• Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

  • Autor: Wojciech Gonet
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-050-1
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 420
  • Oprawa: EPUB

Cena detaliczna

  • 34.15 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W pracy podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządowych oraz współczesnych rozwiązań naprawy finansów przedsiębiorcy.

Publikacja ma charakter praktyczny przez wskazanie, co na podstawie obowiązujących przepisów prawa jednostka samorządu terytorialnego może uczynić, żeby poprawić stan swoich finansów oraz wskazywać kierunki zmian w prawie, aby w przyszłości można było ten proces łatwiej przeprowadzić. W książce zaprezentowane zostały również historyczne rozwiązania prawne jakie były stosowne w okresie międzywojennym, celem sprawdzenia, czy tamte rozwiązania można zastosować do aktualnej sytuacji.


Wykaz skrótów


Wstęp


Rozdział 1. Istota naprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego


1.1. Pojęcie naprawy finansów
1.2. Pojęcia naprawy i poprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego
1.3. Pojęcie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego


Rozdział 2. Prawne regulacje pomocy finansowej i naprawy finansów związków samorządowych w latach 1927–1950


2.1. Lata 1927–1939
2.2. Egzekucja należności pieniężnych od związków komunalnych
2.3. Lata 1945–1950
2.4. Wnioski


Rozdział 3. Współczesne regulacje prawne dotyczące naprawy finansów samorządu terytorialnego


3.1. Naprawa finansów samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 r.
3.2. Naprawa finansów samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
3.3. Współczesne regulacje prawne dotyczące programu naprawczego samorządu terytorialnego na tle rozwiązań historycznych
3.4. Sytuacja wierzycieli jednostki samorządu terytorialnego niespełniającej zobowiązań, w porównaniu do wierzycieli przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością
3.5. Ryzyko wierzycieli jednostki samorządu terytorialnego w procesie naprawy finansów samorządowych
3.6. Sytuacja jednostki samorządu terytorialnego, jako dłużnika przystępującego do realizacji programu naprawczego, na tle przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze
3.7. Wnioski


Rozdział 4. Przyczyny trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego jako determinanty sposobu naprawy ich finansów lub udzielenia pomocy finansowej


4.1. Przyczyny trudności finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego
4.2. Klasyfikacja trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Wnioski


Rozdział 5. Poprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego


5.1. Kierunki dobrowolnej poprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego
5.2. Poprawa finansów gminy poprzez rozwój gospodarczy na jej terytorium
5.3. Możliwości samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i przystępowania do podmiotów gospodarczych
5.4. Prowadzenie komercyjnej działalność gospodarczej przez spółki kapitałowe z udziałem gmin i województw samorządowych
5.5. Komercyjna działalność gospodarcza samorządu terytorialnego jako sposób poprawy finansów
5.6. Działalność gospodarcza w sferze użyteczności publicznej samorządu terytorialnego jako sposób poprawy finansów
5.7. Wady i zalety poszczególnych sposobów angażowania się samorządu terytorialnego w prowadzenie działalności gospodarczej w celu poprawy jego finansów
5.8. Zmniejszenie wydatków bieżących jako sposób poprawy finansów lokalnych
5.9. Wnioski


Rozdział 6. Realizacja programu naprawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego


6.1. Umiejscowienie procedury naprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad tym procesem w regulacjach prawnych
6.2. Przesłanki realizacji przez samorząd terytorialny programu naprawczego
6.3. Przystąpienie przez jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji programu naprawczego
6.4. Skutki rozpoczęcia realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego programu naprawczego
6.5. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego
6.5.1. Elementy programu naprawczego
6.5.2. Restrukturyzacja łącznego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego
6.5.3. Inne działania naprawcze
6.6. Nadzór nad realizacją programu naprawczego
6.7. Skutki niepowodzenia realizacji programu naprawczego
6.8. Odpowiedzialność za doprowadzenie do trudności finansowych jednostki samorządu terytorialnego i niewykonanie programu naprawczego
6.9. Wnioski


Rozdział 7. Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem


7.1. Skutki kataklizmów w sferze majątkowej i finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego 7.2. Prawne regulacje łagodzące skutki katastrofalnych zdarzeń nadzwyczajnych
7.3. Dotacje i subwencje jako pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem
7.4. Udzielanie wzajemnej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego
7.4.1. Prawne regulacje dotyczące udzielania pomocy finansowej przez samorząd terytorialny
7.4.2. Podmioty, jakim może być udzielona pomoc przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego
7.4.3. Przeznaczenie pomocy udzielanej przez samorząd terytorialny
7.4.4. Przesłanki udzielenia pomocy finansowej przez j.s.t.
7.4.5. Możliwości udzielenia pomocy przez samorząd terytorialny na usuwanie skutków kataklizmów
7.4.6. Wykorzystanie stowarzyszeń i związków samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy na usuwanie skutków kataklizmów
7.5. Granice pomocy jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem
7.6. Wnioski


Zakończenie


Bibliografia


Wojciech Gonet
adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in. dwóch monografii, czterech komentarzy z zakresu prawa finansowego, w szczególności prawa finansów samorządowych, prawa bankowego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz gospodarki komunalnej. Przez kilkanaście lat był praktykiem bankowym. W 2012 r. zdał egzamin notarialny. Pracował również jako asesor notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie.

Książki tego autora

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Istota naprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego

1.1. Pojęcie naprawy finansów
1.2. Pojęcia naprawy i poprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego
1.3. Pojęcie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2. Prawne regulacje pomocy finansowej i naprawy finansów związków samorządowych w latach 1927–1950

2.1. Lata 1927–1939
2.2. Egzekucja należności pieniężnych od związków komunalnych
2.3. Lata 1945–1950
2.4. Wnioski

Rozdział 3. Współczesne regulacje prawne dotyczące naprawy finansów samorządu terytorialnego

3.1. Naprawa finansów samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 r.
3.2. Naprawa finansów samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
3.3. Współczesne regulacje prawne dotyczące programu naprawczego samorządu terytorialnego na tle rozwiązań historycznych
3.4. Sytuacja wierzycieli jednostki samorządu terytorialnego niespełniającej zobowiązań, w porównaniu do wierzycieli przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością
3.5. Ryzyko wierzycieli jednostki samorządu terytorialnego w procesie naprawy finansów samorządowych
3.6. Sytuacja jednostki samorządu terytorialnego, jako dłużnika przystępującego do realizacji programu naprawczego, na tle przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze
3.7. Wnioski

Rozdział 4. Przyczyny trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego jako determinanty sposobu naprawy ich finansów lub udzielenia pomocy finansowej

4.1. Przyczyny trudności finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego
4.2. Klasyfikacja trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Wnioski

Rozdział 5. Poprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

5.1. Kierunki dobrowolnej poprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego
5.2. Poprawa finansów gminy poprzez rozwój gospodarczy na jej terytorium
5.3. Możliwości samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i przystępowania do podmiotów gospodarczych
5.4. Prowadzenie komercyjnej działalność gospodarczej przez spółki kapitałowe z udziałem gmin i województw samorządowych
5.5. Komercyjna działalność gospodarcza samorządu terytorialnego jako sposób poprawy finansów
5.6. Działalność gospodarcza w sferze użyteczności publicznej samorządu terytorialnego jako sposób poprawy finansów
5.7. Wady i zalety poszczególnych sposobów angażowania się samorządu terytorialnego w prowadzenie działalności gospodarczej w celu poprawy jego finansów
5.8. Zmniejszenie wydatków bieżących jako sposób poprawy finansów lokalnych
5.9. Wnioski

Rozdział 6. Realizacja programu naprawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego

6.1. Umiejscowienie procedury naprawy finansów jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad tym procesem w regulacjach prawnych
6.2. Przesłanki realizacji przez samorząd terytorialny programu naprawczego
6.3. Przystąpienie przez jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji programu naprawczego
6.4. Skutki rozpoczęcia realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego programu naprawczego
6.5. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego
6.5.1. Elementy programu naprawczego
6.5.2. Restrukturyzacja łącznego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego
6.5.3. Inne działania naprawcze
6.6. Nadzór nad realizacją programu naprawczego
6.7. Skutki niepowodzenia realizacji programu naprawczego
6.8. Odpowiedzialność za doprowadzenie do trudności finansowych jednostki samorządu terytorialnego i niewykonanie programu naprawczego
6.9. Wnioski

Rozdział 7. Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem

7.1. Skutki kataklizmów w sferze majątkowej i finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego 7.2. Prawne regulacje łagodzące skutki katastrofalnych zdarzeń nadzwyczajnych
7.3. Dotacje i subwencje jako pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem
7.4. Udzielanie wzajemnej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego
7.4.1. Prawne regulacje dotyczące udzielania pomocy finansowej przez samorząd terytorialny
7.4.2. Podmioty, jakim może być udzielona pomoc przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego
7.4.3. Przeznaczenie pomocy udzielanej przez samorząd terytorialny
7.4.4. Przesłanki udzielenia pomocy finansowej przez j.s.t.
7.4.5. Możliwości udzielenia pomocy przez samorząd terytorialny na usuwanie skutków kataklizmów
7.4.6. Wykorzystanie stowarzyszeń i związków samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy na usuwanie skutków kataklizmów
7.5. Granice pomocy jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kataklizmem
7.6. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane