• Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne

Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne

  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-105-8
  • Data wydania:
  • Liczba stron/format: 139
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 33.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Ze wstępu:

Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawicznej ewolucji wskazującej na jej rozwój. Dalszy rozwój rachunkowości zależy jednak w znacznym stopniu od wskazania kierunków, możliwości i uwarunkowań w tym zakresie. Wiele nowych wątków rozwoju rachunkowości wynika z szybkiego rozwoju stosunków rynkowych, a także swoistego kryzysu zaufania do informacji pochodzących między innymi z rachunkowości. Skłania to do refleksji, przemyśleń i dyskusji, które winny ocenić podejmowane działania mające na celu modyfikację rozwiązań i wskazanie kierunków doskonalenia rachunkowości.

Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Poszczególne części opracowania połączono zatem w następujące grupy tematyczne:

. istota, funkcje i struktura rachunkowości,
. zasady i wiarygodność rachunkowości,
. harmonizacja i standaryzacja rachunkowości,
. usługowe prowadzenie rachunkowości,
. certyfikacja w rachunkowości,
. kompetencje zawodowe i etyka w rachunkowości.

Można przyjąć, że dyskusyjne przedstawienie tych wybranych problemów metodologicznych współczesnej rachunkowości pozwoli lepiej poznać specyfikę jej funkcjonowania w warunkach rynkowych.

Wprowadzenie

Rozdział 1. ISTOTA, FUNKCJE I STRUKTURA RACHUNKOWOŚCI

1.1. Istota rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Struktura rachunkowości

Rozdział 2. NADRZĘDNE ZASADY I WIARYGODNOŚĆ RACHUNKOWOŚCI

2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
2.2. Rachunkowość kreatywna
2.3. Wiarygodność rachunkowości

Rozdział 3. EWOLUCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE STANDARYZACJI I HARMONIZACJI RACHUNKOWOŚCI JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW RYNKU

3.1. Konwergencja reguł rachunkowości w gospodarce globalnej
3.2. Rola Unii Europejskiej we wdrażaniu spójnych rozwiązań rachunkowości
3.3. Współpraca Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) z Amerykańską Radą Standardów Rachunkowości (FASB) oraz jej efekty
3.4. Działania Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) na rzecz implementacji spójnych rozwiązań

Rozdział 4. USŁUGOWE PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI W ŚWIETLE DZIAŁAŃ POLSKICH I PONADNARODOWYCH OUTSOURCINGODAWCÓW

4.1. Outsourcing usług rachunkowości - próba definicji
4.2. Uczestnicy rynku i lokalizacja ich działalności
4.3. Miejsce usług biznesowych w polskiej gospodarce

Rozdział 5. CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE

5.1. Certyfikat Ministra Finansów w kontekście planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
5.2. Inicjatywy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w zakresie postrzegania roli i znaczenia zawodu księgowego
5.3. Certyfikacje zawodu Stowarzyszenia Księgowych w Polskce (SKwP) oraz jej efekty

Rozdział 6. KOMPETENCJE ZAWODOWE I ETYKA W RACHUNKOWOŚCI

6.1. Kompetencje zawodowe
6.2. Etyka zawodowa

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane