• Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne

Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne

  • Autor: Maja Szymura-Tyc
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-821-7
  • Data wydania: 2015
  • Liczba stron/format: 245
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 35.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualnego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i podejść teoretycznych do kluczowych zagadnień oraz przegląd literatury obejmującej wyniki badań nad tymi powiązaniami. Bazę literaturową stanowią w 85 proc. pozycje anglojęzyczne, głownie z wiodących czasopism podejmujących te zagadnienia.

Transformacja polskiej gospodarki sprawia, że zarówno internacjonalizacja, jak i innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest na niskim poziome i rozwija się od 25 lat wraz ze zmianą systemową. Jednocześnie cechą polskich przedsiębiorstw jest niechęć do współpracy prowadzącej do tworzenia powiązań sieciowych. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują na istnienie związku między stopniem internacjonalizacji, stopniem usieciowienia i stopniem innowacyjności badanych przedsiębiorstw, gdzie usieciowienie pełni funkcję moderatora. Analiza jest prowadzona za pomocą analizy korelacji oraz analizy skupień pozwalających na wyodrębnienie czterech różnych typów zachowań przedsiębiorstw określonych przez stopień INT, NET i INN. W prowadzonych badaniach zastosowano podejście holistyczne do internacjonalizacji i innowacyjności, uwzględniające różne jej formy i typy oraz podejście eklektyczne do usieciowienia.

Zarówno zakres prowadzonej analizy, jak i przyjęte podejście metodologiczne są oryginalne nie tylko w Polsce, ale i w porównaniu do badań prowadzonych zagranicą, o czym autorka mogła się przekonać prezentując wyniki badania na wiodących konferencjach międzynarodowych (EIBA, AIB, IMP Group, EMAC).


Wstęp

Rozdział 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
1.1. Innowacyjne modele internacjonalizacji
1.2. Uppsalski model internacjonalizacji  
1.3. Modele przyspieszonej internacjonalizacji  
1.4. Sieciowy model internacjonalizacji  
1.5. Holistyczne podejście do internacjonalizacji  

Rozdział 2. Innowacyjność przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia, ujęcia i nurty badawcze

Wprowadzenie
2.1. Podstawowe typy innowacji i współzależności między nimi
2.2. Innowacyjność – poziomy analizy i podstawowe pojęcia
2.3. Innowacja i innowacyjność przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze
2.3.1. Teoria dyfuzji innowacji
2.3.2. Teoria innowacyjności organizacji
2.3.3. Teoria procesu innowacji
2.4. Sieciowy model innowacji

Rozdział 3. Usieciowienie przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
3.1. Powiązania sieciowe w teorii kosztów transakcyjnych
3.2. Powiązania międzyorganizacyjne w teorii wymiany społecznej
3.3. Powiązania sieciowe przedsiębiorstwa w teorii sieci biznesowej
3.4. Powiązania sieciowe w teorii organizacji sieciowej

Rozdział 4. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze

Wprowadzenie
4.1. Internacjonalizacja i innowacyjność – charakter związków
4.2. Wpływ internacjonalizacji zewnętrznej na innowacyjność
4.2.1. Uczenie się przez eksport a autoselekcja
4.2.2. Uczenie się przez eksport a innowacyjność
4.2.3. Uczenie się przez inwestycje zagraniczne a innowacyjność
4.2.4. Zdolność absorpcji wiedzy a internacjonalizacja i innowacyjność
4.3. Wpływ internacjonalizacji wewnętrznej na innowacyjność
4.4. Internacjonalizacja i innowacyjność a usieciowienie
4.5.  Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie

Rozdział 5. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – koncepcja i metoda badań

Wprowadzenie
5.1. Założenia i cele badawcze  
5.2. Hipotezy i model badawczy  
5.3. Konceptualizacja badanych zmiennych
5.3.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
5.3.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa  
5.3.3. Usieciowienie przedsiębiorstwa  
5.4. Koncepcja pomiaru badanych zmiennych  
5.4.1. Koncepcja pomiaru stopnia internacjonalizacji
5.4.2. Koncepcja pomiaru stopnia innowacyjności
5.4.3. Koncepcja pomiaru stopnia usieciowienia
5.5. Organizacja i metoda badań empirycznych
5.5.1. Organizacja badań bezpośrednich
5.5.2. Metoda doboru próby badawczej
5.5.3. Budowa narzędzia badawczego  
5.5.4. Charakterystyka respondentów i próby badawczej

Rozdział 6. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – wyniki badań i dyskusja

Wprowadzenie
6.1. Stopień internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw
6.1.1. Stopień internacjonalizacji
6.1.2. Stopień innowacyjności
6.1.3. Stopień usieciowienia
6.2.  Związki między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem przedsiębiorstw
6.2.1.  Związki między stopniem internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia
6.2.2.  Wpływ usieciowienia na związek między internacjonalizacją i innowacyjnością
6.2.3.  Typy powiązań między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem
6.3. Podsumowanie wyników badań
6.3.1. Dyskusja i wnioski z badań
6.3.2. Ograniczenia i kierunki dalszych badań

Literatura

Aneks

Kwestionariusz wywiadu – wskaźniki indywidualne i ich wagi

Spis rysunków

Spis tabel


Maja Szymura-Tyc

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
1.1. Innowacyjne modele internacjonalizacji
1.2. Uppsalski model internacjonalizacji  
1.3. Modele przyspieszonej internacjonalizacji  
1.4. Sieciowy model internacjonalizacji  
1.5. Holistyczne podejście do internacjonalizacji  

Rozdział 2. Innowacyjność przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia, ujęcia i nurty badawcze

Wprowadzenie
2.1. Podstawowe typy innowacji i współzależności między nimi
2.2. Innowacyjność – poziomy analizy i podstawowe pojęcia
2.3. Innowacja i innowacyjność przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze
2.3.1. Teoria dyfuzji innowacji
2.3.2. Teoria innowacyjności organizacji
2.3.3. Teoria procesu innowacji
2.4. Sieciowy model innowacji

Rozdział 3. Usieciowienie przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
3.1. Powiązania sieciowe w teorii kosztów transakcyjnych
3.2. Powiązania międzyorganizacyjne w teorii wymiany społecznej
3.3. Powiązania sieciowe przedsiębiorstwa w teorii sieci biznesowej
3.4. Powiązania sieciowe w teorii organizacji sieciowej

Rozdział 4. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze

Wprowadzenie
4.1. Internacjonalizacja i innowacyjność – charakter związków
4.2. Wpływ internacjonalizacji zewnętrznej na innowacyjność
4.2.1. Uczenie się przez eksport a autoselekcja
4.2.2. Uczenie się przez eksport a innowacyjność
4.2.3. Uczenie się przez inwestycje zagraniczne a innowacyjność
4.2.4. Zdolność absorpcji wiedzy a internacjonalizacja i innowacyjność
4.3. Wpływ internacjonalizacji wewnętrznej na innowacyjność
4.4. Internacjonalizacja i innowacyjność a usieciowienie
4.5.  Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie

Rozdział 5. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – koncepcja i metoda badań

Wprowadzenie
5.1. Założenia i cele badawcze  
5.2. Hipotezy i model badawczy  
5.3. Konceptualizacja badanych zmiennych
5.3.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
5.3.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa  
5.3.3. Usieciowienie przedsiębiorstwa  
5.4. Koncepcja pomiaru badanych zmiennych  
5.4.1. Koncepcja pomiaru stopnia internacjonalizacji
5.4.2. Koncepcja pomiaru stopnia innowacyjności
5.4.3. Koncepcja pomiaru stopnia usieciowienia
5.5. Organizacja i metoda badań empirycznych
5.5.1. Organizacja badań bezpośrednich
5.5.2. Metoda doboru próby badawczej
5.5.3. Budowa narzędzia badawczego  
5.5.4. Charakterystyka respondentów i próby badawczej

Rozdział 6. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – wyniki badań i dyskusja

Wprowadzenie
6.1. Stopień internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw
6.1.1. Stopień internacjonalizacji
6.1.2. Stopień innowacyjności
6.1.3. Stopień usieciowienia
6.2.  Związki między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem przedsiębiorstw
6.2.1.  Związki między stopniem internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia
6.2.2.  Wpływ usieciowienia na związek między internacjonalizacją i innowacyjnością
6.2.3.  Typy powiązań między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem
6.3. Podsumowanie wyników badań
6.3.1. Dyskusja i wnioski z badań
6.3.2. Ograniczenia i kierunki dalszych badań

Literatura

Aneks

Kwestionariusz wywiadu – wskaźniki indywidualne i ich wagi

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane