• Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii

 • Autor: Zofia Sepkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-987-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Proponowany podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni pierwszego stopnia i zawiera podstawowe treści kształcenia, dostosowane do stawianych wymagań studiowania ekonomii na kierunkach nieekonomicznych.

Istotę podręcznika stanowią: zwięzłość, przejrzystość i prostota języka wykładowego, dzięki czemu studenci nie powinni mieć trudności zarówno w zrozumieniu przedstawianych klasycznych problemów i zjawisk ekonomicznych, jak i w odniesieniu ich do funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Cenne jest również to, że Czytelnik znajdzie tutaj wiele interesujących informacji dotyczących doświadczeń i bieżących realiów polskiej gospodarki oraz jej miejsca w Unii Europejskiej i świecie, co świadczy o praktycznym podejściu do przedstawianych treści.

Książka może być polecana jako podręcznik podstawowy dla studentów kierunków nieekonomicznych oraz jako literatura uzupełniająca dla studentów wydziałów ekonomicznych lub podręcznik wspomagający pracę nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Wprowadzenie do ekonomii

Rozdział 1. Ekonomia jako dyscyplina naukowa


1.1. Zarys ewolucji nazwy „ekonomia”
1.2. Ekonomia jako nauka społeczna
1.3. Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie jako wyznaczniki badań w sferze ekonomii
1.4. Główne problemy ekonomii
1.5. Sfery i nurty badań ekonomii
1.6. Funkcje ekonomii

Rozdział 2. Proces gospodarowania, jego elementy i systemy gospodarcze


2.1. Charakterystyka procesu gospodarowania
2.2. Zasada racjonalnego gospodarowania
2.3. Rodzaje systemów gospodarczych
2.4. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce po roku 1989

Część II. Podstawy mikroekonomii

Rozdział 3. Funkcjonowanie rynku


3.1. Pojęcie rynku oraz jego funkcje, rodzaje i elementy
3.2. Popyt i czynniki wpływające na jego rozmiary
3.3. Elastyczność popytu
3.4. Podaż i czynniki determinujące jej wielkość
3.5. Cenowa elastyczność podaży
3.6. Mechanizm rynkowy
3.7. Podmioty funkcjonujące na rynku i ich wzajemne powiązania

Rozdział 4. Konsument na rynku

4.1. Istota konsumpcji i konsumenta
4.2. Gospodarstwo domowe jako główny podmiot konsumpcji
4.3. Dochodowe i pozadochodowe czynniki decyzji konsumenckich
4.5. Wybór struktury konsumpcji
4.5. Teoria użyteczności
4.7. Równowaga konsumenta
4.7. Konsumpcja a oszczędzanie

Rozdział 5. Producent na rynku

5.1. Producent a przedsiębiorca i przedsiębiorstwo
5.2. Struktury rynkowe producenta
5.3. Charakterystyka przedsiębiorstwa
5.4. Produkcja w krótkim i długim okresie
5.5. Funkcja produkcji
5.6. Miary produktu
5.7. Koszty produkcji
5.8. Zależność między poziomem kosztów a wielkością produkcji
5.9. Rachunek ekonomicznej opłacalności

Część III. Podstawy makroekonomii

Rozdział 6. Wprowadzenie do makroekonomii


6.1. Państwo a gospodarka
6.2. Wzrost gospodarczy i jego mierniki
6.3. Wahania cykliczne gospodarki i cykl koniunkturalny
6.4. Równowaga ekonomiczna gospodarki
6.5. Czynniki wzrostu gospodarczego

Rozdział 7. Bezrobocie i inflacja


7.1. Problem bezrobocia
7.2. Przyczyny i rodzaje bezrobocia
7.3. Miary bezrobocia oraz polityka ograniczająca jego wymiar i skutki
7.4. Zjawisko inflacji
7.5. Skutki inflacji i sposoby jej przezwyciężania

Rozdział 8. Rola państwa w gospodarce rynkowej

8.1. Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej
8.2. Polityka fiskalna
8.3. Dług publiczny
8.4. Polityka pieniężna
8.5. Unia Europejska a polityka pieniężna Polski

Rozdział 9. Wybrane problemy międzynarodowej wymiany gospodarczej

9.1. Zakres i znaczenie wymiany międzynarodowej
9.2. Zewnętrzna równowaga ekonomiczna
9.3. Zasady rozliczeń międzynarodowych
9.4. Polityka handlowa
9.5. Proces integracji gospodarczej i globalizacji

Bibliografia

Zofia Sepkowska
doktor nauk ekonomicznych, była stypendystka rocznego stypendium w zakresie zarządzania i marketingu w Georgetown University w Waszyngtonie, aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach oraz w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi. Do 2006 roku związana była z systemem polskiej oświaty w obszarze kształcenia zawodowego. Pracowała w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi jako doradca metodyczny i konsultant ds. edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości i poradnictwa zawodowego. Zajmowała się edukacją kadry kierowniczej w oświacie, kierowała, inicjowała i organizowała kursy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako promotor reformy oświaty, członek Komisji Programowej MEN ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego, współautor i kierownik zespołów autorskich ds. dokumentacji programowej kształcenia modułowego w zawodach ekonomicznych i administracyjno-biurowych. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, pełniąc w nich rolę eksperta kluczowego, koordynatora zadań lub trenera. Jest autorem wielu publikacji, głównie podręczników i poradników metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane