• Innowacyjne zarządzanie wiedzą

Innowacyjne zarządzanie wiedzą

  • Autor: Jan Fazlagić
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-538-4
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 295
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 38.41 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdy z nas zarządza wiedzą, ale może robić to lepiej i czerpać z tego więcej profitów. Ten podręcznik uczy, jak zwiększać efektywność funkcjonowania organizacji poprzez wykorzystanie filozofii, technik i narzędzi zarządzania wiedzą.

Publikacja jest podręcznikiem akademickim wspierającym proces uczenia i uczenia się dzięki blokowi dydaktycznemu, zawierającemu propozycje ćwiczeń do zastosowania na zajęciach oraz zadania samokształceniowe. Publikacja jest też poradnikiem dla menedżerów zainteresowanych rozwojem i zwiększaniem efektywności firm, ponieważ opisuje skuteczne metody zarządzania wiedzę i podaje bardzo wiele przykładów dobrych praktyk.

Unikalne w publikacji jest połączenie teorii z praktyką.

Odbiorcami publikacji są wykładowcy i studenci kierunków i przedmiotów związanych z zarządzaniem wiedzą, zarządzaniem innowacjami, informatyki oraz menedżerowie praktycy.


Wstęp

Rozdział 1. O co chodzi w „zarządzaniu wiedzą”?

1.1. Dlaczego to jest ważne?
1.2. Kontekst
1.3. Jaka jest historia powstania zarządzania wiedzą?
1.4. Po co organizacjom „zarządzanie wiedzą”?
1.5. Wiedza to nie to samo, co działanie
1.6. Od teorii do praktyki zarządzania wiedzą
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Między informacją a wiedzą

2.1. Dlaczego to jest ważne?
2.2. Kontekst  
2.3. Czym jest wiedza?
2.4. Od informacji do wiedzy
2.5. Mądrość  
2.6. Umiejętności – kompetencje – kwalifikacje – nawyki
2.7. Nawyki – czyli wiedza i informacja to nie wszystko!
2.8. Jak powstają nawyki?  
2.9. Podsumowanie  

Rozdział 3. Przeładowanie informacyjne

3.1. Dlaczego to jest ważne?
3.2. Kontekst  
3.3. Istota przeładowania informacyjnego  
3.4. Przyczyny przeładowania informacyjnego  
3.5. Jak chronić się przed przeładowaniem informacyjnym?  
3.6. Big data, czyli „duże dane”  
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Cechy i struktura wiedzy w organizacji

4.1. Dlaczego to jest ważne?  
4.2. Kontekst  
4.3. Cechy wiedzy  
4.4. Wiedza ukryta (tacit knowledge)  
4.5. Kodyfikacja wiedzy   
4.6. Rodzaje wiedzy (know-x)  
4.7. Wiedza kolektywna  
4.8. Wiedza organizacyjna i profesjonalna – czyli „opakowanie i wnętrze”
4.9. Podsumowanie  

Rozdział 5. Tworzenie wiedzy w firmie

5.1. Dlaczego to jest ważne?  
5.2. Kontekst  
5.3. Opis koncepcji  
5.4. Czym jest innowacyjność?  
5.5. Czym jest kreatywność?  
5.6. Kierowanie i motywowanie   kreatywnych pracowników
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Dzielenie się wiedzą

6.1. Dlaczego to jest ważne?
6.2. Kontekst
6.3. Opis koncepcji
6.4. Strategie kodyfikacji i personalizacji wiedzy
6.5. Bariery dla dzielenia się wiedzą
6.6. Model SECI
6.7. Strumienie przepływu wiedzy
6.8. Podsumowanie


Rozdział 7. Motywowanie do dzielenia się wiedzą


7.1. Dlaczego to jest ważne?  
7.2. Kontekst
7.3.  „Chomikowanie wiedzy” – jedna z najczęściej występujących barier  
dla dzielenia się wiedzą  
7.4. Jak zwiększyć skuteczność procesów dzielenia się wiedzą?  
7.5. Rola kultury organizacyjnej  
7.6. Teorie motywacji a motywowanie do dzielenia się wiedzą  
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Produktywność pracowników wiedzy

8.1. Dlaczego to jest ważne?
8.2. Kontekst  
8.3. Kim są „pracownicy wiedzy”?  
8.4.  Dlaczego pracownicy wiedzy są ważnym elementem nowoczesnego rynku pracy?
8.5.  Co może zrobić zarząd firmy, aby zwiększyć produktywność pracowników wiedzy?  
8.6. Ile warta jest koncentracja w pracy?
8.7. Podsumowanie  

Rozdział 9. Zarządzanie kreatywnością w firmie

9.1. Dlaczego to jest ważne?
9.2. Kontekst  
9.3. Kreatywny pracownik na wagę złota  
9.4. Czy wielkie pomysły potrzebują dużo czasu?  
9.5. Jak wykorzystać potencjał kreatywności tkwiący w pracownikach?  
9.6. Szkolenia i rekrutacja pracowników w kreatywnych firmach  
9.7. Twórczy klimat w miejscu pracy  
9.8. Jak motywować kreatywnych pracowników?
9.9. Podsumowanie

Rozdział 10. Uczenie się w firmie

10.1. Dlaczego to jest ważne?  
10.2. Kontekst  
10.3. Czym jest uczenie się?
10.4. Cykl uczenia się  
10.5. Jak uczą się pracownicy w firmie?   
10.6. Uczenie się od klientów
10.7. Uczenie się na porażkach  
10.8. Otwartość na uczenie się  
10.9. Szybkość uczenia się  
10.10. Pojedyncza i podwójna pętla uczenia się
10.11. Pokonywanie przeszkód na drodze do uczenia się w organizacji  
10.12. Jak zarządzać procesami uczenia się w firmie?  
10.13. Oduczanie się w organizacjach
10.14. Nauka za pomocą rozwiązań e-learningowych
10.15. Podsumowanie

Rozdział 11. Środowisko sprzyjające kreatywności i uczeniu się

11.1. Dlaczego to jest ważne?
11.2. Kontekst  
11.3. Regulacje prawne związane z organizacją przestrzeni biurowej  
11.4. Temperatura pomieszczeń a nasza produktywność
11.5. Biuro przyszłości – dylematy związane z projektowaniem i aranżacją
11.6. Jak stworzyć biuro przyszłości już dziś?  
11.7. Co cechuje najlepszych pracodawców na świecie?
11.8. Podsumowanie  

Blok dydaktyczny. Ćwiczenia warsztatowe i zadania do samodzielnego wykonania

Dodatek 1. Strategiczne zarządzanie wiedzą

Dodatek 2. Wiedza z porażek  

Bibliografia  

Spis tabel

Spis ramek

Spis rysunków


Jan Fazlagić
profesor zwyczajny. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od ponad 20 lat promuje nowoczesne metody zarządzania w oświacie. Prowadził szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przygotował wiele ekspertyz i opracowań, m.in. dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytutu Badań Edukacyjnych (najnowsze opracowanie to Sztuczna inteligencja w edukacji). W 2017 roku opracował podstawy realizowanego aktualnie projektu Szkoła dla innowatora. Był także zaangażowany we współtworzenie założeń przedmiotu biznes i zarządzanie. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania w edukacji oraz zarządzania samorządowego. Założyciel Fundacji ARTEVITAS im. prof. Wity Szulc.

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział 1. O co chodzi w „zarządzaniu wiedzą”?

1.1. Dlaczego to jest ważne?
1.2. Kontekst
1.3. Jaka jest historia powstania zarządzania wiedzą?
1.4. Po co organizacjom „zarządzanie wiedzą”?
1.5. Wiedza to nie to samo, co działanie
1.6. Od teorii do praktyki zarządzania wiedzą
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Między informacją a wiedzą

2.1. Dlaczego to jest ważne?
2.2. Kontekst  
2.3. Czym jest wiedza?
2.4. Od informacji do wiedzy
2.5. Mądrość  
2.6. Umiejętności – kompetencje – kwalifikacje – nawyki
2.7. Nawyki – czyli wiedza i informacja to nie wszystko!
2.8. Jak powstają nawyki?  
2.9. Podsumowanie  

Rozdział 3. Przeładowanie informacyjne

3.1. Dlaczego to jest ważne?
3.2. Kontekst  
3.3. Istota przeładowania informacyjnego  
3.4. Przyczyny przeładowania informacyjnego  
3.5. Jak chronić się przed przeładowaniem informacyjnym?  
3.6. Big data, czyli „duże dane”  
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Cechy i struktura wiedzy w organizacji

4.1. Dlaczego to jest ważne?  
4.2. Kontekst  
4.3. Cechy wiedzy  
4.4. Wiedza ukryta (tacit knowledge)  
4.5. Kodyfikacja wiedzy   
4.6. Rodzaje wiedzy (know-x)  
4.7. Wiedza kolektywna  
4.8. Wiedza organizacyjna i profesjonalna – czyli „opakowanie i wnętrze”
4.9. Podsumowanie  

Rozdział 5. Tworzenie wiedzy w firmie

5.1. Dlaczego to jest ważne?  
5.2. Kontekst  
5.3. Opis koncepcji  
5.4. Czym jest innowacyjność?  
5.5. Czym jest kreatywność?  
5.6. Kierowanie i motywowanie   kreatywnych pracowników
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Dzielenie się wiedzą

6.1. Dlaczego to jest ważne?
6.2. Kontekst
6.3. Opis koncepcji
6.4. Strategie kodyfikacji i personalizacji wiedzy
6.5. Bariery dla dzielenia się wiedzą
6.6. Model SECI
6.7. Strumienie przepływu wiedzy
6.8. Podsumowanie

Rozdział 7. Motywowanie do dzielenia się wiedzą

7.1. Dlaczego to jest ważne?  
7.2. Kontekst
7.3.  „Chomikowanie wiedzy” – jedna z najczęściej występujących barier  
dla dzielenia się wiedzą  
7.4. Jak zwiększyć skuteczność procesów dzielenia się wiedzą?  
7.5. Rola kultury organizacyjnej  
7.6. Teorie motywacji a motywowanie do dzielenia się wiedzą  
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Produktywność pracowników wiedzy

8.1. Dlaczego to jest ważne?
8.2. Kontekst  
8.3. Kim są „pracownicy wiedzy”?  
8.4.  Dlaczego pracownicy wiedzy są ważnym elementem nowoczesnego rynku pracy?
8.5.  Co może zrobić zarząd firmy, aby zwiększyć produktywność pracowników wiedzy?  
8.6. Ile warta jest koncentracja w pracy?
8.7. Podsumowanie  

Rozdział 9. Zarządzanie kreatywnością w firmie

9.1. Dlaczego to jest ważne?
9.2. Kontekst  
9.3. Kreatywny pracownik na wagę złota  
9.4. Czy wielkie pomysły potrzebują dużo czasu?  
9.5. Jak wykorzystać potencjał kreatywności tkwiący w pracownikach?  
9.6. Szkolenia i rekrutacja pracowników w kreatywnych firmach  
9.7. Twórczy klimat w miejscu pracy  
9.8. Jak motywować kreatywnych pracowników?
9.9. Podsumowanie

Rozdział 10. Uczenie się w firmie

10.1. Dlaczego to jest ważne?  
10.2. Kontekst  
10.3. Czym jest uczenie się?
10.4. Cykl uczenia się  
10.5. Jak uczą się pracownicy w firmie?   
10.6. Uczenie się od klientów
10.7. Uczenie się na porażkach  
10.8. Otwartość na uczenie się  
10.9. Szybkość uczenia się  
10.10. Pojedyncza i podwójna pętla uczenia się
10.11. Pokonywanie przeszkód na drodze do uczenia się w organizacji  
10.12. Jak zarządzać procesami uczenia się w firmie?  
10.13. Oduczanie się w organizacjach
10.14. Nauka za pomocą rozwiązań e-learningowych
10.15. Podsumowanie

Rozdział 11. Środowisko sprzyjające kreatywności i uczeniu się

11.1. Dlaczego to jest ważne?
11.2. Kontekst  
11.3. Regulacje prawne związane z organizacją przestrzeni biurowej  
11.4. Temperatura pomieszczeń a nasza produktywność
11.5. Biuro przyszłości – dylematy związane z projektowaniem i aranżacją
11.6. Jak stworzyć biuro przyszłości już dziś?  
11.7. Co cechuje najlepszych pracodawców na świecie?
11.8. Podsumowanie  

Blok dydaktyczny. Ćwiczenia warsztatowe i zadania do samodzielnego wykonania

Dodatek 1. Strategiczne zarządzanie wiedzą

Dodatek 2. Wiedza z porażek  

Bibliografia  

Spis tabel

Spis ramek

Spis rysunków

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane