• Dozwolony użytek utworów w mediach

Dozwolony użytek utworów w mediach

 • Autor: Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-194-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje zakres dozwolonego korzystania przez media z cudzych utworów na podstawie licencji ustawowych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analizą objęte zostały uprawnienia, które mogą mieć zastosowanie w działalności prasowej z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych w tej materii. Autorka przeanalizowała możliwości wtórnego rozpowszechnienia przez media utworów i ich opracowań na podstawie art. 25 pr. aut. Oprócz tego poszczególne rozdziały dotyczą między innymi prawa do korzystania z przemówień, mów, wystąpień, wykładów i kazań, prawa do korzystania z utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury, czy prawa do przypadkowego włączenia cudzego utworu do własnego.

Czytelnik dowie się o kontrowersjach i sporach dotyczących interpretacji poszczególnych instytucji dozwolonego użytku publicznego. Zostały bowiem przedstawione różnorodne poglądy zarówno doktryny polskiej, jak i francuskiej oraz orzecznictwo nie tylko sądów polskich, ale również francuskich.

Znaczna część opracowania poświęcona została prawu autorskiemu międzynarodowemu oraz europejskiemu, włącznie z drobiazgową analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, co także jest przydatne przy wykładni polskich przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z uwagi na powyższe książka będzie przydatna zarówno dla prawników praktyków zajmujących się problematyką prawa autorskiego – sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów – ale również dla studentów wydziałów prawa jak i dziennikarstwa. Opracowanie jest także przeznaczone dla pracowników mediów i dziennikarzy, którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej wykorzystują przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
   
Wstęp
   
Rozdział 1. Wytwory wyłączone z zakresu przedmiotowego prawa autorskiego
   
Rozdział 2. Wymóg legalności uprzedniego rozpowszechnienia cudzego utworu
   
Rozdział 3. Problematyka drobnych wyjątków
   
Rozdział 4. Dopuszczalność dokonywania utrwaleń efemerycznych

   
4.1. Rozwiązania międzynarodowe w odniesieniu do utrwaleń efemerycznych
4.2. Rozwiązanie unijne dotyczące utrwaleń efemerycznych
4.3. Dopuszczalność utrwaleń efemerycznych na gruncie polskiego systemu prawnego
4.3.1. Podmioty uprawnione do dokonywania utrwaleń efemerycznych
4.3.2. Przedmiot dopuszczalnego utrwalenia efemerycznego
4.3.3. Sposób dokonania utrwalenia efemerycznego
4.3.4. Cel dokonywania utrwaleń efemerycznych
4.3.5. Obowiązek zniszczenia utrwaleń efemerycznych
4.3.6. Utrwalenie efemeryczne jako materiał archiwalny
 
Rozdział 5. Licencje ustawowe przewidziane w art. 25 pr.aut.
   
5.1. Prasa jako podmiot uprawniony na gruncie art. 25 pr.aut.
5.2. Prawo przedruku
5.2.1. Regulacja prawa przedruku w Konwencji berneńskiej
5.2.2. Regulacja prawa przedruku w systemie prawnym Unii Europejskiej
5.2.3. Przedruk prasowy w polskim systemie prawnym w ujęciu historycznym
5.2.4. Regulacja przedruku prasowego w obecnie obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5.3. Prawo do rozpowszechniania sprawozdań
5.3.1. Zgodność uprawnienia do rozpowszechniania cudzych sprawozdań z prawem międzynarodowym oraz unijnym
5.3.2. Prawo do wtórnego rozpowszechniania cudzych sprawozdań na gruncie polskiego systemu prawnego
5.4. Prawo do rozpowszechniania fotografii reporterskiej
5.5. Prawo do rozpowszechniania aktualnych wypowiedzi
5.6. Prawo do rozpowszechniania przeglądów publikacji i utworów rozpowszechnionych oraz krótkich wyciągów ze sprawozdań i artykułów
5.6.1. Regulacja przeglądów prasy w prawie międzynarodowym, unijnym oraz we Francji i Belgii
5.6.2. Regulacja przeglądu prasowego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5.7. Prawo do rozpowszechniania streszczeń cudzych utworów
   
Rozdział 6. Prawo do umieszczania cudzego utworu w ramach sprawozdania
   
6.1. Prawo do umieszczania cudzego utworu w sprawozdaniu o aktualnych wydarzeniach na gruncie prawa międzynarodowego, unijnego oraz w systemie francuskim i belgijskim
6.2. Prawo do umieszczania cudzego utworu w sprawozdaniu w polskim systemie prawa autorskiego
6.2.1. Podmioty uprawnione do rozpowszechniania cudzych dzieł w ramach sprawozdania
6.2.2. Sprawozdanie jako miejsce umieszczenia cudzego utworu
 
Rozdział 7. Prawo do eksploatacji przemówień, mów, wystąpień, wykładów oraz kazań
   
7.1. Prawo do eksploatacji przemówień, mów, wystąpień, wykładów oraz kazań na gruncie prawa międzynarodowego, unijnego oraz w systemie francuskim  i belgijskim
7.2. Prawo do eksploatacji przemówień, mów, wystąpień, wykładów oraz kazań w polskim systemie prawa autorskiego
7.2.1. Podmioty uprawnione do korzystania z cudzych wystąpień
7.2.2. Utwory będące przedmiotem regulacji w art. 26 1  pr.aut.
7.2.3. Problematyka związana z utrwaleniem przemówienia
   
Rozdział 8. Prawo cytatu w działalności prasowej
   
8.1. Prawo cytatu w prawie międzynarodowym, unijnym oraz w systemie francuskim i belgijskim
8.2. Prawo cytatu w polskim systemie prawa autorskiego
8.2.1. Dopuszczalność cytatu w utworze stanowiącym samoistną całość
8.2.2. Obowiązek uprzedniego rozpowszechnienia dzieła cytowanego
8.2.3. Przedmiot cytatu
8.2.4. Cele cytatu
   
Rozdział 9. Prawo do korzystania z cudzego utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury
   
9.1. Regulacja unijna w odniesieniu do prawa korzystania z cudzego utworu  w ramach parodii, pastiszu i karykatury oraz w systemie francuskim i belgijskim
9.2. Prawo korzystania z cudzego utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury na gruncie systemu polskiego
9.2.1. Parodia, pastisz i karykatura jako rodzaje utworów
9.2.2. Parodia, pastisz i karykatura jako typ utworu
9.2.3. Podmioty uprawnione do wykorzystania cudzych utworów
9.2.4. Utwory, które mogą zostać wykorzystane w ramach uprawnienia przewidzianego w art. 29 1  pr.aut.
9.2.5. Prawo do parodii, pastiszu i karykatury a obowiązek respektowania autorskich praw osobistych twórcy dzieła wykorzystanego
 
Rozdział 10. Prawo do przypadkowego włączenia cudzego utworu do własnego
   
10.1. Prawo do przypadkowego włączenia cudzego dzieła na gruncie prawa unijnego oraz francuskiego
10.2. Prawo do przypadkowego włączenia cudzego dzieła na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   
Rozdział 11. Prawo do rozpowszechnienia utworów publicznie dostępnych
   
11.1. Prawo do rozpowszechniania utworów publicznie dostępnych w systemie autorskiego prawa unijnego oraz w systemie francuskim i belgijskim
11.2. Prawo do rozpowszechniania utworów publicznie dostępnych w polskim systemie prawa autorskiego
11.2.1. Prawo do rozpowszechniania utworów publicznie dostępnych w aspekcie historycznym
11.2.2. Prawo do rozpowszechniania utworów publicznie dostępnych na gruncie obecnej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   
Rozdział 12. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby osób niepełnosprawnych
   
12.1. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby osób niepełnosprawnych na gruncie prawa unijnego oraz we francuskim systemie prawnym
12.2. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby osób niepełnosprawnych na gruncie polskiego systemu prawa autorskiego
   
Rozdział 13. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdań z prowadzonych postępowań sądowych, administracyjnych oraz prawodawczych
   
13.1. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdań z prowadzonych postępowań sądowych, administracyjnych oraz prawodawczych w prawie Unii Europejskiej oraz w systemie francuskim
13.2. Prawo do korzystania z utworów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdań z prowadzonych postępowań sądowych, administracyjnych oraz prawodawczych w polskim systemie prawnym
   
Zakończenie
 
Bibliografia

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Specjalista m.in. z zakresu prawa mediów, ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej, prawa karnego, ochrony danych osobowych oraz informacji publicznej. Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu prawa prasowego, prawa reklamy, ochrony własności intelektualnej, europejskiego prawa medialnego, informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Współpracownik kancelarii Tyniec Kostrz i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni spółka komandytowa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Etyka dziennikarska

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Okoliczności wyłączające bezprawnoś...

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Dziennikarz i doradca public relati...

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 24.76 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Dziennikarstwo a public relations

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Media społecznościowe na rynku międ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Media publiczne w Polsce

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane