• Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie

 • Autor: Marek Brzeziński redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-803-3
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne uwarunkowania procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania potencjału i zasobów przedsiębiorstwa.

Druga część - Zmieniające się przedsiębiorstwo - ukazuje problemy odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, jego restrukturyzacji i przekształceń własnościowych oraz zmiany w przedsiębiorstwach pod wpływem globalizacji procesów gospodarczych.

Ostatnia część - Współczesne i przyszłe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem - zawiera omówienie klasycznych podstaw i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawia też charakterystykę przedsiębiorstw przyszłości, do którego to modelu będą zmierzać dzisiaj funkcjonujące podmioty gospodarcze.

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni ekonomicznych, uniwersytetów i politechnik, a także słuchaczy w szkołach biznesu oraz menedżerów i praktyków przemysłowych. Otrzymują oni kompendium niezbędnej wiedzy pozwalające lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w skomplikowanym świecie funkcjonowania przedsiębiorstw obecnych i przyszłych.

Spis treści:

Wstęp
Marek Brzeziński

CZĘŚĆ I. ABECADŁO PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 1. Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa
Marek Brzeziński, Katarzyna Czop

1.1. Jak powstawało przedsiębiorstwo
1.2. Triada ,,przedsiębiorczość-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo”
1.2.1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
1.2.2. Przedsiębiorstwo i jego cechy
1.2.3. Systemowa formuła przedsiębiorstwa - podsystemy i otoczenie
1.2.3.1. Misja, cele i przedsiębiorstwo jako system
1.2.3.2. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego dynamika
1.3. Interesy pracownicze w przedsiębiorstwie
1.3.1. Współzależności i formy reprezentacji interesów pracowniczych
1.3.2. Rola menedżerów w osiąganiu celów przedsiębiorstwa i wspólnych interesów
1.4. Typologia przedsiębiorstw
1.4.1. Podstawowe kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw
1.4.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Rozdział 2. Organizacyjne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Marek Brzeziński

2.1. Klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
2.2. Elementy organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
2.2.1. Procesy przygotowania produkcji
2.2.2. Podstawowe procesy produkcyjne
2.2.3. Pomocnicze procesy produkcyjne
2.3. Zarys organizacji i sterowania produkcją w przedsiębiorstwie
2.3.1. Typy organizacji produkcji
2.3.2. Formy organizacji produkcji
2.3.3. Sterowanie produkcją

Rozdział 3. Potencjał przedsiębiorstwa
Marek Brzeziński, Katarzyna Czop

3.1. Istota potencjału przedsiębiorstwa
3.1.1. Potencjał, zasoby i kapitał
3.1.2. Majątek trwały
3.1.3. Majątek obrotowy
3.1.4. Kapitał intelektualny
3.2. Możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa
3.2.1. Pojęcie możliwości produkcyjnych
3.2.2. Zdolność produkcyjna i metody jej obliczania
3.2.3. Wykorzystywanie zdolności produkcyjnej
3.3. Rozwijanie potencjału przedsiębiorstwa
3.3.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa
3.3.1.1. Postęp techniczno-organizacyjny
3.3.1.2. Rodzaje innowacji
3.3.1.3. Innowacje techniczne i organizacyjne
3.3.1.4. Wpływ wdrażania innowacji na rozwój potencjału przedsiębiorstwa
3.3.2. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa
3.3.2.1. Rodzaje inwestycji
3.3.2.2. Wpływ inwestycji na rozwój potencjału przedsiębiorstwa

CZĘŚĆ II. ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO

Rozdział 4. Odnawianie przedsiębiorstwa
Marek Brzeziński, Zbigniew Pastuszak

4.1.Cykl życia przedsiębiorstwa
4.1.1. Model cyklu życia
4.1.2. Sytuacje kryzysowe w cyklu życia Spis treści
4.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
4.2.1. Czynniki wywołujące potrzebę restrukturyzacji
4.2.2. Pojęcie restrukturyzacji
4.2.3. Klasyfikacja procesów restrukturyzacji
4.3. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych
4.3.1. Pojęcie prywatyzacji
4.3.2. Metody, techniki i ścieżki prywatyzacji
4.3.3. Restrukturyzacyjne skutki prywatyzacji
4.4. Przekształcenia przedsiębiorstw w grupy kapitałowe
4.4.1. Struktury kapitałowe w Polsce
4.4.2. Holdingi

Rozdział 5. Globalizacja przedsiębiorstwa
Katarzyna Czop

5.1. Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności przedsiębiorstw
5.2. Dostosowywanie przedsiębiorstw do warunków globalizacji
5.3. Globalizacja a strategie działania przedsiębiorstw
5.4. Etapy i sposoby umiędzynarodowienia i globalizacji działalności przedsiębiorstwa
5.5 Alianse strategiczne w warunakch globalizacji

CZĘŚĆ III. WSPÓŁCZESNE I PRZYSZŁE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Rozdział 6. Podstawy zarządzania
Marek Brzeziński

6.1. Dynamiczne aspekty zarządzania
6.1.1. Istota i funkcje zarządzania
6.1.2. Podejmowanie decyzji w procesie zarządzania
6.1.2.1. Typologia decyzji menedżerskich
6.1.2.2. Etapy procesu podejmowania decyzji
6.2. Statyczne aspekty zarządzania
6.2.1. Pojęcie struktury organizacyjnej i jej tworzenie
6.2.2. Typy struktur organizacyjnych
6.3. Kadra menedżerska
6.3.1. Istota działalności menedżerskiej
6.3.2. Przywództwo i etyka kadry menedżerskiej
6.4. Zagadnienia niekonwencjonalnego zarządzania
6.4.1. Nowe paradygmaty zarządzania
6.4.2. Emocjonalno-duchowa sfera organizacji i zarządzania
6.4.3. Świadome przywództwo jako kontinuum emocjonalno-duchowej sfery nowego zarządzania

Rozdział 7. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem
Katarzyna Czop, Agnieszka Leszczyńska, Zbigniew Pastuszak

Wstęp
7.1. Klasyfikacja metod zarządzania
7.2. Tradycyjne metody zarządzania
7.3. Współczesne metody zarządzania
7.3.1. Reengineering
7.3.2. Kompleksowe zarządzanie jakością
7.3.3. Zarządzanie logistyczne
7.3.4. Lean management
7.3.5. Controlling
7.3.6. Benchmarking
7.4. Metody zarządzania w warunkach nowej gospodarki
7.4.1. Zarządzanie zintegrowane
7.4.2. Zarządzanie sieciami wartości
7.4.3. Elektroniczne zarządzanie łańcuchem dostaw - eSCM
7.4.4. X-engineering
7.4.5. Six Sigma
7.4.6. Zarządzanie informacją i wiedzą
7.4.7. E-biznes
Podsumowanie

Rozdział 8. Przedsiębiorstwo przyszłości
Agnieszka Leszczyńska

8.1. Istota przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości
8.2. Organizacja sieciowa
8.3. Organizacja wirtualna
8.4. Organizacja fraktalna
8.5. Organizacja ucząca się
8.6. Organizacja kreatywna
Podsumowanie

Bibliografia

Marek Brzeziński redakcja naukowa

dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz mgr inż. mechanik, specjalista do spraw organizacji produkcji (Politechnika Warszawska). Przez wiele lat profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej i w Instytucie Zarządzania UMCS w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kieruje Zakładem Zarządzania i Innowacji. Opublikował ponad 100 prac z dyscypliny nauk o zarządzaniu, w tym 23 książki. Jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie produkcją, innowacjami oraz modelowanie organizacji przyszłości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane