• Procesy modernizacyjne rolnictwa

Procesy modernizacyjne rolnictwa

  • Autor: Kazimierz Zieliński
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-083-9
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 206
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 29.88 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zasadniczym celem opracowania jest analiza i ocena procesów modernizacyjnych rolnictwa, a zwłaszcza identyfikacja ich przesłanek, determinant przebiegu i skutków. Wiele miejsca przeznaczono również na ocenę reakcji gospodarstw rolniczych, a także na określenie zakresu możliwych sposobów kształtowania przebiegu modernizacji.


Wprowadzenie

Rozdział 1. Usprawnienia technologiczne w rolnictwie – istota problemu

1.1. Źródła impulsów modernizacyjnych
1.2. Wybór technologii wytwarzania
1.3. Tempo wdrażania nowych technologii
1.4. Wpływ akumulacji kapitału
1.5. Relacje między rolnictwem a sektorami pozarolniczymi

Rozdział 2. Instytucjonalne uwarunkowania skłonności do działań modernizacyjnych

2.1. Instytucje i ich wpływ na proces gospodarowania
2.2. Rozwiązania regulacyjne a skłonność do działań modernizacyjnych
2.3. Kulturowe uwarunkowania skłonności rolników do działań modernizacyjnych
2.4. Skłonność polskich rolników do działań modernizacyjnych – wyniki badań empirycznych

Rozdział 3. Ograniczenia możliwości realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych

3.1. Ograniczenia związane z realną sferą gospodarowania
3.2. Kapitał ludzki jako determinanta działań modernizacyjnych
3.3. Relacje cenowo-dochodowe a modernizacja

Rozdział 4. Produkcyjne reakcje dostosowawcze w rolnictwie

4.1. Aktywność produkcyjna rolnictwa – ujęcie makroekonomiczne
4.2. Zaangażowanie czynników wytwórczych
4.3. Elastyczność reakcji podażowych

Rozdział 5. Modernizacja rolnictwa – organizacyjne uwarunkowania i dostosowania

5.1. Instytucjonalizacja działań zbiorowych
5.2. Struktura obszarowa gospodarstw rolniczych – stan i kierunki zmian
5.3. Sposób zorganizowania produkcji rolniczej

Rozdział 6. Modernizacja a dywersyfikacja produkcji rolniczej

6.1. Rola produktów alternatywnych
6.2. Ekologizacja procesów wytwarzania

Rozdział 7. Kształtowanie przebiegu procesów modernizacyjnych – zarys problematyki

7.1. Uwarunkowania rozwoju  
7.2. Wyzwania modernizacyjne
7.3. Kierunki i instrumenty oddziaływania

Rozdział 8. Prace badawczo-rozwojowe jako podstawa oddziaływania na modernizację rolnictwa


8.1. Dylematy rozwoju rolniczych prac badawczych
8.2. Ustanawianie priorytetów badawczych
8.3. Problemy finansowania działalności badawczej

Podsumowanie

Literatura


Kazimierz Zieliński
prof. dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.

Książki tego autora

Wprowadzenie

Rozdział 1. Usprawnienia technologiczne w rolnictwie – istota problemu

1.1. Źródła impulsów modernizacyjnych
1.2. Wybór technologii wytwarzania
1.3. Tempo wdrażania nowych technologii
1.4. Wpływ akumulacji kapitału
1.5. Relacje między rolnictwem a sektorami pozarolniczymi

Rozdział 2. Instytucjonalne uwarunkowania skłonności do działań modernizacyjnych

2.1. Instytucje i ich wpływ na proces gospodarowania
2.2. Rozwiązania regulacyjne a skłonność do działań modernizacyjnych
2.3. Kulturowe uwarunkowania skłonności rolników do działań modernizacyjnych
2.4. Skłonność polskich rolników do działań modernizacyjnych – wyniki badań empirycznych

Rozdział 3. Ograniczenia możliwości realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych

3.1. Ograniczenia związane z realną sferą gospodarowania
3.2. Kapitał ludzki jako determinanta działań modernizacyjnych
3.3. Relacje cenowo-dochodowe a modernizacja

Rozdział 4. Produkcyjne reakcje dostosowawcze w rolnictwie

4.1. Aktywność produkcyjna rolnictwa – ujęcie makroekonomiczne
4.2. Zaangażowanie czynników wytwórczych
4.3. Elastyczność reakcji podażowych

Rozdział 5. Modernizacja rolnictwa – organizacyjne uwarunkowania i dostosowania

5.1. Instytucjonalizacja działań zbiorowych
5.2. Struktura obszarowa gospodarstw rolniczych – stan i kierunki zmian
5.3. Sposób zorganizowania produkcji rolniczej

Rozdział 6. Modernizacja a dywersyfikacja produkcji rolniczej

6.1. Rola produktów alternatywnych
6.2. Ekologizacja procesów wytwarzania

Rozdział 7. Kształtowanie przebiegu procesów modernizacyjnych – zarys problematyki

7.1. Uwarunkowania rozwoju  
7.2. Wyzwania modernizacyjne
7.3. Kierunki i instrumenty oddziaływania

Rozdział 8. Prace badawczo-rozwojowe jako podstawa oddziaływania na modernizację rolnictwa


8.1. Dylematy rozwoju rolniczych prac badawczych
8.2. Ustanawianie priorytetów badawczych
8.3. Problemy finansowania działalności badawczej

Podsumowanie

Literatura

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane