• Podstawy handlu zagranicznego

Podstawy handlu zagranicznego

 • Autor: Jerzy Dudziński redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-191-0
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 260/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik przygotował zespół autorski Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W opracowaniu omówiono główne problemy handlu zagranicznego jako szczegółowej dyscypliny akademickiej, a zarazem dziedziny gospodarki narodowej. Przedstawiono najważniejsze pojęcia, kategorie i ich klasyfikacje, sposoby organizacji działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz specyfikę polskiego handlu zagranicznego, w tym nowe rozwiązania systemowe wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Omówiono wybrane makroekonomiczne aspekty handlu zagranicznego, przedstawiono analizę rozwoju rynków formalnych z uwzględnieniem najnowszych form ich funkcjonowania.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych; może okazać się cennym źródłem informacji dla czytelników (w tym praktyków gospodarczych) zainteresowanych problematyką handlu zagranicznego.

Spis treści:

Wprowadzenie
Jerzy Dudziński

Rozdział 1. HANDEL ZAGRANICZNY – ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Jerzy Dudziński

1.1. Pojęcie handlu zagranicznego
1.2. Formy świadczenia towarowego (usługowego)
1.3. Kraj i reguły pochodzenia towaru
1.4. Formy świadczenia wzajemnego
1.5. Transakcje specjalne

Rozdział 2. SPECYFICZNE FORMY OBROTU MIĘDZYNARODOWEGO
Marcin Gryczka

2.1. Leasing
2.2. Franchising
2.3. Faktoring
2.4. Forfaiting

Rozdział 3. MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY HANDLU ZAGRANICZNEGO
Halina Nakonieczna-Kisiel

3.1. Handel zagraniczny w rachunku makroekonomicznym
3.2. Korzyści z handlu zagranicznego
3.2.1. Funkcja transformacyjna
3.2.2. Funkcja zasobotwórcza
3.2.3. Funkcja efektów mnożnikowych
3.2.4. Funkcja efektywnościowa
3.3. Mierniki roli handlu zagranicznego

Rozdział 4. BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA DZIAŁALNOŚĆ W HANDLU ZAGRANICZNYM
Jerzy Dudziński

4.1. Formy działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
4.2. Zalety i wady działalności pośredniej i bezpośredniej
4.3. Bezpośrednia działalność w handlu zagranicznym
4.4. Pośrednia działalność handlowa na rynkach zagranicznych

Rozdział 5. RYNKI ZORGANIZOWANE (FORMALNE)
Marcin Gryczka

5.1. Pojęcie rynków zorganizowanych
5.2. Podział i funkcje rynków zorganizowanych
5.3. Tradycyjne a elektroniczne rynki zorganizowane
5.4. Giełdy
5.4.1. Tradycyjne giełdy towarowe
5.4.2. Rodzaje transakcji giełdowych
5.4.3. Inne specyficzne rodzaje giełd
5.4.4. Giełdy hybrydowe i elektroniczne
5.5. Aukcje
5.5.1. Aukcje elektroniczne
5.6. Targi i wystawy międzynarodowe
5.7. Przetargi
5.7.1. Przetargi elektroniczne
5.8. Wybrane rynki zorganizowane ułomne

Rozdział 6. BEZPOŚREDNIA REGULACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO
Jarosław Narękiewicz

6.1. Funkcjonowanie handlu zagranicznego a środki jego regulacji
6.2. Rodzaje środków i mechanizm ich oddziaływania
6.3. Formy bezpośredniej regulacji handlu zagranicznego w Polsce
6.3.1. Regulacja dostępu do handlu zagranicznego
6.3.2. Ewolucja systemu administrowania obrotem towarowym z zagranicą w latach 1990–2004
6.4. Administrowanie obrotem z zagranicą w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
6.4.1. Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej
6.4.2. Środki administrowania obrotem z krajami trzecimi i ochrony rynku wewnętrznego

Rozdział 7. KURS WALUTOWY W HANDLU ZAGRANICZNYM
Jerzy Dudziński

7.1. Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji
7.2. Ceny dewizowe i ceny krajowe
7.3. Kurs walutowy i polityka kursowa
7.3.1. Pojęcie i funkcje kursu walutowego
7.3.2. Czynniki determinujące poziom i zmiany kursu walutowego
7.3.3. Rodzaje kursu walutowego
7.3.4. Kierunki i charakter zmian kursu walutowego
7.3.5. Skutki zmian kursu walutowego
7.3.6. Polityka kursowa
7.4. Mechanizm cenowo-kursowy w Polsce
7.4.1. Ewolucja systemu kursu walutowego
7.4.2. Perspektywy systemu kursu walutowego

Rozdział 8. SYSTEM CELNO-PODATKOWY W HANDLU ZAGRANICZNYM
Jarosław Narękiewicz

8.1. Środki korygujące działanie mechanizmu cenowo-kursowego
8.1.1. Istota i przyczyny stosowania środków korygujących
8.1.2. Rodzaje środków i mechanizm ich oddziaływania
8.2. Ewolucja polskiego systemu celno-podatkowego w latach 1990–2004
8.3. System celny w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
8.3.1. System celny Unii Europejskiej – informacje podstawowe
8.3.2. Wspólna taryfa celna Unii Europejskiej
8.3.3. Pozostałe środki polityki celnej
8.3.4. Przyjęcie Wspólnej Taryfy Celnej – skutki dla Polski
8.4. Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej
8.5. Opodatkowanie transakcji handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
8.5.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transakcje zawierane z krajami trzecimi a podatek VAT
8.5.2. Obrót wyrobami akcyzowymi

Rozdział 9. CHARAKTERYSTYKA OBROTÓW POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH 1990–2008
Jarosław Narękiewicz, Joanna Staśkiewicz

9.1. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski
9.2. Wielkość i dynamika obrotów oraz ich uwarunkowania makroekonomiczne
9.3. Struktura geograficzna obrotów
9.4. Struktura towarowa obrotów
9.5. Kształtowanie się kontaktów handlowych z krajami Unii Europejskiej
9.5.1. Stosunki handlowe w latach 1990–2003
9.5.2. Pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004–2008)
9.6. Uwagi końcowe

Aneks statystyczny
Joanna Staśkiewicz

Jerzy Dudziński redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane