• Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne

Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne

  • Autor: Anna Kasprzak-Czelej
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-413-4
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 283
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 34.15 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji na realną sferę gospodarki, tj. wycenę i mobilizację kapitału, finansowanie inwestycji, funkcję sygnalizacyjną i alokacyjną. Wymienione funkcje analizowane są na gruncie teoretycznym oraz empirycznym. W książce poruszane jest m.in. zagadnienie zawartości informacyjnej kursów, krótkowzroczności akcjonariuszy, determinant poziomu i form gromadzenia oszczędności oraz efektu bogactwa.

Książka – ze względu na poznawczy cel – adresowana jest głównie do wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności finansów, bankowości i ekonomii. Poszczególne jej fragmenty mogą służyć jako literatura uzupełniająca do nauki takich przedmiotów, jak: makroekonomia, rynki finansowe oraz finanse przedsiębiorstw.


Wprowadzenie
1. System finansowy a wzrost gospodarczy
1.1. Kanały wpływu systemu finansowego na wzrost gospodarczy
1.1.1. Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy
1.1.2. Struktura systemu finansowego a funkcjonowanie gospodarki
1.1.3. Mechanizmy transmisji wpływu systemu finansowego na sferę realną gospodarki – przegląd badań empirycznych
1.2. Funkcje giełdy papierów wartościowych
1.2.1. Uwarunkowania realizacji funkcji giełdy
1.2.2. Kapitałowe funkcje giełdy
1.2.3. Pozakapitałowe funkcje giełdy
1.2.4. Współzależności między funkcjami giełdy

2. Wycena kapitału przez giełdowy rynek akcji
2.1. Efektywność informacyjna giełdowego rynku akcji
2.2. Zawartość informacyjna kursów akcji
2.2.1. Synchroniczność kursów
2.2.2. Stopień odzwierciedlania przyszłych dochodów w kursach akcji
2.2.3. Alternatywne miary zawartości informacyjnej cen akcji
2.3. Kursy akcji a wartość wewnętrzna akcji
2.3.1. Wartość rynkowa akcji
2.3.2. Wartość fundamentalna akcji
2.4. Krótkowzroczność akcjonariuszy
2.4.1. Istota krótkoterminowości
2.4.2. Inwestorzy indywidualni
2.4.3. Inwestorzy instytucjonalni

3. Mobilizacyjna funkcja giełdowego rynku akcji
3.1. Determinanty oszczędności
3.1.1. Poziom oszczędności
3.1.2. Wybór formy gromadzenia oszczędności
3.2. Giełdowy rynek akcji a oszczędności gospodarstw domowych
3.2.1. Wpływ rynku akcji na oszczędności w ramach analizy portfelowej
3.2.2. Efekt bogactwa
3.3. Wpływ giełdowego rynku akcji na inwestycje zagraniczne
3.4. Rola niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego
3.4.1. Domy maklerskie
3.4.2. Instytucje wspólnego inwestowania

4. Wpływ giełdowego rynku akcji na finansowanie inwestycji i alokację kapitału
4.1. Determinanty inwestycji
4.1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji
4.1.2. Teorie inwestycji
4.1.3. Giełdowy rynek akcji a inwestycje realne – teoretyczne ramy analiz
4.2. Wrażliwość inwestycji realnych na rynkową wycenę akcji
4.2.1. Menedżerska a rynkowa percepcja
4.2.2. Teoria q Tobina – ujęcie mikroekonomiczne
4.3. Finansowanie inwestycji poprzez emisję akcji
4.3.1. Źródła finansowania inwestycji w spółce akcyjnej
4.3.2. Emisja nowych akcji w świetle teorii struktury kapitału
4.3.3. Wybór terminu emisji akcji
4.4. Wpływ giełdowego rynku akcji na wzrost gospodarczy
4.4.1. Giełdowy rynek akcji a alokacja kapitału w gospodarce
4.4.2. Giełdowy rynek akcji jako determinanta wzrostu gospodarczego – ujęcie funkcyjne

5. Realizacja funkcji kapitałowych przez rynek akcji na GPW w Warszawie
5.1. Schemat procedury badawczej
5.2. GPW w Warszawie jako element systemu finansowego w Polsce
5.2.1. System finansowy w Polsce
5.2.2. Rozwój ilościowy rynku akcji na GPW w Warszawie
5.2.3. Mikrostruktura giełdowego rynku akcji
5.3. Funkcja wartościująca giełdowego rynku akcji w Polsce
5.3.1. Efektywność informacyjna giełdowego rynku akcji w Polsce
5.3.2. Zawartość informacyjna kursów na giełdowym rynku akcji w Polsce
5.3.3. Wycena ex post akcji notowanych na GPW w Warszawie
5.3.4. Zjawisko krótkoterminowości na polskim giełdowym rynku akcji
5.4. Mobilizacja kapitału przez giełdowy rynek akcji w Polsce
5.4.1. Struktura środków potencjalnie mobilizowanych przez giełdowy rynek akcji
5.4.2. Możliwość dywersyfikacji ryzyka na rynku akcji GPW w Warszawie
5.4.3. Rozwój rynku akcji na GPW w Warszawie a stopa oszczędności
5.4.4. Mobilizująca funkcja giełdowego rynku akcji a zagraniczne inwestycje portfelowe
5.4.5. Znaczenie rozwoju niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego
5.5. Wpływ rynku akcji na GPW w Warszawie na inwestycje realne
5.5.1. Funkcja sygnalizacyjna giełdowego rynku akcji w Polsce
5.5.2. Pozyskanie kapitału na rynku akcji GPW w Warszawie
5.5.3. Finansowanie inwestycji w spółkach giełdowych
5.5.4. Wpływ giełdowego rynku akcji na alokację kapitału w Polsce

Podsumowanie


Bibliografia


Anna Kasprzak-Czelej

Wprowadzenie
1. System finansowy a wzrost gospodarczy
1.1. Kanały wpływu systemu finansowego na wzrost gospodarczy
1.1.1. Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy
1.1.2. Struktura systemu finansowego a funkcjonowanie gospodarki
1.1.3. Mechanizmy transmisji wpływu systemu finansowego na sferę realną gospodarki – przegląd badań empirycznych
1.2. Funkcje giełdy papierów wartościowych
1.2.1. Uwarunkowania realizacji funkcji giełdy
1.2.2. Kapitałowe funkcje giełdy
1.2.3. Pozakapitałowe funkcje giełdy
1.2.4. Współzależności między funkcjami giełdy
2. Wycena kapitału przez giełdowy rynek akcji
2.1. Efektywność informacyjna giełdowego rynku akcji
2.2. Zawartość informacyjna kursów akcji
2.2.1. Synchroniczność kursów
2.2.2. Stopień odzwierciedlania przyszłych dochodów w kursach akcji
2.2.3. Alternatywne miary zawartości informacyjnej cen akcji
2.3. Kursy akcji a wartość wewnętrzna akcji
2.3.1. Wartość rynkowa akcji
2.3.2. Wartość fundamentalna akcji
2.4. Krótkowzroczność akcjonariuszy
2.4.1. Istota krótkoterminowości
2.4.2. Inwestorzy indywidualni
2.4.3. Inwestorzy instytucjonalni
3. Mobilizacyjna funkcja giełdowego rynku akcji
3.1. Determinanty oszczędności
3.1.1. Poziom oszczędności
3.1.2. Wybór formy gromadzenia oszczędności
3.2. Giełdowy rynek akcji a oszczędności gospodarstw domowych
3.2.1. Wpływ rynku akcji na oszczędności w ramach analizy portfelowej
3.2.2. Efekt bogactwa
3.3. Wpływ giełdowego rynku akcji na inwestycje zagraniczne
3.4. Rola niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego
3.4.1. Domy maklerskie
3.4.2. Instytucje wspólnego inwestowania
4. Wpływ giełdowego rynku akcji na finansowanie inwestycji i alokację kapitału
4.1. Determinanty inwestycji
4.1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji
4.1.2. Teorie inwestycji
4.1.3. Giełdowy rynek akcji a inwestycje realne – teoretyczne ramy analiz
4.2. Wrażliwość inwestycji realnych na rynkową wycenę akcji
4.2.1. Menedżerska a rynkowa percepcja
4.2.2. Teoria q Tobina – ujęcie mikroekonomiczne
4.3. Finansowanie inwestycji poprzez emisję akcji
4.3.1. Źródła finansowania inwestycji w spółce akcyjnej
4.3.2. Emisja nowych akcji w świetle teorii struktury kapitału
4.3.3. Wybór terminu emisji akcji
4.4. Wpływ giełdowego rynku akcji na wzrost gospodarczy
4.4.1. Giełdowy rynek akcji a alokacja kapitału w gospodarce
4.4.2. Giełdowy rynek akcji jako determinanta wzrostu gospodarczego – ujęcie funkcyjne
5. Realizacja funkcji kapitałowych przez rynek akcji na GPW w Warszawie
5.1. Schemat procedury badawczej
5.2. GPW w Warszawie jako element systemu finansowego w Polsce
5.2.1. System finansowy w Polsce
5.2.2. Rozwój ilościowy rynku akcji na GPW w Warszawie
5.2.3. Mikrostruktura giełdowego rynku akcji
5.3. Funkcja wartościująca giełdowego rynku akcji w Polsce
5.3.1. Efektywność informacyjna giełdowego rynku akcji w Polsce
5.3.2. Zawartość informacyjna kursów na giełdowym rynku akcji w Polsce
5.3.3. Wycena ex post akcji notowanych na GPW w Warszawie
5.3.4. Zjawisko krótkoterminowości na polskim giełdowym rynku akcji
5.4. Mobilizacja kapitału przez giełdowy rynek akcji w Polsce
5.4.1. Struktura środków potencjalnie mobilizowanych przez giełdowy rynek akcji
5.4.2. Możliwość dywersyfikacji ryzyka na rynku akcji GPW w Warszawie
5.4.3. Rozwój rynku akcji na GPW w Warszawie a stopa oszczędności
5.4.4. Mobilizująca funkcja giełdowego rynku akcji a zagraniczne inwestycje portfelowe
5.4.5. Znaczenie rozwoju niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego
5.5. Wpływ rynku akcji na GPW w Warszawie na inwestycje realne
5.5.1. Funkcja sygnalizacyjna giełdowego rynku akcji w Polsce
5.5.2. Pozyskanie kapitału na rynku akcji GPW w Warszawie
5.5.3. Finansowanie inwestycji w spółkach giełdowych
5.5.4. Wpływ giełdowego rynku akcji na alokację kapitału w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane