• Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych

Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych

  • Autor: Magdalena Woźniak-Miszewska
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-461-5
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 299
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 29.88 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowy obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych – mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz modelowania ekonometrycznego, wykorzystującego zależności między określonymi zmiennymi mezoekonomicznymi i uzasadniającego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny, również wyniki pionierskich w Zachodniopomorskiem badań przeprowadzonych bezpośrednio wśród kadry zarządzającej podmiotami z kapitałem zagranicznym.

Podjęta w książce problematyka z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, należąca do niezwykle ciekawych i wartościowych, jest aktualna i ważna w teorii i praktyce gospodarczej. Autorka pokazuje wielorakie podejścia i ujęcia definicyjne przy uwzględnieniu doświadczeń różnych krajów i na tle rozmaitych uwarunkowań. Prezentowany materiał jest bogaty i wielostronny, a wnioski z badań empirycznych umożliwiły sformułowanie wielu cennych wskazówek w zakresie postulowanych kierunków pozyskiwania nowych BIZ do regionów.


Wykaz wybranych skrótów
Podziękowania
Wstęp

Część I.
Teoretyczne studia inwestycji zagranicznych
Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przedmiot zainteresowań mezoekonomii transgranicznej przedsiębiorstw

1.1. Mezokonomia transgraniczna przedsiębiorstw
1.2. Istota i motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.3. Formy inwestycji zagranicznych
1.4. Konkurencyjność regionu ekonomicznego
1.5. Rola BIZ w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu

Rozdział 2.
Mezoekonomiczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu ekonomicznego. Klimat inwestycyjny
2.2. Rola samorządów w stymulowaniu napływu kapitału zagranicznego do regionu
2.3. Zachęty inwestycyjne
2.4. Otoczenie prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju i w regionie

Część II.
Empiryczne studia mezoinwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem

Rozdział 3.
Metodyczne założenia analiz oddziaływania BIZ na region ekonomiczny
3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedmiotem badań w regionie zachodniopomorskim
3.2. Metodyka analiz
3.2.1. Dobór próby badawczej
3.2.2. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział 4.
Mezoekonomiczne implikacje funkcjonowania BIZ w Zachodniopomorskiem
4.1. Obraz gospodarczy regionu zachodniopomorskiego
4.2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2000–2010
4.3. Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu zachodniopomorskiego

Rozdział 5.
Przesłanki lokowania BiZ w Zachodniopomorskiem
5.1. Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem
5.2. Atrakcyjność inwestycyjna Zachodniopomorskiego w opinii inwestorów zagranicznych
5.3. Instytucje otoczenia biznesu podczas lokowania inwestycji zagranicznej
5.4. Kraje i regiony konkurujące o kapitał zagraniczny

Rozdział 6.
Kierunki pozyskiwania nowych inwestycji zagranicznych
6.1. Zachodniopomorski samorząd w stymulowaniu napływu inwestycji zagranicznych
6.2. Współpraca międzynarodowa i promocja gospodarcza regionu
6.3. Perspektywy rozwoju dotychczasowej działalności w Zachodniopomorskiem
6.4. Bariery napływu inwestycji zagranicznych do Zachodniopomorskiego

Zakończenie


Bibliografia


Magdalena Woźniak-Miszewska

Wykaz wybranych skrótów

Podziękowania

Wstęp

Część I. Teoretyczne studia inwestycji zagranicznych

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przedmiot zainteresowań mezoekonomii transgranicznej przedsiębiorstw

1.1. Mezokonomia transgraniczna przedsiębiorstw
1.2. Istota i motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.3. Formy inwestycji zagranicznych
1.4. Konkurencyjność regionu ekonomicznego
1.5. Rola BIZ w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu

Rozdział 2. Mezoekonomiczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu ekonomicznego. Klimat inwestycyjny
2.2. Rola samorządów w stymulowaniu napływu kapitału zagranicznego do regionu
2.3. Zachęty inwestycyjne
2.4. Otoczenie prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju i w regionie

Część II. Empiryczne studia mezoinwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem

Rozdział 3. Metodyczne założenia analiz oddziaływania BIZ na region ekonomiczny

3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedmiotem badań w regionie zachodniopomorskim
3.2. Metodyka analiz
3.2.1. Dobór próby badawczej
3.2.2. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział 4. Mezoekonomiczne implikacje funkcjonowania BIZ w Zachodniopomorskiem

4.1. Obraz gospodarczy regionu zachodniopomorskiego
4.2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2000–2010
4.3. Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu zachodniopomorskiego

Rozdział 5. Przesłanki lokowania BiZ w Zachodniopomorskiem

5.1. Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem
5.2. Atrakcyjność inwestycyjna Zachodniopomorskiego w opinii inwestorów zagranicznych
5.3. Instytucje otoczenia biznesu podczas lokowania inwestycji zagranicznej
5.4. Kraje i regiony konkurujące o kapitał zagraniczny

Rozdział 6. Kierunki pozyskiwania nowych inwestycji zagranicznych

6.1. Zachodniopomorski samorząd w stymulowaniu napływu inwestycji zagranicznych
6.2. Współpraca międzynarodowa i promocja gospodarcza regionu
6.3. Perspektywy rozwoju dotychczasowej działalności w Zachodniopomorskiem
6.4. Bariery napływu inwestycji zagranicznych do Zachodniopomorskiego

Zakończenie

Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane