• Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

  • Autor: Izabela Nawrolska
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-353-3
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 290
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 25.61 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce.


Wstęp

Rozdział 1. Finansowanie profilaktyki chorób a racjonalizacja wydatków publicznych

1.1. Koncepcje zdrowia jako fundament podejścia do profilaktyki chorób
1.2. Przesłanki zaangażowania państwa w finansowanie ochrony zdrowia
1.3. Współczesne tendencje w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych
1.3.1. Pojęcie racjonalności
1.3.2. Świadczenia zdrowotne jako obszar funkcji alokacyjnej finansów
publicznych
1.3.3. Znaczenie programowania budżetowego dla optymalizacji alokacji
zasobów w ochronie zdrowia
1.4. Skuteczność i efektywność profilaktyki chorób – problem pomiaru
Rozdział 2
Określenie miejsca profilaktycznych programów
zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia
finansowanych ze środków publicznych
2.1. Istota – zakres – ewaluacja profilaktycznych programów zdrowotnych
2.2. Syntetyczna charakterystyka systemów ochrony zdrowia
2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne jako element kształtowania polityki
zdrowotnej państwa
2.4. Determinanty przyszłych zmian struktury świadczeń zdrowotnych
– w kierunku zwiększenia roli profilaktyki chorób
Rozdział 3
Identyfikacja źródeł i poziomu finansowania publicznego
profilaktycznych programów zdrowotnych
3.1. Podmioty odpowiedzialne za realizacje zadań profilaktycznych w ochronie
zdrowia 1
3.2. Główne źródła finansowania publicznego profilaktycznych programów
zdrowotnych
3.3. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie organizacji i finansowania
wybranych profilaktycznych programów zdrowotnych
Rozdział 4
Wskazanie obszarów i kierunków zmian finansowania
profilaktycznych programów zdrowotnych
4.1. Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle
budżetowania zadaniowego
4.2. Samorządowe profilaktyczne programy zdrowotne jako instrument kreowania
lokalnej polityki zdrowotnej
4.3. Studium analityczno-badawcze programów profilaktyki nowotworowej
w świetle analizy typu desk-research
4.3.1. Ocena poziomu finansowania i skuteczności populacyjnych programów
profilaktyki nowotworowej
4.3.2. Profilaktyka nowotworowa w działaniach jednostek samorządu
terytorialnego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów


Izabela Nawrolska
doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wstęp

Rozdział 1. Finansowanie profilaktyki chorób a racjonalizacja wydatków publicznych

1.1. Koncepcje zdrowia jako fundament podejścia do profilaktyki chorób
1.2. Przesłanki zaangażowania państwa w finansowanie ochrony zdrowia
1.3. Współczesne tendencje w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych
1.3.1. Pojęcie racjonalności
1.3.2. Świadczenia zdrowotne jako obszar funkcji alokacyjnej finansów
publicznych
1.3.3. Znaczenie programowania budżetowego dla optymalizacji alokacji
zasobów w ochronie zdrowia
1.4. Skuteczność i efektywność profilaktyki chorób – problem pomiaru
Rozdział 2
Określenie miejsca profilaktycznych programów
zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia
finansowanych ze środków publicznych
2.1. Istota – zakres – ewaluacja profilaktycznych programów zdrowotnych
2.2. Syntetyczna charakterystyka systemów ochrony zdrowia
2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne jako element kształtowania polityki
zdrowotnej państwa
2.4. Determinanty przyszłych zmian struktury świadczeń zdrowotnych
– w kierunku zwiększenia roli profilaktyki chorób
Rozdział 3
Identyfikacja źródeł i poziomu finansowania publicznego
profilaktycznych programów zdrowotnych
3.1. Podmioty odpowiedzialne za realizacje zadań profilaktycznych w ochronie
zdrowia 1
3.2. Główne źródła finansowania publicznego profilaktycznych programów
zdrowotnych
3.3. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie organizacji i finansowania
wybranych profilaktycznych programów zdrowotnych
Rozdział 4
Wskazanie obszarów i kierunków zmian finansowania
profilaktycznych programów zdrowotnych
4.1. Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle
budżetowania zadaniowego
4.2. Samorządowe profilaktyczne programy zdrowotne jako instrument kreowania
lokalnej polityki zdrowotnej
4.3. Studium analityczno-badawcze programów profilaktyki nowotworowej
w świetle analizy typu desk-research
4.3.1. Ocena poziomu finansowania i skuteczności populacyjnych programów
profilaktyki nowotworowej
4.3.2. Profilaktyka nowotworowa w działaniach jednostek samorządu
terytorialnego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane