• Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw

Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw

  • Autor: Michał Adam Leśniewski
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-522-0
  • Data wydania: 2015
  • Liczba stron/format: 259
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 37.60 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Konkurencyjność miękka to jedna z dróg do osiągnięcia obecnej i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Czynniki konkurencyjności, aby mogły być efektywne i skuteczne, muszą być rozwijane i kształtowane w dłuższym horyzoncie czasu. Badanie problemu konkurencyjności przedsiębiorstw to inaczej badanie wybranych zmian przedsiębiorstw. Każdy czynnik konkurencyjności pociąga za sobą określone zmiany.

Budowanie i kształtowanie konkurencyjności nie należy do prostych zadań przedsiębiorstwa. Świat nauki i praktyki gospodarczej ulega ciągłym zmianom i zmianie też musi ulec spojrzenie na konkurencyjność przedsiębiorstw. Skuteczność i efektywność konkurencyjności miękkiej generuje rozwój oraz stoi na straży bezpieczeństwa przedsiębiorstwa na rynku.

W książce przedstawiono problem konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Autor omówił własną koncepcję czterech podstawowych układów konkurencyjności przedsiębiorstw, a także własny model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

Część I. Syntetyczne ujęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Rozdział 1. Konkurencja procesem rozwoju przedsiębiorstw

1.1. Istota i pojęcie konkurencji w literaturze nauk ekonomicznych
1.2. Istota i definicje konkurencji
1.3. Rodzaje i kryteria klasyfikacji konkurencji

Rozdział 2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa

2.1. Istota i definicje konkurencyjności
2.2. Potencjał i źródła konkurencyjności
2.3. Źródła i sposoby budowy przewagi konkurencyjnej
2.4. Pozycja konkurencyjna jako miara skuteczności konkurowania   

Część II. Czynniki konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

Rozdział 3. Zasoby ludzkie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


3.1. Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi
3.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
3.3. Miejsce czynnika ludzkiego w organizacji
3.4. Modele polityki personalnej
3.5. Metody zarządzania personelem
3.5.1. Planowanie zatrudnienia
3.5.2. Rekrutacja i selekcja personelu
3.5.3. Szkolenie i doskonalenie personelu  
3.6. Kompetencje
3.7. Kreatywność

Rozdział 4. Menedżer kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem

4.1. Menedżer i jego rola w organizacji
4.2. Funkcje realizowane przez menedżera w organizacji
4.3. Cechy i umiejętności menedżera
4.4. Współczesny menedżer   

Rozdział 5. Motywacja funkcją zarządzania przedsiębiorstwem

5.1. Motywacja elementem zarządzania
5.2. Teorie potrzeb
5.3. Teoria procesu motywacji
5.4. Teoria wzmocnienia motywacji  
5.5. Znaczenie motywowania pracowników
5.6. Instrumenty pobudzania motywacji
5.6.1. Płaca jako środek motywacji
5.6.2. Formy płac
5.6.3. Wewnętrzna struktura płac
5.6.4. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia
5.6.5. Premia instrumentem motywowania
5.7. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
5.7.1. Polityka awansowania
5.7.2. Ocenianie – kształtowanie stosunków międzyludzkich  
5.7.3. Korzystne i niekorzystne czynniki w systemie motywacyjnym. Płaca czy pozapłacowe motywatory?

Rozdział 6. Kultura organizacyjna w procesie miękkiego zarządzania przedsiębiorstwem

6.1. Kultura organizacyjna w ujęciu definicyjnym
6.2. Model kultury organizacyjnej według E. Scheina
6.3. Typy i rodzaje kultur organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach   
6.4. Kultura instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem
6.5. Zmiana a kultura organizacyjna
6.5.1. Zmiana elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa
6.6. Model zmian organizacyjnych wpływających na kulturę przedsiębiorstwa

Rozdział 7. Wiedza zasobem przedsiębiorstwa

7.1. Pojęcie wiedzy
7.2. Wiedza jako strategiczny zasób
7.3. System zarządzania wiedzą  
7.4. Zarządzanie wiedzą zadaniem kadry zarządzającej  
7.5. Rola wiedzy w procesach zarządzania organizacją
7.6. Wartość przedsiębiorstwa
7.7. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

8.1. Kapitał ludzki
8.2. Kapitał strukturalny
8.3. Kapitał relacyjny  
8.4. Mierniki kapitału intelektualnego

Rozdział 9. Zaufanie w rozwoju przedsiębiorstwa

9.1. Kształtowanie się pojęcia zaufanie
9.2. Zaufanie w ujęciu teorii racjonalnego wyboru
9.3. Zaufanie w teorii kapitału społecznego R. Putnama
9.4. Zaufanie a kapitał społeczny w koncepcji F. Fukuyamy
9.5. Definicja i rodzaje zaufania w koncepcji P. Sztompki
9.6. Pojęcie zaufania w teorii nauk o zarządzaniu
9.7. Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu

Rozdział 10. Model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

10.1. Cztery podstawowe układy konkurencyjności przedsiębiorstw
10.2. Model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Michał Adam Leśniewski

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania oraz zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Zainteresowanie naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z zarządzaniem konkurencyjnością przedsiębiorstw. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a także z czasopismami naukowymi Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa oraz Przegląd Organizacji

Książki tego autora

Wprowadzenie

Część I. Syntetyczne ujęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Rozdział 1. Konkurencja procesem rozwoju przedsiębiorstw

1.1. Istota i pojęcie konkurencji w literaturze nauk ekonomicznych
1.2. Istota i definicje konkurencji
1.3. Rodzaje i kryteria klasyfikacji konkurencji

Rozdział 2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa

2.1. Istota i definicje konkurencyjności
2.2. Potencjał i źródła konkurencyjności
2.3. Źródła i sposoby budowy przewagi konkurencyjnej
2.4. Pozycja konkurencyjna jako miara skuteczności konkurowania   

Część II. Czynniki konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

Rozdział 3. Zasoby ludzkie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


3.1. Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi
3.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
3.3. Miejsce czynnika ludzkiego w organizacji
3.4. Modele polityki personalnej
3.5. Metody zarządzania personelem
3.5.1. Planowanie zatrudnienia
3.5.2. Rekrutacja i selekcja personelu
3.5.3. Szkolenie i doskonalenie personelu  
3.6. Kompetencje
3.7. Kreatywność

Rozdział 4. Menedżer kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem

4.1. Menedżer i jego rola w organizacji
4.2. Funkcje realizowane przez menedżera w organizacji
4.3. Cechy i umiejętności menedżera
4.4. Współczesny menedżer   

Rozdział 5. Motywacja funkcją zarządzania przedsiębiorstwem

5.1. Motywacja elementem zarządzania
5.2. Teorie potrzeb
5.3. Teoria procesu motywacji
5.4. Teoria wzmocnienia motywacji  
5.5. Znaczenie motywowania pracowników
5.6. Instrumenty pobudzania motywacji
5.6.1. Płaca jako środek motywacji
5.6.2. Formy płac
5.6.3. Wewnętrzna struktura płac
5.6.4. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia
5.6.5. Premia instrumentem motywowania
5.7. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
5.7.1. Polityka awansowania
5.7.2. Ocenianie – kształtowanie stosunków międzyludzkich  
5.7.3. Korzystne i niekorzystne czynniki w systemie motywacyjnym. Płaca czy pozapłacowe motywatory?

Rozdział 6. Kultura organizacyjna w procesie miękkiego zarządzania przedsiębiorstwem

6.1. Kultura organizacyjna w ujęciu definicyjnym
6.2. Model kultury organizacyjnej według E. Scheina
6.3. Typy i rodzaje kultur organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach   
6.4. Kultura instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem
6.5. Zmiana a kultura organizacyjna
6.5.1. Zmiana elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa
6.6. Model zmian organizacyjnych wpływających na kulturę przedsiębiorstwa

Rozdział 7. Wiedza zasobem przedsiębiorstwa

7.1. Pojęcie wiedzy
7.2. Wiedza jako strategiczny zasób
7.3. System zarządzania wiedzą  
7.4. Zarządzanie wiedzą zadaniem kadry zarządzającej  
7.5. Rola wiedzy w procesach zarządzania organizacją
7.6. Wartość przedsiębiorstwa
7.7. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

8.1. Kapitał ludzki
8.2. Kapitał strukturalny
8.3. Kapitał relacyjny  
8.4. Mierniki kapitału intelektualnego

Rozdział 9. Zaufanie w rozwoju przedsiębiorstwa

9.1. Kształtowanie się pojęcia zaufanie
9.2. Zaufanie w ujęciu teorii racjonalnego wyboru
9.3. Zaufanie w teorii kapitału społecznego R. Putnama
9.4. Zaufanie a kapitał społeczny w koncepcji F. Fukuyamy
9.5. Definicja i rodzaje zaufania w koncepcji P. Sztompki
9.6. Pojęcie zaufania w teorii nauk o zarządzaniu
9.7. Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu

Rozdział 10. Model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

10.1. Cztery podstawowe układy konkurencyjności przedsiębiorstw
10.2. Model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane