• Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

  • Autor: Rafał Rębilas
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-535-9
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 213
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 30.73 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Analiza ta dokonana jest w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań jakie determinowane są przez niestabilne otoczenie gospodarcze, w tym w okresie kryzysu na rynkach finansowych i światowego kryzysu gospodarczego.

Prezentowane rozważania powinny wyposażyć zarządzających inwestycjami rzeczowymi w kompetencje, pozwalające na dokonanie racjonalnego wyboru źródła ich finansowania. W tym aspekcie, studia niniejszej pracy pomagają w nabyciu umiejętności zaprojektowania optymalnej struktury finansowania inwestycji: uwzględniającej koszt pozyskiwanego kapitału, elastyczność dysponowania środkami oraz czynniki ryzyka związanego z poszczególnymi źródłami finansowania (przede wszystkim charakterystycznymi dla okresu spowolnienia gospodarczego i kryzysu na rynkach finansowych). Bardzo istotnym zagadnieniem poruszonym w pracy jest odniesienie kosztu pozyskiwanego kapitału do finansowej opłacalności inwestycji, która stanowi najczęściej podstawową przesłankę podjęcia decyzji o realizacji inwestycji bądź jej zaniechaniu.


Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w warunkach nowej gospodarki

1.1. Inwestycje jako podstawowy czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa
1.2. Uczestnicy i fazy rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego
1.3. Determinanty wyboru inwestycji
1.4. Uwarunkowania realizacji inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego
1.5. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych w nowych warunkach gospodarczych

Rozdział II. Ocena efektywności prognozowanej inwestycji jako instrument zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym

2.1. Istota analizy efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego
2.2. Proste i dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
2.3. Uwzględnianie ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

Rozdział III. Wpływ kosztu kapitału na efektywność inwestycji

3.1. Źródła kapitału finansującego inwestycję
3.2. Struktura, koszt i rentowność kapitału
3.3. Ryzyko zmiany kosztu kapitału a efektywność inwestycji
3.4. Wpływ polityki państwa na koszt kapitału finansującego inwestycję

Rozdział IV. Podstawowe źródła finansowania inwestycji

4.1. Finansowanie własne przedsięwzięć inwestycyjnych
4.2. Kredyty inwestycyjne jako klasyczne źródło finansowania inwestycji
4.3. Uwarunkowania finansowania inwestycji przez syndykat kredytowy
4.4. Specyfika project finance

Rozdział V. Efektywność finansowania inwestycji leasingiem

5.1. Charakterystyka leasingu jako instrumentu finansującego inwestycję
5.2. Leasing operacyjny czy leasing kapitałowy – dylemat inwestora
5.3. Leasing a efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział VI. Dłużne papiery wartościowe jako instrument finansowania inwestycji

6.1. Papiery dłużne w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw
6.2. Firma inwestycyjna w procesie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa drogą emisji długu
6.3. Syndykaty inwestycyjne w finansowaniu inwestycji drogą emisji obligacji
6.4. Ustalanie kosztu kapitału pozyskanego drogą emisji długu
6.5. Przesłanki finansowania inwestycji dłużnymi papierami wartościowymi

Rozdział VII. Private equity – szansa czy zagrożenie rozwoju przedsiębiorstwa?

7.1. Istota finansowania private equity i venture capital
7.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa a finansowanie private equity
7.3. Podmioty dostarczające kapitału na zasadach private equity
7.4. Procedura pozyskania kapitału private equity
7.5. Korzyści i ryzyko związane z finansowaniem private equity

Rozdział VIII. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w Polsce w warunkach nowej gospodarki

8.1. Wartość inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2012  
8.2. Kredyty inwestycyjne w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw
8.3. Statystyki finansowania inwestycji leasingiem w Polsce
8.4. Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa
8.5. Rozwój rynku private equity w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis schematów

Spis wykresów


Rafał Rębilas
ekspert i praktyk w zakresie finansowania przedsiębiorstw i produktów rynku finansowego. W latach 2001-2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych. Stażysta Dresdner Bank Luxembourg SA, Global Finance Departament w Luksemburgu. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, broniąc pracę Bank na rynku dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw w aspekcie przeobrażeń w systemie finansowym. Autor publikacji z zakresu inwestycji przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem finansowym. Od 2005 roku, oprócz pracy w sektorze bankowym, pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2011 roku jest prodziekanem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w warunkach nowej gospodarki

1.1. Inwestycje jako podstawowy czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa
1.2. Uczestnicy i fazy rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego
1.3. Determinanty wyboru inwestycji
1.4. Uwarunkowania realizacji inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego
1.5. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych w nowych warunkach gospodarczych

Rozdział II. Ocena efektywności prognozowanej inwestycji jako instrument zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym

2.1. Istota analizy efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego
2.2. Proste i dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
2.3. Uwzględnianie ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

Rozdział III. Wpływ kosztu kapitału na efektywność inwestycji

3.1. Źródła kapitału finansującego inwestycję
3.2. Struktura, koszt i rentowność kapitału
3.3. Ryzyko zmiany kosztu kapitału a efektywność inwestycji
3.4. Wpływ polityki państwa na koszt kapitału finansującego inwestycję

Rozdział IV. Podstawowe źródła finansowania inwestycji

4.1. Finansowanie własne przedsięwzięć inwestycyjnych
4.2. Kredyty inwestycyjne jako klasyczne źródło finansowania inwestycji
4.3. Uwarunkowania finansowania inwestycji przez syndykat kredytowy
4.4. Specyfika project finance

Rozdział V. Efektywność finansowania inwestycji leasingiem

5.1. Charakterystyka leasingu jako instrumentu finansującego inwestycję
5.2. Leasing operacyjny czy leasing kapitałowy – dylemat inwestora
5.3. Leasing a efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział VI. Dłużne papiery wartościowe jako instrument finansowania inwestycji

6.1. Papiery dłużne w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw
6.2. Firma inwestycyjna w procesie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa drogą emisji długu
6.3. Syndykaty inwestycyjne w finansowaniu inwestycji drogą emisji obligacji
6.4. Ustalanie kosztu kapitału pozyskanego drogą emisji długu
6.5. Przesłanki finansowania inwestycji dłużnymi papierami wartościowymi

Rozdział VII. Private equity – szansa czy zagrożenie rozwoju przedsiębiorstwa?

7.1. Istota finansowania private equity i venture capital
7.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa a finansowanie private equity
7.3. Podmioty dostarczające kapitału na zasadach private equity
7.4. Procedura pozyskania kapitału private equity
7.5. Korzyści i ryzyko związane z finansowaniem private equity

Rozdział VIII. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w Polsce w warunkach nowej gospodarki

8.1. Wartość inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2012  
8.2. Kredyty inwestycyjne w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw
8.3. Statystyki finansowania inwestycji leasingiem w Polsce
8.4. Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa
8.5. Rozwój rynku private equity w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis schematów

Spis wykresów

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane