• Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym

  • Autor: Jacek Szostak
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-442-4
  • Data wydania: 2009
  • Liczba stron/format: 223
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 17.93 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To grupa zawodowa bardzo podatna na stres tego rodzaju, a jednocześnie nie zawsze potrafiąca poradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym.

Podstawowym celem opracowania jest analiza zachowań menedżerów przeprowadzona na podstawie badań własnych oraz w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu. Połączenie dorobku kilku dziedzin nauki pozwala szerzej spojrzeć na przedstawiony problem, a tym samym lepiej zrozumieć jego wagę. Autor poddał analizie determinanty społeczne i osobowościowe wpływające na zachowania menedżerów pod wpływem chronicznego stresu w pracy zawodowej. Opracowanie jest oryginalne, stanowi nowość na rynku polskim. Publikacja godna polecenia studentom psychologii, socjologii, zarządzania, ekonomii, medycyny, a przede wszystkim samym menedżerom jako fachowa i analityczna pomoc w radzeniu sobie z problemem stresu.


Wprowadzenie


Rozdział 1. Psychologiczne i społeczne koncepcje pojęcia zachowań menedżerskich


1.1. Pojęcie menedżer z punktu widzenia oczekiwań społecznych


1.2. Rola i zadania menedżera w warunkach wolnego rynku


1.3. Doskonalenie zawodowe menedżerów jako czynnik kształtujący ich zachowania


Rozdział 2. Osobowość i jej znaczenie dla regulacji zachowania jednostki


2.1. Opis teorii osobowości


2.1.1. Charakterystyka podstawowych teorii osobowości przydatnych w wyjaśnianiu specyfiki zachowań menedżerów


2.1.2. Klasyczna teoria Z. Freuda


2.1.3. Współczesna teoria psychoanalityczna


2.1.4. Analityczna teoria K.G. Junga


2.1.5. Teorie psychospołeczne


2.1.6. Teoria osobowości H. Murraya


2.1.7. Teoria organicystyczna


2.1.8. Teoria osobowości K.R. Rogersa


2.1.9. Psychologia egzystencjalna


2.1.10. Psychologia Wschodu


2.1.11. Psychologia postaci według Lewinowskiej teorii pola


2.1.12. Psychologia cech jednostki według G. Allporta


2.1.13. Teoria osobowości W. Sheldona


2.1.14. Teoria czynnikowa R. Cattella


2.2. Behawioralna koncepcja osobowości


2.2.1. Teoria osobowości bodziec – reakcja


2.2.2. Osobowość w świetle teorii uczenia się Dollarda i Millera


2.2.3. Czynnikowa teoria osobowości Eysencka


2.3. Przykłady badań osobowości menedżerów w warunkach pracy


Rozdział 3. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym

3.1. Pojęcie i koncepcje stresu


3.2. Biologiczne i fizjologiczne przejawy stresu


3.3. Psychospołeczne następstwa stresu


Rozdział 4. Specyfika stresu zawodowego


4.1. Stres w sytuacji pracy i charakterystyka stresu zawodowego


4.2. Chroniczny stres zawodowy – charakterystyka


4.3. Przegląd badań dotyczących stresu w pracy menedżera ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zadań zawodowych w warunkach stresu chronicznego


Rozdział 5. Zjawisko stresu chronicznego w pracy menedżera w świetle badań własnych


5.1. Prezentacja pytań badawczych i hipotez badawczych


5.2. Charakterystyka metod użytych w programie badań


5.2.1. Kwestionariusz socjologiczny


5.2.2. Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS


5.2.3. Kwestionariusz osobowości EPQR Eysencka


5.3. Opis badanej grupy osób


5.4. Analiza i interpretacja wyników badań własnych. Weryfikacja hipotez badawczych


5.4.1. Analiza i interpretacja wyników badań własnych


5.4.2. Dyskusja wyników


5.5. Wnioski z programu badań własnych


5.6. Możliwości budowania strategii pozwalających menedżerom radzić sobie z chronicznym stresem zawodowym celem skutecznego zarządzania ludźmi, przedsiębiorstwem i samym sobą.


5.6.1. Propozycje strategii umożliwiających menedżerom radzenie sobie z chronicznym stresem zawodowym dla skutecznego zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem


5.6.2. Zalecenia dotyczące formowania osobowości menedżerów pracujących w warunkach stresu chronicznego celem skutecznego zarządzania samym sobą


Zakończenie


Bibliografia


Aneksy


Spis tabel, wykresów, rysunków i matryc


Jacek Szostak

psycholog, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w psychologii zarządzania. Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książek i artykułów w zakresie psychologii zarządzania. Psycholog z 20-letnią praktyką kliniczną. Doświadczony nauczyciel akademicki.


Wprowadzenie

Rozdział 1. Psychologiczne i społeczne koncepcje pojęcia zachowań menedżerskich

1.1. Pojęcie menedżer z punktu widzenia oczekiwań społecznych
1.2. Rola i zadania menedżera w warunkach wolnego rynku
1.3. Doskonalenie zawodowe menedżerów jako czynnik kształtujący ich zachowania

Rozdział 2. Osobowość i jej znaczenie dla regulacji zachowania jednostki

2.1. Opis teorii osobowości
2.1.1. Charakterystyka podstawowych teorii osobowości przydatnych w wyjaśnianiu specyfiki zachowań menedżerów
2.1.2. Klasyczna teoria Z. Freuda
2.1.3. Współczesna teoria psychoanalityczna
2.1.4. Analityczna teoria K.G. Junga
2.1.5. Teorie psychospołeczne
2.1.6. Teoria osobowości H. Murraya
2.1.7. Teoria organicystyczna
2.1.8. Teoria osobowości K.R. Rogersa
2.1.9. Psychologia egzystencjalna
2.1.10. Psychologia Wschodu
2.1.11. Psychologia postaci według Lewinowskiej teorii pola
2.1.12. Psychologia cech jednostki według G. Allporta
2.1.13. Teoria osobowości W. Sheldona
2.1.14. Teoria czynnikowa R. Cattella
2.2. Behawioralna koncepcja osobowości
2.2.1. Teoria osobowości bodziec – reakcja
2.2.2. Osobowość w świetle teorii uczenia się Dollarda i Millera
2.2.3. Czynnikowa teoria osobowości Eysencka
2.3. Przykłady badań osobowości menedżerów w warunkach pracy

Rozdział 3. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym

3.1. Pojęcie i koncepcje stresu
3.2. Biologiczne i fizjologiczne przejawy stresu
3.3. Psychospołeczne następstwa stresu

Rozdział 4. Specyfika stresu zawodowego

4.1. Stres w sytuacji pracy i charakterystyka stresu zawodowego
4.2. Chroniczny stres zawodowy – charakterystyka
4.3. Przegląd badań dotyczących stresu w pracy menedżera ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zadań zawodowych w warunkach stresu chronicznego

Rozdział 5. Zjawisko stresu chronicznego w pracy menedżera w świetle badań własnych

5.1. Prezentacja pytań badawczych i hipotez badawczych
5.2. Charakterystyka metod użytych w programie badań
5.2.1. Kwestionariusz socjologiczny
5.2.2. Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS
5.2.3. Kwestionariusz osobowości EPQR Eysencka
5.3. Opis badanej grupy osób
5.4. Analiza i interpretacja wyników badań własnych. Weryfikacja hipotez badawczych
5.4.1. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
5.4.2. Dyskusja wyników
5.5. Wnioski z programu badań własnych
5.6. Możliwości budowania strategii pozwalających menedżerom radzić sobie z chronicznym stresem zawodowym celem skutecznego zarządzania ludźmi, przedsiębiorstwem i samym sobą.
5.6.1. Propozycje strategii umożliwiających menedżerom radzenie sobie z chronicznym stresem zawodowym dla skutecznego zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem
5.6.2. Zalecenia dotyczące formowania osobowości menedżerów pracujących w warunkach stresu chronicznego celem skutecznego zarządzania samym sobą

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

Spis tabel, wykresów, rysunków i matryc

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane