• Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

  • Autor: Mira Poręba
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-189-8
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 273
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 37.56 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie obowiązującym. Odnosi się do możliwości uznania dziennikarzy i doradców public relations za zawody wolne oraz zawody zaufania publicznego, porusza również temat zawodów regulowanych. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej.


dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations:

(...) Monografia dr Miry Poręby podejmuje bardzo istotną kwestię deontologii zawodów zajmujących się komunikowaniem – dziennikarza i specjalisty public relations. Szczególnie interesujące są rozważania dotyczące zawodu specjalisty public relations, którego przedstawiciele powinni dostosować się do przepisów prawnych odnoszących się do m.in. prawa do informacji, prawa prasowego, prawa autorskiego czy też regulacji dotyczących produktów z dziedzin szczególnych będących przedmiotem zainteresowania (...). W mojej opinii książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla specjalistów public relations, którym etyka zawodowa wyznacza sposób realizacji codziennych obowiązków.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące (w kontekście prawnej regulacji wolnych zawodów zaufania publicznego)

1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące: ustalenia pojęciowe

2. Cechy szczególne regulacji normatywnej wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego
2.1. Zawody zaufania publicznego a wolne zawody
2.2. Źródła prawa w zakresie zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów – charakterystyka teoretycznoprawna
3. Etyka i odpowiedzialność zawodowa przedstawicieli wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego
3.1. Współczesne pojmowanie etyki zawodowej
3.2. Deontologia zawodów zaufania publicznego

Rozdział 2. Zawody dziennikarza i doradcy public relations a normatywna regulacja wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego w polskim porządku prawnym

1. Szkic historyczny zawodu dziennikarza i organizacji środowiska dziennikarskiego

2. Szkic historyczny zawodu doradcy public relations i organizacji środowiska public relations
3. Normatywna regulacja zawodów dziennikarza i doradcy public relations
3.1. Normatywna regulacja zawodu dziennikarza
3.2. Normatywna regulacja zawodu doradcy public relations
4. Zawody dziennikarza i doradcy public relations jako sui generis zawody zaufania publicznego
5. Wartości i zasady deontologiczne w zawodach dziennikarza i doradcy public relations
5.1. Deontologia zawodu dziennikarza
5.2. Deontologia zawodu doradcy public relations
6. Etyka mediów a etyka dziennikarska
7. Etyka biznesu a etyka public relations

Rozdział 3. Odpowiedzialność zawodowa i prawna dziennikarza

1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej dziennikarza
2. Odpowiedzialność karna dziennikarza

3. Odpowiedzialność cywilna dziennikarza
4. Podstawowe standardy w dziedzinie mediów masowych (w świetle uchwał Komitetu Ministrów Rady Europy oraz wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie swobody wypowiedzi)

Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa i prawna doradcy public relations

1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej doradcy public relations

2. Odpowiedzialność karna doradcy public relations
3. Odpowiedzialność cywilna doradcy public relations
4. Model odpowiedzialności prawnej doradcy public relations (perspektywa teoretycznoprawna)

Rozdział 5. Zawód dziennikarza oraz doradcy public relations w świetle badań socjologicznych oraz ekonomiki mediów

1. Wyniki badań opinii publicznej dotyczące postrzegania zawodu dziennikarza oraz wybranych zawodów zaufania publicznego

2. Ekonomika mediów a zawód dziennikarza oraz doradcy public relations

Uwagi końcowe
Bibliografia

Wykaz źródeł

Wykaz aktów normatywnych

Źródła prawa międzynarodowego

Źródła prawa krajowego powszechnie obowiązującego

Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego

Źródła międzynarodowe

Źródła polskie

Kodeksy amerykańskie

Orzecznictwo

Orzecznictwo polskich sądów i Trybunałów

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP

Orzecznictwo sądów rejonowych

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Źródła internetowe

Inne


Mira Poręba
dr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła również podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz jest jednym z założycieli polskiego oddziału Phi Delta Phi ? Międzynarodowego Bractwa Prawniczego. Obecnie prowadzi własną działalność public relations pod nazwą Espresso 77 Communications. Współpracuje z uczelniami wyższymi w charakterze wykładowcy.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące (w kontekście prawnej regulacji wolnych zawodów zaufania publicznego)

1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące: ustalenia pojęciowe
2. Cechy szczególne regulacji normatywnej wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego
2.1. Zawody zaufania publicznego a wolne zawody
2.2. Źródła prawa w zakresie zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów – charakterystyka teoretycznoprawna
3. Etyka i odpowiedzialność zawodowa przedstawicieli wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego
3.1. Współczesne pojmowanie etyki zawodowej
3.2. Deontologia zawodów zaufania publicznego

Rozdział 2. Zawody dziennikarza i doradcy public relations a normatywna regulacja wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego w polskim porządku prawnym

1. Szkic historyczny zawodu dziennikarza i organizacji środowiska dziennikarskiego
2. Szkic historyczny zawodu doradcy public relations i organizacji środowiska public relations
3. Normatywna regulacja zawodów dziennikarza i doradcy public relations
3.1. Normatywna regulacja zawodu dziennikarza
3.2. Normatywna regulacja zawodu doradcy public relations
4. Zawody dziennikarza i doradcy public relations jako sui generis zawody zaufania publicznego
5. Wartości i zasady deontologiczne w zawodach dziennikarza i doradcy public relations
5.1. Deontologia zawodu dziennikarza
5.2. Deontologia zawodu doradcy public relations
6. Etyka mediów a etyka dziennikarska
7. Etyka biznesu a etyka public relations

Rozdział 3. Odpowiedzialność zawodowa i prawna dziennikarza

1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej dziennikarza
2. Odpowiedzialność karna dziennikarza
3. Odpowiedzialność cywilna dziennikarza
4. Podstawowe standardy w dziedzinie mediów masowych (w świetle uchwał Komitetu Ministrów Rady Europy oraz wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie swobody wypowiedzi)

Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa i prawna doradcy public relations

1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej doradcy public relations
2. Odpowiedzialność karna doradcy public relations
3. Odpowiedzialność cywilna doradcy public relations
4. Model odpowiedzialności prawnej doradcy public relations (perspektywa teoretycznoprawna)

Rozdział 5. Zawód dziennikarza oraz doradcy public relations w świetle badań socjologicznych oraz ekonomiki mediów

1. Wyniki badań opinii publicznej dotyczące postrzegania zawodu dziennikarza oraz wybranych zawodów zaufania publicznego
2. Ekonomika mediów a zawód dziennikarza oraz doradcy public relations

Uwagi końcowe

Bibliografia

Wykaz źródeł
Wykaz aktów normatywnych
Źródła prawa międzynarodowego
Źródła prawa krajowego powszechnie obowiązującego
Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego
Źródła międzynarodowe
Źródła polskie
Kodeksy amerykańskie
Orzecznictwo
Orzecznictwo polskich sądów i Trybunałów
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP
Orzecznictwo sądów rejonowych
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Źródła internetowe
Inne

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane