• Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań

  • Autor: Józef Penc
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-500-1
  • Data wydania: 2010
  • Liczba stron/format: 328
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 31.59 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce Autor wskazuje na potrzebę zmiany paradygmatu zarządzania. Jego celem nie może być wyłącznie maksymalizacja korzyści akcjonariuszy i kadry zarządzającej, lecz kreowanie postępu społecznego i wyższej jakości życia. Racjonalność jest dzisiaj wielowymiarowa i przedsiębiorstwo musi szeroko respektować wymagania społecznej racjonalności gospodarowania, stawać się organizacją przyjazną ludziom, społeczeństwu i środowisku. Swoją przyszłość musi opierać na kapitale ludzkim, zmierzać w kierunku szerszej partycypacji i kreatywności, stawać się organizacją uczącą się, inteligentną, otwartą na wzbogacające ją wartości intelektualne. Musi też swoją egzystencję opierać na wiedzy i etyce, akceptować i realizować w praktyce wartości niezbędne dla integralnego rozwoju jednostek i społeczeństwa, utrwalania humanitarnych zasad współżycia społecznego i współpracy.

Dzisiaj przedsiębiorstwa działają w burzliwym otoczeniu, a w takim otoczeniu mogą się one utrzymać tylko przez kongruencyjną adaptację i kształtowanie swej przyszłości w powiązaniu z wyobraźnią i elastycznością. Szanse na sukces będą więc mieć te przedsiębiorstwa, które potrafią wsłuchać się w swoje otoczenie, postrzegać nieznane dotąd możliwości, rozwijać swój potencjał intelektualny i reagować aktywnie na wyzwania, jakie niesie niepewna, ale jakże fascynująca przyszłość.

Wprowadzenie. Nowe wyzwania

Rozdział 1. Nowe warunki działania biznesu

1.1. Nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwu
1.2. Zasady europejskiego stylu zarządzania
1.3. Budowa ładu opartego na władzy inteligencji
1.4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Rozdział 2. Programowanie przyszłości biznesu

2.1. Tworzenie wizji przedsiębiorstwa
2.2. Programowanie rozwoju firmy
2.3. Rozwijanie i doskonalenie marketingu
2.4. Pobudzanie i wdrażanie innowacji
2.5. Doskonalenie jakości
2.6. W kierunku nowoczesnego zarządzania

Rozdział 3. Pracownicy jako kapitał organizacji

3.1. Pracownicy w organizacji
3.2. Nowe zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Rozdział 4. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

4.1. Zasoby ludzkie jako fundamentalny filar strategii firmy
4.2. Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
4.3. Zasoby ludzkie jako czynnik kreowania kluczowych umiejętności firmy

Rozdział 5. Zachowania ludzi w organizacji

5.1. Osobowość człowieka i jej wpływ na zachowanie się w pracy
5.2. Sposoby zachowania się ludzi w organizacji

Rozdział 6. Nowe zasady współdziałania ludzi w organizacji

6.1. Nowe zadania stawiane kierowaniu
6.2. Nowy układ wzajemnych zależności
6.3. Tworzenie nowego stylu kierowania
6.4. Kreowanie motywacji sukcesu
6.5. Doskonalenie sytemu komunikacji
6.6. Kierowanie w przyszłości

Rozdział 7. Wprowadzanie zmian i doskonalenie kultury organizacji

7.1. Imperatyw wprowadzania zmian
7.2. Rodzaje zmian i metody ich dokonywania
7.3. Opory wobec zmian w przedsiębiorstwie
7.4. Taktyka wprowadzania zmian w organizacji
7.5. Kultura organizacyjna i jej elementy
7.6. Zmiana kultury organizacyjnej firmy

Rozdział 8. Nowe zasady prowadzenia biznesu

8.1. Stosowanie zasad etyki
8.2. Ochrona wartości środowiska
8.3. Troska o dobrą reputację
8.4. Zadania dla menedżerów jutra

Rozdział 9. Nowe zadania i kryteria oceny menedżerów

9.1. Imperatyw skutecznego i sprawnego zarządzania
9.2. Warunki i kryteria skutecznego zarządzania
9.3. Cechy i umiejętności skutecznego menedżera
9.4. W kierunku nowego zarządzania

Zakończenie

Bibliografia

Józef Penc

profesor zwyczajny w Politechnice Łódzkiej i Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują takie dziedziny jak: polityka społeczna, ekonomika pracy, zarządzanie, marketing, innowatyka, ekologia, ergonomia oraz sztuka podejmowania decyzji. Opublikował 45 książek i ponad 500 artykułów oraz referatów naukowych. Z tej problematyki też prowadzi zajęcia dla studentów i dyplomantów, a także dla kadry kierowniczej gospodarki, administracji, oświaty, wojska i policji. Jego publikacje i wykłady mają charakter interdyscyplinarny oraz stanowią cenną pomoc w studiowaniu sztuki zarządzania i jej stosowaniu w praktyce.


Wprowadzenie. Nowe wyzwania

Rozdział 1. Nowe warunki działania biznesu

1.1. Nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwu
1.2. Zasady europejskiego stylu zarządzania
1.3. Budowa ładu opartego na władzy inteligencji
1.4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Rozdział 2. Programowanie przyszłości biznesu

2.1. Tworzenie wizji przedsiębiorstwa
2.2. Programowanie rozwoju firmy
2.3. Rozwijanie i doskonalenie marketingu
2.4. Pobudzanie i wdrażanie innowacji
2.5. Doskonalenie jakości
2.6. W kierunku nowoczesnego zarządzania

Rozdział 3. Pracownicy jako kapitał organizacji

3.1. Pracownicy w organizacji
3.2. Nowe zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Rozdział 4. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

4.1. Zasoby ludzkie jako fundamentalny filar strategii firmy
4.2. Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
4.3. Zasoby ludzkie jako czynnik kreowania kluczowych umiejętności firmy

Rozdział 5. Zachowania ludzi w organizacji

5.1. Osobowość człowieka i jej wpływ na zachowanie się w pracy
5.2. Sposoby zachowania się ludzi w organizacji

Rozdział 6. Nowe zasady współdziałania ludzi w organizacji

6.1. Nowe zadania stawiane kierowaniu
6.2. Nowy układ wzajemnych zależności
6.3. Tworzenie nowego stylu kierowania
6.4. Kreowanie motywacji sukcesu
6.5. Doskonalenie sytemu komunikacji
6.6. Kierowanie w przyszłości

Rozdział 7. Wprowadzanie zmian i doskonalenie kultury organizacji

7.1. Imperatyw wprowadzania zmian
7.2. Rodzaje zmian i metody ich dokonywania
7.3. Opory wobec zmian w przedsiębiorstwie
7.4. Taktyka wprowadzania zmian w organizacji
7.5. Kultura organizacyjna i jej elementy
7.6. Zmiana kultury organizacyjnej firmy

Rozdział 8. Nowe zasady prowadzenia biznesu

8.1. Stosowanie zasad etyki
8.2. Ochrona wartości środowiska
8.3. Troska o dobrą reputację
8.4. Zadania dla menedżerów jutra

Rozdział 9. Nowe zadania i kryteria oceny menedżerów

9.1. Imperatyw skutecznego i sprawnego zarządzania
9.2. Warunki i kryteria skutecznego zarządzania
9.3. Cechy i umiejętności skutecznego menedżera
9.4. W kierunku nowego zarządzania

Zakończenie

Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane