• Dwie dekady walki z terroryzmem

Dwie dekady walki z terroryzmem

 • Autor: Paulina Piasecka Katarzyna Maniszewska Robert Borkowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-092-3
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  70.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Dramatyczne wydarzenia 11 września 2001 r. zostały uznane przez cały świat za symboliczny początek obecnego stulecia. Pod wpływem zamachu i wojny z terroryzmem doszło do szeregu zmian ogarniających niemal wszystkie sfery polityki oraz bezpieczeństwa społeczeństw. W dwudziestolecie „9/11” zespół badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela postanowił dać wyraz pamięci tej tragedii podejmując realizację projektu monografii naukowej. Tematem książki jest bezpieczeństwo współczesnego świata w minionych dwóch dekadach w kontekście zagrożeń XXI wieku rozwijających się pod wpływem ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku. Autorzy postawili sobie zadanie udzielenia odpowiedzi na pytania o dalekosiężne i długofalowe skutki „9/11”.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Zagrożenie terroryzmem

Robert Borkowski
Refleksja nad stanem świata w 20 lat po dramacie 11 września 2001 r.

Wojciech Szewko
Sprzeczności w systemie międzynarodowym a powstawanie i działalność organizacji terrorystycznych

Jarosław Tomasiewicz
Ideologia przemocy w „wieku końca ideologii”: idee i ideologie w terroryzmie XXI w.

Monika Nowicka
Związki migracji i terroryzmu. Przegląd problematyki i czynników wpływu

Tomasz Mleczek
Zamach jako krwawe widowisko z maksymalną liczbą ofiar śmiertelnych. Zmiana w taktyce terrorystów: pojawienie się aktywnych  
zabójców/strzelców i mordowanie zakładników podczas sytuacji zakładniczej

Tomasz Białek
Et pulvis insedit

Część II. Bezpieczeństwo wewnętrzne i prewencja antyterrorystyczna

Damian Szlachter
Dwie dekady budowy systemu AT w warunkach RP

Marcin Lasoń
Od kontyngentów z łapanki i oaz nowoczesności po budowę obrony terytorialnej. Ewolucja Sił Zbrojnych RP

Krzysztof Karolczak
EXCALIBUR vs. ZULFIKAR. Wykorzystywanie regularnych sił zbrojnych do walki z terroryzmem

Kuba Jałoszyński
Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce dwie dekady po zamachach z 11 września 2001 r. na Nowy Jork i Pentagon

Jerzy Smoliński
Wolne media w świecie zagrożonym terroryzmem

Andrzej Mroczek
Narzędzia werbalne i niewerbalne wspomagające czynności prewencyjne i operacyjno-rozpoznawcze w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Robert Borkowski
Mury, zasieki, zapory. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne współczesnych metropolii

Dobrosław Mąka
Puszka Pandory otwarta w cyberprzestrzeni. Zarys analizy ryzyka wystąpienia ataku cyberterrorystycznego

Michał Czerwiński
Dwie dekady terroryzmu. Adaptacja służb ratowniczych i taktyki działań ratowniczych do nowych zagrożeń

Katarzyna Dąbrowska
Problematyka edukacji antyterrorystycznej w aspekcie aksjologicznym, pragmatycznym i edukacyjnym

Paulina Piasecka
Od deradykalizacji do kontrradykalizacji: taktyki i strategie

Część III. Międzynarodowy wymiar walki z terroryzmem

Magdalena Adamczuk
Odpowiedź państw europejskich na wyzwania dotyczące foreign terrorist fighters  i repatriacji rodzin bojowników

Jerzy Zdanowski
Bliskowschodnia piramida. Nowy ład regionalny na Bliskim Wschodzie po 11 września 2001 r.

Kazimierz Kraj
Autokraci kontra terroryści. Kazachstan, Tadżykistan i Uzbekistan w walce z terroryzmem

Adrian K. Siadkowski
Naziemne twierdze i latające fortece. Bezpieczeństwo i ochrona międzynarodowej komunikacji lotniczej po 11 września 2001 r.

Maciej Klisz
Republikanie i demokraci – dwie dekady w amerykańskiej obronności. Ewolucja sił zbrojnych USA w latach 2000–2020

Słowo od Rektora Collegium Civitas
Bibliografia
Noty o autorach

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz:

Monografia powstała w szczególnym czasie, bowiem w okresie nowych wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa w każdym niemal wymiarze życia społecznego. Myślenie o przyszłości świata kolejny raz upływa w klimacie niepewności i ryzyka, kształtowanego przez możliwe i prawdopodobne, przede wszystkim zaś realne zagrożenia. Do nich zaś należą zagrożenia terrorystyczne, mające długą i krwawą historię. Im też poświęcono w monografii szczególną uwagę, przyjmując jako przedmiot ana lizy ostatnie dwie dekady, czyli czas po dramatycznych wydarzeniach WTC. Autorzy podejmują istotne problemy poznawcze dotyczące wybranych aspektów wydarzeń 11 września i ich wpływ na myślenie o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, wojnie i pokoju, rozpatrywanych w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. (…) Recenzowana publikacja posiada walory, zarówno raportu naukowego z badań (ekspertyz), jak i dobrego, interesującego podręcznika akademickiego z obszaru nauk o bezpieczeństwie. (…) Nie mogę chociaż nie wspomnieć o jednym z ważnych dla mnie powodów podjęcia się recenzowania tej książki. Byłem bowiem promotorem doktoratu Krzysztofa Liedela nt. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach zagrożeń terrorystycznych dla bezpieczeństwa państwa, obronionego w Akademii Obrony Narodowej w 2009 roku. Dr Krzysztof Liedel był nie tylko „moim doktorantem”, był bowiem moim Przyjacielem.

Dr hab. Daniel Boćkowski:

Przedstawiona mi do oceny publikacja zbiorowa została przygotowana w zamyśle jako hołd pamięci dr. Krzysztofa Liedela, wieloletniego szefa Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Mimo swojego charakteru redaktorom odpowiedzialnym za jej wydanie udało się utrzymać wysoki poziom merytoryczny, co sprawia, że w przyszłości wiele z zawartych w niej tekstów posłuży z powodzeniem jako źródła w dalszych badaniach nad szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. (…) W publikacji znajduje się wiele istotnych treści, dotyczących szeroko rozumianego zjawiska terroryzmu oraz sposobów jego zwalczania bądź przeciwdziałania jego rozwojowi. Teksty te mają wysoki poziom merytoryczny i bez wątpienia spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych czytelników zawodowo i naukowo zajmujących się badaniem współczesnego terroryzmu.

Paulina Piasecka
dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010). Obecnie uczestniczy w projektach naukowych The Evolving Social Construction of Threats oraz Dialogue About Radicalization and Equality (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Książki tego autora

Katarzyna Maniszewska
Doktor nauk humanistycznych, magister filologii germańskiej oraz magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa UW

Książki tego autora

Robert Borkowski
dr hab., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim. W pracy badawczej zajmuje się problematyką fundamentalizmu religijnego i terroryzmu, psychologii terroryzmu, prewencji antyterrorystycznej oraz ratownictwa. Przez kilkanaście lat wykonywał także zawód dziennikarza prasowego. Stypendysta Departamentu Stanu USA, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem, redaktor tematyczny kwartalnika Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. Promotor prac dyplomowych w naukach o bezpieczeństwie, politologii oraz socjologii. Przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Śląskiego WOPR, odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla ratownictwa.

Książki tego autora

redakcja naukowa

publikacje zwarte i artykuły
Abdo G., No God But God. Egypt and the Triumph of Islam, Oxford University Press, 2000.
Adamczuk M., Kluczyński M., Krawczyk A., Piekarski M., Szlachter D., Tomasiewicz J.,  
Wojtasik K., Raport PTBN, Vol. I, Terrorist threats and the anti-terrorist system in the Repu-
blic of Poland, 2020 (ISBN: 2720-037X).
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy. Bezpieczeństwo dziś i jutro, Warszawa 2015.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008  .
Aleksandrowicz T.R., Krzysztof L., Paulina P., Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój
i terroryzm w epoce informacji, Difin, 2014.
Ali O., The Kurds and the Lausanne Peace Negotiations, “Middle Eastern Studies”, Vol. 33,
No. 3 (Jul., 1997).
Amir,  Zulfiqar  Ali  Bhutto:  the  forgotten  villain  of  Balochistan ,  https://nation.com.pk/03-
-Apr-2015/zulfiqar-ali-bhutto-the-forgotten-villain-of-balochistan (dostęp: 13.08.2021).
and Identity in the Arab World,” Hoover Institutions Policy Review 125 (2004)
Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie,
Warszawa 2005.
Armstrong K., Pola krwi. Religia i przemoc, Warszawa 2017.
Armstrong K., Spór o Boga, Warszawa 2011.
Axworthy M., Revolutionary Iran. A History of the Islamic Revolution, London 2014.
Ayyub Bilal M., McGill W.L., Kaminskiy M., Critical  Asset and Portfolio  Risk  Analysis:  
An All-Hazards Framework, Wiley 2007.
Aziz S., A leaf from history: Reclaiming Balochistan, peacefully, Dawn, 5.10.2014.
Babbar Y., Balochistan Separate Ways, Indus Asia Online Journal, 17.06.2009, https://iaoj.
wordpress.com/2009/06/17/balochistan-separate-ways/,  pierwotnie  opublikowane
w  the  Newsline.pk  06.2009,  http://www.newsline.com.pk/NewsJun2009/specialr-
p2june2009.htm, (dostęp: 18.04.2014), obecnie niedostępne.
Baer R., Sleeping with the Devil. How Washington Sold Our Soul for Saudi Crude, Crown,
New York 2004.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w czasie kryzysu, pokoju i wojny, Warszawa 2010.
Barber B.R., Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2002.330 Bibliografia
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2002.
Bengio O., The Kurds in a Volatile Middle East, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2017.
Benjamin D., Simon S., The age of sacred terror, New York 2002.
Benjamin M., Drone Warfare. Killing by Remote Control, London – New York 2013.
Bharucha R., Terror and Performance, Routledge, London – New York 2014.
Bhattacherjee K., Explained: The Baloch Liberation Army, 3.07.2019, https://www.thehin-
du.com/news/international/explained-the-baloch-liberation-army/article28273960.
ece (dostęp: 11.08.2021).
Biała  Księga  Bezpieczeństwa  Narodowego  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Biuro  Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2013.
Białek T., Terroryzm – manipulacja strachem, Warszawa 2005.
Bielecki R., Dynamika,  uwarunkowania,  profilaktyka  samobójstw w   ostatnim  ćwierćwieczu  
XX wieku w Polsce, Toruń 2004.
Bolechów B., Terroryzm – aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.
Bolechów  B.,  Terroryzm  w  świecie  podwubiegunowym.  Przewartościowania  i  kontynuacje,  
Toruń 2001.
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003.
Bolle R.M., Connell J.H., Pankanti Sh., Ratha N.K., Biometria, Warszawa 2009.
Borkowska K., Przyczyny samobójstw, „Remedium” 2012, nr 4 (230).
Borkowski J., Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń, Warszawa
2011.
Borkowski R., Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne), „Bezpieczeń-
stwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3, s. 39–50.
Borkowski R. (red.), Czy zmierzch terroryzmu? (case studies i wnioski dla Polski), Oświęcim
2008.
Borkowski R. (red.), Globalopolis, Warszawa 2003.
Borkowski R. (red.), Konflikty współczesnego świata. Cz. I, Kraków 2001.
Borkowski R. (red.), Konflikty współczesnego świata. Cz. II, Kraków 2002.
Borkowski R., „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze, [w:]
K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku – asyme-
tryczny świat, Warszawa 2011, s. 113–124.
Borkowski R., Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terro-
rystycznego?, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski, terroryzm – globalne wyzwanie, Toruń
2006, s. 193–203.
Borkowski R., Kult i kultura zbrodni – terroryzm na tle form przemocy politycznej, [w:] B. Ho-
łyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.) Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno
2009, s. 33–47.
Borkowski R., Mimetyzm dewocji i zbrodni (teologia polityczna Sajda Kutba i Al. Kaidy), [w:]
I. Kraś, B. Matsili, M. Soja (red.), Mechanika sceny międzynarodowej (nowe wyzwania
w nowej epoce), Częstochowa 2013, s. 175–186.331 Bibliografia
Borkowski R., Nienawiść, nihilizm, niemoralność – epoka terroryzmu ponowoczesnego, „Studia
Humanistyczne” 2004, s. 75–89.
Borkowski R., Performans zbrodni i strachu (współczesny terroryzm jako fenomen paniki moral-
nej), [w:] H. Ćwięk, Malwina Siewier (red.), Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku,
Częstochowa 2018, s. 211–228.
Borkowski R., Performatywność terroryzmu (antropologia walki psychologicznej), [w:] J. Stel-
mach  (red.),  Reagowanie  na  zamachy  terrorystyczne  (wybrane  zagadnienia),  Warszawa
2016, s. 42–51.
Borkowski R., Podniebny strach – terroryzm zagrażający lotnictwu pasażerskiemu, [w:] A. Siad-
kowski, A. Tomasik, Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, Poznań 2012, s. 131–139.
Borkowski R., Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów , „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, nr 4, s. 73–82.
Borkowski R., Radykalizm,  ekstremizm,  fundamentalizm  –  jako  psycho-polityczne  kategorie
konceptualne  podłoża  terroryzmu, [w:] K. Liedel, P. Piasecka (red.), Terroryzm  wczoraj
i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,
Warszawa 2015, s. 10–22.
Borkowski R., Strach w komunikowaniu społecznym – medialny obraz terroryzmu, [w:] K. Lie-
del, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu,
Toruń 2006, s. 229–242.
Borkowski R., Świat aleatoryczny (rozważania o terroryzmie w perspektywie analizy ryzyka),
[w:] K. Liedel (red.), Terroryzm – anatomia zjawiska, Warszawa 2006, s. 129–145
Borkowski R., Teologia  dżihadyzmu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Sociologica” VI (2014), vol. 1, s. 83–98.
Borkowski R., Teoremat radykalizacji w prewencji antyterrorystycznej, [w:] M. Kubiak, A. Sma-
rzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Biała Podlaska 2014,
s. 59–67.
Borkowski R., Terroryzm międzynarodowy, [w:] E. Cziomer (red.), Zagrożenia i instytucje bez-
pieczeństwa międzynarodowego, Kraków 2016, s. 65–84.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny (studium z antropologii polityki), Toruń 2006 (wyd. I),
Toruń 2007 (wyd. II), Toruń 2014 (wyd. III).
Borkowski R., Trzecia fala współczesnego dżihadyzmu – zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrz-
nego UE oraz RP, [w:] K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (red.), Policyjne siły
specjalne w Polsce, Szczytno 2015, s. 15–26.
Borkowski R., War of Civilizations or Civilization of War? War on Terrorism as World War IV,
[w:] P. Mickiewicz, K, Kubiak (red.), From Total war to War against Terrorism, Wrocław
2007, s. 71–79.
Borkowski R., Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje,
etiologia, prewencja), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 2, s. 45–58.
Borucki M., Terroryzm. Zło naszych czasów, Warszawa 2002.
Borum R., Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and
Empirical Research, “Journal of Strategic Security” 2012, no. 4, DOI: http://dx.doi.
org/10.5038/1944-0472.4.4.2.332 Bibliografia
Bove V., Böhmelt T., Does Immigration Induce Terrorism?, “The Journal of Politics” 2016,
78(2), 572–588. doi:10.1086/684679.
Brady S., Performance, Politics and the War on Terror. “Whatever it Takes”, Palgrave Macmil-
lan, Basingstoke 2012.
Braudy L., From Chivalry to Terrorism. War and the Changing Nature of Masculinity, Alfred
A. Knopf, New York 2003.
Breseeg T.M., Baloch Nationalism; its Origin and Development, Lahore.
Bringing the Fight Back Home. Western Foreign Fighters in Iraq and Syria, Center for a New
American Security, http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_  
 ForeignFighters _ policybrief.pdf.
Bruce S., Fundamentalizm, Warszawa 2006.
Brunn S.D. (red.), 11 September and Its Aftremath. The Geopolitics of Terror, London-Portland
2004.
Brzeziński Z., The Choice: Global Domination or Global Leadership, New York 2004.
Byman D., Pollack K.M., Things Fall Apart: Containing the Spillover from an Iraqi Civil.
Çapan (red.) E., Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, Warszawa
2007.
Castles S., M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.
Chaliand G., A. Blin, Historia terroryzmu. Od starożytności do Da’isz, Warszawa 2020.
Chwast A.A., Jałoszyński K., Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów, Szczytno
2017.
Clark W.K., Winning Modern Wars. Iraq, Terrorism, and the American Empire, New York 2003.
Cleveland W.L., Bunton M., A History of the Modern Middle East, Philadelphia, Pa 2016.
Coaffee J., Terrorism, Risk and the City: The Making of a Contemporary Urban Landscape,
Routledge, London-New York 2017.
Coaffee J., Wood D.M., Rogers P., The Everyday Resilience of the City: How Cities Respond
to Terrorism and Disaster (New Security Challenges), Palgrave Macmillan, Basingstoke  
– New York 2009.
Combs C.C., Slann M., Encyclopedia of Terrorism, New York 2003.
Conesa P., The Saudi Terror Machine: The Truth about Radical Islam and Saudi Arabia reve-
aled, Skyhorse Publishing, New York 2018.
Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.
Cox A., Greenberg M.R., Introduction to Special Issue: Advances In Terrorism Risk Analysis,
Wiley 2007.
Creveld M., Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, Poznań 2008.
Cronin I. (ed.), Confronting Fear. A History of Terrorism, New York 2002.
Cybercrime and Risks for Cyber Physical Systems: A Review, University of Accra, 2018.
Czajkowski  M.,  Terroryzm  ekstremistów  islamskich,  „Kultura  Bezpieczeństwa.  Nauka  
– Praktyka, – Refleksje” 2014, t. 16.
Czerwiński M., Medycyna  zza  Barykady, „SPECIAL OPS” 2015, nr 1 (ISSN 080-8771
Indeks 260894).333 Bibliografia
Częścik  R.,  Truchan  J.R.,  Active  shooter,  “Kultura  Bezpieczeństwa.  Nauka  –  Praktyka  
– Refleksje”. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Indywidualnego „Apeiron” 2013, nr 14,
lipiec-grudzień.
Dabiq No. 6, Al Furqan Media.
Dabiq No. 9, Al Furqan Media.
Dawisha A.I., Iraq. A Political History from Independence to Occupation, Princeton 2009.
de Cubber G. et al., Search and Rescue Robotics. From Theory to Practise, Intech, Rijeka 2017.
de Graaf B., Schmid A.P. (ed.), Terrorist on Trial. A Performative Perspective, Leiden Univer-
sity Press, Leiden 2016.
Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, Warszawa 2009.
Dobbins J., Jones S.G., Runkle B., Mohandas S., Occupying Iraq. A History of the Coalition.
Provisional Authority, Santa Monica, CA 2009.
Doosje  B.,  Moghaddam  F.M.,  Kruglanski  A.W.,  de  Wolf  A.,  Mann  L.,  Feddes  A.R.,
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008  (dostęp:  12.7.2021),  źródło:  https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16300811.
Drogoń W., Mąka D., Skawina M., Jak chronić tajemnice? Ochrona informacji w instytucjach
państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, Bellona, 2004.
Duraj N., Rosja a terroryzm, Rozwiązania prawno-organizacyjne, Łódź 2016.
Eagleton T., Święty terror, Kraków 2008.
Ehrenrteich B., Rytuały krwi, Warszawa 1997.
Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, 2015.
Encyklopedia terroryzmu, Bellona, Warszawa 2004.
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego, A. Misiuk, J. Itrich-Drabarek, M. Dobrowolska-
-Opala (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021 (ISBN: 978-83-8017-382-8).
European Female Jihadists in Syria: Exploring an Under-Researched Topic, The International
Centre for Counter Terrorism, The Hague ICCT, https://www.icct.nl/download/
file/ICCT-Bakker-de-Leede-European-Female-Jihadists-In-Syria-Exploring-An-
Under-Researched-Topic-April2015(1).pdf.
European Union Terrorism Situation and Trend report 2021 (TESAT), Europol European
Union  Agency  for  Law  Enforcement  Cooperation,  https://www.europol.europa.
eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-
report-2021-tesat.
Female Jihadists in America, The George Washington University, https://cchs.gwu.edu/
sites /cchs.gwu.edu/ files/ downloads/Female Jihadists in America.pdf.
Filiu Jean-Pierre, The Origins of Hamas: Militant Legacy or Israeli Tool?, “Journal of Palestine
Studies” 2012, Vol. 41, No. 3 (Spring), s. 64.
Final Report on 9/11 Commission Recommendations, National Commission on Terrorist At-
tacks upon the United States, Washington 2005.
Foreign Fighters under International Law, Geneva Academy of International Humanita-
rian  Law  and  Human  Rights,  http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/
Briefings%20and%20In%20breifs/Foreign%20Fighters%20Under%20Internatio -
nal%20Law%20Briefing%20no7.pdf.334 Bibliografia
From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic State, The International
Centre  for  the  Study  of  Radicalisation  (ICSR)  https://icsr.info/wp-content/uplo-
ads/2018/07/ICSR-Report-From-Daesh-to-%E2%80%98  Diaspora%  E2%80%99-
Tracing-the-Women-and-Minors-of-Islamic-State.pdf.
Furedi F., Politics of Fear, Continuum International Publishing Group, London – New
York 2007.
Gąstał P., Zatrzymanie Slavko Dokmanovića jako przykład modelowej operacji specjalnej prze-
prowadzonej przez JW GROM w latach 90. XX wieku, [w:] M. Lasoń, G. Wydrowski
(red.), Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020,
nr 2, s. 149–151.
Gerges F.A., Journey of the Jihadist. Inside Muslim Militancy, Harcourt 2006.
Gerges F.A., The Rise and Fall of Al-Qaeda, Oxford 2011.
Ghanem H., The Arab Spring Five years Later. Toward Great Inclusiveness, Washington, DC.
Giustozzi A., Koran, kałasznikow i laptop. Rebelia neotalibów w Afganistanie, Kraków 2009.
Global  Terrorism  Index,  https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/
11/GTI-2020-web-1.pdf
Glucksmann A., Dostojewski na Manhattanie, Warszawa 2003.
Glucksmann A., Rozprawa o nienawiści, Warszawa 2008.
Gold D., Hatred’s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism, Regnery
Publishing, Washington 2004.
Grabowski T.W., Terroryzm północnokaukaski, Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku,
Kraków 2017.
Grabowski W., „Wojna z terroryzmem” wojną o pokój?, Warszawa 2014.
Grabowski W., Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2012.
Grabowski W., Hizb ut Tahrir – between Violence and politics, Gdańsk 2009.
Graham St., Cities under Siege: The New Military Urbanism, Verso, London – New York 2011.
Graham St., Cities, War and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Blackwell Publishing 2004.
Gray J., Al-Kaida i korzenie nowoczesności, Warszawa 2006.
Gray J., Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Kraków 2009.
Heinsohn G., Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen Gebundene
Ausgabe, Orell Füssli, Zurich 2003.
Helbling M., Meierrieks D., Terrorism and Migration: An Overview, “Journal of Political
Science” 2020, 1–20, doi:10.1017/S0007123420000587
Hiro D., The Essential Middle East. A Comprehensive Guide, New York 2003.
Hiro D., War without End. The rise of Islamist terrorism and global response, London and New
York 2002.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999; 2001.
Hoffman B., Qaeda Al., Trends in Terrorism and Future Potentialites: an Assesment, Santa
Monica 2003.
Hoge J.F., Rose G., 11 września 2001. Jak to się stało i co dalej?, Warszawa 2001.335 Bibliografia
Hołyst B., Pomykała J., Metody biometryczne i kryptograficzne w  zintegrowanych systemach
bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka-Anholcer M. (red.), Samobójstwo, Warszawa 2002.
Hołyst B., Terroryzm. Tom 1–2, Warszawa 2009.
Hood R.W., Hill P.C., Williamson W.P., The Psychology of Religious Fundamentalism, New
York – London 2005.
Horgan J., Psychologia terroryzmu, tłum. [z ang.] Aleksandra Jaworska-Surma, Warszawa 2008.
Horgan J., The Psychology of Terrorism, London – New York 2005.
Houston P., Floyd M., Carnicero S., Tennant D., Anatomia kłamstwa, 2015.
Hughes J., Performance in the time of terror. Critical mimesis and the age of uncertainty (Theatre:
Theory, Practice, Performance), Manchester University Press 2011.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2003.
Ibrahim R. (ed.), The Al Qaeda Reader, New York 2007.
Ikenberry G.J., Mastanduno M., Wohlforth W.C. (red.), International Relations Theory and
the Consequences of Unipolarity, Cambridge 2011.
Ilkowski F., Sulowski S., Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, War-
szawa 2014.
Inside the Caliphate’s Classroom: Textbooks, Guidance Literature and Indoctrination Methods  
of the Islamic State, Policy Focus, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analy-
sis/inside-caliphates-classroom-textbooks-guidance-literature-and-indoctrination.
International Encyclopedia of Terrorism, Chicago – London 1997.
Israeli R., Islamikaze. Manifestations of Islamic Martyrology, London – Portland, Or 2003.
Izak K., Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Emów 2014.
J. Horgan (red.), The Future of Terrorism, Frank Cass, London.
Jałoszyński K., Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Szczytno 2021.
Jałoszyński K., Terroryzm fundamentalistów islamskich, Warszawa 2001.
Jałoszyński K., Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, Legionowo 2002.
Jałoszyński K., Wiśniewski B. (red.), Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu
terroryzmowi i w walce z nim, Szczytno 2012.
Jałoszyński K., Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Sta-
nach Zjednoczonych, Warszawa 2001.
Jałoszyński K., Zubrzycki W., Babiński A. (red.), Policyjne siły specjalne w Polsce, Szczytno
2015.
Jałoszyński K., Zubrzycki W., J. Stelmach (red.), „Specjalne użycie broni”. Stan obecny, zagro-
żenia, propozycje rozwiązań, Szczytno 2017.
Jałoszyński K., Zubrzycki W., Jabłoński J., Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarze-
nia w 2016, Szczytno 2017.
Jansen J.J.G., Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Kraków 2005.
Jarmoła T., Kontrterroryzm, Gdańsk 2009.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynki, Kra-
ków 2014.336 Bibliografia
Jasiński A., Współczesne  miasta  jako  cele  międzynarodowego  terroryzmu, „Bezpieczeństwo  
– Teoria i Praktyka” 2011, nr 4, s. 51–61.
Judgment of The Court (Second Chamber), 22 April 2021 In Case C-46/19 P, https://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240228&pageIndex=0&docla
ng=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685336 (dostęp: 13.08.2021).
Juergensmeyer M., Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, Berkeley
– Los Angeles – London 2003.
Jurczyszyn  Ł.,  Liedel  K.,  Pacewicz  M.,  Piasecka  P.,  Report  on  the  comparative  analysis  
of European counterradicalisation and de-radicalisation policies, maj 2017, Umowa grantu
numer 725349, Ref. Ares(2019)4957787–29/07/2019.
Kaczmarek j., Terroryzm i konflikty zbrojne a  fundamentalizm islamski, Wrocław 2001.
Kardaś J., Rosja wobec północnokaukaskiego terroryzmu, Warszawa 2019.
Karolczak K., Terroryzm – nowy paradygmat wojen w epoce ponowoczesnej, [w:] J. Gryz,  
R. Kwećka (red.), Współczesny wymiar terroryzmu. Przeciwdziałanie zjawisku, War-
szawa 2007, s. 40–52.
Karolczak K., Terroryzm i polityka. Lata 2009–213, Warszawa 2013.
Karolczak K., Terroryzm  jako  paradygmat  wojny  IV  i  V  generacji, [w:] S. Wojciechowski,  
R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2009, s. 223–232.
Karolczak K., Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI wieku, Warszawa 2010.
Karolczuk A., Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999–2014. Aspekt finansowy , „Kwartalnik
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace SGH” 2016, nr 3, s. 193–211.
Karta Narodów Zjednoczonych, https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php.
Kepel G., Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.
Kepel G., Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.
Klisz M., A US Army Officer – Commission, Service, and Professional Development:
The Way Ahead for the Polish Armed Forces „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”
2019, nr 3, s. 115–130.
Klisz M., Lasoń M. (red.), Wojska obrony terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie
XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 3.
Klisz M., The military perspective on the strategic planning process in the United States within
2017–2018 timeframe, „World of Ideas and Politics”, UKW 2020.
Klisz M., The Polish Territorial Defense Force. Development in the Twenty-First Century, US
Army War College, Strategic Research Project (mps), Carlisle 2020.
Komisja Europejska, Statistics on Migration to Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-euro-
pe_en (dostęp: 14.07.2021).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów „Plan dla UE w dzie-
dzinie zwalczania terroryzmu: przewidywanie, zapobieganie, ochrona i reagowanie”,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0
795&from=PL. 337 Bibliografia
Koncepcja usprawnienia, koordynacji i ujednolicenia systemu jednostek i komórek antyterrory-
stycznych  Policji,  Warszawa  2017,  (maszynopis  niepublikowany),  za:  K.  Jałoszyński,
Służba kontrterrorystyczna w Policji, „Przegląd Policyjny” 2019, nr 1, Szczytno.
Kościelniak K., Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków 2002.
Kosmynka St., Od boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organi-
zacji Al-Kaida, Łódź 2012.
Kosta R.A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku,
Toruń 2007.
Kraj K., Rosja w walce z terroryzmem, Kraków 2009.
Kraj K., Rosyjski system antyterrorystyczny, Kraków 2017.
Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej poło-
wie XX wieku, Toruń 2007.
Krawczyńska A., W pułapce, „Policja 997” 2007, nr 5.
Kręcikij J., Lewandowski J., Organizacja dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
na poziomie strategicznym i operacyjnym, Kraków 2015.
Kręcikij  J.,  Organizacyjne  aspekty  dowodzenia  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  [w:]  
J.  Kręcikij  (red.),  Rozważania  o  obronności  Rzeczypospolitej.  Doktryny  i  rzeczywistość,
„Bezpieczeństwo i Obronność” 2017, nr 14, s. 113–142.
Krzysztof L., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpie-
czeństwa narodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
Kudliński J., Active shooter, „Terroryzm” 2010, nr 2.
Kudzin-Borkowska M., Borkowski R., Rozwój monitoringu wizyjnego oraz biometrycznych
technik kontroli w prewencji antyterrorystycznej, [w:] S. Topolewski (red.), Ochrona infor-
macji niejawnych w XXI wieku, Siedlce 2016, s. 31–51.
Kudzin-Borkowska M., Zwierzyna J., Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy
masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych , „Bezpieczeństwo. Teoria
i praktyka” 2017, nr 2, s. 59–70.
Kwaśniewski A., Stop Terrorism, Warszawa 2002.
Kwiatosz J., Współczesne poglądy na walkę informacyjną, materiały VIII Konferencji Nauko-
wej „Automatyzacja Dowodzenia”, Jelenia Góra, 2000.
Lapidoth R., Rethinking Nationalism and Sovereignty, “Journal of International Affairs”
1992, Vol. 45, No. 2.
Laqueur W., A History of Terrorism, New Jersey 2001.
Laqueur W., No End to War – Terrorism in the 21st century, New York 2003.
Laqueur W., The New Terrorism. Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford Uni-
versity Press, 1999.
Larroque A-C., Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich, Warszawa 2015.
Lasoń M., Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpo-
spolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003–2008, Kraków 2010.
Lasoń M., The Polish Mission in Afghanistan 2002–2014. An Attempt at an Assessment, [w:]  
Ł. Jureńczyk, S. Sadowski, M. Jastrzębski, J. Waskan (red.), Czynnik wojskowy w śro-
dowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Bydgoszcz 2016, s. 93–116.338 Bibliografia
Lasoń M., Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami państwa w dru-
giej dekadzie XXI wieku – pomiędzy koniecznością a odpowiedzialnością, [w:] A.A. Grusz-
czak (red.), Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją,
Kraków 2018. s. 245–258.
Lasoń M., Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Woj-
skach Specjalnych na początku 2014 r., „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, nr 2,
s. 13–22.
Lasoń M., Znaczenie dyżuru Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi
NATO w 2015 roku dla polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Bezpieczeń-
stwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3.
Lawrence B. (ed.), Messages to the World. The Statements of Osama bin Laden, London – New
York 2005.
Le PKK ne peut être poursuivi pour participation aux activités d’un groupe terroriste, La Libre,
8.03.2021,  https://www.lalibre.be/belgique/2019/03/08/le-pkk-ne-peut-etre-pour-
suivi-pour-participation-aux-activites-dun-groupe-terroriste-W6OIRNRLNBG55H
IPZERATE4SXY/ (dostęp: 13.08.2021).
Lesseret I. al., Countering the New Terrorism, Santa Monica 1999.
Lewis B., The Crisis of Islam. Holy War and Unholy Terror, New York 2003.
Liedel K., Piasecka P. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, Warszawa 2017.
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zamachów terrorystycznych? Elementy edukacji
antyterrorystycznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.
Lin H., Zegart A., Bytes, Bombs, and Spies. The Strategic Dimensions of Offensive Cyber Opera-
tions, Brookings Institution, USA, 2018.
Lipa M., Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Warszawa 2016.
Lyons-Padilla S., Gelfand M.J., Mirahmadi H., Farooq M. and van Egmond M., Belonging
Nowhere: Marginalization & Radicalization Risk among Muslim Immigrants, “Behavioral
Science & Policy” 2016, (March): 1–12.
Lyons-Padilla S., Gelfand M.J., Mirahmadi H., Farooq M., van Egmond M., Belonging  
Nowhere: Marginalization & Radicalization Risk among Muslim Immigrants, “Behavioral
Science & Policy” 2016, (March): 1–12.
Madej M., Istota współczesnego terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2000.
Madej M., Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, War-
szawa 2007.
Malendowski Wł. (red.), Spory – konflikty zbrojne – terroryzm: dysfunkcjonalne czynniki
współczesnych stosunków międzynarodowych, Poznań 2006.
Malinowski  M.,  Grabowski  W.,  Ożarowski  R.,  Ewolucja  terroryzmu  na  przełomie  XX
i XXI wieku, Gdańsk 2009.
Malinowski M., Ożarowski R. (red.), Współczesne problemy świata islamu, Gdańsk 2007.
Mallmann K-M., Cüppers M., Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski, Warszawa 2009.
Małysa T., Konfrontacja z aktywnym strzelcem, „e-Terroryzm.pl” 2012, nr 7.
Marchand S., Arabia Saudyjska – zagrożenie, Warszawa 2004.339 Bibliografia
Marszałek P.K., Ewolucja polskiego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w Pol-
sce w latach 1989–2014, „Historia i Polityka” 2019, nr 27(34), s. 89.
Masiul K., Jałoszyński K., Opracowanie służba kontrterrorystyczna, maszynopis niepublikowa-
ny, Warszawa 2018 r., za: Jałoszyński K., Stępiński M., Olechnowicz M., Policyjne siły
kontrterrorystyczne w Polsce. Organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie, Warszawa 2019.
Matsumoto D., Hwang H.C., Facial signs of imminent aggression, “Journal of Threat Asses-
sment and Management” 2014.
Mazar M., TBP Report: Majeed Brigade – The Inside Story, “The Balochistan Post”, 20.07.2020 r.,  
https://thebalochistanpost.net/2020/07/tbp-report-majeed-brigade-the-inside-story/.
Mazarr M.J., The Psychological Sources of Islamic Terrorism: Alienation. https://www.hoover.
org/research/psychological-sources-islamic-terrorism (dostęp 13.08.2021)
Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Wrocław – Warszawa – Kraków 2006.
Michalczak T., Europa w obliczu islamskiego terroryzmu, Dlaczego dochodzi do ataków terrory-
stycznych i jak im przeciwdziałać, Warszawa 2019.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, 2021, World Migration Report 2020, https://
worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/.
Mikołajczyk J., Zabojczy flirt – literatura i terroryzm, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
Milton-Edwards B., Islamic Fundamentalism since 1945, London – New York 2004.
Mueller J., Simplicity and Spook: Terrorism and the Dynamics of Threat Exaggeration, Colum-
bus, OH 2005.
Münkler H., Asymmetric  force.  Terrorism  as  a  politico-military  strategy, „Goethe Merkur”
2003, No. 1, s. 5–12.
Münkler H., Terrorismus als Kommunikationsstrategie. Die Botschaft des 11. September, „Inter-
nationale Politik” 2001, nr 12, s. 11–18.
Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
Murawiec L., The Mind of Jihad, Cambridge University Press 2008.
Murphy R.R., Disaster Robotics, The MIT Press, Cambridge, Mass. – London, 2014.
N.Y. Times, Nov. 2, 1943, p. 16, cols. 14., zob. Moscow Declaration of the Four Nations on
General Security, skan oryginalnej deklaracji https://alliance.rusarchives.ru/moscow-
declaration-four-nations-general-security-30-october-1943 (dostęp: 13.08.2021).
Nacos B., Mass-mediated Terrorism: The Central Role of Media in Terrorism and Counter-Terro-
rism, Rowman&Littlefield, Lanham, MD 2002.
Nacos B., Terrorism and the Media, Columbia University Press, New York 1994.
Nail T., A Tale of Two Crises: Migration and Terrorism after the Paris Attacks, “Studies in Eth-
nicity and Nationalism” 2016, 16(1), 158–167. doi:10.1111/sena.12168.
Napoleoni L., Terror incorporated, New York 2005.
Neuman P.R., Radicalized. New Jihadists and the Threat to the West, London – New York 2016.
Neutrality Law, Anti-Terrorism and Foreign Fighters: Legal Solutions to the Recruitment of Ca-
nadians to Foreign Insurgencies, University of British Columbia Law Review, Forthco-
ming, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2544653.
Niczyporuk Z.T., Sienkiewicz-Małyjurek K., Systemy monitoringu wizyjnego w bezpieczeń-
stwie publicznym, Gliwice 2008.340 Bibliografia
Nowicka  M.,  2021,  Transformacja  czy  stabilizacja?  Bariery  w  integracji  imigrantów  we-
wnątrzunijnych żyjących w Polsce, [w:] K. Andrejuk, I. Grabowska, M. Olcoń-Kubicka,  
I. Taranowicz (red.), zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretycz-
ne, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2021, ss. 91–116.
Nowicka M., Migration, citizenship and cultural security: case of Polish immigrants in Reykja-
vik, “Securitologia” 2014, 1(19), 129–140.
Nowicka M., Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela
państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii, „Zoon Politikon” 2017, nr 8,
DOI: 10.4467/2543408XZOP.17.003.9269.
Nowicka M., Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii, ZW Nomos,
Kraków 2020.
Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2010.
Oświadczenie członka biura politycznego Hamasu, Husama Badrana dla agencji Safa,
19.03.2021,  zob.  np.  https://ramallah.news/post/180953/
 (dostęp: 11.08.2021).
Oświadczenie Departamentu Stanu USA 25.08.2020, President  Erdogan’s  Meeting  With
Hamas  Leadership”  https://2017-2021.state.gov/president-erdogans-meeting-with-
-hamas-leadership/index.html (dostęp:11.08.2021).
Otłowski T., Cmentarzysko imperiów. Afganistan 2001–2014, Warszawa 2015.
Ouzegane, Le meilleur combat, Julliard, Paris 1962.
Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.
Ożarowski R., Ideologia na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2006.
Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002.
Paprzycki L., Rau Zb. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009.
Paracha N., When the doves cry, Dawn, 2.02.2012, https://www.dawn.com/news/692666/
when-the-doves-cry.
Partner P., Wojownicy Boga, Warszawa 2000.
Parzymies A. (red.), Islam a terroryzm, 2003.
Pasman H., Kirillov I., Resilience of Cities to Terrorist and other Threats. Learning from 9/11
and further Research Issues, Springer Netherlands, Dordrecht 2008.
Pawełczyńska A., Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła, Warszawa 2004, s. 27.
Pedahzer A., Weinberg L., Religious Fundamentalism and Political Extremism, London 2004.
Perry J., Tortury. Bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne, Kraków 2008.
Pieczywok A., Aksjologiczne – teleologiczne oraz procesualne aspekty edukacji dla bezpieczeń-
stwa młodzieży szkolnej, „Studia Dydaktyczne“ 2018.
Podręcznik sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw działania wobec osób powraca-
jących, RAN Centre of Excellence, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/ default/
files/ran_br_a4_m10_pl.pdf.
Precht T., Home grown terrorism and Islamist radicalization in Europe: From conversion to terro-
rism, Danish Ministry of Defense, grudzień 2007, https://www.justitsministeriet.dk/
sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningspuljen/2011/2007/341 Bibliografia
Home_grown_terrorism_and_Islamist_radicalisation_in_Europe_-_an_assessment_
of_influencing_factors__2_.pdf.
Przyjemczak J., Morskie działania specjalne jako nieodzowny element zabezpieczenia antyter-
rorystycznego państwa, [w:] J. Jędrzejewska, E. Chodźko, Współczesny wymiar terroryzmu
– przegląd i badania, Lublin 2020.
Przyjemczak  J.,  Służba  kontrterrorystyczna  –  perspektywa  lokalna,  [w:]  J.  Przyjemczak,  
W. Wosek, Zadanie specjalne – Człowiek, technologia, instytucja, Gdynia 2020.
Public Opinion Poll No 80, Palestinian Center for Policy and Survey Research, 15 June 2021
Puigdemont  calls  right  to  self-determination  ‚a  tool  for  peace’  in  Geneva,  Catalan  News,
25.10.2018, https://www.catalannews.com/politics/item/puigdemont-calls-right-to-
self-determination-a-tool-for-peace-in-geneva.
Rabasa A.M. et al., The Muslim World after 9/11, Santa Monica 2004.
Raport z kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi 2020.
Rashid A., Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, New Haven
and London 2001.
Raufer X., Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2011.
Reczkowski R., Doświadczenia z udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach NATO,
„Świat Idei i Polityki” 2015, tom 14 (260), s. 247–248.
Repatriacja bojowników ISIS z Bliskiego Wschodu – dylematy moralne i prawne państw Za-
chodu, Forum Młodych Dyplomatów, http://www.diplomacy.pl/pl/blog/europa-za-
chodnia/item/486-repatriacja-bojownikow-isis-z-bliskiego-wschodu.
Reuter Ch., Zamachowcy – samobójcy. Współczesność i historia, Warszawa 2003.
Reuter D., Yoo J., Confronting Terror: 9/11 and the Future of American National Security,
Anchor 2008.
Rogan E.L., The Arabs. A History, London 2009.
Rubin B., Schwanitz W.G., Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu,
Kraków 2014.
Rule J.B., Privacy in Peril: How We Are Sacrificing a  Fundamental Right in Exchange for Secu-
rity, Oxford 2007.
Rutheven M., A Fury for God: The Islamist Attack on America, Granta Books, London 2002.
Rutheven M., Fundamentalism. The Search for Meaning, Oxford 2004.
Salt J., The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Land, Los
Angeles, Berkeley 2008.
Savitch H.V., Cities in a Time of Terror, Space, Territory and Local Resilience, Routledge, Lon-
don – New York 2008.
Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec, 2010.
Schetter C., The  Durand  Line.  The  Afghan-Pakistani  Border  Region  between  Pashtunistan,  
Tribalistan and Talibanistan, “Internationales Asienforum” 2013, Vol. 44, No. 1–2.
Schmid A., Links  Between  Terrorism  and  Migration:  An  Exploration,  International  Centre  
for Counter Terrorism, The Hague, 2016.342 Bibliografia
Schmid A.P., Terrorism and the Use of Weapons of Mass Destruction; From Where the Risk? [w]:
M. Taylor, J. Horgan (red.), The Future of Terrorism, Frank Cass, London 2000.
Schmid A.P., Terrorism and the Use of Weapons of Mass Destruction: From Where the Risk? [w]:
M. Taylor, J. Horgan (red.), The Future of Terrorism, Frank Cass, London 2000.
Schmid A.P., The Routledge Handbook Of Terrorism Research, Routledge 2011.
Schwartz S., The Two Faces of Islam. Saudi Fundamentalism and its Role in Terrorism,
Anchor Books, New York 2003.
Semmler P., Rosja we krwi. Terroryzm dwóch dekad, Warszawa 2020.
Shaw I.G.R., Predator Empire. Drone Warfare and Full Spectrum Dominance, University
of Minnesota Press, Minneapolis 2016.
Shehata S., Islamist Politics in the Middle East: Movements and Change, London 2012.
Siadkowski A.K. (red.), Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Gór-
nicza 2015.
Siadkowski A.K. (red.), Wybrane aspekty zarządzania portem lotniczym, Dąbrowa Górnicza
2015.
Siadkowski A.K., A method of analysis of acts of unlawful interference in civil aviation,
Przegląd Strategiczny” 7/2014, s. 165–175.
Siadkowski A.K., Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie
Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno – prawne, Szczytno 2013.
Siadkowski A.K., Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej – technologie w obliczu
nowych zagrożeń, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 3.
Siadkowski A.K., Bezpieczeństwo  w  polskiej  komunikacji  lotniczej, [w:] S. Wojciechowski,  
A. Wejkszner (red.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku,  
Warszawa 2013, s. 425–445.
Siadkowski A.K., Determinants of civil aviation safety in theory and empirical research, Łódź
2011.
Siadkowski A.K., Islam. Anatomia strachu, Warszawa 2018.
Siadkowski A.K., Jemeńskie  pragnienie  demokracji  –  pomiędzy  Arabią  Szczęśliwą  a  terrory-
zmem. Przemiany polityczne i społeczne w Jemenie AD 2011, „Przegląd Politologiczny”
2014, nr 1, s. 315–334.
Siadkowski  A.K.,  Kryzys  migracyjny  i  zderzenie  kultur  –  (bez)graniczne  zagrożenie,  [w:]  
B. Kaczmarczyk (red.), Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom I, Toruń 2017.
Siadkowski A.K., Między  wolnością  a  bezpieczeństwem.  Kontrola  bezpieczeństwa  pasażerów
w ochronie lotnictwa cywilnego, [w:] I. Bieńkowska, J. Szymczyk, R. Kochańczyk (red.),
Współczesne determinanty bezpieczeństwa, Gliwice 2011, s. 102–110.
Siadkowski A.K., Polityka instytucjonalno-prawna Izraela wobec wewnętrznych zagrożeń bez-
pieczeństwa, [w:] R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski (red.) Problemy bezpieczeństwa Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki (MENA), Łódź 2016.
Siadkowski A.K., Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górnicza 2015
Siadkowski A.K., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Pol-
sce, Poznań 2011.343 Bibliografia
Siadkowski A.K., Straż Graniczna w zarządzaniu sytuacją kryzysową w porcie lotniczym, [w:]
J. Stawnicka, D. Biel (red.), Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II, Katowice 2011,  
s. 133–151.
Siadkowski A.K., Syrian Immigrants: a Subject that Requires Protection, a Threat, or an Object
of International Politics?, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 2, s. 131–148.
Siadkowski A.K., Terrorist attacks versus acts of illegal interference in civil aviation. Implications
for the functioning of airport critical infrastructure, “Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1(1),
s. 344–365.
Siadkowski A.K., Tomasik A. (red.), Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, Poznań
2012.
Siadkowski A.K., Zagrożenia terrorystyczne a turystyka w krajach Maghrebu, [w:] „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 2, s. 85–106.
Siadkowski A.K., Zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochro-
na infrastruktury krytycznej. Straż Graniczna w systemie ochrony lotnictwa cywilnego, [w:]  
A. Tyburska (red.), Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno 2010, s. 283–306.
Siciliano B., Khatib O. (eds.), Springer Handbook of Robotics, Springer, Berlin 2008.
Sienkiewicz P., Wykłady otwarte, AON, 2007.
Singh  R.,  One  Unit  Scheme  of  Pakistan,  1955–1970  revisited,  “South  Asia  Journal”,
19.06.2018,  http://southasiajournal.net/one-unit-scheme-of-pakistan-1955-1970-re-
visited/ (dostęp: 11.08.2021).
Sivan E., Radykalny islam, Kraków 2005.
Skwarczyński  A.,  Koncepcja  utworzenia  Centralnego  Biura  Antyterrorystycznego  Komendy
Głównego Policji (CBAT), Warszawa 2008, (maszynopis niepublikowany).
Ślot K., Wybrane zagadnienia biometrii, Warszawa 2008.
Sofsky W., Traktat o przemocy, Wrocław 1999.
Spenko M., Buerger St., Iagnemma K. (ed.), The DARPA Robotics Challenge Finals: Huma-
noid Robots to the Rescue, Springer International Publishing, Cham 2018.
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), 6.11.2018 r.,
171-27.NK.DOCX 1 VIII kadencja/druk 2828.
Springer P.J., Outsourcing War to Machines: The Military Robotics Revolution, Praeger Securi-
ty International, Santa Barbara 2018.
Stern S.N. (ed.), Saudi Arabia and the Global Islamic Terrorist Network. America and the Wet’s
Fatal Embrace, Palgrave-Macmillan, 2012.
Stout  Ch.E.,  The  Psychology  of  Terrorism.  Volume  I.  A  Public  Understanding,  Westport,
Connn. – London 2002.
Stout Ch.E., The Psychology of Terrorism. Volume III. Theoretical Understandings and Perspec-
tives, Westport, Connn. – London 2002.
Stout Ch.E., The Psychology of Terrorism. Volume IV. Programs and Practises in Response and
Prevention, Westport, Connn. – London 2002.
Summers J., The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law, “Interna-
tional Journal on Minority and Group Rights” 2005, Vol. 12, No. 4.344 Bibliografia
Szafrańska E., Szafrański J., Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”
2014, No. 2.
Szlachter D., A. Furgała, A. Tulej, Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna (Tom I–III),
Wydawnictwo Jografika, Olsztyn 2011 (ISBN 978-83-930189-4-9).
Szlachter D., Furgała A., Antiterrorist information strategy as the element of preparations for
providing  security  during  the  mass  sport  events  –  EURO  2012, [w:] S. Wojciechowski,
J. Jeszka (red.), The Faces and Problems of Modern Europe – case studies, ESUS, Poznań
2010 (ISSN 978-83-927029-6-2).
Szlachter D., Jałoszyński K., Kańciak A., Kulczyński S., Działalność  organizacji  terrory-
stycznych, [w:] K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, WSPol, 2013
(ISBN: 978-83-7462-379-7).
Szlachter D., Piotr Potejko, Religious Extremism among Islam Believers Living in Poland  
–  the  Results  and  Conclusions  of  the  Research, [w:] A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone,  
R.D. Torres Kumbrian (red.), Radicalism and Terrorism in the 21st century, Peter Lang
2017. (ISBN:9783631706381).
Szlachter D., Rożej A., Działania antyterrorystyczne – proaktywne, [w:] J. Cymerski, K. Jało-
szyński (red.), Terroryzm. Działania antyterrorystyczne, Rytm, Warszawa 2018.
Szlachter D., Safjański T., Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terrory-
zmem na przykładzie Europolu, [w:] K. Liedel, P. Piasecka (red.), Terroryzm wczoraj i dziś
– księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,  
Difin 2015 (ISBN: 978-83-7930-803-3).
Szlachter D., Służby Specjalne w walce z terroryzmem islamistów, „Przeciwdziałanie terrory-
zmowi – Koordynacja działań antyterrorystycznych – Zeszyty Biura Bezpieczeństwa
Narodowego” 2007, nr 2 (ISBN 978-83-87520-04-5) – wraz z wersja anglojęzyczną.
Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007 (ISBN 978-83-7441-559-0).
Szymański E., Wprowadzenie do cywilizacji świata arabskiego, Warszawa 2008.
Tadakoro S., Rescue Robotics. DDT Project on Robots and Systems for Urban Search and Rescue,
Springer London Ltd., London 2009.
Terrorism,  radicalization  and  de-radicalization,  “Current  Opinion  in  Psychology”  2–16,  
Vol. 11, s. 79–84.
Thackrah J.R., Dictionary of Terrorism, London – New York 2004.
Thackrah R., Terrorism: A Definitional Problem , [w]: P. Wilkinson, A.M. Stewart (red), Con-
temporary Research on Terrorism, Aberdeen University Press, Aberdeen 1987.
The 9/11 Commission Report, National Commission on Terrorist Attacks upon the United
States, Washington 2004.
The Phenomenon of Foreign Fighters in Europe, The International Centre for Counter-Terro-
rism  (ICCT),  http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Hennessy-Phenomenon-of-
Foreign-Fighters-Europe-July-2012.pdf.
The Question of the Aaland Islands: Report of the Commission of Jurists, “League of Nations
Official Journal” 1920, October, Special Supplement No. 3.345 Bibliografia
The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad, Belfer Center for
Science and International Affairs, Harvard John F. Kennedy School of Government,
https://www.belfercenter.org/publication/rise-muslim-foreign-fighters-islam-and-
globalization-jihad.
The  Telegraph,  Turkey  grants  citizenship  to  Hamas  operatives  plotting  terror  attacks  from
Istanbul,  13.08.2020,  https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/13/turkey-grants-
citizenship-hamas-operatives-plotting-terror-attacks/ (dostęp: 11.08.2021).
Tibi B., Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
Timo S., Attribution of Advanced Persistent Threats. How to Identify the Actors Behind Cyber-
-Espionage, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020.
Tollitz N.P. (ed.), Saudi Arabia. Terrorism, US Relations and Oil, Nova Novinka, New York 2006.
Tomasiewicz J., Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny), Katowice 2000.
Tomasiewicz J., Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce, Bielsko-Biała 2009.
Tomek, Active shooter (1), (2), (3), „Komandos” 2011, nr 5, 6,7–8.
Trafficking in Persons Report 2017 , US the Department of State, https://www.state.gov/j/
tip/rls/tiprpt /index.htm.
Traktat pokojowy między mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Turcją podpisany
w Sevres – 10 sierpnia 1920 r., art. 63, https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Tre-
aty_of_Sèvres (dostęp: 11.08.2021).
Tschirgi D., Turning Point. The Arab World’ s Marginalization and International Securi-
ty After 9/11, Westport, CO, London 2007.
Turner J., Religious Ideology and the Roots of the Global Jihad. Salafi Jihadism and Internatio -
nal Order, Palgrave-Macmillan, Basingstoke-New York 2014.
van Dam N., Destroying a Nation: The Civil War in Syria, London 2017.
Walat T., Ostrowski M., Smoczyński W., Strach krąży po Europie, „Polityka” 2011, nr 31.
War, Washington DC 2007.
Ward T., The Wahhabi Code: How the Saudis Spread Extremism Globally, Arcade, New York
2018.
Waszkiewicz P., Wielki Brat rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminali-
styczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011.
Wejkszner A., Państwo islamskie. Narodziny nowego kalifatu, Warszawa 2016.
Who  are  the  Kurdistan  Freedom  Hawks  (TAK)?, Rudaw, 20.02.2016, https://www.rudaw.
net/english/middleeast/turkey/20022016 (dostęp: 13.08.2021).
Who inspires the Syrian foreign fighters?, The International Centre for the Study of Radicali-
sation,  http://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-M-
easuring-Importance-and-Infleunce-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf.
Włodek L., Gorsze dzieci republiki. O Algierczykach we Francji, Wydawnictwo Czarne, Wo-
łowiec 2020.
Wodziński C., O piekle, które spada na nas z nieba, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 57–58,
s. 8–14.
Wojciechowski S., Siadkowski A.K., Understanding Contemporary Terrorism and Counterter-
rorism, Dąbrowa Górnicza 2014. 346 Bibliografia
Wójcik J.W., Przestępstwa komputerowe – fenomen cywilizacji, Centrum Informacji Mene-
dżera, Warszawa 1999.
Women and Islamic Militancy, https://www.dissentmagazine.org/article/why-women-choose
-isis-islamic-militancy.
Women in Daesh: Jihadist ‘cheerleaders’, active operatives?, The European Union Institute
for  Security  Studies  (EUISS),  https://www.iss.europa.eu/content/women-daesh-ji-
hadist-%E2%80%98cheerleaders% E2%80%99 -active-operatives.
Wright L., The Looming Tower. Al Qaeda’s Road to 9/11, Penguin Books 2006.
Wright L., Wyniosłe wieże. Al-Kaida i atak na Amerykę, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. – PKK przeciwko
Radzie  (sprawa  T-229/02)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTM-
L/?uri=CELEX:62002TJ0229&from=en oraz wyrok z dnia 15 listopada 2018 r., PKK/
Rada (T-316/14) (dostęp: 13.08.2021).
Wyrok TSUE https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=62407C2D-
FD8A85380A6448A856E5DB6D?text=&docid=240228&pageIndex=0&doclan-
g=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=622977.
Zdanowski J. (red.), Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie,
„Krakowskie Studia Miedzynarodowe” 2013, nr 3.
Zdanowski J. (red.), Arabska wiosna rok później, „Krakowskie Studia Miedzynarodowe”
2012, nr 1.
Zdanowski J., Arabia Saudyjska, Warszawa 2004.
Zdanowski J., Arabia w opisach europejskich podróżników i badaczy XVIII–XX w., Semper,
Warszawa 1993.
Zdanowski J., Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja, Kraków 2011.
Zdanowski J., Bracia muzułmanie i inni, Szczecin, 1986.
Zdanowski J., Emiraty wahhabickie. Z dziejów Arabii 1743–1932, Warszawa 1992.
Zdanowski J., Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004; 2008.
Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX w., Wrocław 2010.
Zdanowski J., Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa 2020.
Zdanowski J., Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku, War-
szawa 2013.
Zdanowski J., Middle Eastern Societies in the 20th Century, Cambridge Scholars Publishing,
Newcastle upon Tyne 2014.
Zdanowski J., Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwa-
nia, Kraków 2015.
Zdanowski J., Slavery and Manumission. The British policy in the Red Sea and the Persian Gulf
in the first half of the 20th c., Ithaca, Reading 2012.
Zdanowski J., Slavery in the Persian Gulf in the First Half of the 20th Century, Warszawa, 2008.
Zdanowski J., Speaking with Their Own Voices: The Stories of Slaves in the Persian Gulf in the
20th Century, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014.
Zdanowski J., Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w., Kraków 2011.347 Bibliografia
Zdanowski J., Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów,
Warszawa 2009.
Zdrada Annapolis, Ayman az-Zawahiri, 14.12.2007 (zbiór własny A. Szewko).
Zubrzycki W., ATLAS, Zjednoczona Europa wobec zamachów terrorystycznych, Olsztyn 2009.
Zubrzycki W., Contribution of the Police Academy in Szczytno to Counter-terrorist Activities,
„Internal Security”, Special Issue, Szczytno 2020.
Zubrzycki  W.,  Głos  w  dyskusji  o  służbie  kontrterrorystycznej,  [w:]  K.  Jałoszyński,  W.  Zu-
brzycki, J. Jabłoński, J. Stelmach, Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia
w 2018 roku, Szczytno 2019.
Zubrzycki W., Jałoszyński K., Babiński A. (red.), Polska ustawa antyterrorystyczna – odpo-
wiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.
Zubrzycki W., Kontrterroryzm po polsku, [w:] K. Jałoszyński, M. Stępiński, J. Jabłoński,
W. Zubrzycki, Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2017 roku, Wro-
cław 2018.
Zubrzycki W., Możliwości wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii Euro-
pejskiej przez partnerskie siły policyjne zrzeszone w platformie ATLAS, [w:] K.W. Zubrzycki,
Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2011.
Zubrzycki W., Pododdziały antyterrorystyczne Policji w badaniach naukowych, [w:] K.W. Zu-
brzycki, Policyjny  system  fizycznego  zwalczania  terroryzmu  –  aspekt  organizacyjny , [w:]  
W.  Zubrzycki,  Policyjny  system  fizycznego  zwalczania  terroryzmu  –  moc  czy  mit,  [w:]  
W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński (red.), Polska ustawa antyterrorystyczna – od-
powiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.
Zubrzycki W., Pododdziały antyterrorystyczne Policji, Warszawa 2010.
Zubrzycki W., Postawa policjantów pododdziałów antyterrorystycznych Policji w świetle badań
naukowych, [w:] M. Fałdowska. A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Morale cześć II. Morale
w świetle wyników badań i w procesie dydaktycznym, Warszawa 2016.
Zubrzycki  W.,  Sylwetka  policjanta  antyterrorysty.  Oczekiwania,  dobór  i  rzeczywistość,  [w:]  
K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (red.), Policyjne siły specjalne w Polsce, Szczyt-
no 2015.
Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – przegląd aktualnego stanu, Warszawa
2011.
Zwoliński A., Wojna: wybrane zagadnienia, Kraków 2003.
dokumenty prawne
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, General As-
sembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 https://www.ohchr.org/EN/Pro-
fessionalInterest/Pages/Independence.aspx (dostęp: 13.08.2021).
Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 223 z dnia 29.08.2002 r., w sprawie powołania
Pełnomocnika do utworzenia Biura – Centralnego Oddziału Antyterrorystycznego
KGP – decyzja nie publikowana.348 Bibliografia
Decyzja nr 372, z dnia 14.04.2008 r. Komendanta Głównego Policji, w sprawie zmiany
regulaminu Komendy Głównej Policji.
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziała-
nia  państw.  Rezolucja  Zgromadzenia  Ogólnego  2625(XXV),  24  października  1970,
http://www.grocjusz.edu.pl/Documents/dekl2625.html (dostęp: 13.08.2021).
Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/541  z  dnia  15  marca  2017  r.
w  sprawie  zwalczania  terroryzmu  i  zastępująca  decyzję  ramową  Rady  2002/475/
WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW, OJ L 88, 31.3.2017, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L0541.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie
zwalczania  terroryzmu,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CE-
LEX %3A32017L0541
European  Communications  Strategic  Network  (https://www.escn.be/);  patrz  także:
“European strategic communications network (escn)”, https://www.firstlinepracti-
tioners.com/cve-infrastructure/european-strategic-communications-network-escn.
European Court of Justice announces its decision on PKK, ANF 22.04.2021 https://anfen-
glish.com/news/european-court-of-justice-announces-its-decision-on-pkk-51518
(dostęp: 13.08.2021).
Hamas Covenant 1988 (zbiór własny A. Szewko).
Rezolucje RB ONZ 1373, 1368, 1378 z 2001 r., https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/
vtx/r wmain?docid=3c4e94552a
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r., O działaniach antyterrorystycznych Dz.U. z 24 czerw-
ca 2016 r., poz. 904.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r., O działaniach antyterrorystycznych…, wyd. cyt.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 3 z dnia 27.01.2003 r., zmieniające zarzą-
dzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, Dz. Urz. KGP Nr 4 poz. 8
z 2003 r.
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 345 z dnia 16.06.2003 r., zmieniające za-
rządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, Dz. Urz. KGP Nr 12 poz.
61 z 2003 r.
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 366 z dnia 20.04.2004 r., zmieniające za-
rządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, Dz. Urz. KGP Nr 7 poz.
31 z 2004 r
Zarządzenie NR 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r., w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i in-
nych jednostek organizacyjnych Policji, Dz.Urz. KGP Nr 18 dnia 15 października
2007 r., poz. 135.349 Bibliografia
Źródła internetowe
Active Shooter Incidents in the United States in 2016 and 2017, U.S. Department of Justice,
Federal  Bureau  of  Investigation,  2018,  https://www.fbi.gov/file-repository/active -
-shooter-incidents-us-2016-2017.pdf/view (dostęp: 17.07.2018).
Active  shooter,  NYC.gov,  https://www1.nyc.gov/assets/nypd/downloads/pdf/counter-
terrorism/active-shooter-analysis2016.pdf (dostęp: 17.07.2018).
Active Shooter Incidents in the United States in 2016 and 2017, U.S. Department of Justice,
Federal  Bureau  of  Investigation,  2018,  https://www.fbi.gov/file-repository/active -
-shooter-incidents-us-2016-2017.pdf/view (dostęp: 17.07.2018).
BBC NEWS, Paris shootings: Casualties in the city centre and explosion at the Stade de France,
BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-34814203 (dostęp: 22.06.2018).
Bensman T., Data:  Terrorist  Migration  Over  European  Borders  (2014–2018).  What  it  Can  
Teach Us About American Border Security, 2019, https://cis.org/Report/Terrorist-Mi-
gration-Over-European-Borders (dostęp: 20.07.2021).
Bin Laden claims responsibility for 9/11, 29.10.2004, 28.06.2018, https://www.google.com/
search?q=Bin+Laden+claims+responsibility+for+9%2F11+(ang.).+cbc.ca%2C+2004-
-10-29.%2C+28.06.2018.&rlz=1C1GCEU_plPL821PL821&oq=Bin+Laden+claims+
responsibility+for+9%2F11+(ang.).+cbc.ca%2C+2004-10-29.%2C+28.06.2018.&aqs
=chrome..69i57j69i64.2247j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Brown A., ‚Just wait…’ Islamic State reveals it has smuggled THOUSANDS of extremists into
Europe,  2015,  https://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-
Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees (dostęp: 31.07.2021).
Claire Phipps, Kevin Rawlinson, All attackers dead, police say, after shootings and explosions
kill at least 150 in Paris – live updates. https://www.theguardian.com/world/live/2015/
nov/13/shootings-reported-in-eastern-paris-live. The Guardian, 13.11.2015, (dostęp:
22.06.2018).
Corps M., Quick Facts: What you need to know about the Syria Crisis, 5.02.2016, https://www.
mercycorps.org/.../syria...jordan/quick-facts-what-you-need (dostęp: 28.07.2021).
Dróżdż  D.,  Ilu  Afgańczyków  chce,  aby  talibowie  rządzili?  Większość  jest  milcząca  (roz-
mowa  z  Ludwiką  Włodek),  „Gazeta  Wyborcza”,  17.08  2021,  https://wyborcza.
pl/7,75410,27463213,ziscil-sie-najgorszy-scenariusz-afganistan-ktory-kocham-prze-
stal.html?fbclid=IwAR3bqM6gs5oGNZCj7x25BdzseruAzPYSBSPDhogdP4wLu0z
3RTa48LPvgQ8 (dostęp: 17.08.2021).
European Centre for Information Policy and Security, 50,000 terrorists entered Europe with
refugees in recent months – report, 2021, https://ecips.org/2021/01/06/50000-terrorists-
-entered-europe-with-refugees-in-recent-months-report/ (dostęp: 20.07.2021).
Freedom House, Worst of the Worst countries, Freedom in the World 2015, 2016, https://fre-
edomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.VvGnuGThCHs (do-
stęp: 19.07.2021).
Galla C., R. Khapalwak, Chaos Ensues at Kabul Airport as Americans Abandon Afghanistan,
“The New York Times”, 16.08.2021, https://www.nytimes.com/2021/08/16/world/350 Bibliografia
asia/afghanistan-airport-evacuation-us-withdrawal.html?action=click&module=Spo
tlight&pgtype=Homepage (dostęp: 17.08.2021).
http://sieradz.naszemiasto.pl/archiwum/straznik-wiezienny-strzelal-jak-
oszalaly,1416920,art,t,id,tm.html (dostęp: 14.07.2018).
https://naru.org.uk/remove-remove-remove-refreshed-ior-messaging-is-released-by-naru/
https://naru.org.uk/what-we-do/hart/.
https://naru.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/NARU-IOR-A4-X-3-v8a-2.pdf..
https://news.sky.com/story/the-polonium-trail-how-did-the-poison-used-to-kill-
alexander-litvinenko-get-to-the-uk-12027427.
https://policja.pl/pol/boa/atlas/41550,Unijna-grupa-zadaniowa-quotAtlasquot.html
(dostęp: 23.07.2021).
https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-43629706.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-wiltshire-56245224.
https://www.bhopal.org/continuing-disaster/the-bhopal-gas-disaster/union-carbides-
-disaster/.
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/
cyber-terrorism-and-public-support-for-retaliation-a-multicountry-survey-experime
nt/179C0560441076100DB4A4E5BBCB992F.
https://www.controlrisks.com/-/media/corporate/files/riskmap-2021/cyber-risk-
map-2021-a3-v3.pdf.
https://www.dhs.gov/stopthebleed.
https://www.fbi.gov/file-repository/active-shooter-incidents-in-the-us-2018-041019.
pdf/view, Warszawa (dostęp: 13.08.2021, godz. 10.48).
https://www.fbi.gov/file-repository/active-shooter-incidents-in-the-us-2019-042820.
pdf/view, Warszawa (dostęp: 13.08.2021, godz. 10.37).
https://www.fbi.gov/file-repository/active-shooter-incidents-in-the-us-2020-070121.
pdf/view, Warszawa (dostęp: 13.08.2021, godz. 10.28).
https://www.infosecurity24.pl/sejm-uchwalil-ustawe-o-sluzbie-kontrterrorystycznej-w-
policji (dostęp: 19.11.208).
https://www.infosecurity24.pl/sluzba-kontrterrorystyczna-w-policji-coraz-blizej  (dostęp:
5.09.2018).
https://www.jesip.org.uk/home.
https://www.senat.gov.pl/ (dostęp: 23.11.2018).
https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub815_web.pdf.
Humintell.com
Jak się zachować, kiedy zostaniemy zakładnikami, kryzysowo.pl, http://kryzysowo.pl/na-zie-
mie-k-a-gleba-bo-cie-zaj-ie-jak-sie-zachowac-gdy-zostaniemy-zakladnikami/  (dostęp:  
17.07.2018).
Jordan M., Thousands Who Helped the U.S. in Afghanistan Are Trapped. What Happens Next?,
„The  New  York  Times”,  16.08.2021,  https://www.nytimes.com/2021/08/16/us/
afghanistan-visa-refugees-us.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Home
page (dostęp: 17.08.2021).Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Uciekaj, ukryj się, walcz, spot edukacyjny, http://gli-
wice.slaska.policja.gov.pl/ka9/prewe/profilaktyka/161901,Uciekaj-ukryj-sie-walcz.
html (dostęp: 17.07.2018).
Marszewski M., Triumf Talibów: potencjał migracji z Afganistanu, Ośrodek Studiów Wschod-
nich,  20201,  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-08-16/triumf-talib-
ow-potencjal-migracji-z-afganistanu?fbclid=IwAR1ujYDcW5NBakrmOxbXaQRqFy
YBmIUz57hHK_ZvWBzXw30dDuztTpYyrzE (dostęp: 17.08.2021).
Masakra na igrzyskach w Monachium, Polskie Radio, https://www.polskieradio.pl/39/156/
Artykul/678192,Masakra-na-igrzyskach-w-Monachium (dostęp: 05.07.2018).
More than 4 000 IS terrorists have entered the EU as ‘asylum-seekers’, 2015, https://www.eu-
roparl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-001669_EN.html (dostęp: 25.07.2021).
Multiple deaths reported after shooting and explosions In Paris, usatoday.com, https://
eu.usatoday.com/story/news/world/2015/11/13/multiple-deaths-reported-after-
shootings-explosions-paris/75727746/ (dostęp: 22.06.2018).
Paris attack death rises, RTE.ie,Paris attacks death toll rises to 130. Rte.ie, 15 listopada 2015
(dostęp: 22.06.2018).
Ponad  stu  bojowników  z  Europy  zabitych  przez  IS,  http://www.dw.de/ponad-stu-b-
ojownik%C3%B3w-z-europy-zabitych-przez-is-chcieli-wr%C3%B3ci%C4%87-do-
domu/a-18144677 (dostęp: 22.06.2018).
Przyjęcie uchodźców: duży problem dla Polski, Przyjęcie uchodźców: duży problem dla Pol-
ski – 28.09.2015, Sputnik Polska (sputniknews.com) (dostęp: 29.07.2021).
Shootings  reported  in  eastern  Paris,  The  Guardian.  Com,  https://www.theguardian.com/
world/live/2015/nov/13/shootings-reported-in-eastern-paris-live (dostęp: 22.06.2018).
Spot edukacyjny, Urząd Miasta Warszawa, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ucie-
kaj-chowaj-si-walcz-spot-edukacyjny (dostęp: 18.07.2018).
Statista,  https://www.statista.com/statistics/746562/number-of-arrested-terror-suspects-
in-the-european-union-eu/ (dostęp: 20.07.2021).
Tam szkoli się zamachowiec z Norwegii, Wiadomości.pl. https://wiadomosci.wp.pl/tam-
-szkolil-sie-zamachowiec-z-norwegii-6037267398390913a (dostęp: 14.07.2018).
Zamachy terrorystyczne w ostatnich latach – wykaz zamachów, Wiadomości Onet, https://
wiadomosci.onet.pl/swiat/zamachy-terrorystyczne-w-ostatnich-latach-infografika/
p6cpkzg (dostęp: 5.06.2018).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie t...

9.25 zł 37.00 zł Cena netto: 8.81 zł

Prawo do samoobrony jako środek zwa...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Polski system antyterrorystyczny. P...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Terroryzm w ujęciu analiz strategic...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. ...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Samotne wilki kalifatu? Państwo Is...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Europa w obliczu islamskiego terror...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Między terroryzmem a radykalizacją....

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane