• Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

 • Autor: Kazimierz Zieliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-485-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  23.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 23.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedsiębiorczość stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny, pozwala tworzyć nowe miejsca pracy. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wymaga określonej polityki wykorzystującej i ukierunkowującej środki publiczne, użycia. Jednocześnie indywidualistyczny aspekt działalności gospodarczej może rzutować na osiąganie celów gospodarczych i społecznych, stąd w rozwiniętych gospodarkach kładzie się nacisk na wspieranie przedsiębiorczości organizacyjnej, sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności firm. Przedsiębiorczość posiada też zróżnicowane formy, akcentujące różne jej cechy, jak np. przedsiębiorczość społeczna, ekologiczna, przedsiębiorczość osób dojrzałych. Są to zjawiska, których rdzeniem jest prowadzenie biznesu, lecz zmieniające kształt procesów gospodarczych i społecznych.

W opracowaniu zaprezentowano wybrane aspekty polskiej przedsiębiorczości. Poszczególne części opracowania mają charakter autorski.

Spis treści:

WPROWADZENIE  
Kazimierz Zieliński  

1. Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości
Krzysztof Wach  

Wstęp  
1.1. Synteza pojmowania przedsiębiorczości
1.2. Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej
1.3. Polityka na rzecz przedsiębiorczości a polityka na rzecz  małych i średnich przedsiębiorstw  
1.4. Nowa polityka przedsiębiorczości  
1.5. Reorientacja i rekonfiguracja polityki w Unii Europejskiej
Podsumowanie  

2. Granice przedsiębiorczości – aspekt ekonomiczny, technologiczny i społeczny
Bogdan Rogoda

Wstęp
2.1. Przedsiębiorczość a współczesne nurty ekonomii  
2.2. Przedsiębiorczość a modele kapitalizmu
2.3. Czynniki wpływające na przedsiębiorczość
2.4. Przedsiębiorczość jako zmienna endogeniczna
2.5. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy
2.6. Przedsiębiorczość a innowacje technologiczne  i konkurencyjność
2.7. Przedsiębiorczość a problemy rozwoju społecznego
Podsumowanie  

3. Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki – trendy, kierunki badań
Małgorzata Kosała

Wstęp
3.1. Zmiany gospodarcze wyzwaniem dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
3.2. Innowacja a innowacyjność  
3.3. Rozwój koncepcji procesów innowacyjnych  
3.4. Kompleksowość miar w działalności innowacyjnej
Podsumowanie

4. Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw w kontekście działań proekologicznych
Maria Urbaniec

Wstęp  
4.1. Znaczenie innowacji ekologicznych
4.2. Rodzaje innowacji ekologicznych  
4.3. Uwarunkowania rozwoju innowacji ekologicznych
4.4. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie

5. Korzyści, bariery i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Agnieszka Żur

Wstęp
5.1. Dlaczego przedsiębiorczość społeczna?
5.2. W gąszczu definicji  
5.3. Doświadczenia innych  
5.4. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce – ramy prawne  
5.5. Wyzwania i bariery rozwoju przedsiębiorczości  społecznej w Polsce
Podsumowanie

6. Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych
Izabela Czaja

Wstęp
6.1. Zarys typologii przedsiębiorców z uwzględnieniem  kryterium wieku
6.2. Aktualny stan i prognozy demograficzne  
6.3. Srebrny przedsiębiorca w świetle danych statystycznych
6.4. Przedsiębiorca dojrzały w Polsce  – wyniki badań empirycznych   
Podsumowanie

7. Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych
Zbigniew Michalik

Wstęp
7.1. Administracyjne bariery wejścia do sektora fonograficznego
7.2. Regulacje zawarte w prawie autorskim  
7.3. Formy walki sektora fonograficznego z piractwem
7.4. Nowe kierunki działań legislacyjnych służących ochronie  interesów sektora fonograficznego
7.5. Realizacja zapisów prawnych przeciwdziałających procesom koncentracji w sektorze fonograficznym
Podsumowanie

8. Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Rafał Morawczyński

Wstęp  
8.1. Motywy wchodzenia młodych spółek na giełdy
8.2. Alternatywne rynki giełdowe  
8.3. Rynki alternatywne a przedsiębiorczość
8.4. Badanie empiryczne
Podsumowanie
 
9. Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw

Marcin Piątkowski  

Wstęp
9.1. Problematyka klastrów – ujęcie prawne i problemy definicyjne
9.2. Klastry jako źródło innowacji
9.3. Modele klastrów  
9.4. Działania PARP na rzecz klastrów i polityki klastrowej
9.5. Sytuacja klastrów w Polsce  
9.6. Korzyści wynikające z przynależności dla klastra

Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA

prof. dr hab. Stanisław Wydymus:

Szeroko rozumiana przedsiębiorczość jest szczególnym wyzwaniem zwłaszcza we współczesnej gospodarce opartej na wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy, rosnącej przy tym w bardzo szybkim tempie. Mnogość i złożoność powiązań biznesu z szybko zmieniającym się otoczeniem, generowanym przez coraz nowsze zdobycze nauki i techniki, tworzy dla firm i przedsiębiorców różnorakie możliwości i szanse, ale także nowe zagrożenia wynikające głównie z szybko rosnącej konkurencji. Autorzy książki słusznie podkreślają, że przedsiębiorcy muszą dziś umieć, jak nigdy wcześniej, dokonywać szybkich i wielowymiarowych analiz diagnostycznych, formułować wariantowe i symulacyjne prognozy umożliwiające następnie podejmowanie racjonalnych i optymalnych decyzji. Umiejętność analizy otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa i podejmowania szybkich i skutecznych decyzji dostosowawczych to jeden z istotniejszych przejawów szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Efektem zaś tak zdefiniowanej przedsiębiorczości są konstruktywne i zoptymalizowane w danych warunkach zmiany dokonujące się w firmie, które winny prowadzić do podniesienia sprawności działania, poprawy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu wartości rynkowej firmy.

Kazimierz Zieliński
prof. dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane