• Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

  • Autor: Arkadiusz Mański
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-8085-254-9
  • Data wydania: 2016
  • Liczba stron/format: 212
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 35.85 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze im bardziej specjalista (logopeda, nauczyciel, psycholog, fizjoterapeuta) będzie posiadał odpowiednie zasoby osobowe. Najbardziej istotny przekaz jaki może popłynąć z treści książki zawiera myśl, że twarz dziecka z zespołem genetycznym a także chorobą rzadką odgrywa niebagatelną rolę w tworzeniu całościowego obrazu tego dziecka w umysłach różnych profesjonalistów rehabilitujących to dziecko.

treszczenie

Abstract

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I. WSPÓŁCZESNE MODELE PRZEBIEGU PRAKTYKI REHABILITACYJNEJ

1. Wybrane zagadnienia teorii rehabilitacji

2. Przestrzeń teoretyczna rozumienia współczesnych modeli rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

3. Model interpersonalny przebiegu praktyki rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną S. Kowalika

3.1. Środowisko i sytuacja w rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
3.2. Matka jako osoba rehabilitująca swoje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
3.3. Nauczyciel jako osoba rehabilitująca dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

4. Model interakcyjny przebiegu praktyki rehabilitacyjnej Otrębskiego

5. Uwarunkowania zgodności obrazów dziecka niepełnosprawnego u osób rehabilitujących w świetle współczesnych badań

Rozdział II. WYBRANE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA OBRAZÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ O PODŁOŻU GENETYCZNYM

1. Obrazy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świetle teorii schematów społecznych

2. Wygląd i funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej o podłożu genetycznym a jej obraz

3. Osobowość osób rehabilitujących a obraz osoby rehabilitowanej

4. System wartości a obraz osoby

5. Wiedza a obraz osoby

6. Twarz a obraz osoby

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

1. Cel i przedmiot badań

2. Osoby badane

2.1. Kryteria doboru osób badanych
2.2. Grupa badana
2.3. Grupa porównawcza

3. Metody wykorzystane w badaniach

3.1. Dyferencjał semantyczny (DS)
3.2. Skala Wartości Schelerowskich (SWS)
3.3. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
3.4. Skala Oceny Własnej Choroby (SOWCH) – S. Steuden
3.5. Kwestionariusz Wiedzy o Dysmorfiach (KWD) – w adaptacji A. Mańskiego
3.6. Kwestionariusz Wiedzy o Niepełnosprawności Intelektualnej w Stopniu Umiarkowanym (KWNIU) – w adaptacji A. Mańskiego
3.7. Arkusz Indywidualny Matki (AIM) – A. Mańskiego
3.8. Arkusz Indywidualny Nauczyciela (AIN) – A. Mańskiego
3.9. Arkusz Indywidualny Dziecka (AID) – A. Mańskiego

Rozdział IV. OBRAZ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z DYSMORFIĄ TWARZY I BEZ DYSMORFII TWARZY

1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy w grupie badanej

1.1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i dysmorfią twarzy u badanych matek
1.2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i dysmorfią twarzy u badanych nauczycieli
1.3. Analiza istotności różnic w obrazach dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy między matkami i nauczycielami w grupie badanej

2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  bez dysmorfii twarzy w grupie porównawczej

2.1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  bez dysmorfii twarzy u badanych matek
2.2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u badanych nauczycieli
2.3. Analiza istotności różnic w obrazach dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy między matkami i nauczycielami w grupie porównawczej

3. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpienia dysmorfii

3.1. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpienia dysmorfii u matek z grupy badawczej i porównawczej
3.2. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpieniadysmorfii u nauczycieli z grupy badane j i porównawczej

Rozdział V. STAN WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ OSOBOWYCH U MATEK I NAUCZYCIELI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z DYSMORFIĄ TWARZY I BEZ DYSMORFII TWARZY

1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u matek i nauczycieli w grupie badanej

1.1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u matek
1.2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u nauczycieli
1.3. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy między matkami i nauczycielami w grupie badanej

2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfiitwarzy u matek i nauczycieli w grupie porównawczej

2.1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy u matek
2.2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy u nauczycieli
2.3. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy między matkami i nauczycielami w grupie porównawczej
2.4. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z dysmorfią twarzy i bez dysmorfii twarzy u badanych matek i nauczycieli

3. Osobowość matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

3.1. Osobowość matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice między nimi
3.2. Osobowość matek i nauczycieli w grupie porównawczej oraz istotne różnice  między nimi
3.3. Osobowość matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

4. System wartości matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

4.1. System wartości matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice między nimi
4.2. System wartości matek i nauczycieli w grupie porównawczej i istotne różnice między nimi
4.3. System wartości matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

5. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym u matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

5.1. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym u matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice  między nimi
5.2. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym u matek i nauczycieli w grupie porównawczej oraz istotne różnice między nimi
5.3. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

Rozdział VI. UWARUNKOWANIA OSOBOWE OBRAZU DZIECKA U BADANYCH MATEK I NAUCZYCIELI

1. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli

1.1. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli w grupie badanej
1.2. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli w grupie porównawczej

2. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli

2.1. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli w grupie badanej
2.2. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli w grupie porównawczej

3. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli

3.1. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli w grupie badanej
3.2. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli w grupie porównawczej

4. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli

4.1. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli w grupie badanej
4.2. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli w grupie porównawczej

5. Zespoły zmiennych wyjaśniające obraz dziecka u badanych matek i nauczycieli

6. Wnioski z przeprowadzonych badań – weryfikacja przyjętych hipotez

7. Dyskusja wyników

8. Implikacje praktyczne dla skutecznego przebiegu praktyki rehabilitacyjnej

BIBLIOGRAFIA

ANEKS


Arkadiusz Mański
dr, absolwent psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za badania z obszaru psychologii rehabilitacji. Aktualnie pracuje za stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią rehabilitacji i genetyką zachowania. Nieprzerwanie od 1994 roku pracuje również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie.

Książki tego autora

Streszczenie

Abstract

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I. WSPÓŁCZESNE MODELE PRZEBIEGU PRAKTYKI REHABILITACYJNEJ

1. Wybrane zagadnienia teorii rehabilitacji

2. Przestrzeń teoretyczna rozumienia współczesnych modeli rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

3. Model interpersonalny przebiegu praktyki rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną S. Kowalika

3.1. Środowisko i sytuacja w rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
3.2. Matka jako osoba rehabilitująca swoje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
3.3. Nauczyciel jako osoba rehabilitująca dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

4. Model interakcyjny przebiegu praktyki rehabilitacyjnej Otrębskiego

5. Uwarunkowania zgodności obrazów dziecka niepełnosprawnego u osób rehabilitujących w świetle współczesnych badań

Rozdział II. WYBRANE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA OBRAZÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ O PODŁOŻU GENETYCZNYM

1. Obrazy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świetle teorii schematów społecznych

2. Wygląd i funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej o podłożu genetycznym a jej obraz

3. Osobowość osób rehabilitujących a obraz osoby rehabilitowanej

4. System wartości a obraz osoby

5. Wiedza a obraz osoby

6. Twarz a obraz osoby

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

1. Cel i przedmiot badań

2. Osoby badane

2.1. Kryteria doboru osób badanych
2.2. Grupa badana
2.3. Grupa porównawcza

3. Metody wykorzystane w badaniach

3.1. Dyferencjał semantyczny (DS)
3.2. Skala Wartości Schelerowskich (SWS)
3.3. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
3.4. Skala Oceny Własnej Choroby (SOWCH) – S. Steuden
3.5. Kwestionariusz Wiedzy o Dysmorfiach (KWD) – w adaptacji A. Mańskiego
3.6. Kwestionariusz Wiedzy o Niepełnosprawności Intelektualnej w Stopniu Umiarkowanym (KWNIU) – w adaptacji A. Mańskiego
3.7. Arkusz Indywidualny Matki (AIM) – A. Mańskiego
3.8. Arkusz Indywidualny Nauczyciela (AIN) – A. Mańskiego
3.9. Arkusz Indywidualny Dziecka (AID) – A. Mańskiego

Rozdział IV. OBRAZ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z DYSMORFIĄ TWARZY I BEZ DYSMORFII TWARZY

1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy w grupie badanej

1.1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i dysmorfią twarzy u badanych matek
1.2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i dysmorfią twarzy u badanych nauczycieli
1.3. Analiza istotności różnic w obrazach dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy między matkami i nauczycielami w grupie badanej

2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  bez dysmorfii twarzy w grupie porównawczej

2.1. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  bez dysmorfii twarzy u badanych matek
2.2. Obraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u badanych nauczycieli
2.3. Analiza istotności różnic w obrazach dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy między matkami i nauczycielami w grupie porównawczej

3. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpienia dysmorfii

3.1. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpienia dysmorfii u matek z grupy badawczej i porównawczej
3.2. Zróżnicowanie obrazów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym faktem wystąpieniadysmorfii u nauczycieli z grupy badane j i porównawczej

Rozdział V. STAN WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ OSOBOWYCH U MATEK I NAUCZYCIELI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z DYSMORFIĄ TWARZY I BEZ DYSMORFII TWARZY

1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u matek i nauczycieli w grupie badanej

1.1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u matek
1.2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy u nauczycieli
1.3. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i dysmorfią twarzy między matkami i nauczycielami w grupie badanej

2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfiitwarzy u matek i nauczycieli w grupie porównawczej

2.1. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy u matek
2.2. Obraz choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy u nauczycieli
2.3. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bez dysmorfii twarzy między matkami i nauczycielami w grupie porównawczej
2.4. Podobieństwa i różnice w obrazach choroby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z dysmorfią twarzy i bez dysmorfii twarzy u badanych matek i nauczycieli

3. Osobowość matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

3.1. Osobowość matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice między nimi
3.2. Osobowość matek i nauczycieli w grupie porównawczej oraz istotne różnice  między nimi
3.3. Osobowość matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

4. System wartości matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

4.1. System wartości matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice między nimi
4.2. System wartości matek i nauczycieli w grupie porównawczej i istotne różnice między nimi
4.3. System wartości matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

5. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym u matek i nauczycieli z grupy badanej i porównawczej oraz istotne różnice między nimi

5.1. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym u matek i nauczycieli w grupie badanej oraz istotne różnice  między nimi
5.2. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym u matek i nauczycieli w grupie porównawczej oraz istotne różnice między nimi
5.3. Stan wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  umiarkowanym matek i nauczycieli z badanych grup oraz istotne różnice między nimi

Rozdział VI. UWARUNKOWANIA OSOBOWE OBRAZU DZIECKA U BADANYCH MATEK I NAUCZYCIELI

1. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli

1.1. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli w grupie badanej
1.2. Związek obrazu dziecka z obrazem choroby dziecka u matek i nauczycieli w grupie porównawczej

2. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli

2.1. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli w grupie badanej
2.2. Związek obrazu dziecka z osobowością matek i nauczycieli w grupie porównawczej

3. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli

3.1. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli w grupie badanej
3.2. Związek obrazu dziecka z systemem wartości matek i nauczycieli w grupie porównawczej

4. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli

4.1. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli w grupie badanej
4.2. Związek obrazu dziecka ze stanem wiedzy o dysmorfiach i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym matek i nauczycieli w grupie porównawczej

5. Zespoły zmiennych wyjaśniające obraz dziecka u badanych matek i nauczycieli

6. Wnioski z przeprowadzonych badań – weryfikacja przyjętych hipotez

7. Dyskusja wyników

8. Implikacje praktyczne dla skutecznego przebiegu praktyki rehabilitacyjnej

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane