• Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

  • Autor: Aldona Małgorzata Dereń
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-056-3
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 321
  • Oprawa: MOBI

Cena detaliczna

  • 44.39 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw do współpracy i licencjonowania technologii, produktów i treści kreatywnych oraz do udostępniania nowych produktów i usług konsumentom. W publikacji ukazana została problematyka transferu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych, jako najbardziej skutecznego instrumentu pozwalającego na korzystanie z dóbr intelektualnych i rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.


Wstęp

Rozdział 1. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY. WIEDZA JAKO WYZNACZNIK
NOWEGO PORZĄDKU EKONOMICZNEGO


1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Pojęcie i znaczenie wiedzy jako zasobu niematerialnego

Rozdział 2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2.1. Własność w ujęciu ekonomicznym, prawnym i ekonomiczno-socjologicznym
2.2. Zasoby niematerialne
2.3. Pojęcie własności intelektualnej
2.4. Przegląd kategorii własności intelektualnej
2.4.1. Prawo autorskie – pojęcie utworu
2.4.2. Prawa autorskie i ich zakres
2.5. Bazy danych
2.6. Własność przemysłowa
2.6.1. Wynalazek
2.6.2. Wzór użytkowy
2.6.3. Wzór przemysłowy
2.6.4. Topografia układu scalonego
2.6.5. Projekty racjonalizatorskie
2.6.6. Znak towarowy
2.6.7. Oznaczenia geograficzne
2.6.8. Know-how
2.7. Instytucjonalne źródła ochrony własności intelektualnej

Rozdział 3. ZARZĄDZANIE I KOMERCJALIZACJA WIEDZY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zarządzanie wiedzą jako podstawa zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
3.3. Znaczenie zarządzania wiedzą w procesie komercjalizacji

Rozdział 4. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW – ISTOTA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

4.1. Umowy i zobowiązania umowne
4.1.1. Swoboda zawierania umów
4.1.2. Sposoby zawarcia umowy
4.1.3. Oferta i jej przyjęcie
4.1.4. Zawarcie umowy w drodze negocjacji
4.1.5. Aukcja i przetarg
4.1.6. Umowa przedwstępna
4.1.7. Forma umowy
4.1.8. Funkcje umów
4.1.9. Istota zobowiązań umownych
4.1.10. Wykonanie zobowiązania umownego
4.1.11. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umów
4.1.12. Odstąpienie od umowy
4.1.13. Kara umowna
4.1.14. Klauzule regulujące odpowiedzialność za niewykonanie umowy
4.1.15. Ustanie zobowiązania umownego
4.1.16. Przedawnienie roszczeń

Rozdział 5. UMOWA LICENCYJNA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA I KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Ogólna charakterystyka umowy licencyjnej
5.2. Charakter prawny umowy licencyjnej
5.3. Funkcje umowy licencyjnej
5.4. Ustawowy model umowy licencyjnej
5.5. Rodzaje licencji
5.6. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
5.7. Struktura umowy licencyjnej
5.8. Umowa licencyjna a prawo konkurencji

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz tabel i rysunków

Wykaz załączników


Aldona Małgorzata Dereń
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni w Katedrze Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz zarządzania ochroną informacji w organizacjach, a także zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w wymienionych dziedzinach. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z twórczością organizacyjną, procesami komercjalizacji i zarządzania wiedzą oraz własnością intelektualną. Szczególną uwagę w swoich badaniach poświęca kwestii zarządczej, organizacyjnej i prawnej związanej z ochroną własności intelektualnej jako zasobu niematerialnego oraz narzędzi transferu wiedzy (technologii).

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział 1. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY. WIEDZA JAKO WYZNACZNIK
NOWEGO PORZĄDKU EKONOMICZNEGO


1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Pojęcie i znaczenie wiedzy jako zasobu niematerialnego

Rozdział 2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2.1. Własność w ujęciu ekonomicznym, prawnym i ekonomiczno-socjologicznym
2.2. Zasoby niematerialne
2.3. Pojęcie własności intelektualnej
2.4. Przegląd kategorii własności intelektualnej
2.4.1. Prawo autorskie – pojęcie utworu
2.4.2. Prawa autorskie i ich zakres
2.5. Bazy danych
2.6. Własność przemysłowa
2.6.1. Wynalazek
2.6.2. Wzór użytkowy
2.6.3. Wzór przemysłowy
2.6.4. Topografia układu scalonego
2.6.5. Projekty racjonalizatorskie
2.6.6. Znak towarowy
2.6.7. Oznaczenia geograficzne
2.6.8. Know-how
2.7. Instytucjonalne źródła ochrony własności intelektualnej

Rozdział 3. ZARZĄDZANIE I KOMERCJALIZACJA WIEDZY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zarządzanie wiedzą jako podstawa zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
3.3. Znaczenie zarządzania wiedzą w procesie komercjalizacji

Rozdział 4. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW – ISTOTA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

4.1. Umowy i zobowiązania umowne
4.1.1. Swoboda zawierania umów
4.1.2. Sposoby zawarcia umowy
4.1.3. Oferta i jej przyjęcie
4.1.4. Zawarcie umowy w drodze negocjacji
4.1.5. Aukcja i przetarg
4.1.6. Umowa przedwstępna
4.1.7. Forma umowy
4.1.8. Funkcje umów
4.1.9. Istota zobowiązań umownych
4.1.10. Wykonanie zobowiązania umownego
4.1.11. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umów
4.1.12. Odstąpienie od umowy
4.1.13. Kara umowna
4.1.14. Klauzule regulujące odpowiedzialność za niewykonanie umowy
4.1.15. Ustanie zobowiązania umownego
4.1.16. Przedawnienie roszczeń

Rozdział 5. UMOWA LICENCYJNA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA I KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Ogólna charakterystyka umowy licencyjnej
5.2. Charakter prawny umowy licencyjnej
5.3. Funkcje umowy licencyjnej
5.4. Ustawowy model umowy licencyjnej
5.5. Rodzaje licencji
5.6. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
5.7. Struktura umowy licencyjnej
5.8. Umowa licencyjna a prawo konkurencji

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz tabel i rysunków

Wykaz załączników

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane