• Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

 • Autor: Marta Juchnowicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-813-2
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  13.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 13.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Dariusz Danile­wicz, Grzegorz Myśliwiec, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz, przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki,  za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki  w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem.Spis treści:
 
Wprowadzenie    
 
Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy       
 
1. Od zasobów do kapitału        
   1.1. Zmiana podejścia do zasobów ludzkich – kapitał ludzki dźwignią zysku w gospodarce opartej na wiedzy         
   1.2. Rozwój teorii kapitału ludzkiego      
   1.3. Istota kapitału ludzkiego z perspektywy organizacji. 
Zagadnienia do dyskusji
Literatura     
    
2. Pracownik wiedzy     
   2.1. Cechy organizacji wiedzy determinantą pożądanego profilu pracownika        
   2.2. Profil kompetencyjny pracownika wiedzy     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
3. Pomiar wartości kapitału ludzkiego     
   3.1. Pomiar wartości kapitału ludzkiego – ogólna charakterystyka
      3.1.1. Pomiar kapitału ludzkiego w ujęciu makro- i mikroekonomicznym  
      3.1.2. Pomiar wartości kapitału ludzkiego jako element pomiaru kapitału intelektualnego  
   3.2. Wartość kapitału ludzkiego jako składnika aktywów organizacji        
      3.2.1. Rachunkowość zasobów ludzkich – charakterystyka koncepcji       
      3.2.2. Metody oparte na analizie kosztów           
      3.2.3. Metody oparte na analizie przychodów      
      3.2.4. Krytyka rachunkowości zasobów ludzkich i perspektywy rozwoju   
   3.3. Mierniki zintegrowane w pomiarze wartości kapitału ludzkiego          
      3.3.1. Wartość kapitału ludzkiego a praktyki zarządzania zasobami ludzkimi        
      3.3.2. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki     
   3.4. Problemy i wyzwania pomiaru wartości kapitału ludzkiego    
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki  
 
1. Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim     
   1.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w turbulentnym otoczeniu    
   1.2. Aspekty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim           
Zagadnienia do dyskusji
 
2. Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy  
   2.1. Elastyczność jako zdolność i cecha  
   2.2. Elastyczność jako cecha procesów poznawczych      
   2.3. Elastyczność jako cecha procesów emocjonalno-motywacyjnych       
   2.4. Elastyczność jako cecha funkcjonowania społecznego          
   2.5. Elastyczność jako pożądana kompetencja pracownika organizacji wiedzy      
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
3. Mierniki elastyczności kapitału ludzkiego oraz elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Metoda oceny
   3.1. Elastyczność, a bezpieczeństwo organizacji – podstawowe mierniki elastyczności i bezpieczeństwa     
   3.2. Elastyczność kapitału ludzkiego, a różnorodność wyzwań      
   3.3. Źródła elastyczności kapitału ludzkiego organizacji   
   3.4. Projekt modelu planowania i oceny elastyczności systemu zarządzania kapitałem ludzkim organizacji
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 3. Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim    
 
1. Etapy rozwoju organizacji a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji wiedzy 
   1.1. Cykl życia organizacji        
   1.2. Elastyczność organizacjii zarządzania kapitałem ludzkim w fazie zaistnienia   
   1.3. Wyzwania fazy wzrostu      
   1.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w fazie dojrzałości   
   1.5. Działania w sferze zarządzania kapitałem ludzkim w fazie spadku     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
2. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy    
   2.1. Strategia a elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim       
   2.2. Podstawowy cel strategii ZKL – budowa kluczowych kompetencji organizacji  
   2.3. Strategia ZKL – zarządzanie i przywództwo  
   2.4. Budowa strategii zarządzania kapitałem ludzkim      
      2.4.1. Strategia ogólna organizacji a strategia zarządzania kapitałem ludzkim      
      2.4.2. Misja, wizja, wartości       
      2.4.3. Analizy   
      2.4.4. Cele strategiczne i cele w obszarze ZKL    
      2.4.5. Realizacja i ocena strategii zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
3. Wpływ kultury na zarządzanie kapitałem ludzkim        
   3.1. Charakterystyka kultury kapitału ludzkiego 
   3.2. Kreowanie kultury organizacji         
Zagadnienia do dyskusji
 
Rozdział 4. Elastyczne pozyskiwanie kapitału ludzkiego   
 
1. Budowa systemu kompetencyjnego   
   1.1. Pojęcie kompetencji i wykorzystanie systemu kompetencyjnego       
   1.2. Zasady budowy systemów kompetencyjnych           
   1.3. Identyfikacja kompetencji  
   1.4. Architektura systemu kompetencyjnego      
   1.5. Macierze kompetencji         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
2. Dobór kompetencji   
   2.1. Struktura procesu doboru kompetencji        
   2.2. Proces doboru w zintegrowanym systemie zarządzania kapitałem ludzkim     
   2.3. Źródła pozyskiwania kandydatów    
   2.4. Metody selekcji kandydatów           
   2.5. Wdrożenie do zadań           
   2.6. Metody zwiększenia elastyczności organizacji w procesie doboru kompetencji
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
Inne interesujące źródła
 
3. Elastyczne formy wykorzystania kompetencji 
   3.1. Klasyfikacja form wykorzystania kompetencji          
   3.2. Rodzaje form świadczenia pracy     
   3.3. Elastyczna organizacja czasu pracy 
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
4. Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego        
   4.1. Kontekst społeczny programów outplacementowych 
   4.2. Charakterystyka programów outplacementowych    
      4.2.1. Istota outplacementu       
      4.2.2. Outplacement jako program poprawy elastyczności kapitału ludzkiego       
   4.3. Znaczenie programów outplacementowych dla rozwoju elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 5. Rozwój kompetencji jako kluczowy czynnik elastyczności kapitału ludzkiego      
 
1. Analiza potrzeb kompetencyjnych w organizacji          
   1.1. Istota analizy potrzeb kompetencyjnych w organizacji          
   1.2. Tradycyjne modele analizy potrzeb kompetencyjnych          
   1.3. Zintegrowany model analizy potrzeb kompetencyjnych        
   1.4. Potrzeby szkoleniowe oraz pozaszkoleniowe
   1.5. Podmioty – uczestnicy procesu identyfikacji potrzeb kompetencyjnych          
   1.6. Narzędzia identyfikacji potrzeb kompetencyjnych     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
2. Ocena kompetencji   
   2.1. Rola ocen pracowników w systemie zarządzania kompetencjami       
   2.2. Cele oceniania       
   2.3. Uczestnicy oceny kompetencji        
   2.4. Skala i formularze ocen      
   2.3. Proces oceny         
   2.6. Wyznaczanie celów i ocena efektywności     
   2.7. Błędy oceny          
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
3. Proces rozwoju kompetencji w organizacji wiedzy       
   3.1. Planowanie procesu rozwoju kompetencji    
   3.2. Formy rozwoju kompetencji
   3.3. Analiza efektywności programów rozwoju kompetencji         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
4. Motywowanie rozwoju kompetencji    
   4.1. Zakres działań prorozwojowych      
   4.2. Materialne sposoby motywowania rozwoju   
   4.3. Prorozwojowe oddziaływanie systemu awansów w organizacji           
   4.4. Pozamaterialne stymulowanie rozwoju kompetencji  
   4.5. Zarządzanie talentami w organizacji wiedzy 
   4.6. Przebieg procesu zarządzania talentami
Zagadnienia do dyskusji
 
5. Konsekwencje braku rozwoju kompetencji społecznych           
   5.1. Konsekwencje generowania wyścigu szczurów
   5.2. Mobbing jako efekt braku kompetencji komunikacyjnych      
   5.3. Pracoholizm – wypalenie zawodowe – karoshi konsekwencją stawianych wymagań    
   5.4. Warunki rozwoju kompetencji społecznych  
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
Rozdział 6. Wynagradzanie kompetencji w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim    
 
1. Elastyczne systemy wynagrodzeń      
   1.1. Warunki determinujące założenia systemów wynagrodzeń    
   1.2. Sposoby zwiększenia elastyczności systemów wynagrodzeń 
Zagadnienia do dyskusji
 
2. Wynagradzanie kompetencji  
   2.1. Rola kompetencji w systemie wynagrodzeń
   2.2. Wykorzystanie kompetencji do budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych 
      2.2.1. Wartościowanie kompetencji        
      2.2.2. Budowa siatki płac na podstawie kompetencji       
      2.2.3. Zmiana poziomu wynagrodzenia zasadniczego na podstawie kompetencji   
   2.3. Premiowanie a zarządzanie kompetencjami 
   2.4. Wynagradzanie kompetencji za pomocą świadczeń  
      2.4.1. Zasady różnicowania pakietów świadczeń w organizacji     
      2.4.2. Wykorzystanie systemów kafeteryjnych do wynagradzania kompetencji     
   2.5. System wynagradzania na poszczególnych etapach rozwoju firmy    
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
3. Elastyczne wynagradzanie kadry kierowniczej
   3.1. Cele systemu wynagradzania         
   3.2. Konstrukcja systemu wynagrodzeń 
   3.3. Warunki skuteczności         
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 
4. Negocjacje warunków pracy i płacy – dwie strategie pracodawcy         
   4.1. Negocjacje sposobem uelastycznienia stosunków pracy        
   4.2. Funkcja motywacyjna negocjacji warunków pracy    
   4.3. Problemy negocjacyjne z pracownikami kluczowymi 
      4.3.1. Strategia pakietowa w negocjacjach z pracownikiem kluczowym    
   4.4. Szacowanie efektów pracy pracownika kluczowego
   4.5. Priorytet negocjacji win-win w negocjacjach z pracownikiem szeregowym     
Zagadnienia do dyskusji
Literatura         
 

   

    

Z recenzji prof. zw. dr hab. Alicji Sajkiewicz:

(…) Praca ta świadczy o tym, że jej autorzy mają głęboką wiedzę i potrafią zastosować nowatorską, prognostycz­ną koncepcję opracowania z zakresu human relations na miarę zarządzania w XXI wieku. (…) Z wyczuciem zapotrzebowania na odpowiednią dla wzbogacenia teorii i praktyki wiedzę dużo miejsca poświęcono wartości kapitału ludzkiego i jego po­miarowi. Słusznie zaprezentowano go szerzej, bowiem jest to jedno z ważniejszych i trudniejszych zagadnień współczesnego, elastycznego zarządzania organizacją, niewystarczająco naświetlone w literaturze.

Stwierdzam wysoki poziom opracowania tematu. Charakteryzuje się ono walorami nie tylko poznawczymi, ale również edukacyjnymi. Publikacja jest dobrze ilustrowa­na przykładami z praktyki, co uzasadnia zainteresowanie zawartymi w niej sposo­bami pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale i umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych. Uzasadnia to przydatność opracowania dla wykładowców, studentów uczelni kształcących w dziedzinie zarządzania i ekonomii, praktyków-menedżerów i wszystkich osób zainteresowanych problematyką rozwoju kapitału ludzkiego.

Marta Juchnowicz
prof. dr hab., kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi, system motywacji i wynagrodzeń, strategie zarządzania kapitelem ludzkim oraz wartościowanie i ocenę pracy. Zajmuje się konsultingiem oraz realizacją projektów z dziedziny systemów motywacyjnych, regulaminów wynagrodzeń, systemów okresowych ocen pracowników oraz przeprowadzaniem wartościowania pracy. Ma na swoim koncie realizację projektów wartościowania m.in. w PPL SA, Polskim Radiu SA, Porcie Handlowym w Świnoujściu, Spółdzielni Pracy RENOMA.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane