• Człowiek organizacja kariera. Siła psychologii stosowanej (R)

Człowiek organizacja kariera. Siła psychologii stosowanej (R)

  • Autor: Elżbieta Kowalczyk
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-8085-226-6
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 292
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 40.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja obejmuje wybrany zbiór zagadnień ukazujący, jak siła psychologii stosowanej może wspomagać działania organizacyjne i rynkowe. Przy czym rozważania w niej zawarte nie skupiają się jedynie na liderach i top menedżerach, ukazują także, jak nauka psychologiczna wspiera każdą osobę uwikłaną w świat organizacji, ze szczególnym naciskiem na te z nich, które funkcjonują na konkurencyjnym rynku pracy. Bogaty dorobek psychologii, mnogość nurtów i koncepcji dają szerokie możliwości interpretowania otaczających nas zjawisk, co zresztą zostało również docenione przez werdykt Banku Szwecji przyznającego Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Obfitość badań empirycznych, koncepcji teoretycznych i nowe technologie umożliwiają coraz wnikliwsze poznawanie ludzi i ich wzajemnych relacji. Pomimo że naukowcy wiedzą coraz więcej, to w zakresie implementacji ich wiedzy na poziomie jednostki, zespołu, jak i całej organizacji nie osiągnęliśmy jeszcze mistrzostwa. By ten stan zmienić, warto ukazać w sposób wielowątkowy możliwości płynące z odkryć psychologii stosowanej.

Spis treści:

Wstęp

Część pierwsza. CZŁOWIEK W ORGANIZACJI

Rozdział 1. Psychologiczne koncepcje człowieka jako tło rozważań o karierze, organizacji i zarządzaniu
 
1.1. Podejście psychodynamiczne   
1.2. Podejście behawiorystyczne   
1.3. Podejście humanistyczne  
1.4. Psychologia poznawcza   
1.4.1. Myślenie i podejmowanie decyzji   
1.4.2. Wybrane właściwości poznania społecznego  
1.5. Koncepcja postmodernistyczna   
1.6. Psychologia pozytywna  
1.7. Podsumowanie   

Rozdział 2. Różnice indywidualne w zarządzaniu sobą i innymi   

2.1. Osobowość i temperament jako czynniki warunkujące funkcjonowanie zawodowe   
2.1.1. Koncepcja Wielkiej Piątki i jej praktyczne znaczenie dla rozwoju jednostki oraz funkcjonowania organizacji   
2.1.2. Typologia osobowości według J. Hollanda i jej znaczenie w planowaniu kariery  
2.1.3. Temperament jako czynnik warunkujący pracę zawodową i zachowania organizacyjne   
2.2. Inteligencja i zdolności specjalne   
2.3. Gender i wiek, jako czynniki kształtujące funkcjonowanie zawodowe
2.4. Pomiar różnic indywidualnych   
2.5. Podsumowanie   

Rozdział 3. Emocje i motywacje w pracy   

3.1. Emocje w organizacji   
3.1.1. Istota i pojęcie emocji w kontekście pracy zawodowej   
3.1.2. Konsekwencje emocji   
3.1.3. Regulacja emocji   
3.2. Motywacja i satysfakcja z pracy   
3.2.1. Istota motywacji   
3.2.2. Cele w motywacji   
3.2.3. Motywacja a osobowość   
3.2.4. Sposoby wspomagania własnej motywacji   
3.2.5. Satysfakcja z pracy  
3.3. Podsumowanie   

Część druga. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI

Rozdział 4. Wybrane obszary wspomagające funkcjonowanie organizacji
 

4.1. Przewodzenie i kierowanie ludźmi   
4.1.1. Relacje między przewodzeniem a zarządzaniem   
4.1.2. Psychologiczna charakterystyka przywódcy   
4.1.3.  Perspektywa psychologiczna wybranych koncepcji przewodzenia  
4.2. Komunikowanie się i negocjowanie  
4.2.1. Komunikowanie się w organizacji i zarządzaniu
4.2.2. Negocjowanie jako metoda zarządcza
4.2.3. Komunikacja w negocjacjach
4.2.4. Fazy i style negocjacji
4.2.5. Techniki negocjacyjne
4.3. Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne
4.3.1. Zaangażowanie w ujęciu psychologicznym
4.3.2. Zarządzanie przez zaangażowanie  
4.3.3. Przywiązanie organizacyjne
4.4. Twórczość w organizacji
4.4.1. Kreatywność jako cecha jednostki
4.4.2. Twórczość i jej kształtowanie
4.4.3. Zespół i organizacja a twórczość
4.5. Grupa i praca w zespole
4.5.1. Grupa z perspektywy psychologii społecznej
4.5.2. Zespół i praca zespołowa
4.5.3. Praca w zespołach wirtualnych
4.6. Kontrakt psychologiczny i i-deals
4.6.1. Kontrakt psychologiczny
4.6.2. I-deals – nowa forma umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
4.7. Podsumowanie  

Rozdział 5.  Psychospołeczne dysfunkcje w organizacji i sposoby ich przezwyciężania

5.1. Stres, wypalenie się i przerdzewienie zawodowe
5.1.1. Istota i wybrane koncepcje stresu  
5.1.2. Źródła i fizjologiczne symptomy stresu w pracy i zarządzaniu
5.1.3. Indywidualne i organizacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem
5.1.4. Wypalenie się zawodowe
5.1.5. Przerdzewienie zawodowe
5.2. Mobbing w miejscu pracy
5.2.1. Istota mobbingu i pojęć pokrewnych
5.2.2. Fazy mobbingu
5.2.3. Strony mobbingu
5.2.4. Organizacyjne uwarunkowania mobbingu
5.2.5. Skutki mobbingu
5.2.6. Cyberbullying – nowoczesna forma przemocy
5.2.7. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
5.3. Pracoholizm
5.3.1. Charakterystyka osób uzależnionych od pracy
5.3.2. Uwarunkowania pracoholizmu
5.3.3. Konsekwencje pracoholizmu
5.3.4. Przeciwdziałanie i terapia pracoholizmu
5.4. Psychomanipulacje w zarządzaniu i organizacji
5.4.1. Wywieranie wpływu, manipulacje i psychomanipulacje
5.4.2. Podział manipulacji według wybranych kryteriów
5.4.3. Sekty a organizacje biznesowe   
5.4.4. Ofiara i sprawca – rys psychologiczny
5.5. Podsumowanie

Część trzecia. DROGI KARIERY

Rozdział 6. Kariera zawodowa i jej uwarunkowania


6.1. Rozwój człowieka jako kontekst dla przebiegu kariery
6.1.1. Dzieciństwo i adolescencja  
6.1.2. Dorosłość
6.1.3. Tożsamość w życiu prywatnym i zawodowym
6.2. Etapy i modele kariery
6.2.1. Istota kariery
6.2.2. Temporalne podejście do kariery
6.2.3. Modele i wzory kariery  
6.2.4. Załamania w karierze  
6.3. Podsumowanie

Rozdział 7. Kompetencje i rozwój kariery zawodowej

7.1. Kompetencje a kariera
7.1.1. Istota i typologia kompetencji
7.1.2. Kompetencje kierownicze  
7.1.3. Sposoby pomiaru i oceny kompetencji
7.1.4. Sposoby wykorzystania diagnozy kompetencyjnej
7.2. Zarządzanie karierą
7.2.1. Istota zarządzania karierą
7.2.2. Etapy i metody zarządzania karierą  
7.2.3. Efekty kariery  
7.3. Edukacja i doskonalenie kompetencji  
7.3.1. Idea doskonalenia kompetencji w organizacji
7.3.2.  Sposoby doskonalenia kompetencji i rozwoju zawodowego
7.3.3. Rola relacji w procesie szkoleniowy
7.4. Podsumowanie

Rozdział 8. Rynek pracy jako agora dla współczesnego człowieka

8.1. Bezrobocie, mobilność zawodowa i zdolność do zatrudnienia w perspektywie psychologii
8.1.1. Człowiek w obliczu bezrobocia  
8.1.2. Mobilność zawodowa  
8.1.3. Zdolność do zatrudnienia  
8.2. Modelowe ujęcie funkcjonowania pracobiorców na rynku pracy  
8.2.1. Teoretyczne założenia psychologicznego modelu rynku pracy
8.2.2. Empiryczna weryfikacja modelu
8.3. Podsumowanie  
Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Monografia Elżbiety Kowalczyk jest niezwykle ciekawym, wszechstronnym i nowatorskim ujęciem bogatej oraz ważnej problematyki z zakresu psychologii organizacji i zarządzania. Autorka w sposób interesujący, z ogromną erudycją i swadą językową analizuje w niej zagadnienia podzielone na trzy obszary. Pierwszy z nich porusza istotę natury człowieka, drugi sytuuje ludzi i ich relacje w kontekście organizacji i zarządzania nimi, trzeci natomiast ukazuje problematykę kariery pracowników w nawiązaniu do szerszego tła ich rozwoju oraz kształtowania ich kompetencji zawodowych.

Jest to książka godna polecenia studentom i słuchaczom studiów podyplomowych. Powinna również stać się przedmiotem zainteresowania badaczy oraz praktyków zarządzania, a także tych, którzy pragną zrozumieć i określić swoje miejsce w środowisku pracy. Stanowi ona niezbędne kompendium wiedzy z dziedziny psychologii organizacji i zarządzania, które pomoże dociec esencji złożonej natury człowieka w procesie pracy oraz czynników warunkujących jego miejsce we współczesnym świecie zawodowym i organizacjach go tworzących.

Elżbieta Kowalczyk
absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących psychologii organizacji i zarządzania. Autorka dwóch monografii i ponad 50 innych publikacji poświęconych tej tematyce. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane