• Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

  • Autor: Jarosław Kaczmarek
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-443-1
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 315
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 35.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Podstawową jej wartością jest zbudowanie konstrukcji teoretyczno-empirycznej o charakterze modelowym, która wyjaśnia, kwantyfikuje i umożliwia ocenę efektów procesów służących realizacji celów szczegółowych transformacji gospodarczej oraz współzależności i ich oddziaływania na efektywność i rozwój mezostruktury gospodarki Polski.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Władysława Janasza:

Cel, jaki postawił sobie Autor, jest bardzo ambitny, a problem badawczy nie był dotychczas przedmiotem tak szerokich ocen zarówno w zakresie obiektu badań, ich rozciągłości w czasie, wieloaspektowego, wielopłaszczyznowego, a więc holistycznego rozumienia mezogospodarki i procesów w niej zachodzących, a także opracowanej metodologii badań. Podjęta przez Autora problematyka zmian strukturalnych i ich powiązań z procesami efektywności mezostruktury gospodarki należy niewątpliwie do zagadnień złożonych (…). Analizowane zależności dotyczą zjawisk o wysokiej randze ekonomicznej i brzemiennych w rozliczne konsekwencje społeczne, a ich badanie umożliwia ocenę trendów rozwojowych transformacji mezostruktury współczesnej gospodarki (…). Wykorzystano w nim, co zasługuje na podkreślenie, interdyscyplinarne metody badawcze, a w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych opracowano spójną koncepcję metodologiczną, łączącą trzy wymiary poznania (…). W tym znaczeniu książka stanowi pozycję cenną, pożyteczną i zmniejszającą niewiedzę w rozpatrywanej dziedzinie, a lista zalet, ważnych ustaleń i inspirujących refleksji jest znaczna i one stanowią podstawę do sformułowania jednoznacznie pozytywnej oceny”.

Wstęp

1. Zmiana systemu ekonomicznego jako podstawa transformacji gospodarki Polski oraz zapewnienie jej efektywności i trwałego rozwoju

1.1. Istota transformacji gospodarczej w ujęciu teorii systemów ekonomicznych i polityki ekonomicznej

1.2. Cechy transformacji gospodarczej i wyznaczniki jej celów

1.3. Uwarunkowania procesu zmian a model transformacji i docelowy kształt systemu

1.4. Transformacja a tranzycja – problem ciągłości procesu i jego ocena makroekonomiczna

2. Rozwój w ujęciu efektywności i kreowania wartości jako celów działania oraz dokonywanego pomiaru ekonomicznego

2.1. Rozwój jako nadrzędny cel działania – warunki oraz czynniki rozwoju i jego mierniki

2.2. Efektywność i wartość w aspekcie pomiaru ekonomicznego oraz oceny wykorzystania posiadanych zasobów

2.3. Kwantyfikacja efektywności w ujęciu kategorii wartości i jej kreowania

3. Cechy i zadania oraz uwarunkowania węzłowych procesów służących realizacji celów transformacji gospodarczej

3.1. Istota i przesłanki wyodrębniania struktur oraz cele przemian strukturalnych

3.2. Procesy restrukturyzacji w płaszczyźnie transformacji gospodarczej

3.3. Zdolność absorpcyjna, adaptacyjna i innowacyjna jako charakterystyka konkurencyjności

3.4. Kryzys i zagrożenie a bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności

4. Cele i sposób oceny procesów transformacji gospodarczej oraz ich współwystępowania i oddziaływania na efektywność mezostruktury

4.1. Przesłanki i cele badań kluczowych procesów transformacji gospodarczej

4.2. Identyfikacja obiektu badań, źródła analizy empirycznej oraz przebieg postępowania

4.3. Schematy konstrukcyjne oraz elementy oceny węzłowych procesów transformacji gospodarczej

4.4. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej opracowane z wykorzystaniem podejścia statystycznego

5. Ocena charakteru, kierunków i dynamiki przemian strukturalnych oraz konkurencyjności mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

5.1. Zakres i tendencje przemian strukturalnych oraz stopnia koncentracji

5.2. Intensywność przekształceń strukturalnych, wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz ocena przemian mezostruktury

5.3. Konkurencyjność obiektów i mezostruktury gospodarki w ujęciu jej determinant

5.4. Pozycje rangowe i zagęszczenie obiektów oraz ocena konkurencyjności mezostruktury

6. Ocena zmian mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011 w zakresie poprawy stopnia bezpieczeństwa finansowego oraz efektów działań restrukturyzacyjnych

6.1. Stopień bezpieczeństwa finansowego a zagrożenie kontynuacji działalności i upadłości

6.2. Ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego i jego zmian oraz klasyfikacja obiektów mezostruktury

6.3. Koszty pracy i koszty materialne w ocenie postępu technicznego oraz produktywność majątku i nakładochłonności cząstkowe

6.4. Struktura majątkowo-kapitałowa oraz proces odnawiania majątku trwałego

6.5. Ocena tendencji, dynamiki i efektów restrukturyzacji mezostruktury i jej obiektów

7. Kreowanie wartości oraz oddziaływanie węzłowych procesów transformacji gospodarczej na efektywność mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

7.1. Poziom i zmiany wpływu determinant kreowania wartości obiektów i mezostruktury

7.2. Ocena zmian w tworzeniu wartości, ich kierunku i dynamiki w ujęciu obiektów, grup obiektów i mezostruktury

7.3. Periodyzacja transformacji oraz ocena oddziaływania kluczowych jej procesów na efektywność mezostruktury

7.4. Klasyfikacja obiektów mezostruktury z wykorzystaniem syntetycznych miar oceny węzłowych procesów transformacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Spis tabel aneksu


Jarosław Kaczmarek

Wstęp

 

1. Zmiana systemu ekonomicznego jako podstawa transformacji gospodarki Polski oraz zapewnienie jej efektywności i trwałego rozwoju

1.1. Istota transformacji gospodarczej w ujęciu teorii systemów ekonomicznych i polityki ekonomicznej

1.2. Cechy transformacji gospodarczej i wyznaczniki jej celów

1.3. Uwarunkowania procesu zmian a model transformacji i docelowy kształt systemu

1.4. Transformacja a tranzycja – problem ciągłości procesu i jego ocena makroekonomiczna

 

2. Rozwój w ujęciu efektywności i kreowania wartości jako celów działania oraz dokonywanego pomiaru ekonomicznego

2.1. Rozwój jako nadrzędny cel działania – warunki oraz czynniki rozwoju i jego mierniki

2.2. Efektywność i wartość w aspekcie pomiaru ekonomicznego oraz oceny wykorzystania posiadanych zasobów

2.3. Kwantyfikacja efektywności w ujęciu kategorii wartości i jej kreowania

 

3. Cechy i zadania oraz uwarunkowania węzłowych procesów służących realizacji celów transformacji gospodarczej

3.1. Istota i przesłanki wyodrębniania struktur oraz cele przemian strukturalnych

3.2. Procesy restrukturyzacji w płaszczyźnie transformacji gospodarczej

3.3. Zdolność absorpcyjna, adaptacyjna i innowacyjna jako charakterystyka konkurencyjności

3.4. Kryzys i zagrożenie a bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności

 

4. Cele i sposób oceny procesów transformacji gospodarczej oraz ich współwystępowania i oddziaływania na efektywność mezostruktury

4.1. Przesłanki i cele badań kluczowych procesów transformacji gospodarczej

4.2. Identyfikacja obiektu badań, źródła analizy empirycznej oraz przebieg postępowania

4.3. Schematy konstrukcyjne oraz elementy oceny węzłowych procesów transformacji gospodarczej

4.4. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej opracowane z wykorzystaniem podejścia statystycznego

 

5. Ocena charakteru, kierunków i dynamiki przemian strukturalnych oraz konkurencyjności mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

5.1. Zakres i tendencje przemian strukturalnych oraz stopnia koncentracji

5.2. Intensywność przekształceń strukturalnych, wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz ocena przemian mezostruktury

5.3. Konkurencyjność obiektów i mezostruktury gospodarki w ujęciu jej determinant

5.4. Pozycje rangowe i zagęszczenie obiektów oraz ocena konkurencyjności mezostruktury

 

6. Ocena zmian mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011 w zakresie poprawy stopnia bezpieczeństwa finansowego oraz efektów działań restrukturyzacyjnych

6.1. Stopień bezpieczeństwa finansowego a zagrożenie kontynuacji działalności i upadłości

6.2. Ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego i jego zmian oraz klasyfikacja obiektów mezostruktury

6.3. Koszty pracy i koszty materialne w ocenie postępu technicznego oraz produktywność majątku i nakładochłonności cząstkowe

6.4. Struktura majątkowo-kapitałowa oraz proces odnawiania majątku trwałego

6.5. Ocena tendencji, dynamiki i efektów restrukturyzacji mezostruktury i jej obiektów

 

7. Kreowanie wartości oraz oddziaływanie węzłowych procesów transformacji gospodarczej na efektywność mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

7.1. Poziom i zmiany wpływu determinant kreowania wartości obiektów i mezostruktury

7.2. Ocena zmian w tworzeniu wartości, ich kierunku i dynamiki w ujęciu obiektów, grup obiektów i mezostruktury

7.3. Periodyzacja transformacji oraz ocena oddziaływania kluczowych jej procesów na efektywność mezostruktury

7.4. Klasyfikacja obiektów mezostruktury z wykorzystaniem syntetycznych miar oceny węzłowych procesów transformacji

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Spis tabel aneksu

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane