• Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola

 • Autor: Małgorzata Żołna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-470-6
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 260/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  11.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja stanowi próbę zdefiniowania czynności, jaką jest eksperyment procesowo-kryminalistyczny oraz jego analizę procesowo-dowodową. Zostaną w niej przedstawione problemy natury teoretycznej i praktycznej stojące przed organami procesowymi, które chcą prawidłowo zaplanować, przeprowadzić eksperyment, a następnie dowodowo ocenić jego wyniki. Głównym celem pracy jest możliwie pełne, obiektywne przedstawienie problematyki eksperymentu.

Praca ma charakter interdyscyplinarny, bowiem odnosi się zarówno do problematyki kryminalistycznej, jak i procesowej. Określono w niej pozycję, charakter oraz funkcje, jakie pełnił i pełni nadal eksperyment w polskim systemie środków dowodowych. Przedstawiono przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było prawidłowo przeprowadzić opisywaną czynność procesowo-kryminalistyczną wraz ze wskazaniem, co będzie niezbędne i kto będzie zaangażowany w jego przeprowadzenie.

W publikacji zostały również poruszone kwestie dotyczące rozwiązań normatywnych dotyczących eksperymentu w polskim Kodeksie postępowania karnego oraz obowiązujące w systemach karnoprocesowych innych państw. Ponadto wskazano na podobieństwa i różnice występujące między eksperymentem a innymi czynnościami procesowo-kryminalistycznymi, takimi jak np. oględziny, przesłuchanie czy okazanie. Wnioski wysnute na podstawie powyższych porównań umożliwiły ukazanie istotnej dowodowej roli eksperymentu.
 
Na potrzeby prezentowanej pracy zostały przedstawione kluczowe dla realizacji tematu wyniki empirycznych badań aktowych. Zakrojone na szeroką skalę badania spraw karnych, w których zrealizowano eksperymenty, zostały przeprowadzone w wydziałach karnych sądu rejonowego i okręgowego znajdujących się na terenie apelacji gdańskiej. Wyniki badań praktyki śledczo-sądowej, uzyskane w ten sposób, pozwoliły ustosunkować się do realizacyjnej metodyki zastosowanej w postępowaniach procesowych oraz określić wartościowe wskazówki w zakresie uzyskiwania drogą eksperymentalną środków dowodowych, a w rezultacie sformułować nieodzowne wnioski.
Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Rozdział 1. Kształtowanie się eksperymentu procesowo-kryminalistycznego w prawie polskim

1.1. Pojęcie eksperymentu jako metody badawczej
1.2. Pojęcie eksperymentu na gruncie prawa
1.2.1. Eksperyment medyczny
1.2.2. Eksperyment w rozumieniu prawa karnego
1.2.3. Eksperyment w postępowaniu karny
1.2.4. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w postępowaniu cywilnym
1.2.5. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w postępowaniu administracyjnym
1.2.6. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu karnoskarbowym
1.2.7. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w postępowaniu w sprawach nieletnich
1.3. Rys historyczny regulacji eksperymentu procesowo-kryminalistycznego w prawie polskim
 
Rozdział 2. Przygotowanie i realizacja eksperymentu procesowo-kryminalistycznego
 
2.1. Przesłanki eksperymentu procesowo-kryminalistycznego
2.2. Przygotowanie eksperymentu
2.2.1. Określenie celu i rodzaju eksperymentu
2.2.2. Wyznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia eksperymentu
2.2.3. Osoby biorące udział w eksperymencie procesowo-kryminalistycznym
2.2.4. Przygotowanie przedmiotów oraz środków technicznych niezbędnych przy przeprowadzeniu eksperymentu
2.2.5. Opracowanie planu czynności
2.3. Realizacja eksperymentu
 
Rozdział 3. Dokumentacja eksperymentu procesowo-kryminalistycznego
 
3.1. Protokół eksperymentu
3.2. Dokumentacja graficzna
3.3. Fotografia
3.4. Zapis obrazu i dźwięku
 
Rozdział 4. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w ustawodawstwach karnoprocesowych wybranych krajów europejskich
 
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Anglia
4.3. Niemcy
4.4. Czechy
4.5. Rosja
4.6. Włochy
 
Rozdział 5. Eksperyment na tle niektórych innych czynności procesowo-kryminalistycznych
 
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a wizja lokalna
5.3. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a oględziny
5.4. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a przesłuchanie
5.5. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a okazanie
5.6. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a ekspertyza
5.7. Wartość dowodowa wyników eksperymentu
5.8. Wpływ wyników eksperymentu na tok postępowania dowodowego
 
Rozdział 6. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w świetle badań własnych
 
6.1. Cel, zakres i przedmiot badań aktowych
6.2. Zastosowanie eksperymentu w postępowaniu przygotowawczym
6.3. Zastosowanie eksperymentu w postępowaniu jurysdykcyjnym
6.4. Wyniki badań aktowych
 
Zakończenie
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów apelacyjnych
Wykaz aktów prawnych
Wykaz stron internetowych
Wykaz badanych spraw karnych
Wykaz tabel, wykresów i rycin
Aneks
 
1. Protokoły eksperymentu procesowo-kryminalistycznego
2. Protokół wizji lokalnej
3. Szkice sytuacyjne
4. Fotografie
 
Bibliografia

Małgorzata Żołna
dr, adiunkt w Pracowni Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Ogólnopolskiego Zespołu Badań i Analiz Kryminalistycznych. W kręgu Jej zainteresowań mieści się entomo­logia sądowa, daktyloskopia oraz problematyka czynności procesowo-kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Analiza typologiczna sprawców zabój...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane