• Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

  • Autor: Krzysztof Liedel Tomasz Serafin
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-343-4
  • Data wydania: 2011
  • Liczba stron/format: 153
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 23.90 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikację można nazwać prze­wodnikiem po tematyce otwartych źródeł informacji. Zawiera przegląd pewnej grupy informacji, ale formy i metody pracy z informacją w dużej mierze charakteryzują się uniwersalizmem, co sprawia, że można je stosować również na innych polach aktywności czło­wieka. Treść książki jest ściśle związana ze zmianami społecznymi, które pozwalają mówić dziś o społeczeństwie informacyjnym. Ostatnia dekada to dynamiczne zmiany społeczne, technologiczne i mentalne. Wciąż zwiększają się możliwości przetwarzania informacji, zwiększa się także ich dostępność i powstają coraz bardziej nowoczesne narzędzia wspomagające pozyskiwanie, selekcję, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji.Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka:

Książka Krzysztofa Liedela i Tomasza Serafina „Otwarte źródła informacji w działalności wywia­dowczej” wnosi istotny wkład w ciągle jeszcze otwartą sferę badań nad wywiadem jawnoźródło­wym. Stanowi znaczący fragment opisu danej problematyki i może być podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych i wielopłaszczyznowych obserwacji, zarówno o charakterze typologicznym tego zjawiska, jak i jego ujęciu konfrontatywnym. Jest to praca o nieprzeciętnie dużej wartości naukowej.


Dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej:


Analiza recenzowanego opracowania skłania do stwierdzenia, że stanowi ono udaną próbę prezentacji wiedzy o wykorzystaniu źródeł informacji w działalności wywiadowczej. (...) Autorzy podjęli się trudu opracowania problemów złożonych i niezbyt często poruszanych „białego wy­wiadu”, z którym związane jest gromadzenie, analizowanie i ocenianie informacji pochodzących z powszechnie dostępnych źródeł. (...) Wyrażam przekonanie, że książka będzie wartościowym opracowaniem dla tych wszystkich, którzy zajmują się problematyką wykorzystania powszechnie dostępnych informacji w ogóle, nie tylko w szeroko postrzeganej działalności wywiadowczej.

Wstęp
Rozdział 1. Działalność wywiadowcza

1.1. Pojęcie wywiadu
1.2. Działalność wywiadowcza
1.3. Wywiad jako organizacja
1.4. Produkt wywiadowczy
1.5. Klasyczny cykl wywiadowczy
1.6. Dyscypliny wywiadowcze

Rozdział 2. Wywiad jawnoźródłowy w zarządzaniu bezpieczeństwem

2.1. Informacja w procesie komunikacji
2.2. Funkcje informacji
2.3. Wartość i użyteczność informacji
2.3.1. Jakość informacji
2.3.2. Użyteczność informacji
2.3.3. Wartość informacji
2.4. Wywiad jawnoźródłowy (open source intelligence)
2.5. Przykłady otwartych źródeł informacji
2.5.1. Pierwotne i wtórne źródła informacji
2.5.2. Prasa
2.5.3. Radio i telewizja
2.5.4. Internet
2.5.5. Geoinformacja
2.5.6. System ekspercki w procesie decyzyjnym
2.6. Proces opracowania jawnoźródłowego materiału wywiadowczego
2.7. Wartościowanie źródła i wiarygodność informacji
2.8. Zagrożenie dla wiarygodności wywiadu jawnoźródłowego – propaganda i dezinformacja

Rozdział 3. Geneza wyodrębnienia samodzielnej dyscypliny wywiadowczej opartej na źródłach jawnych

3.1. Początki działalności wywiadowczej
3.2. Pierwsze jawne źródła informacji
3.3. Technologie informacyjne
3.4. Tworzenie struktur wywiadu jawnoźródłowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Rozdział 4. Wywiad jawnoźródłowy w polskich służbach specjalnych

4.1. Historyczne przykłady stosowania wywiadu jawnoźródłowego w Polsce
4.2. Organizacja i ustawowe zadania polskich służb specjalnych
4.2.1. Wywiad wojskowy
4.2.2. Wywiad cywilny
4.2.3. Kontrwywiad wojskowy
4.2.4. Kontrwywiad cywilny
4.2.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne
4.2.6. Podstawy prawne stosowania wywiadu jawnoźródłowego przez służby specjalne
4.2.7. Koordynacja i współpraca służb specjalnych
4.2.8. Wymiana informacji

Rozdział 5. Wywiad gospodarczy

5.1. Przedmiot i cel wywiadu gospodarczego
5.2. Potrzeby informacyjne podmiotu gospodarczego
5.3. Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym
5.4. Wsparcie informatyczne wywiadu gospodarczego
5.4.1. Internet jako narzędzie wywiadu gospodarczego
5.4.2. Ogólne narzędzia wsparcia informatycznego dla wywiadu gospodarczego
5.4.3. Kryteria oceny narzędzi wsparcia analitycznego

Zakończenie


Bibliografia


Spis tabelSpis rysunków


Krzysztof Liedel

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Książki tego autora

Tomasz Serafin

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Specjalizuje się w prewencji zagrożeń i zarządzaniu informacją na potrzeby bezpieczeństwa. Pełnił służbę w Policji oraz pracował w strukturach bezpieczeństwa administracji państwowej i sektora przemysłowego. W latach 2009?2016 redaktor naczelny czasopisma ?Ochrona Mienia i Informacji?. Współautor książek Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Autor książki Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa oraz artykułów o tematyce bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział 1. Działalność wywiadowcza

1.1. Pojęcie wywiadu
1.2. Działalność wywiadowcza
1.3. Wywiad jako organizacja
1.4. Produkt wywiadowczy
1.5. Klasyczny cykl wywiadowczy
1.6. Dyscypliny wywiadowcze

Rozdział 2. Wywiad jawnoźródłowy w zarządzaniu bezpieczeństwem

2.1. Informacja w procesie komunikacji
2.2. Funkcje informacji
2.3. Wartość i użyteczność informacji
2.3.1. Jakość informacji
2.3.2. Użyteczność informacji
2.3.3. Wartość informacji
2.4. Wywiad jawnoźródłowy (open source intelligence)
2.5. Przykłady otwartych źródeł informacji
2.5.1. Pierwotne i wtórne źródła informacji
2.5.2. Prasa
2.5.3. Radio i telewizja
2.5.4. Internet
2.5.5. Geoinformacja
2.5.6. System ekspercki w procesie decyzyjnym
2.6. Proces opracowania jawnoźródłowego materiału wywiadowczego
2.7. Wartościowanie źródła i wiarygodność informacji
2.8. Zagrożenie dla wiarygodności wywiadu jawnoźródłowego – propaganda i dezinformacja

Rozdział 3. Geneza wyodrębnienia samodzielnej dyscypliny wywiadowczej opartej na źródłach jawnych

3.1. Początki działalności wywiadowczej
3.2. Pierwsze jawne źródła informacji
3.3. Technologie informacyjne
3.4. Tworzenie struktur wywiadu jawnoźródłowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Rozdział 4. Wywiad jawnoźródłowy w polskich służbach specjalnych

4.1. Historyczne przykłady stosowania wywiadu jawnoźródłowego w Polsce
4.2. Organizacja i ustawowe zadania polskich służb specjalnych
4.2.1. Wywiad wojskowy
4.2.2. Wywiad cywilny
4.2.3. Kontrwywiad wojskowy
4.2.4. Kontrwywiad cywilny
4.2.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne
4.2.6. Podstawy prawne stosowania wywiadu jawnoźródłowego przez służby specjalne
4.2.7. Koordynacja i współpraca służb specjalnych
4.2.8. Wymiana informacji

Rozdział 5. Wywiad gospodarczy

5.1. Przedmiot i cel wywiadu gospodarczego
5.2. Potrzeby informacyjne podmiotu gospodarczego
5.3. Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym
5.4. Wsparcie informatyczne wywiadu gospodarczego
5.4.1. Internet jako narzędzie wywiadu gospodarczego
5.4.2. Ogólne narzędzia wsparcia informatycznego dla wywiadu gospodarczego
5.4.3. Kryteria oceny narzędzi wsparcia analitycznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane