• Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń

Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń

  • Autor: Joanna Grzelińska
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-194-2
  • Data wydania: 2010
  • Liczba stron/format: 211
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 37.56 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja zawiera analizę zagadnień związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnim dzieckiem, jak również omówienie treści obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, grup podmiotów zobowiązanych do alimentacji i kolejności wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez podmioty do tego zobowiązane.

Ponadto omówione zostały:

- zagadnienia związane z władzą rodzicielską - problematyka rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- kwestie związane z opieką - przesłanki jej ustanowienia a także jej sprawowanie.

W treści opracowania znajdują się odwołania do obowiązującego orzecznictwa sądowego, a także wzory najbardziej przydatnych pism procesowych oraz formularzy. Aby łatwiej było korzystać z publikacji, umieszczone zostało – w formie aneksu – zestawienie przepisów prawnych dotyczących obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej, opieki, pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wykaz skrótów
Przedmowa


Rozdział 1. OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

1.1. Zobowiązani do alimentacji
1.1.1. Krewni w linii prostej
1.1.2. Rodzeństwo
1.1.3. Alimentacja dzieci przez rodziców
1.1.4. Alimentacja rodziców przez dzieci
1.1.5. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego
1.2. Obowiązek alimentacyjny małżonków
1.2.1. Uwagi ogólne
1.2.2. Niespełnianie obowiązku wynikającego z art. 27 KRO
1.2.3. Obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa
1.2.4. Alimentacja między małżonkami pozostającymi w separacji
1.3. Treść obowiązku alimentacyjnego i zakres świadczeń alimentacyjnych
1.4. Przedawnienie roszczenia o świadczenie alimentacyjne
1.5. Zmiana obowiązku alimentacyjnego
1.6. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
1.7. Roszczenie regresowe
1.8. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego po urodzeniu dziecka
1.9. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego przed urodzeniem dziecka
1.10. Roszczenia dochodzone z ustaleniem ojcostwa
1.11. Wzajemne roszczenia alimentacyjne pasierba i ojczyma lub macochy
1.12. Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym w wyroku orzekającym rozwód

Rozdział 2. DOCHODZENIE I EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

2.1. Wytaczanie powództwa o alimenty i właściwa reprezentacja
2.2. Wykonalność wyroku orzekającego alimenty
2.3. Zabezpieczenie roszczeń oraz postępowanie egzekucyjne
2.3.1. Zabezpieczenie roszczeń
2.3.2. Postępowanie egzekucyjne

Rozdział 3. POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW


3.1. Zasady pomocy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych w sytuacji bezskuteczności egzekucji
3.2. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3.3. Tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3.4. Przestępstwo niealimentacji

Rozdział 4. NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

4.1. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
4.2. Konwencja z 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
4.3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2 października 1973

Rozdział 5. WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
5.1. Pojęcie i zakres władzy rodzicielskiej
5.2. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód
5.3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
5.4. Zmiana orzeczenia dotyczącego wykonywania władzy rodzicielskiej, zawieszenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
5.5. Kontakty z dzieckiem
5.6. Opieka nad rodziną i dzieckiem
5.6.1. Dzienne placówki opiekuńczo-wychowawcze
5.6.2. Rodzina zastępcza
5.6.3. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
5.6.4. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia placówek rodzinnych
5.6.5. Pomoc na usamodzielnienie się
5.7. Opieka nad małoletnim dzieckiem
5.7.1. Na czym polega różnica między władzą rodzicielską a opieką nad małoletnim dzieckiem, ustanowienie opieki
5.7.2. Opieka jednoosobowa lub wspólna
5.7.3. Zarządzenia sądu dla dobra osoby pozostającej pod opieką
5.7.4. Wybór opiekuna, obowiązek objęcia opieki
5.8. Sprawowanie opieki i nadzór nad jej sprawowaniem
5.8.1. Treść obowiązku opieki, obowiązki opiekuna, należyta staranność w sprawowaniu opieki
5.8.2. Nadzór nad sprawowaniem opieki
5.8.3. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
5.8.3.1. Przyczyny uzasadniające zwolnienie od sprawowania opieki
5.8.3.2. Ustanie opieki
5.8.3.3. Obowiązki opiekuna po ustaniu opieki

Załącznik 1. WZORY PISM PROCESOWYCH

Załącznik 2. AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)


Joanna Grzelińska
prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2004 r. pracownik Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autorka licznych publikacji o tematyce prawnej, zajmowała się także poradnictwem prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego.

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1. OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

1.1. Zobowiązani do alimentacji
1.1.1. Krewni w linii prostej
1.1.2. Rodzeństwo
1.1.3. Alimentacja dzieci przez rodziców
1.1.4. Alimentacja rodziców przez dzieci
1.1.5. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego
1.2. Obowiązek alimentacyjny małżonków
1.2.1. Uwagi ogólne
1.2.2. Niespełnianie obowiązku wynikającego z art. 27 KRO
1.2.3. Obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa
1.2.4. Alimentacja między małżonkami pozostającymi w separacji
1.3. Treść obowiązku alimentacyjnego i zakres świadczeń alimentacyjnych
1.4. Przedawnienie roszczenia o świadczenie alimentacyjne
1.5. Zmiana obowiązku alimentacyjnego
1.6. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
1.7. Roszczenie regresowe
1.8. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego po urodzeniu dziecka
1.9. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego przed urodzeniem dziecka
1.10. Roszczenia dochodzone z ustaleniem ojcostwa
1.11. Wzajemne roszczenia alimentacyjne pasierba i ojczyma lub macochy
1.12. Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym w wyroku orzekającym rozwód

Rozdział 2. DOCHODZENIE I EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

2.1. Wytaczanie powództwa o alimenty i właściwa reprezentacja
2.2. Wykonalność wyroku orzekającego alimenty
2.3. Zabezpieczenie roszczeń oraz postępowanie egzekucyjne
2.3.1. Zabezpieczenie roszczeń
2.3.2. Postępowanie egzekucyjne

Rozdział 3. POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

3.1. Zasady pomocy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych w sytuacji bezskuteczności egzekucji
3.2. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3.3. Tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3.4. Przestępstwo niealimentacji

Rozdział 4. NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

4.1. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
4.2. Konwencja z 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
4.3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2 października 1973 r.

Rozdział 5. WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

5.1. Pojęcie i zakres władzy rodzicielskiej
5.2. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód
5.3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
5.4. Zmiana orzeczenia dotyczącego wykonywania władzy rodzicielskiej, zawieszenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
5.5. Kontakty z dzieckiem
5.6. Opieka nad rodziną i dzieckiem
5.6.1. Dzienne placówki opiekuńczo-wychowawcze
5.6.2. Rodzina zastępcza
5.6.3. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
5.6.4. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia placówek rodzinnych
5.6.5. Pomoc na usamodzielnienie się
5.7. Opieka nad małoletnim dzieckiem
5.7.1. Na czym polega różnica między władzą rodzicielską a opieką nad małoletnim dzieckiem, ustanowienie opieki
5.7.2. Opieka jednoosobowa lub wspólna
5.7.3. Zarządzenia sądu dla dobra osoby pozostającej pod opieką
5.7.4. Wybór opiekuna, obowiązek objęcia opieki
5.8. Sprawowanie opieki i nadzór nad jej sprawowaniem
5.8.1. Treść obowiązku opieki, obowiązki opiekuna, należyta staranność w sprawowaniu opieki
5.8.2. Nadzór nad sprawowaniem opieki
5.8.3. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
5.8.3.1. Przyczyny uzasadniające zwolnienie od sprawowania opieki
5.8.3.2. Ustanie opieki
5.8.3.3. Obowiązki opiekuna po ustaniu opieki

Załącznik 1. WZORY PISM PROCESOWYCH

Załącznik 2. AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane