• Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

 • Autor: redakcja naukowa Jacek Pietrucha Joanna Żabińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-328-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011–2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro.

W książce omówiono nowe zasady zarządzania gospodarczego w strefie euro na tle doświadczeń kryzysu w krajach peryferyjnych strefy euro. Przedstawiono najważniejsze luki przedkryzysowego zarządzania gospodarczego w strefie euro w kontekście przyczyn i mechanizmów kryzysu. Opisane zostały również reguły mające zapewnić równowagę fiskalną i makroekonomiczną, unię bankową, nowe instrumenty zarządzania kryzysowego, działania podejmowane na rzecz poprawy warunków wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki oraz zasady koordynacji polityk gospodarczych, zwłaszcza semestr europejski.

Publikacja kierowana jest do pracowników naukowych uczelni wyższych, studentów kierunków: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, europeistyka czy finanse. Zainteresuje także dziennikarzy i inne osoby uczestniczące w debacie publicznej dotyczącej UE, strefy euro oraz ewentualnego przyjęcia euro przez Polskę.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym
Jacek Pietrucha  

1.1. Przejawy kryzysu gospodarczego w strefie euro
1.2. Nierównowagi makroekonomiczne
1.3. Kryzys bankowy
1.4. Kryzys w sektorze realnym
1.5. Kryzys finansów publicznych
1.6. Słabości modelu z Maastricht ujawnione przez kryzys

2. Reguły ograniczające nierównowagi makroekonomiczne i fiskalne
Blandyna Puszer  

2.1. Procedura nierównowagi makroekonomicznej
2.2. Reguły ograniczające nierównowagi fiskalne w Unii Europejskiej

3. Unia bankowa
Joanna Żabińska  

3.1. Geneza unii bankowej
3.2. Jednolity mechanizm nadzorczy jako pierwszy filar europejskiej unii bankowej
3.3. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM)
3.4. Fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

4. Mechanizmy zarządzania kryzysem finansowym
Krystyna Mitręga-Niestrój  

4.1. Tymczasowe instytucje zarządzania kryzysowego – Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej
4.2. Europejski Mechanizm Stabilności jako stała instytucja zarządzania kryzysowego
4.3. Europejski Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji w aspekcie funkcjonowania Europejskiego Mechanizmu Stabilności

5. Działania na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego
Magdalena Tusińska  

5.1. Kryzys jako motywator działań na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego
5.2. Ewolucja mechanizmu zarządzania w Unii Europejskiej w zakresie strategii
5.3. Konkurencyjność pozacenowa i wzrost gospodarczy w innych elementach nowej architektury zarządzania gospodarczego
5.4. Działania na rzecz rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego
5.5. Nowe mechanizmy zarządzania w zakresie zatrudnienia
5.6. Nowe mechanizmy wzmacniające konkurencyjność cenową

6. Koordynacja polityki gospodarczej
Renata Pęciak  

6.1. Poziomy koordynacji polityki gospodarczej
6.2. Działania na rzecz koordynacji polityk gospodarczych
6.3. W kierunku pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczo-walutowej i wzmacniania koordynacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

O Autorach

redakcja naukowa

Jacek Pietrucha
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się zwłaszcza w problematyce makroekonomicznej, w tym europejskiej integracji walutowej. Autor lub współautor kilku publikacji.

Książki tego autora

Joanna Żabińska
prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych, przez wiele lat (2001?2012) była kierownikiem Zakładu Finansów Międzynarodowych w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktualnie jest pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień ?nansów międzynarodowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane