• Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

  • Autor: Jan Głuchowski Krystyna Piotrowska-Marczak
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-369-4
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 313
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 42.68 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, prof. Krystyna Piotrowska-Marczak:

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki kształtowania systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane  z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji  finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego czy ucieczek przed podatkami.

Oddając ją w ręce czytelników, mamy nadzieję  przyczynić się nie tylko do dyskusji na zawarty w tytule temat, ale przedstawić  różne aspekty obecności podatków w systemie gospodarczym.

Wstęp

Publikacja prawna
Refleksje na temat podmiotowości w podatku od towarów i usług
Witold Modzelewski
Rozdział 1

Wpływ opodatkowania na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
Krzysztof Waliszewski

Rozdział 2
Zmiany w opodatkowaniu dochodów z produkcji rolnej i ich wpływ na wysokość obciążeń gospodarstw rolnych w Polsce
Ryta Dziemianowicz

Rozdział 3
Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy
Bożena Ciupek

Rozdział 4
Podatek od transakcji finansowych – geneza, ocena i perspektywy
Adrian Cloer, Marcin Jamroży, Stefan Trencsik

Rozdział 5
Konsekwencje ograniczenia dostępności instrumentów międzynarodowej
optymalizacji podatkowej dla polskich inwestycji kapitałowych
Rafał Płókarz


Rozdział 6
Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych – stan obecny i perspektywy zmian
Joanna Szlęzak-Matusewicz

Rozdział 7
Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce
Paweł Felis

Rozdział 8
Kryzys a zmiany dochodów i polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich)
Marzanna Poniatowicz

Rozdział 9
Dysfunkcje w zakresie stanowienia podatków i opłat lokalnych w gminach
Agnieszka Krzemińska

Rozdział 10
Ulga prorodzinna – znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych i jednostek samorządu terytorialnego
Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Rozdział 11

Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych jako sposób przeciwdziałania oszustwom podatkowym
Radosław Witczak

Rozdział 12

Korupcja i szara strefa wobec polityki gospodarczej państwa
Jolanta Gałuszka

Rozdział 13
Zmiana wspólnika w spółce osobowej w świetle polskiego i niemieckiego prawa podatkowego – analiza porównawcza
Stephan Kudert, Marcin Jamroży


Informacja o redaktorach, recenzentach i autorach

Jan Głuchowski
polski prawnik, specjalizujący się w finansach międzynarodowych, prawie finansowym i prawie podatkowym, a także pisarz i dyplomata. Stopień doktora uzyskał na UMK w 1965, tematem jego rozprawy były Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej, a promotorem Zbigniew Jaśkiewicz. Habilitację uzyskał w 1970 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, na podstawie rozprawy Wewnętrzny kredyt publiczny w budżetach europejskich państw socjalistycznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał na UMK w 1977, a tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych w 1986. W latach 1976-1978 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, od 1984 do 1988 roku był dyrektorem Instytutu Administracji i Zarządzania, a 1988 do 1990 prorektorem UMK. W latach 1990-1991 kierował Katedrą Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji, a potem Katedrą Zarządzania Finansami na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK. Pracował też na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie był kierownikiem Katedry Prawa Finansowego. W latach 1998-1999 był prorektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a w latach 2000-2013 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, gdzie nadal pełni funkcję kierownika Katedry Bankowości i Finansów. Pracuje też w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego. W 1991 odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz piastował stanowisko ambasadora RP w Bangladeszu. Oprócz publikacji prawniczych tworzy literaturę beletrystyczną, jest autorem powieści historycznych Król szulerów i Ostatnia gra SS gruppenführera.

Krystyna Piotrowska-Marczak
prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Ekspert Sejmu RP w sprawach finansów publicznych. Wykładowca Uniwersytetów w Hanoi, Giessen, Sofii i Bratysławie. Jest specjalistką w zakresie finansów i zarządzania procesami finansowymi.

Wstęp

Publikacja prawna
Refleksje na temat podmiotowości w podatku od towarów i usług
Witold Modzelewski
Rozdział 1
Wpływ opodatkowania na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw
domowych w Polsce 19
Krzysztof Waliszewski
Rozdział 2
Zmiany w opodatkowaniu dochodów z produkcji rolnej i ich wpływ
na wysokość obciążeń gospodarstw rolnych w Polsce
Ryta Dziemianowicz
Rozdział 3
Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy
Bożena Ciupek
Rozdział 4
Podatek od transakcji finansowych – geneza, ocena i perspektywy
Adrian Cloer, Marcin Jamroży, Stefan Trencsik
Rozdział 5
Konsekwencje ograniczenia dostępności instrumentów międzynarodowej
optymalizacji podatkowej dla polskich inwestycji kapitałowych
Rafał Płókarz
Rozdział 6
Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych
– stan obecny i perspektywy zmian
Joanna Szlęzak-Matusewicz
Rozdział 7
Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce
Paweł Felis
Rozdział 8
Kryzys a zmiany dochodów i polityki podatkowej jednostek samorządu
terytorialnego (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich)
Marzanna Poniatowicz
Rozdział 9
Dysfunkcje w zakresie stanowienia podatków i opłat lokalnych
w gminach
Agnieszka Krzemińska
Rozdział 10
Ulga prorodzinna – znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych
i jednostek samorządu terytorialnego
Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Rozdział 11
Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach
dochodowych jako sposób przeciwdziałania oszustwom podatkowym
Radosław Witczak
Rozdział 12
Korupcja i szara strefa wobec polityki gospodarczej państwa
Jolanta Gałuszka
Rozdział 13
Zmiana wspólnika w spółce osobowej w świetle polskiego i niemieckiego
prawa podatkowego – analiza porównawcza
Stephan Kudert, Marcin Jamroży
Informacja o redaktorach, recenzentach i autorach

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane