• Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego

Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego

  • Autor: Michał Kowalski
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-914-5
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 315
  • Oprawa: EPUB

Cena detaliczna

  • 44.56 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

We współczesnej polskiej nauce prawa międzynarodowego można wymienić zaledwie kilka opracowań monograficznych dotyczących prawnych aspektów użycia siły zbrojnej. Recenzowana praca zmieni z pewnością ten stan rzeczy. […] Poziom analiz składających się na recenzowaną książkę jest bez wątpienia wysoki. Rzadko w polskiej literaturze prawa międzynarodowego mamy do czynienia z pracami prezentującymi autorską wizję par excellence. Tak jest w tym przypadku. Uwagi Autora są dobrze osadzone w szeroko wykorzystanym orzecznictwie i w krytycznie uwzględnionej obszernej, głównie angielskojęzycznej, literaturze przedmiotu. Największą zaletą książki jest właśnie krytyczny stosunek zarówno do orzecznictwa, zwłaszcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jak i wobec poglądów doktryny.

Dr hab. Roman Kwiecień, prof. UMCS


Wykaz ważniejszych skrótów


Od autora


Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające


1.1. Problem badawczy – ewolucja prawa do samoobrony wobec zagrożenia terroryzmem


1.2. Założenia ontologiczne i metodologiczne – pozytywizm pomiędzy zachowawczością a rewolucjonizmem


1.3. Terminologia – w labiryncie niedopowiedzeń


1.3.1. Ius ad bellum i prawo do samoobrony


1.3.2. Terroryzm międzynarodowy


1.3.3. Aktorzy niepaństwowi


1.4. Literatura – wobec bogactwa chaosu


Rozdział 2. Ramy normatywne prawa do samoobrony


2.1. Samoobrona w dobie przed Kartą Narodów Zjednoczonych


2.2. Współczesne podstawy prawa do samoobrony


2.3. Samoobrona w Karcie Narodów Zjednoczonych i w prawie zwyczajowym


2.4. Napaść zbrojna – w poszukiwaniu współczesnej definicji


2.5. Samoobrona uprzedzająca/prewencyjna


2.6. Ograniczenia prawa do samoobrony: natychmiastowość, konieczność, proporcjonalność


2.7. Prawo do samoobrony a aktorzy niepaństwowi


Rozdział 3. Akt terrorystyczny jako napaść zbrojna


3.1. Wprowadzenie


3.2. Cel napaści zbrojnej


3.3. Kryterium stopnia ciężkości


3.4. Zbrojny charakter napaści


3.5. Trwanie napaści zbrojnej w czasie


Rozdział 4. Napaść zbrojna w wymiarze podmiotowym


4.1. Wprowadzenie – prawo do samoobrony a odpowiedzialność międzynarodowa państw


4.2. Wsparcie działań zbrojnych aktora niepaństwowego jako napaść zbrojna


4.3. Standardy przypisania napaści zbrojnej państwu


4.3.1. Kontrola efektywna versus kontrola ogólna


4.3.2. Pozostałe standardy przypisania


4.4. Poza przypisaniem – aktor niepaństwowy jako samoistne źródło napaści zbrojnej


4.5. Szczególny standard przypisania


Rozdział 5. Konieczność i proporcjonalność w kontekście


5.1. Wprowadzenie – specyfika zasad konieczności i proporcjonalności odnośnie do prawa do samoobrony wobec zagrożenia terroryzmem


5.2. Działania zbrojne przeciwko bazom terrorystycznym na terytorium innego państwa


5.2.1. Interwencja w Afganistanie w 2001 r.


5.2.2. Wojna w Libanie w 2006 r.


5.2.3. Turecka interwencja w północnym Iraku w latach 2007–2008


5.2.4. Inne przypadki


5.3. Śmierć Osamy bin Ladena w 2011 r. i inne przypadki tzw. targeted Kipling


5.4. Izraelska operacja w Entebbe w 1976 r. i inne przypadki użycia siły w celu ochrony własnych obywateli


Zakończenie


Wykaz źródeł


Wykaz literatury


Michał Kowalski

Wykaz ważniejszych skrótów
Od autora
Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Problem badawczy – ewolucja prawa do samoobrony wobec zagrożenia terroryzmem
1.2. Założenia ontologiczne i metodologiczne – pozytywizm pomiędzy zachowawczością a rewolucjonizmem
1.3. Terminologia – w labiryncie niedopowiedzeń
1.3.1. Ius ad bellum i prawo do samoobrony
1.3.2. Terroryzm międzynarodowy
1.3.3. Aktorzy niepaństwowi
1.4. Literatura – wobec bogactwa chaosu
Rozdział 2. Ramy normatywne prawa do samoobrony
2.1. Samoobrona w dobie przed Kartą Narodów Zjednoczonych
2.2. Współczesne podstawy prawa do samoobrony
2.3. Samoobrona w Karcie Narodów Zjednoczonych i w prawie zwyczajowym
2.4. Napaść zbrojna – w poszukiwaniu współczesnej definicji
2.5. Samoobrona uprzedzająca/prewencyjna
2.6. Ograniczenia prawa do samoobrony: natychmiastowość, konieczność, proporcjonalność
2.7. Prawo do samoobrony a aktorzy niepaństwowi
Rozdział 3. Akt terrorystyczny jako napaść zbrojna
3.1. Wprowadzenie
3.2. Cel napaści zbrojnej
3.3. Kryterium stopnia ciężkości
3.4. Zbrojny charakter napaści
3.5. Trwanie napaści zbrojnej w czasie
Rozdział 4. Napaść zbrojna w wymiarze podmiotowym
4.1. Wprowadzenie – prawo do samoobrony a odpowiedzialność międzynarodowa państw
4.2. Wsparcie działań zbrojnych aktora niepaństwowego jako napaść zbrojna
4.3. Standardy przypisania napaści zbrojnej państwu
4.3.1. Kontrola efektywna versus kontrola ogólna
4.3.2. Pozostałe standardy przypisania
4.4. Poza przypisaniem – aktor niepaństwowy jako samoistne źródło napaści zbrojnej
4.5. Szczególny standard przypisania
Rozdział 5. Konieczność i proporcjonalność w kontekście
5.1. Wprowadzenie – specyfika zasad konieczności i proporcjonalności odnośnie do prawa do samoobrony wobec zagrożenia terroryzmem
5.2. Działania zbrojne przeciwko bazom terrorystycznym na terytorium innego państwa
5.2.1. Interwencja w Afganistanie w 2001 r.
5.2.2. Wojna w Libanie w 2006 r.
5.2.3. Turecka interwencja w północnym Iraku w latach 2007–2008
5.2.4. Inne przypadki
5.3. Śmierć Osamy bin Ladena w 2011 r. i inne przypadki tzw. targeted Kipling
5.4. Izraelska operacja w Entebbe w 1976 r. i inne przypadki użycia siły w celu ochrony własnych obywateli
Zakończenie
Wykaz źródeł
Wykaz literatury

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane