie – książeczka o mnie

6.3. Scenariusze realizujące temat III – relacje z innymi


Zajęcia 3.1. W krainie przyjaźni – postawa koleżeńska
Zajęcia 3.2. W krainie przyjaźni – profil grupowy
Zajęcia 3.3. W krainie przyjaźni– supermoce i słabości
Zajęcia 3.4. W krainie przyjaźni – potrzeby innych
Zajęcia 3.5. W krainie przyjaźni – wspólna opowieść

6.4. Scenariusze realizujące temat IV – świat emocji i uczuć


Zajęcia 4.1. W krainie emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć
Zajęcia 4.2. W krainie emocji – co czuję ja? co czujesz ty?
Zajęcia 4.3. W krainie emocji – stworki
Zajęcia 4.4. W krainie emocji – uczucia się zmieniają
Zajęcia 4.5. W krainie pozytywnych emocji – empatia
Zajęcia 4.6. W krainie pozytywnych emocji – wdzięczność
Zajęcia 4.7. W krainie pozytywnych emocji – odczuwamy wdzięczność
Zajęcia 4.8. W krainie negatywnych emocji – złość piękności szkodzi
Zajęcia 4.9. W krainie negatywnych emocji – dlaczego się  złościmy?
Zajęcia 4.10. W krainie negatywnych emocji – czy strachu trzeba się bać?
Zajęcia 4.11. W krainie negatywnych emocji – jestem odważny
Zajęcia 4.12. W krainie emocji – okna emocji
Zajęcia 4.13. W krainie emocji – kapelusz uczuć
Zajęcia 4.14. W krainie emocji – gramy z emocjami

6.5. Scenariusze realizujące temat V – komunikacja w grupie


Zajęcia 5.1. W krainie komunikacji – skuteczna komunikacja
Zajęcia 5.2. W krainie komunikacji – jak mówić, by nas słuchano?
Zajęcia 5.3. W krainie komunikacji – mosty zamiast murów
Zajęcia 5.4. W krainie komunikacji – asertywność w praktyce
Zajęcia 5.5. W krainie komunikacji – rozwiązywanie konfliktów
Zajęcia 5.6. W krainie komunikacji – smoki są wśród nas
Zajęcia 5.7. W krainie komunikacji – współpraca zamiast rywalizacji

6.6. Scenariusze realizujące temat VI – zamknięcie pracy z grupą


Zajęcia 6.1. W krainie wspomnień – podsumowanie zajęć
Zajęcia 6.2. W krainie wspomnień – mój plecak
Zajęcia 6.3. W krainie wspomnień – prezent

Zakończenie
Literatura cytowana
Noty autorskie

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni:

Uważam, że książka jest wysoce wartościowym opracowaniem zawierającym bardzo interesujące propozycje dla praktyki pedagogicznej. Publikacja ma wyraźny wymiar praktyczny, jak i poznawczy. (…) Niniejsza książka może stanowić także źródło wiedzy dla każdego, komu leży na sercu dobro dzieci. Zebrane w niej informacje przekazane zostały w przejrzysty sposób w  oparciu o  bardzo trafnie dobraną aktualną literaturę. Moim zdaniem, nie ma obecnie na rynku wydawniczym wielu pozycji, które stanowiłyby tak rzetelnie opracowane kompendium wiedzy o rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest to niewątpliwie cenny projekt w kontekście potrzeb praktyki pedagogicznej edukacyjnej, wychowawczej i psychologicznej.

Agnieszka Lasota
dr, psycholog dziecięca, posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczycielka akademicka, trenerka kadry pedagogicznej i psychologicznej. Certyfikowana Trenerka Procesu Wspomagania Szkół i Przedszkoli. Realizatorka autorskich projektów i programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych. Koordynatorka Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Krakowie. Autorka książek i pomocy terapeutycznych z zakresu psychologii rozwoju, komunikacji, socjoterapii i psychologii pozytywnej.

Książki tego autora

Dominika Jońca SM
Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, studiów podyplomowych z duchowości chrześcijańskiej oraz socjoterapii. Odbyła kursy kwalifikacyjne w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i terapii psychomotorycznej wg Procus i Block. Ma bogate doświadczenie w pracy jako oligofrenopedagog oraz wychowawca w świetlicach środowiskowych.

Książka tego autora:


Andrzejewska, J. (1989). Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytel-
niczej i przedmiot badań. Studia o Książce, 18, 23–63.
Becker, G. (1998). Dar strachu. Poznań: Media Rodzina.
Białecka-Pikul,  M.,  Stępień-Nycz,  M.  (2011).  Dynamika  rozwoju  emocjonalnego:
doświadczanie, rozumienie i regulacja emocji. W: red. D. Doliński, W. Błaszczak.
Dynamika emocji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. PWN.
Bogdanowicz, M. (2007). W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające
rozwój dziecka. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
Boone,  R.,  Cunningham,  J.  (1998).  Children’s  decoding  of  emotion  in  expressive
body movement: The development of cue attunement. Developmental Psycholo-
gy, 34, 1007–1016.
Borecka, I., Wontorowska-Roter, S. (2003). Biblioterapia w edukacji dziecka niepeł-
nosprawnego intelektualnie. Wałbrzych: Wyd. UNUS.
Brown, J.D., Dunn, J. (1996). Continuities in emotion understanding from three to
six years. Child Development, 67, 789–802.
Brudnowska, A. (2010). Taniec i choreoterapia jako sposób na poprawę jakości życia
współczesnej Polki. Nowiny Lekarskie, 79, 1, 47–55.
Czajkowska  A.  (2004)  Procesy  emocjonalne.  W:  red.  W.  Pilecka,  G.  Rudkowska,
L. Wrona. Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczy-
cielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Dunn, J., Brown, J., Beardsall, L. (1991). Family talk about feeling states and chil-
dren’s later understanding of children’s emotions. Developmental Psychology, 27,
448–455.
Ellis, A. (1999). Jak opanować złość, zanim ona opanuje ciebie. Poznań: Media Rodzina.
Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.
Ferrero, B. (2003). Historie. Katecheza w opowiadaniach. Warszawa: Wyd. Salezjańskie.
Formański, J. (2000). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Fornalik, I. (2001). Uczucie złości. W: red. I. Obuchowska. Jak sobie radzić z nie-
chcianymi uczuciami. Poznań: Media Rodzina. Literatura cytowana 262
Fredrickson,  B.L.  (2001).  The  role  of  positive  emotions  in  positive  psychology.
The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56,
218–226.
Fryt, J. (2015a), Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych . W: red. A. Lasota, J.
Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa:
Wyd. Akad. Żak.
Fryt, J. (2015b). Procesy grupowe w socjoterapii dzieci i młodzieży. W: red. A. Lasota,
J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa:
Wyd. Akad. Żak.
Fuchs, B. (2003). Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie. Kielce:
Wyd. Jedność.
Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Wyd. Difin.
Gendron B. (2004), Why emotional capital matters in education and in labour? To-
ward an optimal use of human capital and knowledge management. Les Cahiers
de la Maison des Sciences Economiques, série rouge, No. 113. Paris: Université
Panthéon-Sorbonne.
Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
Góralska, R. (2016). Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się
– ujęcie adaptacyjne versus krytyczne. Rocznik Andragogiczny, 23, 83–102.
Górecka-Mostowicz, B. (2005). Co dzieci wiedzą o emocjach. Kraków: Wyd. Nauk. AP.
Grudziewska, E. (red.), (2015). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Progra-
my zajęć. Warszawa: Wyd. Difin.
Grudziewska, E. (red.), (2016). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Progra-
my zajęć, cz. 2. Warszawa: Wyd. Difin.
Grudziewska, E. (2017), (red.). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Wyd. Difin.
Gruszecka, E. (2011). Wdzięczność a szczęśliwe życie. Psychologia Społeczna, 6,
316−329.
Hurlock, E.B. (1961). Rozwój dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym. Druk MEN-I/54/2.
Izard, C.E., Fantauzzo, C.A., Castle, J.M., Haynes, O.M., Rayias, M.S., Putnam, P.H.
(1995). The ontogeny and significance of infants’ facial expression in the first  
9 months of life. Developmental Psychology, 31, 997–1013.
Izdebski, P. (2009). Rozwój emocjonalny. W: red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała.
Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wyd. PWN.
Jagieła J. (2009). Socjoterapia w szkole. Kraków: Wyd. Rubikon.
Jankowiak, B. (red.), (2016). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Jankowiak, B., Soroko, E. (2019). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. W: red. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska. Psy-
chologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. PWN.263 Literatura cytowana
Jarvis, P. (2012). Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie. Teraźniejszość –
Człowiek – Edukacja, 2, 7–21.
Jegier, A., Szurowska, B. (2017). Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwo-
ju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi
potrzebami. Warszawa: Wyd. Difin.
Kasdepke, G. (2008a). Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze o uczuciach. Warszawa:
Wyd. Nasza Księgarnia.
Kasdepke, G. (2008b). Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emo-
cjami. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.
Kasdepke, G. (2016). Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych war-
tościach. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.
Kołodziejczyk, A. (2016). Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W: red. J. Trem-
pała. Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wyd. PWN.
Kołodziejczyk, A., Czemierowska, E. (1993). Spójrz inaczej. Program zajęć wycho-
wawczo-profilaktycznych dla klas I–III szkół podstawowych . Starachowice: Wy-
daw. ATE.
Kołyszko, W., Tomaszewska, J. (2018a). Wstyd i latający śpiwór. Sopot: Wyd. GWP.
Kołyszko, W., Tomaszewska, J. (2018b). Złość i smok Lubomił. Sopot: Wyd. GWP.
Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wycho-
wawcza. Warszawa: Wyd. PWN.
Lagattuta, K.H., Wellman, H.M. (2001). Thinking about the past: Early knowledge
about links between past experience, thinking, and emotion. Child Development,
72, 82–102.
Lagattuta, K.H., Wellman, H.M. (2002). Differences in early parent-child conversa-
tion about negative versus positive emotions: Implications for the development of
psychological understanding. Developmental Psychology, 38, 564–580.
Lasota, A., Franczyk, J.L. (red.), (2015). Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza
i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lasota, A., Klimowska-Bobula, E. (2015). Rola bajek w procesie wspierania rozwoju
i terapii dzieci. W: red. A. Lasota, J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży.
Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lasota,  A.,  Koźlik-Rączka,  A.  (2020).  Postawy  rodzicielskie  predyktorem  empatii,
wdzięczności i samooceny młodzieży. Kraków: Wyd. UP.
Lasota, A., Szczudło, E. (2015). Terapeutyczna wartość sztuki i ekspresji artystycz-
nej  w  pracy  socjoterapeutycznej.  W:  red.  A.  Lasota,  J.  Franczyk.  Socjoterapia
dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lazarus, R.S., Kanner, A.D., Folkman, S. (1980). Emotions: A cognitive-phenomeno-
logical analysis. W: eds. R. Plutchik, H. Kellerman. Emotion: Theory, research,
and experience. Vol. 1, Theories of emotion. San Diego, CA: Academic Press.
Lewis, M. (2007). Psychologia emocji. Gdańsk: Wyd. GWP. Literatura cytowana 264
Marek,  E.  (2004).  Arteterapia  jako  metoda  wspomagająca  pracę  wychowawczą.  
W: red. M. Knapik, W. Sacher. Sztuka w edukacji i terapii. Kraków: Impuls.
McGinnis, E. (2014). Kształtowanie umiejętności małego dziecka. Przewodnik na-
uczania umiejętności prospołecznych. Warszawa: Wyd. Instytut Amity.
Molicka,  M.  (2003).  Bajkoterapia  jako  rodzaj  biblioterapii  w  procesie  wspierania
i terapii. Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody. Materiały konfe-
rencyjne nr 8. 10–11 października 2003, Wrocław: Wyd. EBIB
Niedenthal, P.M., Krauth-Gruber, S., Ric, F. (2016). Zrozumieć emocje. Perspektywy
poznawcze i psychospołeczne. Kraków: Wyd. Nauk UP.
Oatley, K., Jenkins, J. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wyd. PWN.
Obuchowska, I. (2000). Kochać i rozumieć. Ciąg dalszy. Poznań: Media Rodzina.
Paszkiewicz, A (2017). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecz-
nie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Wyd. Difin.
Piaget, J. (1923/2011). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i ja-
kościowe. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Plummer, D.M. (2010). Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie. Warszawa:
Wyd. Fraszka Edukacyjna.
Poniatowska-Leszczyńska,  K.  (2016).  Socjoterapia  w  podejściu  psychodynamicz-
nym. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: UAM.
Pons, F., Harris, P.L. (2005). Longitudinal Change and Longitudinal Stability of Indi-
vidual Differences in Children’s Emotion Understanding. Cognition & Emotion,
19, 1158–1174.
Pons, F., Harris, P.L., de Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 and
11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Jour-
nal of Developmental Psychology, 1(2), 127–152.
Portmann,  R.  (2001).  Gry  i  zabawy  kształtujące  pewność  siebie.  Kielce:  Wyd.
Jedność.
Portmann, R. (2005). Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce: Wyd. Jedność.
Reykowski,  J.  (1986).  Motywacja,  postawy  prospołeczne  a  osobowość.  Warszawa:
Wyd. PWN.
Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: Wyd.
PWN.
Rudowski T. (2014). Arteterapia. Inspiracje i wartości. Warszawa: Wyd. Eneteia.
Saarni,  C.  (1999).  Kompetencja  emocjonalna  i  samoregulacja  w  dzieciństwie.  
W: red. P. Salovey, D.J. Sluyter. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna.
Problemy edukacyjne. Poznań: Rebis.
Sawicka, K. (red.), (1999). Socjoterapia. Warszawa: Wyd. Centrum Metodyczne Po-
mocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Schaffer, H.R. (2017). Psychologia dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.265 Literatura cytowana
Schaffer, H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: Wyd. UJ.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. UJ.
Schaffer,  D.R.,  Knapp,  K.  (2015).  Psychologia  rozwoju  od  dziecka  do  dorosłości.
Gdańsk: Harmonia Universalis.
Seligman, M.E.P. (2000). Co możesz zmienić, a czego nie możesz?. Poznań: Media
Rodzina.
Stamer-Brandt, P. (2013). Nowe gry i zabawy rozładowujące złość. Kielce: Jedność.
Stańczuk, J. (2016). Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu. War-
szawa: Wyd. Sióstr Loretanek.
Stańko-Kaczmarek, M. (2016). Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjote-
rapii dzieci i młodzieży. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Stasiakiewicz, M., Schmidt-Możdżeń, H. (2001). Uczucie strachu, lęku, niepokoju.
W: red. I. Obuchowska. Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poznań: Me-
dia Rodzina.
Stępień-Nycz,  M.  (2015).  Rozwój  reprezentacji  emocji  w  dzieciństwie.  Warszawa:
Wyd. Liberi Libri.
Stępień-Nycz,  M.  (2012).  Jak  rozmawiać  z  dziećmi  o  emocjach.  Wychowanie
w Przedszkolu, 11, 5–10.
Striano, T., Vaish, A. (2006). Seven – to 9 – month-old infants use facial expres-
sion to interpret others’ actions. British Journal of Developmental Psychology, 24,
753–760.
Szymajda,  A.  (2016).  Wspieranie  rozwoju  emocjonalnego  dziecka  w  wieku  przed-
szkolnym. Muzykoterapia kreatywna drogą do odkrywania „muzycznego lustra”.
Rozprawa doktorska, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa. https://opub.dsw.edu.
pl/bitstream/11479/321/1/Wspieranie_rozwoju_emocjonalnego_dziecka_w_wie-
ku_przedszkolnym_Muzykoterapia_kreatywna_drog%C4%85_do_odkrywania_
muzycznego_lustra.pdf [dostęp: 23.03.2021].
Tokarska,  U.  (2018).  Materiały  z  kursu:  Konstruowanie  programów  socjoterapeu-
tycznych. Studia podyplomowe z Socjoterapii. Kraków: Wyd. UP.
Vasta R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP.
Vopel, K.W. (1999a). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 1. Kielce:
Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (1999b). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 2. Kielce:
Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2009a). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 3. Kielce:
Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2009b). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 4. Kielce:
Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2001). Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie
istnienia grupy. Kielce: Wyd. Jedność.Literatura cytowana 266
Waszyńska, K. (2016). Socjoterapia: osoba i specjalista. Kompetencje i kwalifikacje
socjoterapeuty. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Witerska, K. (2011). Drama. Techniki, strategie, scenariusze. Warszawa: Difin.
Yik, M.M. (2009). Studying affect among the Chinese: The circular way. Journal of
Personality Assessment, 91(5), 416–428.
Young, P.T. (1975). Understanding your feelings and emotions, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Netografia:
Matyja A., Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Publikacje edukacyjne. Publi-
kacja nr 1674, rok szkolny 2004/2005: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.
php?nr=1674 [dostęp: 25.10.2018].NOTY AUTORSKIENapisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Trening koncentracji dla uczniów

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Ja i grupa. Trening dla uczniów. Wy...

29.70 zł 33.00 zł Cena netto: 28.29 zł

Terapia pedagogiczna. Scenariusze z...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Mój złośnik, czyli jak nauczyć dzie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Moje dziecko się boi. Jak mogę mu p...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Jego wysokość dziecko

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Trening umiejętności emocjonalnych ...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Pakiet: Karty terapeutyczne

175.00 zł Cena netto: 166.67 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

STEAM-owe przedszkole

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa ...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Depresja. Terapia poznawczo-behawio...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Metody terapeutyczne stosowane w pr...

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Terapie wspomagające nieharmonijny ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Wiedza dzieci i młodzieży z niepełn...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Podróż do świata uczuć. Program edu...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Nastolatek w kryzysie. Karty terape...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka w spekt...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane