• Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim

Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim

  • Autor: Agnieszka Legucka
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-962-6
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 529
  • Oprawa: EPUB

Cena detaliczna

  • 58.90 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia „Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim” to jedna z ciekawych prac par excellence podejmujących zagadnienia geopolityki w ujęciu dynamiki polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w kategoriach relacji regionalnej i lokalnej. Wnioski teoretyczne z analiz Autorki wykraczają daleko poza kwestie uwarunkowań i rezultatów konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim. Autorka daje lekcję poglądową badania jakościowego tej problematyki. Tekst można potraktować jako przykład dobrego warsztatu badawczego, a zarazem istoty i zalet myślenia interpretatywnego.

Agnieszka Legucka

Wstęp
Rozdział 1
Geopolityka jako paradygmat w badaniach nad współczesnymi konfliktami zbrojnymi i rosyjskie rozumienie geopolityki
1.1. Definiowanie i istota geopolityki
1.2. Geopolityka w nauce o bezpieczeństwie
1.2.1. Konflikty zbrojne w koncepcjach klasyków geopolityki i geostrategii
1.3. Nowa geopolityka i nowe konflikty zbrojne
1.3.1. Cylkiczność wojen i rozwoju państw
1.4. Rosyjskie rozumienie geopolityki
1.4.1. Rosyjskie postrzeganie przestrzeni
1.4.2. Stosunek Rosjan do armii w perspektywie obrony przestrzeni
1.4.3. Rosyjskie koncepcje geopolityczne
1.4.3.1. Atlantyzm i neoeurazjatyzm
1.4.3.2. Nowsza i najnowsza geopolityka w Rosji
1.4.4. Rosyjski kod geopolityczny
1.5. Konkluzje
Rozdział 2
Uwarunkowania i przebieg poradzieckich konfliktów zbrojnych
2.1. Uwarunkowania globalne
2.2. Uwarunkowania regionalne
2.2.1. Przedstawienia geopolityczne
2.2.2. Nacjonalizm i polityzacja etniczności
2.2.3. Czynnik religijny
2.3. Uwarunkowania lokalne
2.3.1. Motywy lokalnych elit politycznych
2.3.2. Infrastruktura wojskowa
2.3.3. Geografia obiektywna i subiektywna
2.4. Przebieg poradzieckich konfliktów zbrojnych
2.4.1. Konflikt zbrojny w Europie
2.4.1.1. Naddniestrze
2.4.2. Konflikty zbrojne na Kaukazie
2.4.2.1. Górski Karabach
2.4.2.2. Osetia Południowa i Abchazja
2.4.2.3. Wojna sierpniowa 2008
2.4.2.4. Konflikt ingusko-osetyjski
2.4.2.5. Czeczenia
2.4.3. Konflikt zbrojny w Azji Centralnej
2.4.3.1. Tadżykistan
2.5. Konkluzje
Rozdział 3
Udział zewnętrznych aktorów międzynarodowych w regulowaniu poradzieckich konfliktów zbrojnych
3.1. Organizacje międzynarodowe
3.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.1.2. KBWE/OBWE
3.1.3. Unia Europejska
3.2. Państwa muzułmańskie i aktorzy pozapaństwowi
3.2.1. Iran
3.2.2. Turcja
3.3. Stany Zjednoczone
3.4. Konkluzje
Rozdział 4
Globalne konsekwencje poradzieckich konfliktów zbrojnych
4.1. Konflikty zbrojne w międzynarodowej polityce Federacji Rosyjskiej
4.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
4.1.2. Konflikty zbrojne jako sposób umocnienia pozycji i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej
4.1.2.1. „Ukrywanie” wojny w Czeczenii przed światem
4.1.3. Wzrost siły Federacji Rosyjskiej
4.2. Wojna sierpniowa 2008 r. – pierwsza wojna geopolityczna na obszarze poradzieckim
4.2.1. Precedens Kosowa
4.2.2. Konfrontacja między Wschodem i Zachodem
4.2.3 Wojna w przestrzeni informacyjnej
4.3. Konflikty zbrojne w polityce międzynarodowej państw poradzieckich
4.3.1. Konflikt zbrojny w Europie
4.3.2. Konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym
4.3.2.1. Konflikt w Górskim Karabachu
4.3.2.2. Konflikty w Gruzji
4.3.3. Konflikt zbrojny w Azji Centralnej
4.3.3.1. Tadżykistan – Chiny
4.4. Konluzje
Rozdział 5
Regionalne i lokalne konsekwencje poradzieckich konfliktów zbrojnych
5.1. Ocena skuteczności regionalnych inicjatyw zapobiegania i reagowania na poradzieckie konflikty zbrojne
5.1.1. Wspólnota Niepodległych Państw
5.1.1.1. Abchazja
5.1.1.2. Tadżykistan
5.1.2. „Mirotworciestwo” w praktyce
5.1.2.1. Osetia Południowa
5.1.2.2. Naddniestrze
5.1.3. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
5.1.4. Organizacja Demokratyczny Wybór i Rozwój – GUAM
5.2. Wykorzystywanie poradzieckich konfliktów zbrojnych w regionalnej polityce Federacji Rosyjskiej
5.2.1. Perspektywy modelu regionalnego przywództwa Rosji w regulowaniu
konfliktów zbrojnych
5.2.2. Konsekwencje wojen w Czeczenii dla bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego Federacji Rosyjskiej
5.3. Konsekwencje konfliktów zbrojnych dla państw „bliskiej zagranicy”
5.3.1. Geopolityka sąsiedztwa
5.3.2. Umocnienie się quasi-państw
5.3.3. Wyścig zbrojeń i rosyjska obecność wojskowa
5.3.4. Autorytarne rządy i kryminalizacja polityki
5.4. Konkluzje
Zakończenie
Bibliografia
Indeks

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane