• Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

  • Autor: Aneta Paszkiewicz Małgorzata Łobacz
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-091-4
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 268
  • Oprawa: EPUB

Cena detaliczna

  • 37.56 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesna szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na przekazywanie wiedzy. Jej funkcja wychowawcza częstokroć realizowana jest niejako na marginesie, często przypadkowo. Szkoła stanowi dla dziecka bardzo ważne środowisko wychowawcze. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce istnieje usankcjonowany prawnie obowiązek szkolny, każdy przedstawiciel młodego pokolenia musi z tym środowiskiem mieć styczność. Co więcej, dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają właśnie w szkole. Dlatego też tak istotne jest właściwe funkcjonowanie tego środowiska, prowadzenie działalności wychowawczej i wywieranie pozytywnych ze społecznego punktu widzenia wpływów, zwłaszcza na tych uczniów, których środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina, zawiodło bądź w niewystarczającym stopniu spełnia swoją wychowawczą i socjalizacyjną rolę.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym istotny wpływ odgrywa również grupa rówieśnicza szczególnie z tego względu, że w tym okresie pojawia się potrzeba izolacji od osób dorosłych a na jej miejsce przychodzi zapotrzebowanie na przebywanie wśród osób w zbliżonym wieku i o podobnych zainteresowaniach czy upodobaniach. Grupy rówieśnicze rządzą się określonymi prawami – dzielą dzieci na popularne i niepopularne, wyodrębniają przywódców i ich zwolenników. W przypadku dzieci odrzucanych, możemy mieć do czynienia z pewnymi negatywnymi konsekwencjami, jak społeczna izolacja, poczucie niekompetencji społecznej, a nawet nerwice czy zachowania przestępcze. Sytuacje takie można z całą pewnością zaobserwować w klasie szkolnej. Pamiętać należy, że z nieszczęśliwych dzieci wyrosną nieszczęśliwi dorośli dlatego też jak najwcześniej należy podjąć działania, aby udzielić im pomocy i wsparcia.


Z recenzji dr hab. prof. nadzw. Aliny Rynio:

„(…) recenzowana publikacja, przybliżając bogatą w tradycję wychowawczą funkcję szkoły, bardzo dobrze wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w której tak wiele mówi się o potrzebie edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja posiada logiczną i przejrzystą strukturę, co świadczy o pogłębionej znajomości analizowanej problematyki, a jej treść odpowiada zawartemu w temacie problemowi.

(…) Książka pt. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej adresowana jest do wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców, którym leży na sercu troska o dobro dziecka. Dotyczy uczniów, którzy z różnych powodów mogą czuć się niekomfortowo w środowisku szkolnym, wymagać dodatkowych form oddziaływań wychowawczych. Okazać się ona może również przydatna studentom pedagogiki i psychologii, ponieważ w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie zetkną się oni z dzieckiem wymagającym zintensyfikowanych oddziaływań wychowawczych. Dla nauczycieli i wychowawców może okazać się pomocna przy konstruowaniu Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wstęp

Rozdział 1. Osobowe wychowanie ucznia

Rozdział 2. Relacja wychowawcy i wychowanka

Rozdział 3. Współczesny problem edukacji i kształcenia przed wychowaniem

Rozdział 4. Odrzucenie rówieśnicze

Rozdział 5. Uczeń wpisywany w odgrywanie określonej roli w zespole klasowym

Rozdział 6. Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

Rozdział 7. Uczniowie – ofiary przemocy domowej

Rozdział 8. Uczeń doświadczający zaniedbań ze strony środowiska domowego

Rozdział 9. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą/migrują zarobkowo

Rozdział 10. Uczniowie – ofiary i sprawcy mobbingu

Rozdział 11. Niepowodzenia szkolne uczniów

Rozdział 12. Drugoroczność i wieloroczność uczniów

Rozdział 13. Odmowa chodzenia do szkoły

Rozdział 14. Nieśmiały uczeń w klasie szkolnej

Rozdział 15. Uczeń z ADHD

Rozdział 16. Uczeń z niepełnosprawnością

Rozdział 17. Uczeń niedostosowany społecznie

Rozdział 18. Uczeń zdolny

Zakończenie


Summary


Aneta Paszkiewicz
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów pomieszczonych w pismach fachowych m.in. w Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Psychologii w Szkole. Od kilku lat współprowadząca Szkoły dla rodziców i wychowawców; wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Książki tego autora

Małgorzata Łobacz
dr, adiunkt w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wstęp

Rozdział 1. Osobowe wychowanie ucznia

Rozdział 2. Relacja wychowawcy i wychowanka

Rozdział 3. Współczesny problem edukacji i kształcenia przed wychowaniem

Rozdział 4. Odrzucenie rówieśnicze

Rozdział 5. Uczeń wpisywany w odgrywanie określonej roli w zespole klasowym

Rozdział 6. Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

Rozdział 7. Uczniowie – ofiary przemocy domowej

Rozdział 8. Uczeń doświadczający zaniedbań ze strony środowiska domowego

Rozdział 9. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą/migrują zarobkowo

Rozdział 10. Uczniowie – ofiary i sprawcy mobbingu

Rozdział 11. Niepowodzenia szkolne uczniów

Rozdział 12. Drugoroczność i wieloroczność uczniów

Rozdział 13. Odmowa chodzenia do szkoły

Rozdział 14. Nieśmiały uczeń w klasie szkolnej

Rozdział 15. Uczeń z ADHD

Rozdział 16. Uczeń z niepełnosprawnością

Rozdział 17. Uczeń niedostosowany społecznie

Rozdział 18. Uczeń zdolny

Zakończenie

Summary

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane