• Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Autor: Mirosław Banasik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-106-7
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty osiągania przez Federację Rosyjską dominacji międzynarodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, które jest kształtowane poprzez agresywną politykę zagraniczną, prowadzenie wojny nowej generacji i stosowanie siły. Większość treści jest poświęcona mechanizmom osiągania dominacji międzynarodowej i wykorzystania sił zbrojnych dla osiągania tej dominacji. W monografii starano się dokonać oceny tych mechanizmów, w odniesieniu do głównych podmiotów występujących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, za które uznano Stany Zjednoczone Ameryki i Sojusz Północnoatlantycki, a także konsekwencji dominacji Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Monografia może stanowić impuls do kreowania nowych rozwiązań systemowych dotyczących sposobów zapewniania bezpieczeństwa w warunkach prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji i przenoszenia rywalizacji międzynarodowej do szarej strefy. Praca adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką mechanizmów osiągania przez Federację Rosyjską dominacji międzynarodowej oraz związanymi z nią nowymi zagrożeniami.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Istota dominacji Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej

1.1. Pojęcie dominacji w wymiarze międzynarodowym i jej ewolucja
1.2. Czynniki warunkujące uzyskanie dominacji międzynarodowej
1.3. Priorytety strategiczne Federacji Rosyjskiej
1.4. Uwarunkowania strategiczne konfrontacji Federacji Rosyjskiej z Zachodem

ROZDZIAŁ 2. Dominacja Federacji Rosyjskiej poniżej granicy otwartego konfliktu zbrojnego

2.1. Teoretyczne podstawy dominacji międzynarodowej
2.2. Osiąganie dominacji poprzez integrowanie instrumentów oddziaływania
2.3. Strategia osiągania dominacji w wymiarze międzynarodowym

ROZDZIAŁ 3. Dominacja Federacji Rosyjskiej w sferze militarnej

3.1. Strategia osiągania dominacji militarnej
3.2. Dominacja w sferze nuklearnej
3.3. Dominacja w sferze broni precyzyjnego rażenia
3.4. Dominacja w sferze zdolności A2/AD

Wnioski
Bibliografia

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował wiele stanowisk dowódczych i sztabowych. Był m.in. zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Piotrkowskiej. W dorobku naukowym ma obecnie kilkanaście monografii autorskich i ponad sto dwadzieścia opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z rywalizacją strategiczną, bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem konfliktów w szarej strefie, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Książki tego autora


 1.  „Liner”  na  okrętach  podwodnych  rosyjskiej  marynarki  wojennej,  Online  Magazine;
https://pl.ww2facts.net/34527-liner-on-the-submarines-of-the-russian-navy.html,
dostęp: 19.07.2021.
  2.  „Little  Green  Men”:  A  Primer  on  Modern  Russian  Unconventional  Warfare,  Ukraine
2013–2014, Fort Bragg 2016.
  3.  „Tsar  –  torpeda”  vozvrashchayet·sya:  delo  Sakharova  zhivet,  „Gazeta.ru”  z  dnia
25.06.2018; https://www.gazeta.ru/army/2018/06/25/11814319.shtml?updated, do-
stęp: 18.07.2021.
  4.  2019 Annual Report, Constitution Protection Bureau; https://www.sab.gov.lv/files/
Public_report_2019.pdf, 31.03.2021.
  5.  Acton J.M., Silver Bullet? Asking The Right Questions About Conventional Prompt Global Stri-
ke, Washington 2013; https://carnegieendowment.org/files/cpgs.pdf, dostęp: 2.10.2020.
  6.  Adamsky D.(D)., Cross-Domain Coercion: The Current Russian Art of Strategy, Paryż–
Bruksela  2015;  https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pp54adamsky.
pdf, dostęp: 8.01.2020.
  7.  Adamsky D.(D)., Discontinuity in Russian Strategic Culture? A Case Study of Mission
Command Practice, „Security Insights”, nr 49, luty 2020; https://www.marshallcenter.
org/sites/default/files/files/2020-06/SecurityInsights_49.pdf, dostęp: 20.03.2022.
  8.  Ajir M., Vailliant B., Russian Information Warfare: Implications for Deterrence Theory,
„Strategic  Studies  Quarterly”,  Fall  2018;  https://www.airuniversity.af.edu/Por-
tals/10/SSQ/documents/Volume-12_Issue-3/Ajir.pdf, dostęp: 11.11.2020.
  9.  Akt  końcowy  KBWE;  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Akt-koncowy-KBWE;
3867025.html, dostęp: 16.05.2021.
10.  Aktivnost’  oborony;  https://tactical_terms.academic.ru/53/%D0%90%D0%BA%
D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B;
dostęp: 20.03.2022.
11.  Alex D., Sukhoi Su-57 (Felon) 5th Generation Multi-Role Stealth Aircraft (2019), Milita-
ry Factory, z dnia 19.03.2021; https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.php?
aircraft_id=782, dostęp: 2.07.2021.182 Bibliografia
12.  Altman J., Russian A2/AD in the Eastern Mediterranean AA Growing Risk, „Naval War
College Review”, vol. 69, nr 1, zima; https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/view-
content.cgi?article=1119&context=nwc-review, dostęp: 27.04.2022.
13.  Anderson, R.R., Ellis P.J., Paz A.M., Reed K.A., Renegar L.A., Vaughan J.T., Strategic
Landpower and a Resurgent Russia: An Operational Approach to Deterrencea. U.S. Army
War  College  Integrated  Research  Project  in  Support  of:  U.S.  European  Com-
mand and U.S. Army Europe, Carlisle 2016; http://oaresource.library.carleton.ca/
PUB1324.pdf, dostęp: 5.07.2021.
14.  Antoniades A., From ‘Theories of Hegemony’ To ‘Hegemony Analysis’ In International Rela-
tions, Sussex 2008; https://core.ac.uk/download/pdf/2709786.pdf, dostęp: 6.06.2021.
15.  Antonovich P.I., O sushchnosti i soderzhanii kibervoyny, „Voennaya Mysl”, nr 07/2011;
http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2011-vm/10384-o-sushhnosti-i-
soderzhanii-kibervojny, dostęp: 6.11.2020.
16.  Arbatov  A.,  Oznobishchev  S.,  Bubnova  N.,  Russia:  Arms  Control,  Disarmament
and  International  Security,  Moskwa  2019;  https://www.sipri.org/sites/default/file -
s/%2B%29%20IMEMO%20Supplement%20FIN%20Russia%20Arms%20Con-
trol%202019%20-%2008%20-%2004.10.19.pdf, dostęp: 24.08.2021.
17.  Background  to  „Assessing  Russian  Activities  and  Intentions  in  Recent  US  Elections”:
The  Analytic  Process  and  Cyber  Incident  Attribution, U.S. Office of the Director of
National  Intelligence,  z  dnia  7.01.2017;  https://www.dni.gov/files/documents/
ICA_2017_01.pdf, dostęp: 16.05.2021.
18.  Baev P., Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and Fal-
se Posturing, Russie. Nei.Visions, nr 115, Ifri, sierpień 2019; https://www.ifri.org/
sites/default/files/atoms/files/baev_russian_nuclear_modernization_2019.pdf,
dostęp: 18.07.2021.
19.  Banasik M., Bucharest Nine in The Process of Strategic Deterrence on Nato’s Eastern Flank,
„Copernicus Journal of Political Studies”, Toruń 2021.
20.  Banasik  M.,  Euroatlantycka  pespektywa  zagrożeń  Federacji  Rosyjskiej  i  bezpieczeństwa
międzynarodowego, Warszawa 2019.
21.  Banasik M., Rogozińska A., Naddniestrze jako drugi etap wojny rosyjsko-ukraińskiej, In-
stytut  Nowej  Europy  15.06.2022;  https://ine.org.pl/naddniestrze-jako-drugi-etap-
wojny-rosyjsko-ukrainskiej, dostęp: 15.06.2022.
22.  Banasik M., Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpie-
czeństwa międzynarodowego, Warszawa 2021.
23.  Banasik M., Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego,
Warszawa 2018.
24.  Banasik  M.,  Wojna  hybrydowa  w  teorii  i  praktyce  Federacji  Rosyjskiej,  „Bellona”,
nr 4/2015.
25.  Baranets  B.,  Chto  takoye  „Natsional’nyy  tsentr  upravleniya  oboronoy  Rossii”  i  za-
chem  on  sozdan?,  „Konsomol’skaya  Pravda”,  1.11.2014;  https://www.kp.ru/da-
ily/26302/3181011, dostęp: 4.05.2021.183 Bibliografia
26.  Barrie  D.,  Anti-access/area  denial:  bursting  the  ‘no-go’  bubble?,  „Military  Balance”,
29.03.2019; https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/04/anti-access-area-
-denial-russia-and-crimea, dostęp: 23.04.2022.
27.  Bartkiewicz A., Koniec „Traktatu o otwartych przestworzach”, czyli dekonstrukcja starego
ładu, „Polska Zbrojna” 8.06.2021; http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/34-
524?title=Koniec-Traktatu-o-otwartych-przestworzach-czyli-dekonstrukcja-starego
-ladu#, dostęp: 16.05.2021.
28.  Bartles  Ch.K.,  Getting  Gerasimov  Right,  „Military  Review”,  styczeń–luty  2016;
https://community.apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-11-
18/20151229-Bartles-_2D00_-Getting-Gerasimov-Right.pdf, dostęp: 18.02.2018.
29.  Bartosh  A.A.,  «Treniye»  i  «iznos»  gibridnoy  voyny,  „Wojennaja  Mysl”,  nr  1/2018;
http://www.avnrf.ru/attachments/article/1048/vm2018-%E2%84%961.pdf,  dostęp:
11.06.2021.
30.  Beckhusen R., Putin Wants New Long-Range Bombers and a Gazillion Drones; https://
www.wired.com/2012/06/putin-bombers, dostęp: 13.04.2022.
31.  Belousov  I.I.,  Kokoshin  A.A.,  Vydayushchiysyavoyennyy  teoretik  i  voyenacha-
l’nik  Aleksandr  Andreyevich  Svechin.  O  yego  zhizni,  ideyakh,  trudakh  i  naslediidlya
nastoyashchego  i  budushchego,  „Voprosy  Istorii”,  nr  4,  kwiecień  2014;  https://por-
talus.ru/modules/historical_memoirs/rus_readme.php?subaction=showfull&i-
d=1582653235&archive=&start_from=&ucat=&, dostęp: 16.06.2021.
32.  Berzins J., Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense
Policy, Policy Paper 2, Center for Security and Strategic Research, National Defence
Academy of Lativa 2014; https://sldinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/New-
-Generation-Warfare.pdf, dostęp: 8.01.2020.
33.  Bērziņš J., Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Po-
licy, „Policy Paper”, nr 2, kwiecień 2014; http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/
Publikacijas/PP%2002-2014.ashx#page=6&zoom=60,-97,327, dostęp: 4.06.2015.
34.  Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, UWM, Olsz-
tyn 2005.
35.  Blank  S.,  European  lessons  for  American  policymakers,  Thehill,  z  dnia  12.10.2019;
https://thehill.com/opinion/national-security/473881-european-lessons-for-
american-policymakers, dostęp: 16.04.2021.
36.  Blank S.J., Grinter L.E., Magyar K.P., Ware L.B., Weathers B.E., Conflict, Culture, and
History:  Regional  Dimensions, Maxwell 1993; https://www.airuniversity.af.edu/Por-
tals/10/AUPress/Books/B_0045_BLANK_CONFLICT_CULTURE_HISTORY.
pdf, dostęp: 16.10.2019.
37.  Bleiker  C.,  Putin  straszy  bronią  jądrową.  Jak  groźna  jest  sytuacja?,  DW  3.03.2022;
https://www.dw.com/pl/putin-straszy-broni%C4%85-j%C4%85drow%C4%85-
jak-gro%C5%BAna-jest-sytuacja/a-60989951, dostęp: 14.06.2022.
38.  Blum  W.,  Killing  Hope:  U.S.  Military  and  CIA  Interventions  since  World  War  II,
Londyn  2004;  https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/13/130A-184 Bibliografia
EF1531746AAD6AC03EF59F91E1A1_Killing_Hope_Blum_William.pdf,  
dostęp: 9.03.2022.
39.  Borowski R., Rosja straszy atomową zagładą. „Zginie wskutek wielkiego uderzenia nukle-
arnego”,  Portal  Wprost  13.06.2022;  https://www.wprost.pl/swiat/10748947/rosja-
-straszy-atomowa-zaglada-zginie-wskutek-wielkiego-uderzenia-nuklearnego.html,
dostęp: 15.06.2022.
40.  Borrie J., Dowler A., Podvig P., A Challenge and Opportunityfor Strategic Arms Con-
trol,  Nowy  Jork,  2019;  https://www.unidir.org/sites/default/files/publication/
pdfs/hypersonic-weapons-a-challenge-and-opportunity-for-strategic-arms-control-
en-744.pdf, dostęp: 24.09.2020.
41.  Borshchevskaya A., The Role of the Military in Russian Politics and Foreign Policy Over
the Past 20 Years, „Orbis”, z dnia 1.06.2020; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7329278, dostęp: 16.04.2021.
42.  Boyko A.A, Ivannikov K.S., Ishchuk V.A., Strel’nikov S.I., Raschetno-modeliruyushchiy
kompleks dlya otsenki effektivnosti boyevykh deystviy, „Wojennaja Mysl”, nr 12/2020;
https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/AMIei6v9c7.pdf, dostęp: 24.06.2021.
43.  Brauss H., Stoicescu K., Lawrence T., Capability and ResolveDeterrence, Security and
Stability  in  the  Baltic  Region,  Policy  Paper  February  2020,  International  Centre
for  Defence  and  Security,  Tallin;  https://icds.ee/wp-content/uploads/2020/02/
ICDS_Policy_Paper_Capability_and_Resolve_Brauss_Stoicescu_Lawrence_Fe-
bruary_2020.pdf, dostęp: 2.04.2021.
44.  Bristol J., Hybrid War and What to Do About It, The strategy bridge, z dnia 21.04.2021;
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2021/4/21/hybrid-war-and-what-to-do-
-about-it, dostęp: 11.06.2021.
45.  Brown L., Russia  ‘is  already  paving  the  way  for  a  takeover  of  Moldova’, The Times
1.05.2022;  https://www.thetimes.co.uk/article/russia-is-already-paving-the-way-
for-a-takeover-of-moldova-hl9zg3v7b, dostęp: 22.05.2022.
46.  Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperati-
ves, Nowy Jork, BasicBooks, 1998.
47.  Budzisz M., NATO kontra Ramstein 3. Czy na madryckim szczycie Sojuszu Północno-
atlantyckiego dojdzie do historycznych decyzji?, Portal w Polityce.pl 16.06.2022; https://
wpolityce.pl/swiat/603001-nato-kontra-ramstein-3, dostęp: 2.04.2021.
48.  Bugajski J., Assenova M., Eurasian Disunion. Russia’s Vulnerable Flanks, Waszyngton,
DC  2016;  https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/06/Eurasian-Disu-
nion2.pdf, dostęp: 4.05.2021.
49.  Bugajski J., Why Moscow fears NATO, Center for European Policy Analysis, Washington
2018; http://cepa.org/EuropesEdge/Why-Moscow-fears-NATO, dostęp: 18.02.2018.
50.  Bugayov N., Putin’s Offset the Kremlin’s Geopolitical Adaptations Since 2014, Washing-
ton,  2021;  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Putin%27s%20
Offset%20The%20Kremlin%27s%20Geopolitical%20Adaptations%20Since%20
2014.pdf, dostęp: 16.06.2022.185 Bibliografia
51.  Buravlev A.I. (2021). O zadachakh mnogokriterial’nogo vybora, „Vooruzhenie i Ekono-
mika”, nr 1 (55)/2021; http://www.viek.ru/55/131-138.pdf, dostęp: 13.04.2022.
52.  Burenok  V.M.,  Pechatnov  Yu.A.,  Tagirov  R.G.,  K  voprosu  ob  opredelenii  urovney-
nepriyemlemosti  posledstv  pri  reshenii  zadachi  silovogo  strategicheskogo  sderzhivaniya,
„Vestnik  Akademiivoyennykh  Nauk”,  nr  1(26)/2009;  http://militaryarticle.ru/
voenno-promishlennii-kurer/2009-vpk/10893-k-voprosu-ob-opredelenii-urovnej-
nepriemlemosti, dostęp: 15.07.2021.
53.  Burton L., Bubble Trouble: Russia’s A2/AD Capabilities, Foreign Policy Association
25.11.2016;  https://foreignpolicyblogs.com/2016/10/25/bubble-trouble-russia-a2-
-ad, dostęp: 23.04.2022.
54.  Cage M., Explaining Putin’s popularity: Rallying round the Russian flag, „Washington Post”
9.09.2014; https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/09/09/
explaining-putins-popularity-rallying-round-the-russian-flag, dostęp: 4.01.2020.
55.  Charap S., Demus A., Shapiro J. (red.), Getting Out from „In-Between”: Perspectives
on the Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia, Santa Monica 2018; https://
www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF382.html, dostęp: 9.02.2022.
56.  Chawryło K., Wiśniewska I., Rodkiewicz W., Menkiszak M., Orędzie Putina: obiet-
nice dla Rosjan, szantaż wobec Zachodu, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
2018;  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-03-01/oredzie-putina-
obietnice-dla-rosjan-szantaz-wobec-zachodu, dostęp: 2.07.2021.
57.  Chekinov C.G., Bogdanov C.A., O kharaktere i soderzhanii voyny novogo pokole-
niya, „Wojennaja Mysl”, nr 4, 2013.
58.  Chekinov C.G., Bogdanov C.A., Voennoe iskusstvo na nachal’nom ètape XXI stole-
tiya: problemy isuzhdeniya, „Wojennaja Mysl”, nr 1, 2015.
59.  Chekinov S.G., Bogdanov S.A., A Forecast of Future Wars: Meditation on What They
Will Look Like, „Wojennaja Mysl”, nr 10, 2015.
60.  Chekinov S.G., Bogdanov S.A., Prognozirowanije charaktiera i  sodierżanija wojn  bu-
duszczego: problemy i sużdienija, „Wojennaja Mysl”, nr 10/2015.
61.  Chekinov S.G., Bogdanov S.A., The Nature and Content of a New-Generation War, „Wo-
jennaja  Mysl”,  nr  4/2013;  http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20
THE%20CURRENT%20ISSUE_No.4_2013.pdf, dostęp: 3.07.2015.
62.  Chuyev  Yu.V.,  Mikhaylov  Yu.B.,  Prognozirovaniye  vvoyennom  dele,  Moskwa  1975;
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA094669.pdf, dostęp: 21.06.2021.
63.  Cierniak J., Subwersja Czyli Sztuka Inteligentnego Oporu, Portal Krytyka.org, 13.06.2012;
http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu, dostęp: 3.07.2015.
64.  Coalson R., Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine, Gerasimov, Huf-
fspot 9.02.2014; https://www.huffpost.com/entry/valery-gerasimov-putin-ukraine-
_b_5748480?guccounter=1, dostęp: 8.01.2020.
65.  Cohen R.S., Radin A., Russia’s Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat,
Santa  Monica  2019;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-
ports/RR1700/RR1793/RAND_RR1793.pdf, dostęp: 10.03.2020.186 Bibliografia
66.  Conley H.A., Mina J., Stefanov R., Vladimirov M., The  Kremlin  Playbook.  Under-
standing  Russian  Influence  in  Central  and  Eastern  Europe,  Lanham–Boulder–Nowy
Jork–Londyn  2016;  https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publica-
tion/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf, dostęp: 16.10.2019.
67.  Connable B., Campbell J.H., Madden D., Stretching and Exploiting Thresholds for High-
-Order War. How Russia, China, and Iran are Eroding American Influence Using Time-
-Tested Measures Short of War, Santa Monica 2018; https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/research_reports/RR1000/RR1003/RAND_RR1003.pdf,  dostęp:
16.10.2019.
68.  Connell M., Vogler S., Russia’s Approach to Cyber Warfare, Waszyngton 2016; https://
apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019062.pdf, dostęp: 11.11.2020.
69.  Counter-Unconventional. WarfareWhite Paper, United States Army Special Operations
Command, Fort Bragg 2014; https://info.publicintelligence.net/USASOC-Coun-
terUnconventionalWarfare.pdf, dostęp: 8.01.2020.
70.  Ctrategicheskoye sderzhivani, Entsiklopediya Ministerstva Obrony RF; http://encyc-
lopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14206@morfDictionary,
dostęp: 13.04.2022.
71.  Czerny M., Russia’s policy towards Belarus during Alyaksandr Lukashenka’s fifth pre-
sidential term, Note de la FRS n°57/2020, Paryż; https://www.frstrategie.org/sites/
default/files/documents/publications/notes/2020/202057.pdf, dostęp: 2.04.2021.
72.  Czmiel M., Szokująca mapa. Tak Putin podzielił Ukrainę. „Plan na 3–5 lat”, Wiadomo-
ści WP 15.05.2022; https://wiadomosci.wp.pl/szokujaca-mapa-tak-putin-podzielil-
ukraine-plan-na-3-5-lat-6780069693135680a, dostęp: 15.06.2022.
73.  Dalsjö R., Berglund C., Jonsson M., Bursting the Bubble Russian A2/AD in the Bal-
tic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications, Report FOI-R--4651–
SE,  Sweden  2019;  https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4651--SE,  dostęp:
2.04.2021.
74.  Dalsjö R., Berglund Ch., Jonsson M., Bursting the Bubble Russian A2/AD in the Bal-
tic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications, FOI-R--4651–SE 2019;
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4651--SE, dostęp: 25.04.2022.
75.  Danik Yu., Malyarchuk T., Briggs Ch., Gibridnaya voyna: khay-tek, informatsionnye
i kiber konflikty , Connections QJ16, nr 2 (2017): 5–27; https://connections-qj.org/
ru/system/files/16.2.01_hybrid_war_rus.pdf, dostęp: 11.11.2020.
76.  De Hoon M., Navigating the Legal Horizon: Lawyering the MH17 Disaster, (2017) 33(84)
„Utrecht  Journal  of  International  and  European  Law”,  https://doi.org/10.5334/
ujiel.368, dostęp: 16.06.2021.
77.  Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Federacji
Rosyjskiej, Moskwa 2015; https://poland.mid.ru/web/polska_pl/koncepcja-polityki-
zagranicznej-federacji-rosyjskiej/-/asset_publisher/x9WG6FhjehkG/content/
strategia-bezpieczenstwa-narodowego-federacji-rosyjskiej?inheritRedirect=false&
redirect=https%3A%2F%2Fpoland.mid.ru%3A443%2Fweb%2Fpolska_pl% 187 Bibliografia
2Fkoncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej%3Fp_p_id%3D101_IN-
STANCE_x9WG6FhjehkG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1,
dostęp: 18.02.2018.
78.  Development of new missiles for Russia’s strategic forces to begin soon – commander, Agen-
cja informacyjna TASS, z dnia 16.12.2020; https://tass.com/defense/1235501, do-
stęp: 18.07.2021.
79.  Dickey  J.V.,  Everett  T.B.,  Galvach  Z.M.,  Mesko  M.J.,  Soltis  A.V.,  Russian  political
warfare: origin, evolution, and application, Monterey 2016; https://calhoun.nps.edu/
bitstream/handle/10945/45838/15Jun_Dickey_Everett_Galvach_Mesko_Soltis.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 5.11.2019.
80.  Dinicu A., Cyber threats to national security. Specific features and actors involved , „Scienti-
fic Bulletin of the Nicolae Bălcescu Land Forces Academy”, nr  2 (38), 2014; https://
www.armyacademy.ro/buletin/bul2_2014/DINICU.pdf, dostęp: 20.03.2022.
81.  Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; https://www.
bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf, dostęp: 18.02.2018.
82.  Doran P.B., Bugajski J., Brown M.S., Strengthening  Strategic  Security  in  Central  and
Eastern  Europe, Center for European Policy Analysis, Waszyngton 2017; https://
cepa.ecms.pl/files/?id_plik=4896, dostęp: 20.02.2019.
83.  Douglass, J.D., Hoeber A.M., Selected  Readings  From  Military  Thought  1963–1973,
„Studies of Communist Affairs”, vol. 5, Part II, Washington 1976; https://apps.dtic.
mil/sti/pdfs/ADA122474.pdf, dostęp: 21.06.2021.
84.  Dura M., Czy „Grom pobiedy” uzbroi rosyjskie drony?, Defense24, z dnia 18.03.2020; https://
www.defence24.pl/czy-grom-pobiedy-uzbroi-rosyjskie-drony, dostęp: 18.07.2021.
85.  Dyner  A.M.,  Nowa  koncepcja  rosyjskiej  polityki  zagranicznej,  „PISM”,  nr  1  (1443);
http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-1-1443, dostęp: 14.03.2018.
86.  Dyner A.M., Rosja wzmacnia obecność wojskową w obwodzie kaliningradzkim, PISM,
z  dnia  15.01.2018;  https://www.pism.pl/publikacje/Rosja_wzmacnia_obecnosc_
wojskowa_w_obwodzie_kaliningradzkim, dostęp: 23.04.2022.
87.  Dyner  A.M.,  Rosyjska  polityka  w  zakresie  odstraszania  jądrowego,  PISM  8.06.2022;
https://www.pism.pl/publikacje/Rosyjska_polityka_w_zakresie_odstraszania_ja-
drowego, dostęp: 14.06.2022.
88.  Dzarasov R.S., Russian neo-revisionist strategy and the Eurasian Project, Cambridge Jo-
urnal of Eurasian Studies, Cambridge 2017; https://www.veruscript.com/api/file -
s/17f5f28f-03bc-11e7-b3ad-0242ac110002/download, dostęp: 18.02.2018.
89.  Elak  L.,  Tactical  Determinants  of  A2/AD  Operations,  „Zeszyty  Naukowe  AszWoj”,
nr  3(112)  2018;  https://www.researchgate.net/publication/331655295_TACTICAL_
DETERMINANTS_OF_A2AD_OPERATIONS, dostęp: 20.03.2022.
90.  Elliott J.K., Theatricality and deception: How Russia uses ‘maskirovka’ to shake the world,
https://globalnews.ca/news/4260938/russia-strategy-maskirovka-military-politics-
putin, dostęp: 16.10.2019.188 Bibliografia
  91.  Encyklopedia terminów wojskowych ministerstwa obrony narodowej FR; http://encyc-
lopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14206@morfDictionary;
dostęp: 16.06.2021.
  92.  Engdahl F.W., Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Or-
der, Wiesbaden 2009; https://docer.pl/doc/exex5v5, dostęp: 9.03.2022.
  93.  Erdogan A., Russian A2AD Strategy and Its Implications for NATO, Beyond the Ho-
rizon  International  Strategic  Studies,  z  dnia  6.12.2018;  https://behorizon.org/
russian-a2ad-strategy-and-its-implications-for-nato, dostęp: 20.03.2022.
  94.  Facon I., Russia’s national security strategy and military doctrine and their implications
for the EU, Directorate-General For External Policies, Policy Department EU, Bruk-
sela  2017;  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578016/
EXPO_IDA%282017%29578016_EN.pdf, dostęp: 18.03.2018.
  95.  Felgenhauer P., Kremlin Sees Ukraine Crisis as Part of Overall US-Led Assault on Russia,
„Eurasia Daily Monitor”, vol. 11, iss. 159; https://jamestown.org/program/kremlin-
sees-ukraine-crisis-as-part-of-overall-us-led-assault-on-russia, dostęp: 16.05.2021.
  96.  Felgenhauer P., The  Hypersonic Hype  and  Russia’s  Diminished  Nuclear  Threshold,
„Eurasia Daily Monitor”, vol. 17 iss.: 116, 6.09.2020; https://jamestown.org/pro-
gram/the-hypersonic-hype-and-russias-diminished-nuclear-threshold,  dostęp:
15.07.2021.
  97.  Fink A.L., The Evolving Russian Concept of Strategic Deterrence: Risks and Responses;
https://www.armscontrol.org/printpdf/8723, dostęp: 1.02.2019.
  98.  Fiott D., Parkes R., Protecting Europe. The EU’s response to hybrid threats, Paryż 2019;
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf,  dostęp:
16.10.2019.
  99.  Fridman  O.,  «Gibridnaya  voyna»  ponyaty,  „Review  of  International  Relations”,
nr 5(50), King’s Research Portal 2016; https://core.ac.uk/download/pdf/195273338.
pdf, dostęp: 16.10.2021.
100. Gady F.S., Russia Upgrades Facility to Produce RS-28 Sarmat ICBM, „The Diploma-
te”  31.03.2021;  https://thediplomat.com/2020/03/russia-upgrades-facility-to-
produce-rs-28-sarmat-icbm, dostęp: 18.07.2021.
101.  Gady F.S., Russia’s Strategic Rocket Force to Receive RS-28 Sarmat ICBM By 2020, „The
Diplomat”, 23.05.2018; https://thediplomat.com/2018/05/russias-strategic-rocket-
force-to-receive-rs-28-sarmat-icbm-by-2020, dostęp: 20.07.2021.
102. Galeotti M., The ‘Gerasimov Doctrine’ and Russian Non-Linear War, „Military-Indu-
strial Kurier”, 5.06.2014; https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/
the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war, dostęp: 4.01.2020.
103. Gawęda M., Rosyjskie bastiony A2/AD [Analiza], Defence24, z dnia 29.07.2018;
https://defence24.pl/sily-zbrojne/rosyjskie-bastiony-a2ad-analiza,  dostęp:
23.04.2022.
104. Georgiou A., Russia Successfully Tests Weapon That Travels 27 Times Speed of Sound and
Renders Missile Defense Systems ‘Useless’ – Officials, „Newsweek”, 28.12.2018; https://189 Bibliografia
www.newsweek.com/russian-new-weapon-mach-27-avangard-hypersonic-glide-
vehicle-intercontinental-1273729?utm_source=Twitter&utm_campaign=Newswe-
ekTwitter&utm_medium=Soci, dostęp: 23.09.2020.
105. Gerasimov V., The Value of Science Is in the Foresight New Challenges Demand Rethin-
king the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations, „Military Review”,
styczeń–luty  2016;  https://www.armyupress.army.mil/portals/7/military-review/
archives/english/militaryreview_20160228_art008.pdf, dostęp: 16.06.2021.
106. Gertz B., The Air Force and Missile Defense, „Air Force Magazine”, luty 1996; https://
www.airforcemag.com/PDF/MagazineArchive/Documents/1996/February%20
1996/0296missile.pdf, dostęp: 20.03.2022.
107. Giles K., Belarus’s balancing act continues Minsk fends off the „Ukraine Option” again,
Security  Policy|  Working  Paper,  No.  11/2017;  https://www.baks.bund.de/sites/
baks010/files/working_paper_2017_11.pdf, dostęp: 3.04.2020.
108. Giles  K.,  Boulegue  M.,  Russia’s  A2/AD  Capabilities:  Real  and  Imagined,  The  US
Army  War  College  Quarterly:  ParametersThe  US  Army  War  College  Quarterly:
Parameters  Article  4;  https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?artic-
le=2860&context=parameters, dostęp: 20.03.2022.
109. Giles K., Handbook of Russian Information Warfare, Rzym 2016; https://www.rese-
archgate.net/publication/313423985_Handbook_of_Russian_Information_Warfa-
re, dostęp: 11.06.2021.
110.  Giles K., Sherr J., Seaboyer A., Russian  Reflexive  Controle, Ontario 2018; https://
www.researchgate.net/profile/Keir_Giles/publication/328562833_Russian_Re-
flexive_Control/links/5bd4b1714585150b2b8b2a21/Russian-Reflexive-Control.
pdf?origin=publication_detail, dostęp: 11.11.2020.
111.  Göransson M., „Understanding Russian thinking on gibridnaya voyna”. Hybrid Warfare:
Security and Asymmetric Conflict in International Relations, Londyn 2021.
112.  Gorenburg D., Russia’s Military Modernization Plans: 2018–2027, „PONARS Eurasia
Policy Memo”, nr 495, listopad 2017; https://www.ponarseurasia.org/russia-s-mili-
tary-modernization-plans-2018-2027, dostęp: 2.07.2021.
113.  Gormley D.M., The Offense/Defense Problem: How Missile Defense and Conventional
Precision-Guided Weapons Can Complicate Further Deep Cuts in Nuclear Weapons, „Deep
Cuts  Working  Paper”,  nr  6,  maj  2016;  https://deepcuts.org/images/PDF/Deep-
Cuts_WP6_Gormley_UK.pdf, dostęp: 2.10.2020.
114.  Gotkowska J., Szymański P., Russia and the security in the Baltic Sea region. Some re-
commendations for policy-makers, „Baltic Sea Region Policy Briefing”, series 1/2017,
Warszawa  2017;  http://www.centrumbalticum.org/files/2157/BSR_Policy_Brie -
fing_1_2017.pdf, dostęp: 18.03.2018.
115.  Górecki A., To what Eexten are Russian ‘Anti-access’ and ‘Area-denial’ Systems De-
fensive or Offensive in Character? Armed Forces, Military Technology, Warszawa 2017;
https://wsb.edu.pl/files/pages/634/security_forum_02_2017_9.pdf,  dostęp:
23.04.2022.190 Bibliografia
116.  Guide to Nuclear Deterrence in the Age of Great-Power Competition, Louisiana 2020;
https://atloa.org/wp-content/uploads/2020/12/Guide-to-Nuclear-Deterrence-in-
the-Age-of-Great-Power-Competition-Lowther.pdf, dostęp: 2.07.2021.
117.  Gurganus J., Rumer E., Russia’s  Global  Ambitions  in  Perspective, Washington, DC
2019;  https://carnegieendowment.org/files/RumerGurganus_Perspective_final.
pdf, dostęp: 16.04.2021.
118.  Hastings  M.,  With  Nuclear  Threat,  Putin  Makes  the  Unthinkable  a  Possibility,  The
Washington  Post  28.03.2022;  https://www.washingtonpost.com/business/with-
nuclear-threat-putin-makes-the-unthinkable-a-possibility/2022/03/27/befaf132-
-ae21-11ec-9dbd-0d4609d44c1c_story.html, dostęp: 14.06.2022.
119.  Heerdt W., Russian Hard Power Projection: A Brief Synopsis, 25.03.2020; https://www.
csis.org/blogs/post-soviet-post/russian-hard-power-projection-brief-synopsis,  do-
stęp: 16.04.2021.
120. Hodges B, Bugajski J., Doran P.B., Securing the Suwałki Corridor. Strategy, Statecraft,
Deterrence,  and  Defense,  Washington,  DC  2019;  https://cepa.org/cepa_files/2018 -
-CEPA-report-Securing_The_Suwa%C5%82ki_Corridor.pdf, dostęp: 2.04.2021.
121.  Hoffman F., The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted , Gray Zone, Ambi-
guous,  and  Hybrid  Modes  of  War, The Heritage Foundation 2016; https://www.
heritage.org/sites/default/files/2019-10/2016_IndexOfUSMilitaryStrength_
The%20Contemporary%20Spectrum%20of%20Conflict_Protracted%20
Gray%20Zone%20Ambiguous%20and%20Hybrid%20Modes%20of%20War.
pdf, dostęp: 16.05.2021.
122. Horovitz L., Wachs L., Russia’s Nuclear Threats in the War against Ukraine. Consequences
for the International Order, NATO and Germany, SWP Comment No. 29 APRIL 2022;
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2022C29_Russia-
sNuclearThreats.pdf, dostęp: 14.06.2022.
123. Howard G.E., Czekaj M. [ed.], Russia’s Military Strategy and Doctrine, Waszyngton
2019; https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/02/Russias-Military-Stra-
tegy-and-Doctrine-web.pdf?x30898&x87069, dostęp: 8.01.2020.
124. Ile wojska ma Rosja na granicy z Ukrainą? To największa koncentracja od zimnej wojny,
https://300gospodarka.pl/explainer/ile-wojska-ma-rosja-na-granicy-z-ukraina-to-
najwieksza-koncentracja-od-zimnej-wojny, dostęp: 16.06.2022.
125. Informacja na temat Doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, Biuro Bezpieczeństwa Na-
rodowego;  https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.
pdf, dostęp: 16.05.2021.
126. Interview  given  by  Dmitry  Medvedev  to  Television  Channels  Channel  One,  NTV,
z  dnia  30.09.2008;  http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48301,
dostęp: 4.01.2020.
127. Iskander  Missile  System  ‘Scares  NATO’,  Defense  Media,  Saint-Petersburg;  https://
dfnc.ru/en/russia-news/iskander-missile-system, dostęp: 2.07.2021.191 Bibliografia
128. Jastrzębski A., Niepokojące zdjęcia. Putin wysłał „podwodne wilki”?, Wiadomości
WP  14.05.2022;  https://wiadomosci.wp.pl/niepokojace-zdjecia-putin-wyslal-
podwodne-wilki-6768729406106496a, dostęp: 14.06.2022.
129. Johnson D., Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises, and
Nuclear Thresholds, „Livermore Papers on Global Security”, no. 3/2018; https://
cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-Capabilities-report-v3-7.pdf,
dostęp: 16.06.2021.
130. Joint Vision 2020, U.S. Department of Defense, 30 May 2000; https://www.hsdl.
org/?view&did=446826, dostęp: 8.03.2022.
131.  K. Dobija, The Political and Military Aspects of Creating Anti-Access/Area-Denial Systems (A2/
Ad): The Example of China and Russia, „Safety & Defense”, vol. 7(2), 2021; https://yadda.
icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61863023-c4a9-42b2-9b54-
-9c5ee6cfb8be/c/Safety_2021_2_3.pdf, dostęp: 23.04.2022.
132. Kaeten S.L., Mistry Illusions of Coherence: George F. Kennan, U.S. Strategy and Political
Warfare in the Early Cold War, 1946–1950; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/j.1467-7709.2008.00746.x, dostęp: 16.10.2019.
133.  Kagan F., Russian forces are now in Belarus, Thehill 09/25/20; https://thehill.com/
opinion/international/518121-russian-forces-are-now-in-belarus 31.03.2021.
134. Kagan F.W., Bugayova N., Cafarella J., Confronting The Russian Challenge: A New Appro-
ach For The U.S., Washington 2019; http://www.understandingwar.org/sites/default/
files/ISW%20CTP%20Report%20-%20Confronting%20the%20Russian%20Chal-
lenge%20-%20June%202019.pdf, dostęp: 11.06.2021.
135.  Kangas S., A Timeline of CIA Atrocities, http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtime-
line.html, dostęp: 9.03.2022.
136.  Kapusta P., The Gray Zone, „Special Warfare”, październik–grudzień 2015, vol. 28,
iss.  4;  http://www.soc.mil/swcs/SWmag/archive/SW2804/October%202015%20
Special%20Warfare.pdf, dostęp: 16.05.2021.
137. Karmanau Y., Heintz J., Isachenkov V., Litvinova D., Putin Puts Nuclear Forces on
High  Alert,  Escalating  Tensions, AP News 28.02.2022; https://apnews.com/article/
russia-ukraine-kyiv-business-europe-moscow-2e4e1cf784f22b6afbe5a2f936725550,
dostęp: 14.06.2022.
138. Karpukhin S., Putin says Russia was ready for nuclear confrontation over Crimea,
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Italian Prime Mini-
ster Matteo Renzi at the Kremlin in Moscow, z dnia 15.03.2015; https://www.
reuters.com/article/us-russia-putin-yanukovich-idUSKBN0MB0GV20150315,
dostęp: 22.06.2021.
139. Kartapolov A.V., Uroki voyennykh konfliktov , perspektivy razvitiya sredstv i sposobov
ikh vedeniya. Pryamyye i nepryamyyedeystviya v sovremennykh mezhdunarodnykh kon-
fliktakh , „Vestnik AVN”, nr 2, 2015; http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvo-
ennyj-vestnikq/arkhiv-nomerov/737-vestnik-avn-2-2015, dostęp: 18.02.2018.192 Bibliografia
140. Kasapoglu C., Russia’s Renewed Military Thinking:Non-Linear Warfare and Reflexive
Control, „Research Paper”, NATO Defense College, no. 121, Rome 2015; https://
www.files.ethz.ch/isn/195099/rp_121.pdf, dostęp: 4.06.2015.
141.  Kelly T.K., Gompert D.C., Long D., Smarter Power, Stronger Partners, vol. 1. Exploiting
U.S. Advantages to Prevent Aggresion, Santa Monica 2016; https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1300/RR1359/RAND_RR1359.
pdf, dostęp: 20.03.2022.
142. Kennan G.F., in Harlow G.D., Maerz G.C. (eds.), Measures Short of War: The Geo-
rge  F.  Kennan  Lectures  at  the  National  War  College, 1946–1947, Waszyngton 1991;
https://www.files.ethz.ch/isn/139669/1991-05_Measures_Short_War.pdf, dostęp:
16.10.2019.
143. Key facts about Russia’s advanced Sarmat ICBM system, Russian news agency TASS,
z dnia 1.03.2018; https://tass.com/defense/992360, dostęp: 20.07.2021.
144. Khrolenko A., „Perimetr”: kakustroyena rossiyskaya sistema otvetnogo yadernogo udara,
RIA  Novosti  21.08.2017;  https://ria.ru/20210720/finansy-1741965678.html,  do -
stęp: 20.07.2021.
145. Khryapin  A.L.,  Kontseptual’nyye  osnovystrategicheskogo  sderzhivaniya,  „Wojenna-
ja  Mysl”,  nr  1/2005;  http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2005-vm/9554-
konceptualnye-osnovy-strategicheskogo, dostęp: 16.06.2021.
146. Kisielew  W.A.,  K  kakim  wojnam  nieobchodimo  gotowit́  Woorużennyje  Siły  Rossii,
„Wojennaja Mysl”, nr 4, Moskwa 2017.
147. Klein M., Russia’s Military: On the Rise?, „Transatlantic Academy Paper”, series
2015–2016,  nr  2,  2016;  http://www.gmfus.org/file/7583/download,  dostęp:
10.03.2020.
148. Kofman M., Drivers of Russian Grand Strategy, „Frivarld Briefing”, nr  6/2019; https://
frivarld.se/wp-content/uploads/2019/04/Drivers-of-Russian-Grand-Strategy.pdf,
dostęp: 16.04.2021.
149. Kofman M., Drivers of Russian State Strategy and Military Operations, Stanford 2020;
https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/memo_6_-_kofman.pdf,
dostęp: 4.05.2021.
150. Kofman M., Fink A., Edmonds J., Russian Strategy for Escalation Management: Evo-
lution of Key Concepts, CNA Research Memorandum 2020; https://www.cna.org/
cna_files/pdf/DRM-2019-U-022455-1Rev.pdf, dostęp: 16.04.2022.
151.  Kofman M., It’s Time to Talk About A2/AD: Rethinking the Russian Military Challenge,
War on Rock, z dnia 5.09.2019; https://warontherocks.com/2019/09/its-time-to-
talk-about-a2-ad-rethinking-the-russian-military-challenge, dostęp: 20.03.2022.
152. Kokoshin A.A., Baluyevskiy Yu.N, Potapov V.Ya, Vliyaniye Noveyshikh Tendent-
siy  V  Razvitii  Tekhnologiy  i  Sredstvvooruzhennoy  Bor’by  Na  Voyennoye  Iskusstvo,
„Vestnik Moskovskogo Universiteta”, ser. 25, 2015, nr 4; http://fmp.msu.ru/at-
tachments/article/361/KOKOSHIN_BALUEVSKII_POTAPOV_2015_4.pdf,
dostęp: 15.06.2021.193 Bibliografia
153.  Kokoshin A.A., O sisteme neyadernogo (pred’’yadernogo) sderzhivaniya v oboronnoy
politike Rossii. Moskva 2012.
154. Korybko A., Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change, Moskwa
2015;  https://orientalreview.org/wp-content/uploads/2015/08/AK-Hybrid-Wars-
-updated.pdf, dostęp: 9.03.2022.
155.  Kosachev I.M., Kuleshov Yu.E., Anoshkin I.M., Obosnovanie neobkhodimosti sozda-
niya edinoy sistemy vozdushno-kosmicheskoy oborony soyuznogo gosudarstva v vostochno-
evropeyskom regione kollektivnoy bezopasnosti, „Vestnik Voennoy Akademii Respubliki
Belarus”,  nr  1  (50),  31.03.2016;  https://varb.mil.by/nauka/vestnik/PDF/Vest-
nik_1-2016.pdf, dostęp: 13.04.2022.
156.  Kovalev V., Malkov S., Possible Approaches to The Formation of «System Configurator» Do -
main «Non Military Threats» To Russia’s Security, „Стратегичеcкая cтабильноcть”,
nr 3 (76)/2016.
157. Koziej S., Refleksje strategiczne ze 100 dni wojny rosyjsko-ukraińskiej [w:] Wojna Federacji
Rosyjskiej z Zachodem, (red. nauk.) M. Banasik, Warszawa 2022.
158. Kraynyukov  P.E.,  Abashin  V.G.,  Singilevich  D.A.,  Protivodeystvie  primeneniyu  pro-
tivnikom  v  gibridnoy  voyne  informatsionno-psikhologicheskogo  oruzhiya,  in:  Sovremen-
ny  miroporyadok  i  ego  vliyanie  na  natsional’nuyu  bezopasnost’  Rossiyskoy  Federatsii,
z  dnia27.09.2020;  https://www.rusarmyexpo.ru/business_program/4096/33362.
html, dostęp: 16.10.2021.
159. Krepinevich A., Watts B., Work R., Meeting the Anti-Access and Area-Denial Chal-
lenge, Center for Strategic and Budgetary Assessments 2003; https://csbaonline.
org/uploads/documents/2003.05.20-Anti-Access-Area-Denial-A2-AD.pdf,  do-
stęp: 20.03.2022.
160. Kristensen H.M., Korda M., Russian nuclear forces, 2020, „Bulletin Of The Atomic
Scientists”,  2020,  vol.  76,  nr  2;  https://doi.org/10.1080/00963402.2020.1728985,
dostęp: 19.07.2021.
161.  Kühn U., Preventing Escalation in the Baltics, Waszyngton 2018; https://carnegieen-
dowment.org/files/Kuhn_Baltics_INT_final_WEB.pdf, dostęp: 4.01.2020.
162. Kuhrt  N.,  Feklyunina  V.  (red.),  Assessing  Russia’s  Power,  Londyn  2017;  https://
eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/231713/A8E19C50-A49A-4703-84CB-
EE81B4D02428.pdf, dostęp: 16.04.2021.
163.  Kurz R.W., Ukraine’s Hidden Battlefield , Fort Leavenworth 2017; https://community.
apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-10-49/20170426-Kurz-_2D00_-
Ukraines-Hidden-Battlefield.pdf, dostęp: 18.02.2018.
164. Lasconjarias G., Marrone A., How to Respond to Anti-Access/Area Denial (A2/AD)? To-
wards a NATO Counter-A2/AD Strategy, „NDC Conference Report”, nr 01/16 – luty
2016; https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=906, dostęp: 20.03.2022.
165.  Lasconjarias G., NATO’s Response to Russian A2/AD in the Baltic States: Going Bey-
ond  Conventional?,  „Scandinavian  Journal  of  Military  Studies”,  2(1);  https://
ud.interia.pl/html/getattach,mid,66544,mpid,5,uid,eb92b1facb17f932,min,0, 194 Bibliografia
nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/18-259-1-PB.pdf?f=18-259-1-PB.pdf,  dostęp:
20.03.2022.
166.  Latest  Details  on  Russia’s  Fifth-Generation  Husky  Submarine,  „Navy  Recogni-
tion”  18.01.2018;  http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-
-news/2018/june-2018-navy-naval-defense-news/6277-latest-details-on-russia-s-
husky-fifth-generation-submarine.html, dostęp: 18.07.2021.
167. Lavrov S., Democracy, International Governance, and the Future World Order, Russia in
Global Affairs; https://eng.globalaffairs.ru/number/n_4422, dostęp: 4.01.2020.
168. Lebrum M., Sitting on the Fence: The „Hybrid” Moment, Blog, Hybrid Threats, Se-
curity  &  Resilience,  Russia,  NATO,  European  Union,  Comprehensive  Security,
11.10.2017;  https://www.icds.ee/blog/article/sitting-on-the-fence-the-hybrid-mo-
ment, dostęp: 18.02.2018.
169. Ledyaev  V.,  Domination,  Power  and  Authority  in  Russia:  Basic  Characteristics  and
Forms, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, nr 24(1), marzec
2008;  https://www.researchgate.net/publication/233014878_Domination_Po-
wer_and_Authority_in_Russia_Basic_Characteristics_and_Forms/citations,
dostęp: 16.06.2021.
170. Legucka A., Rosyjskie  żądania  gwarancji  bezpieczeństwa  wobec  USA  i  NATO, „Biu-
letyn  PISM”,  nr  214  (2412);  https://www.pism.pl/publikacje/rosyjskie-zadania-
gwarancji-bezpieczenstwa-wobec-usa-i-nato, dostęp: 16.04.2021.
171.  Liang Q., Xiangsui W., Unrestricted Warfare, Pekin 1999; https://ia800201.us.archive.
org/0/items/Unrestricted_Warfare_Qiao_Liang_and_Wang_Xiangsui/Unrestric-
ted_Warfare_Qiao_Liang_and_Wang_Xiangsui.pdf, dostęp: 18.02.2018.
172. Lindley-French J., One Alliance. The Future Tasks of the Adapted Alliance, Final Report
GLOBSEC NATO Adaptation Initiative, 2017; https://www.globsec.org/wp-con-
tent/uploads/2017/11/GNAI-Final-Report-Nov-2017.pdf, dostęp: 16.02.2018.
173. Litwak R.S., Russia’s Nuclear Threats Recast Cold War Dangers: The „Delicate Balance
of Terror” Revisited, Wilson Center 3.05.2022; https://www.wilsoncenter.org/artic-
le/russias-nuclear-threats-recast-cold-war-dangers-delicate-balance-terror-revisited,
dostęp: 14.06.2022.
174. Long A., Russian Nuclear Forces and Prospects for Arms Control, Santa Monica 2018;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT495/
RAND_CT495.pdf, dostęp: 18.06.2021.
175. Loukianova F.A., The Evolving Russian Concept of Strategic Deterrence: Risks and Re-
sponses; https://www.armscontrol.org/printpdf/8723, dostęp: 1.02.2021.
176. Lucas E., Pomeranzev P., Winning the Information War, Waszyngton 2016; https://
cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2706, dostęp: 11.11.2020.
177. Lucassen O., In Between War and Peace: the Conceptualisation of Russian Strategic Deter-
rence, Tartu 2018; https://www.researchgate.net/publication/327421635_In_Betwe-
en_War_and_Peace_the_Conceptualisation_of_Russian_Strategic_Deterrence,
dostęp: 16.06.2021.195 Bibliografia
178. Lukyanov F., The Quest to Restore Russia’s Rightful Place, „Foreign Affairs”, maj–czer-
wiec  2016;  https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/putins-
-foreign-policy, dostęp: 18.02.2018.
179. Lynch III T.F., Strategic  Assessment  2020.  Into  a  New  Era  of  Great  Power  Compe-
tition,  Washington  2020;  https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/
Books/SA2020/Strategic-Assessment-2020.pdf?ver=-NTckVdG56-CfFYJ73PTg-
g%3D%3D, dostęp: 14.06.2021.
180. Łoś  R.,  Siła  współczesnych  państw.  Ujęcie  teoretyczne,  „Przegląd  Politologiczny”,
nr 2/2018; https://core.ac.uk/download/pdf/159418313.pdf, dostęp: 14.06.2021.
181.  Łysoń M., Rosyjski przeciwokrętowy system Bał z nowymi pociskami przetestowany, Por-
tal Chip, z dnia 2.11.2021; https://www.chip.pl/2021/11/rosyjski-przeciwokretowy-
-system-bal, dostęp: 23.04.2022.
182. Mahnken T.G., The Growth and Spread of the Precision-Strike Regime, Oxford 2013;
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/
9780199895946.001.0001/acprof-9780199895946-chapter-4, dostęp: 22.07.2021.
183. Maikowski  D.,  Szef  NATO:  Cele  Putina  wykraczają  poza  Ukrainę.  Musimy
wspierać  ją  wojskowo,  Gazeta.pl;  https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci
/7,114881,28586266,szef-nato-cele-putina-wykraczaja-poza-ukraine-musimy-
-wspierac.html, dostęp: 15.06.2022.
184. Majaski Ch., Comparing a Dominant Strategy Solution vs. Nash Equilibrium Solution,
Investopedia 13.06.2021; https://www.investopedia.com/ask/answers/071515/wha-
t-difference-between-dominant-strategy-solution-and-nash-equilibrium-solution.
asp, dostęp: 21.06.2021.
185. Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1971, t. III.
186. Marin A., The Union State of Belarus And Russia. Myths And Realities Of Political-Mi-
litary Integration, 2020 Vilnius Institute for Policy Analysis; https://vilniusinstitute.
lt/wp-content/uploads/2020/06/Anais-Marin-Union-State-of-Belarus-and-Rus-
sia.pdf, dostęp: 2.04.2021.
187. Marran M., The Main Developments in Russian Military Capability, Tallin 21.02.2021;
https://icds.ee/en/the-main-developments-in-russian-military-capability,  dostęp:
15.07.2021.
188. Massicot D., Anticipating  a  New  Russian  Military  Doctrine  in  2020:  What  it  Might
Contain and Why it Matters, War on the Rocks 9.09.2019; https://warontherocks.
com/2019/09/anticipating-a-new-russian-military-doctrine-in-2020-what-it-
might-contain-and-why-it-matters, dostęp: 16.06.2021.
189. Mazarr M.J., Blake J.S., Casey A., McDonald T., Pezard S., Spirtas M., Understanding
the Emerging Era of International Competition. Theoretical and Historical Perspectives,
Santa  Monica  2018;  https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2726.html,
dostęp: 14.06.2021.
190. Mazarr M.J., Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict, Army
War College Press, grudzień 2015.196 Bibliografia
191.  McCormick D., Allied A2AD in the Black Sea, Portal Mei, z dnia 19.01.2021; https://
www.mei.edu/publications/allied-a2ad-black-sea, dostęp: 23.04.2022.
192. McDermott R., Moscow’s Military Modernization Sets Agenda for UAV Development,
„Eurasia  Daily  Monitor”,  vol.  18,  iss.  19,  3.02.2021;  https://jamestown.org/pro-
gram/moscows-military-modernization-sets-agenda-for-uav-development,  dostęp:
18.07.2021.
193. Medvedev  S.,  Neumann  I.,  Identity  Issues  in  EU-Russian  Relations,  w:  Construc-
ting Identities in Europe. German and Russian Perspectives, R. Krumm, S. Medvedev,
H.H. Schröder (red.), Berlin 2021; https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/
folder/pzy9if080d/direct/68293728.pdf, dostęp: 4.05.2021.
194. Messner Ye.E., Khochesh’mira, Pobedi Myatezhevoynu!, Moskwa, 2005; http://milite-
ra.lib.ru/science/0/pdf/messner_ea01.pdf, dostęp: 2.07.2015.
195. Mickiewicz P., Kasprzycki D., Expanding The External Ring Of Russian Defense Poli-
cy In Practice: 2015–2020, „The Copernicus Journal of Political Studies”, nr 1/2021;
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,66544,mpid,6,uid,eb92b1facb17f932,mi-
n,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/mickiewicz.pdf?f=mickiewicz.pdf, dostęp:
20.03.2022.
196. Miedwiediew  grzmi.  Mówi  o  Ukrainie  za  2  lata,  Portal  O2  15.06.2022;  https://
www.o2.pl/informacje/miedwiediew-grzmi-mowi-o-ukrainie-za-2-lata-
-6780029727595328a, dostęp: 15.06.2022.
197. Miłosz M., Wszystko, co musisz wiedzieć o wojnie hybrydowej, Dziennik.pl 23.02.2015;
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/483457,rosyjskie-trolle-
zielone-ludziki-co-to-jest-wojna-hybrydowa.html, dostęp: 3.05.2021.
198. Mitchell M., Complexity: A Guided Tour, Oxford 2009; http://waltersorrentino.com.
br/wp-content/uploads/2012/02/melanie-mitchell-complexity_a-guided-tour-
366-paginas.pdf, dostęp: 4.01.2020.
199. Mizokami K., Russia Is Still Testing Its Terrifying Apocalypse Torpedo, Popular mecha-
nics,  z  dnia  14.04.2021;  https://www.popularmechanics.com/military/weapons/
a36110992/russia-poseidon-apocalypse-torpedo-updates, dostęp: 18.07.2021.
200. Mleczko T., Projekt 941 Tajfun. Największy okręt podwodny w historii, który wyprzedzał
swoje czasy, „Komputer świat”, 30.05.2021; https://www.komputerswiat.pl/artyku-
ly/redakcyjne/projekt-941-tajfun-najwiekszy-okret-podwodny-w-historii-ktory-
wyprzedzal-swoje-czasy/pd2twst, dostęp: 19.07.2021.
201. Monaghan A., Understanding Russia’s Measures of War, „Russian Analytical Digest”,
nr  259,  30.11.2020;  https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/
cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD259.pdf, dostęp: 16.06.2021.
202. Moore C., Russia and Disinformation: Maskirovka; https://crestresearch.ac.uk/reso-
urces/russia-and-disinformation-maskirovka-full-report, dostęp: 16.10.2019.
203. Mshvidobadze K., The Battlefield On Your Laptop , 21.03.2011; https://www.rferl.or-
g/a/commentary_battlefield_on_your_desktop/2345202.html, dostęp: 6.11.2020.197 Bibliografia
204. New START Treaty, U.S. Department of State; https://www.state.gov/new-start,
dostęp: 18.07.2021.
205. Nitka A., Rosja: atomowa torpeda dalekiego zasięgu nabiera kształtów, Defence24, z dnia
23.07.2018;  https://www.defence24.pl/rosja-atomowa-torpeda-dalekiego-zasiegu-
nabiera-ksztaltow-wideo, dostęp: 18.07.2021.
206. Novyy integratsionnyy proyekt dlya Yevrazii – budushcheye, kotoroye rozhdayet·sya segod-
nya, Izvestiya 3.10.2011; https://iz.ru/news/502761?page=2, dostęp: 16.05.2021.
207. Nuclear Posture Review, Department of Defense USA, Washington 2018; https://
media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTU-
RE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF, dostęp: 21.07.2021.
208. Number  of  long-range  cruise  missile  carriers  in  Russia  up  13  times  since  2012,
Agencja informacyjna TASS, z dnia 23.12.2020; https://tass.com/defense/1238697,
dostęp: 22.07.2021.
209. Nye, Jr., J.S., How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right and Wrong Ways to Re-
spond  to  Authoritarian  Influence,  „Foreign  Affairs”,  24.01.2018;  https://www.fore-
ignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power,
dostęp: 14.06.2021.
210. Nye, Jr., J.S., The Paradox of America Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go
It Alone, Nowy Jork, Oxford University Press 2002; https://doi.org/10.1016/S0362-
-3319(03)00051-X, dostęp: 16.06.2021.
211.  Obiecujące rosyjskie okręty podwodne Husky będą kosztować, Online magazyn; https://
pl.ww2facts.net/7419-promising-russian-submarines-husky-will-cost.html, dostęp:
19.07.2021.
212. Ogarkov  N.V.,  Voyennyy  Entsiklopedicheskiy  Slovar,  Moskwa  1983;  http://prussia.
online/Data/Book/vo/voenniy-entsiklopedicheskiy-slovar/%D0%92%D0%BE%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%
D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%
B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.pdf, dostęp:
21.06.2021.
213. Oliker O., Chivvis C.S., Crane K., Tkacheva O., Boston S., Russian Foreign Policy in
Historical and Current Context, Santa Monica 2015;
214. Oliker O., Putin’s Nuclear Bluff. How the West Can Make Sure Russia’s Threats Stay
Hollow, Foreign Affairs 11.03.2022; https://www.foreignaffairs.com/articles/ukra-
ine/2022-03-11/putins-nuclear-bluff, dostęp: 14.06.2022.
215. Oliver T., Goodbye Britannia? The international implications of Britain’s vote to leave the
EU, „Geopolitics, History, and International Relations”, nr 8 (2); http://eprints.lse.
ac.uk/67631/1/Oliver_Goodbye_Britannia.pdf, dostęp: 5.05.2021.
216. Orbital Warrior: What to Expect From Russia’s Next Gen Interceptor MiG-41, https://
sputniknews.com/military/201708271056829517-mig-31-41-russia-interceptor-
aircraft-features, dostęp: 2.07.2021.198 Bibliografia
217. Oruzhiye Rossii operezhayet vremya, Krasnaya zvezda 30.12.2020; http://redstar.ru/
oruzhie-rossii-operezhaet-vremya, dostęp: 21.07.2021.
218. Panda A., Chinese, Russian, South African Navies Conduct Trilateral Naval Exercises.
The exercise was the first of its kind , „The Diplomat”, 27.11.2019; https://thediplo-
mat.com/2019/11/chinese-russian-south-african-navies-conduct-trilateral-naval-
exercises, dostęp: 16.04.2021.
219. Parfitt T., Vladimir Putin issues new ‘large nuclear power’ warning to West, „The Tele-
graph”,  16.10.2014;  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-pu-
tin/11167192/Vladimir-Putin-issues-new-large-nuclear-power-warning-to-West.
html, dostęp: 22.06.2021.
220. Pawłowski J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warsza-
wa 2005.
221. Pechatnov Yu.A., Analiz otechestvennykh izarubezhnykh podkhodov k razrabotke kont-
septual’nykh  modeley  silovogo  strategicheskogo  sderzhivaniya,  „Vooruzheniye  i  Ekono-
mika”,  nr  2  (14)  2011;  https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/%D0%A -
D%D0%9614.pdf, dostęp: 16.06.2021.
222. Perrier E.M., The  Key  Principles  of  Russian  Strategic  Thinking, Paryż 2014; https://
www.defense.gouv.fr/content/download/307662/4122085/file/Laboratoire%20
n%C2%B022%20(En).pdf, dostęp: 4.05.2021.
223. Persson G., The War of the Future:A Conceptual Framework and Practical Conclusions:
Essays  on  Strategic  Thought,  Russian  Studies,  „NATO  Defense  College”,  03/17,
Rzym 2017; https://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=524, do-
stęp: 16.06.2021.
224. Petersen P.A., We thought ideological competition was over, but it just shifted, Wywiad
udzielony  w  trakcie  Forum  Ekonomicznego  w  Krynicy  w  2018  roku;  https://
ngwcentre.com/new-blog/2018/11/6/phillip-a-petersen-we-thought-ideological-
competition-was-over-but-it-just-shifted, dostęp: 22.06.2019.
225. Peterson  N.  (red.),  Russian  Strategic  Intentions,  A  Strategic  Multilayer  Assessment
(SMA)  White  Paper,  Waszyngton  2019;  https://nsiteam.com/social/wp-con-
tent/uploads/2019/05/SMA-Russian-Strategic-Intentions-White-Paper-PDF-
compressed.pdf, dostęp: 4.05.2021.
226. Petit B., Social Media and UW, U.S Army John F. Kennedy Special Warfare Center
and School 2012; https://static.dvidshub.net/media/pubs/pdf_10170.pdf, dostęp:
9.03.2022.
227. Petraitis D., The Anatomy of Zapad-2017: Certain Features of Russian Military Planning,
Lithuanian Annual Strategic Review, vol. 16, iss. 1 (2018); https://journals.lka.lt/jo-
urnal/lasr/article/155/info, dostęp: 20.03.2022.
228. Podberezkin  A.I.,  Yevraziyskaya  VKO:  rol’strategicheskikh  neyadernykh  vooruzheniy,
Vozdushno-kosmicheskaya  oborona;  https://mgimo.ru/files/236035/podberezkin_
avia.pdf, dostęp: 2.10.2020.199 Bibliografia
229. Polegaev V.I., Kosvennoe, Yadernoe Vozdeystvie. Bezopasny Sposob Deèskalatsii Voennykh
Deystvy, Strategicheskaya stabil’nost’, nr1/2008, Moscov 2018.
230. Pronk D., The Return of Political Warfare, Strategic Monitor 2018–2019; https://www.
clingendael.org/pub/2018/strategic-monitor-2018-2019/the-return-of-political-
-warfare, dostęp: 16.10.2019.
231. Ptichkin S., Rakety  na  rel’sy  ne  vstanut, „Rossiyskaya Gazeta”, 2.12.2017; https://
rg.ru/2017/12/02/razrabotka-boevyh-zheleznodorozhnyh-kompleksov-novogo-
pokoleniia-prekrashchena.html, dostęp: 20.07.2021.
232. Putin  agrees  with  emperor  that  Russia’s  only  allies  are  Army  and  Navy,  Tass,  z  dnia
16.04.2015; https://tass.com/russia/789866, dostęp: 16.04.2021.
233. Putin praises Russia’s new armaments program. Vladimir Putin believes Russia’s new sta-
te armaments program can counter external threats, Russian news agency Tass, z dnia
20.11.2017; https://tass.com/defense/976533, dostęp: 5.07.2021.
234. Putin Says Russia Must Strengthen Its Military as NATO Inches Closer In response. NATO
says it is no match for Moscow deployments, Reuters 22.09.2018; https://www.haaretz.
com/world-news/europe/putin-says-russia-must-strengthen-its-military-as-nato-
inches-closer-1.6409578, dostęp: 4.01.2020.
235. Putin says Russian hypersonic weapons’ existence impacts global situation, Agencja infor-
macyjna TASS 17.12.2021; https://tass.com/defense/1236611, dostęp: 22.07.2021.
236. Putin W., Expanded meeting of the Defence Ministry Board, Moskwa 21.12.2020; http://
en.kremlin.ru/catalog/persons/90/events/64684, dostęp: 15.07.2021.
237. Putin W., Meeting of the Valdai International Discussion Club, z dnia 22.10.2015; http://
en.kremlin.ru/events/president/news/50548, dostęp: 6.06.2021.
238. Putin W., Meeting with senior Defence Ministry officials, heads of federal agencies and de-
fence  industry  executives,  Sochi  10.11.2021;  http://en.kremlin.ru/events/president/
news/64392, dostęp: 15.07.2021.
239. Putin: Russia boosts capabilities of strategic nuclear forces’ command and control, Russia
„has considerably modernized stationary and mobile command and control cen-
ters,” Putin noted, Russian news agency TASS 11.11.2020; https://tass.com/defen-
se/1222533, dostęp: 15.07.2021.
240. Radin A., Davis L.E., Geist E., Han E., Massicot D., Povlock M., Reach C., Boston
S., Charap S., Mackenzie W., Migacheva K., Johnston T., Long A., The Future of the
Russian Military: Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for U.S. Rus-
sia Competition, Santa Monica 2019; https://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR3099.html, dostęp: 16.04.2021.
241. Radin A., Davis L.E., Geist E., Han E., Massicot D., Povlock M., Reach C., Boston
S., Charap S., Mackenzie W., Migacheva K., Johnston T., Long A., The Future of the
Russian Military. Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.-Russia
Competition. Appendixes, Santa Monica 2019; https://www.rand.org/content/dam/
rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3099/RAND_RR3099z1.appendixes.
pdf, dostęp: 2.07.2021.200 Bibliografia
242. Radin A., Reach C., Russian  Views  of  the  International  Order, Santa Monica 2017;
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html, dostęp: 16.04.2021.
243. Radin L., Davis E., Geist E., Han E., Massicot D., Povlock M., Reach C., Boston
S., Charap S., Mackenzie W., Migacheva K., Johnston T., Long A., The Future of the
Russian Military: Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for U.S. Rus-
sia Competition, Santa Monica 2019; https://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR3099.html, dostęp: 16.04.2021.
244. Radomyski  A.,  Development  Of  The  Russian  Anti  Access/Anti  Denial  A2/AD  Con-
cept as a Threat to NATO and Poland, Torun International Studies 2021, No. 1 (14);
https://apcz.umk.pl/TSM/article/download/TIS.2021.004/29649/82699,  dostęp:
20.03.2022.
245. Ramm A., Kuda letit bespilotnaya aviatsiya. Obsudit’ na forume Vooruzhennyye sily proy-
avlyayut vse bol’shiy interes k BPLA, Nezavisimaya gazeta 21.01.2021; https://nvo.
ng.ru/armament/2021-01-21/1_1125_aviation.html, dostęp: 18.07.2021.
246. Reach C., Kilambi V., Cozads M., Russian Assessments and Applications of the Correla-
tion of Forces and Means, Santa Monica 2020; https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RR4235.html, dostęp: 21.06.2021.
247. Renz B., Why Russia is reviving its conventional military power, „Parameters”, nr 46
(2),  Nottingham  2016;  http://eprints.nottingham.ac.uk/35963/1/Renz%20-%20
Why%20Russia%20is%20reviving%20its%20conventional%20military%20
power%202016.pdf, dostęp: 18.02.2018.
248. Report of the Minister of Defence of the Russian Federation at the Board Session of the De-
fence Ministry of the Russian Federation Supreme Commander-in-Chief!; https://mil.ru/
files/files/itogi2020/itogi2020_en/VS_1_en.pdf, dostęp: 19.07.2021.
249. Reshetnikov A., The Evolution Of Russia’s Great Power Discourse: A conceptual Histo-
ry of Velikaya Derzhava, Budapeszt 2018; https://dsps.ceu.edu/sites/pds.ceu.hu/fi-
les/attachment/basicpage/478/reshetnikovanatolyir-dissertation2018.pdf,  dostęp:
4.01.2020.
250. Reśkiewicz P., Russian Anti-Access Potential (A2/AD) on the Crimean Peninsula, „Rocz-
nik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok XIV–2020;
251. Richardson J., Chief of Naval Operations Adm. John Richardson: Deconstructing A2AD,
The  National  Interest  3.11.2016;  https://nationalinterest.org/feature/chief-naval-
operations-adm-john-richardson-deconstructing-17918, dostęp: 20.03.2022.
252. Roberts  J.Q.,  Maskirovka  2.0:  Hybrid  Threat,  Hybrid  Response,  Waszyngton  2015;
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1007494.pdf, dostęp: 16.10.2019.
253. Robinson L., Helmus T.C., Cohen R.S., Nader A., Radin A., Magnuson M., Mi-
gacheva K., Modern Political Warfare: Current Practices and Possible Responses, Santa
Monica  2018;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1700/RR1772/RAND_RR1772.pdf, dostęp: 16.04.2021.
254. Rogoway  T.,  Putin’s  Air-Launched  Hypersonic  Weapon  Appears  to  Be  a  Modified
Iskander  Ballistic  Missile;  https://www.thedrive.com/the-war-zone/18943/putins- 201 Bibliografia
air-launched-hypersonic-weapon-appears-to-be-a-modified-iskander-ballistic-
missile, dostęp: 2.07.2021.
255. Rosa I., Bitwa na Kulikowym Polu – świt potęgi Moskwy; https://histmag.org/bitwa-
-na-kulikowym-polu-swit-potegi-moskwy-11811, dostęp: 16.10.2019.
256. Rosja  pokazała  USA  hipersoniczny  pocisk  jądrowy  o  nazwie  Avangard,  27.11.2019;
https://www.geekweek.pl/news/2019-11-27/rosja-pokazala-usa-hipersoniczny-
pocisk-jadrowy-o-nazwie-avangard, dostęp: 23.09.2020.
257. Rosja. Atomowe okręty podwodne Floty Północnej wyszły na ćwiczenia na Morzu Barent-
sa,  PAP  2.03.2022;  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1099294%2Cro-
sja-atomowe-okrety-podwodne-floty-polnocnej-wyszly-na-cwiczenia-na-morzu,
dostęp: 14.06.2022.
258. Rosyjska  marynarka  wojenna  testuje  pocisk  hipersoniczny  Tsirkon,  Serwis  stocznio-
wy  11.12.2020;  https://navy.stoczniowy.pl/rosyjska-marynarka-wojenna-testuje-
pocisk-hipersoniczny-tsirkon, dostęp: 2.07.2021.
259. Rosyjski  deputowany  postuluje  cofnięcie  uznania  niepodległości  kolejnych  trzech  państw,
Portal  Wprost  15.06.2022;  https://www.wprost.pl/polityka/10750378/rosyjski-
deputowany-postuluje-cofniecie-uznania-niepodleglosci-kolejnych-trzech-panstw.
html, dostęp: 15.06.2022.
260. Rosyjski RS-28 Sarmat, pocisk manewrujący i podwodny dron Status-6 – nowy wyścig
zbrojeń?,  Portal  Interia  2.03.2018;  http://nt.interia.pl/raporty/raport-wojna-przy-
szlosci/wiadomosci/news-rosyjski-rs-28-sarmat-pocisk-manewrujacy-i-podwodny-
dron-sta,nId,2552095, dostęp: 18.07.2021.
261. Roy R., Decoding Russia’s 2017 Naval Doctrine, Manohar Parrikar Institute for De-
fence Studies and Analyses, New Delhi 2017; https://idsa.in/idsacomments/deco-
ding-russia-2017-naval-doctrine_rroy_240817, dostęp: 18.07.2021.
262. Rumer  E.,  The  Primakov  (Not  Gerasimov)  Doctrine  in  Action,  Washington  2019;
https://carnegieendowment.org/files/Rumer_PrimakovDoctrine_final1.pdf, do -
stęp: 4.05.2021.
263. Russia  completes  development  of  newest  nuclear,  biological  and  chemical  recon  vehicle,
Agencja  informacyjna  TASS  29.01.2021;  https://tass.com/defense/1250465,  do-
stęp: 18.07.2021.
264. Russia  Military  Power.  Building  a  Military  to  Support  Great  Power  Aspirations,  De-
fense  Intelligence  Agency,  Washington  2017;  http://www.dia.mil/Portals/27/
Documents/News/Military%20Power%20Publications/Russia%20Military%20
Power%20Report%202017.pdf, dostęp: 18.02.2018.
265. Russia Test Fires Tsirkon Hypersonic Cruise Missile, „The Moscow Times”, 19.07.2021;
https://www.themoscowtimes.com/2021/07/19/russia-test-fires-tsirkon-
hypersonic-cruise-missile-a74551, dostęp: 20.07.2021.
266. Russia to build 6 more Borei-A strategic nuclear-powered submarines – source, Russian
news agency TASS, z dnia 21.05.2018; https://tass.com/defense/1005356, dostęp:
19.07.2021.202 Bibliografia
267. Russia’s  Military  Modernisation,  The  International  Institute  for  Strategic  Studies,
London  2020;  https://www.researchgate.net/publication/345212534_Russias_Mi-
litary_Modernisation_An_Assessment, dostęp: 20.07.2021.
268. Russian commander suggests plan is for permanent occupation of south Ukraine, The Gu-
ardian  22.04.2022;  https://www.theguardian.com/world/2022/apr/22/ukraine-
south-occupation-russian-military-chief-rustam-minnekayev, dostęp: 22.05.2022.
269. Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu holds teleconference with le-
adership  of  Armed  Forces,  Ministry  of  Defence  of  the  Russian  Federation,  z  dnia
2.02.2021;  http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12341937@eg
News, dostęp: 21.07.2021.
270. Russian Defence Ministry Board Session 2020; https://itogi2020.mil.ru/itogi2020_en,
dostęp: 19.07.2021.
271. Russian First Deputy Defense Minister Gerasimov: ‘Our Response’ Is Based On The ‘Active
Defense Strategy’; ‘We Must Act Quickly’ To ‘Preempt The Enemy… Identify His Vulnerabi-
lities, And Create Threats Of Unacceptable Damage To It’, „Special Dispatch”, nr 7943,
14.03.2019; https://www.memri.org/reports/russian-first-deputy-defense-minister-
gerasimov-our-response-based-active-defense-strategy, dostęp: 20.03.2022.
272. Russian  strategic  nuclear  forces;  http://russianforces.org/blog/2011/10/liner_slbm_
explained.shtml, dostęp: 19.07.2021.
273. Ryabchuk V.D., Nichipor V.I., O  roli  i  meste  prognozirovaniya  ipredvideniya  v  siste-
me planirovaniya operatsii i obshchevoyskovogo boya, „Wojennaja Mysl”, nr 10/2007,
Moskva;  http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2007-vm/10025-o-roli-i-meste-
prognozirovanija-i-predvidenija-v, dostęp: 21.06.2021.
274. Ryabchuk V.D., Problemy voyennoy nauki i voyennogo prognozirovaniya v usloviyakh
intellektual’no-informatsionnogo  protivoborstva,  „Wojennaja  Mysl”,  nr  5/2008,  Mo-
skva;  http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2008-vm/10190-problemy-voennoj-
nauki-i-voennogo-prognozirovanija, dostęp: 21.06.2021.
275. Ryabchuk V.D., V.I. Nichipor V.I., O roli i meste prognozirovaniya i predvideniya Vooru-
zhennykh Sil, „Wojennaja Mysl”, nr 5/2010, Moskwa;
276. Rychter W., Dostawa seryjnego pocisku Tsirkon hypersonic dla rosyjskich sił zbrojnych ma
rozpocząć się w 2022 roku, „Okręty Podwodne Świata”, 9.01.2021; https://okretypo-
dwodne.edu.pl/wiadomosci/dostawa-seryjnego-pocisku-tsirkon-hypersonic-dla-
rosyjskich-sil-zbrojnych-ma-rozpoczac-sie-w-2022-roku, dostęp: 2.07.2021.
277. Rychter W., Typ Delta, „Okręty Podwodne Świata”, 25.08.2020; https://okretypo-
dwodne.edu.pl/typy-op/typ-delta/2, dostęp: 19.07.2021.
278. Schneider  M.B.,  Russia  Nuclear  Breakout  and  the  New  START  Treaty,  14.07.2021;
https://www.realcleardefense.com/articles/2020/01/14/russia_nuclear_breakout_
and_the_new_start_treaty_114973.html, dostęp: 19.07.2021.
279. Schneider  M.B.,  Russia’s  Hypersonic  Missile  Threat  to  the  U.S.  National  Command
Authority,  „Real  Clear  Defense”,  11.09.2019;  https://www.realcleardefense.com/203 Bibliografia
articles/2019/09/11/russias_hypersonic_missile_threat_to_the_us_national_
command_authority_114736.html, dostęp: 21.07.2021.
280. Schneider M.B., Russia’s Modernization Programs for Strategic Nuclear Bombers, „Real
Clear Defense” 24.03.2020; dostęp: 21.07.2021; https://www.realcleardefense.com/
articles/2020/07/25/the_barbarians_in_the_bay_russias_nuclear_armed_drone_
submarine_115493.html, dostęp: 18.07.2021.
281. Schneider  M.B.,  Russian  Modernization  of  Its  ICBM  Force,  „Real  Clear  Defense”
23.04.2020;  https://www.realcleardefense.com/articles/2020/04/23/russian_mo-
dernization_of_its_icbm_force_115224.html, dostęp: 20.07.2021.
282. Schneider  M.B.,  Russian  Modernization  of  its  Nuclear  and  Military  Forces  in  2021,
https://www.realcleardefense.com/articles/2021/02/20/russian_modernization_
of_its_nuclear_and_military_forces_in_2021_661111.html, dostęp: 18.07.2021.
283. Schneider M.B., Russian Strategic and Hypersonic Naval Nuclear Weapons, „Real Cle-
ar  Defense”  18.11.2020;  https://www.realcleardefense.com/articles/2020/11/18/
russian_strategic_and_hypersonic_naval_nuclear_weapons_650130.html,  dostęp:
19.07.2021.
284. Schneider M.B., The Barbarians in the Bay: Russia’s Nuclear Armed Drone Submari-
ne,  „Real  Clear  Defense”,  25.01.2020;  https://www.realcleardefense.com/artic-
les/2020/03/24/russias_modernization_programs_for_strategic_nuclear_bom-
bers_115141.html, dostęp: 21.07.2021.
285. Schuman T.D., Love Letter to America, Los Angeles, 1984; https://archive.org/deta-
ils/BezmenovLoveLetterToAmerica/page/n1, dostęp: 3.11.2019.
286. Second experimental Tupolev-160M undergoes ground testing, Russian news agency TASS
30.12.2020; https://tass.com/defense/1241361, dostęp: 21.07.2021.
287. Shashkov S., The theory of ‘manageable chaos’ put into practice, Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation 1.03.2011; https://en.interaffairs.ru/article/the-
-theory-of-manageable-chaos-put-into-practice, dostęp: 18.02.2018.
288. Sherr J., The Militarization of Russian Policy, „Transatlantic Academy Paper”, nr 10,
Waszyngton  2017;  https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-135828-ea.
pdf, dostęp: 4.05.2021.
289. Shlapak D.A., Johnson M.W., Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank, Santa
Monica  2016;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf, dostęp: 18.02.2018.
290. Simon L., Demystifying the A2/AD Buzz, War on Rocks, z dnia 4.01.2017; https://
warontherocks.com/2017/01/demystifying-the-a2ad-buzz, dostęp: 20.03.2022.
291. Sivolob  V.,  Sosnovskiy  M.,  Real’nost’  sderzhivaniya,  „Nezavisimaya  Gaze-
ta”  22.10.1999;  https://nvo.ng.ru/concepts/1999-10-22/reality.html,  dostęp:
15.07.2021.
292. Smura T., Analiza: Rosyjskie zdolności w zakresie środków izolowania pola walki (A2AD)
– wnioski dla NATO, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 2016; https://pulaski.pl/204 Bibliografia
rosyjskie-zdolnosci-w-zakresie-srodkow-izolowania-pola-walki-a2ad-wnioski-dla-
nato, dostęp: 23.04.2022.
293. Socor V., Russia’s Interests in Belarus: Ends and Means (Part Three), „Eurasia Daily
Monitor”,  vol.  17,  iss.  147,  20.10.2020;  https://jamestown.org/program/russias-
interests-in-belarus-ends-and-means-part-three, dostęp: 16.05.2021.
294. Sorrells W.T., Downing G.R., Blakesley P.J., Pendall D.W., Walk J.K., Wallwork R.D.,
Systemic Operational Design. An Introduction, Fort Leavenworth 2005; https://pdfs.
semanticscholar.org/6893/b3a64e945adf44784c907e8bfbca84756244.pdf,  dostęp:
4.01.2020.
295. Special  Forces  Unconventional  Warfare,  Fort  Bragg  2010;  https://nsnbc.files.word -
press.com/2011/10/special-forces-uw-tc-18-01.pdf, dostęp: 9.03.2022.
296. Speier R.H., Nacouzi G., Lee C.A., Moore R.M., Hypersonic Missile Nonproliferation.
Hindering the Spread of a New Class of Weapons, Santa Monica 2017; https://www.
rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2137/RAND_
RR2137.pdf, dostęp: 27.08.2021.
297. Stawarz N., Majdan, Krym, wojna w Donbasie: historia Ukrainy 2014–2022; https://hi-
stmag.org/Majdan-Krym-wojna-w-Donbasie-historia-Ukrainy-2014-2022-23681,
dostęp: 14.06.2022.
298. Sterlin A.Ye, Protasov A.A, Kreydin S.V., Sovremennyyetransformatsii Kontseptsiy i Si-
lovykh Instrumentov Strategicheskogo Sderzhivaniya, „Wojennaja Mysl”, nr 1.08.2019;
https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/203864, dostęp: 16.06.2021.
299. Stevenson J.A., Power Under Parity, A Virtual Think Tank (ViTTa®) Report 2019;
https://nsiteam.com/power-under-parity-a-future-of-global-competition-and-
conflict-virtual-think-tank-report, dostęp: 16.06.2021.
300. Stoicescu K., Praks H., Strengthening the Strategic Balance In the Baltic Sea Area, Inter-
national Centre for Defence and Security, Tallinn 206; https://icds.ee/wp-content/
uploads/2016/Kalev_Stoicescu__Henrik_Praks_-_Strengthening_the_Strategic_
Balance_in_the_Baltic_Sea_Area.pdf, dostęp: 2.04.2021.
301. Strategia  bezpieczeństwa  narodowego  Federacji  Rosyjskiej,  31.12.2015,  Moskwa
2015;  http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf,  dostęp:
16.01.2021.
302. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, Zatwierdzona na mocy De-
kretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 31 grudnia 2015 r. nr 683; https://po-
land.mid.ru/web/polska_pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej/-/
asset_publisher/x9WG6FhjehkG/content/strategia-bezpieczenstwa-narodowego-f
ederacji-rosyjskiej?inheritRedirect=false, dostęp: 14.03.2018.
303. Strategic  Primer:  Hypersonic  Weapons,  vol.  6,  Waszyngton  2019;  https://www.afpc.
org/uploads/documents/Hypersonic_Weapons_Primer_-_July_2019_(web).pdf,
dostęp: 2.07.2021.
304. Su-57 jets will be equipped with hypersonic missiles similar to Kinzhal, Agencja informa-
cyjna TASS 6.12.2018; https://tass.com/defense/1034559, dostęp: 18.07.2021.205 Bibliografia
305. Sukhorutchenko V.V., Zel’vin A.B., Sobolevskiy V.A., Napravleniya issledovaniy boy-
evykh vozmozhnostey vysokotochnogo oruzhiya bol’shoy dal’nosti v obychnom snaryazhenii,
„Wojennaja Mysl”, nr 8/2009; https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/vNbs18megB.
zip, dostęp: 16.06.2021.
306. Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces Vladimir Putin takes part in expanded
meeting of Defence Ministry Board Session, Ministry of Defence Russian Federation
21.12.2020;  https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12331191@
egNews, dostęp: 15.07.2021.
307. Supreme  Commander-in-Chief  of  the  Russian  Federation  attends  extended  session  of  the
Russian  Defence  Ministry  board  session,  Ministry  of  Defence  Russian  Federation
18.12.2018;  http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12208613@
egNews, dostęp: 2.07.2021.
308. Svechin A., Strategiya, „Voyennyy Vestnik”, Moskwa 1927; http://swetschin.narod.
ru/books/Svechin_AA_Strategy.pdf, dostęp: 16.06.2021.
309. Sykulski  L.,  Rosyjska  koncepcja  wojen  buntowniczych  Jewgienija  Messnera,  „Przegląd
Geopolityczny”,  t.  11,  2015;  http://przeglad.org/wp-content/uploads/2014/12/
Przeglad_Geopolityczny_tom_11.pdf, dostęp: 28.05.2015.
310. Tajne plany Rosjan znalezione przy martwym żołnierzu. Naprawdę myśleli, że to się uda?,
Portal  Onet  16.06.2022;  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tajne-plany-rosjan-
przy-martwym-zolnierzu-mysleli-ze-to-sie-uda/9weq4jm, dostęp: 15.06.2022.
311.  Tangredi S.J., A2/AD and Wars of Necessity, The National Interest, z dnia 8.12.2013;
https://nationalinterest.org/commentary/a2-ad-wars-necessity-9524,  dostęp:
20.03.2022.
312. The Joint Operational Access Concept (JOAC), Department of Defense USA, Waszyng-
ton  2012;  https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC_Jan%20
2012_Signed.pdf, dostęp: 20.03.2022.
313.  The Military Doctrine of the Russian Federation, approved by Russian Federation pre-
sidential edict on 5 February 2010; http://carnegieendowment.org/files/2010rus -
sia_military_doctrine.pdf, dostęp: 11.11.2020.
314. The  Soviet  Army:  Operations  and  Tactics,  „Field  Manual”,  no.  100-2-1,  Waszyng-
ton,1984; https://fas.org/irp/doddir/army/fm100-2-1.pdf, dostęp: 29.06.2021.
315.  Thomas T., Russia’s Forms and Methods of Military OperationsThe Implementers of Con-
cepts,  „Military  Review”,  maj–czerwiec  2018;  https://www.armyupress.army.mil/
Portals/7/military-review/Archives/English/Thomas-Russias-Forms-Methods.
pdf, dostęp: 21.06.2021.
316.  Thomas T.L., Nation-State Cyber Strategies: Examples from China and Russia; https://
ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/CTBSP-Exports/Cyberpower/
Cyberpower-I-Chap-20.pdf?ver=2017-06-16-115054-850, dostęp: 11.11.2020.
317. Thomas T.L., Russia’s  Reflexive  Control  Theory  and  the  Military , „Journal of Slavic
Military  Studies”,  nr  17/2004;  https://www.rit.edu/~w-cmmc/literature/Tho-
mas_2004.pdf, dostęp: 11.06.2021.206 Bibliografia
318. Thomas T.L., Russian Forecasts of Future War, „Military Review”, maj–czerwiec 2019;
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/
MJ-19/Thomas-Russian-Forecast.pdf, dostęp: 18.02.2018.
319. Thomas T.L., Russian Information Warfare Theory: The Consequences of August 2008,
[w:] The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerald,
S.J. Blank, R. Weitz (red.); https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2081.pdf,
dostęp: 11.11.2020.
320. Thomas T.L., Russian Military Thought: Concepts and Elements, MITRE Corporation,
2019;  https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-19-1004-russian -
-military-thought-concepts-elements.pdf, dostęp: 11.06.2021.
321. Thomas-Noone B., Tactical nuclear weapons in the modern nuclear era, Lowy Institute
for International Policy, Alabama2016; dostęp: 23.09.2020.
322. To wtedy Putin zaczął planować wojnę. Data szokuje, Portal O2 16.06.2022; https://
www.o2.pl/informacje/to-wtedy-putin-zaczal-planowac-wojne-data-szokuje-
6780325082618688a, 16.06.2022.
323. Tomas T.L., Refleksivnoye Upravleniye v Rossii: Teoriyai Voyennyye Prilozheniya , Sokrash-
chennyy variant stat’i, „Refleksivnyyeprotsessy i upravleniye”, t. 2, 2002, nr 1.; http://
www.intelros.ru/pdf/stratagemi/Tomas.pdf, dostęp: 15.07.2021.
324. Trach  N.,  „Together  we  are  power!”:  Identities  and  Values  in  Euromaidan  Slo-
gans,  Kijów  2016;  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.
hdl_11089_25606/c/together-we-are-power-identities-and-values-in-euromaidan-
slogans.pdf, dostęp: 16.05.2021.
325. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, U.S. Department of State 2020;
https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-Adherence-
to-and-Compliance-with-Arms-Control-Nonproliferation-and-Disarmament-
Agreements-and-Commitments-Compliance-Report-1.pdf, dostęp: 18.07.2021.
326. Trenin D., Post-Imperium: A Eurasian Story, Waszyngton 2011; https://carnegieen-
dowment.org/pdf/book/post-imperium.pdf, dostęp: 4.01.2020.
327. Trenin D., Strategicheskaya stabil’nost’ v usloviyakhsmeny miroporyadka, Carnegie_Mo-
scow 2019; https://carnegieendowment.org/files/Carnegie_Moscow_Article_Tre -
nin_Russian_FINAL.pdf, dostęp: 16.06.2021.
328. Trenin D., The  Revival  of  the  Russian  Military.  How  Moscow  Reloaded, „Foreign
Affairs”,  maj–czerwiec  2016;  https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-
-fsu/2016-04-18/revival-russian-military, dostęp: 18.02.2018.
329. Troianovski A., Sonne P., Russia is poised to add a new hypersonic nuclear-capable glider to its
arsenal, „The Washington Post”, 26.12.2018; https://www.washingtonpost.com/world/
europe/russia-is-poised-to-add-a-new-hypersonic-nuclear-warhead-to-its-arsenal/
2018/12/26/e9b89374-0934-11e9-8942-0ef442e59094_story.html, dostęp: 23.09.2020.
330. Tsygankov A.P., Preserving Influence in a  Changing World. Russia’s Grand Strategy, „Pro-
blems of Post-Communism”, vol. 58, 2011, iss. 2; https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.2753/PPC1075-8216580203?journalCode=mppc20, dostęp: 16.04.2021.207 Bibliografia
331.  Usov P., Evolution of the Belarus-Russia Union State: from integration to attempts of incor-
poration, Studia i Analizy Nauk o Polityce 1 (2020), https://czasopisma.kul.pl/sanp/
article/download/9839/8311, dostęp: 3.04.2020.
332. US-Russian  spat  over  bombers  landing  in  Venezuela,  BBC  News,  z  dnia  11.12.2018;
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46522358, dostęp: 16.04.2021.
333. Van Loon M., Wortzel L., Schneider M.B., Defense Technology Program Brief No. 18. Hy-
personic Weapons, American Foreign Policy Council; https://www.afpc.org/uploads/
documents/Defense_Technology_Briefing_-_Issue_18.pdf, dostęp: 2.07.2021.
334. Van Tol J., AirSea Battle: A Point-of-Departure Operational Concept, Center for Strate-
gic and Budgetary Assessments 2010; https://csbaonline.org/uploads/document-
s/2010.05.18-AirSea-Battle.pdf, dostęp: 20.03.2022.
335. Ven Bruusgaard K., Russian Strategic Deterrence, „Survival”, 58:4, 2016; https://www.
tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00396338.2016.1207945?needAccess=true,  do-
stęp: 15.06.2021.
336. Vladimir Putin took part in the plenary meeting of the 70th session of the UN General As-
sembly in New York, Portal President of Russia, z dnia 28.09.2015; http://en.kremlin.
ru/events/president/news/50385, dostęp: 18.02.2018.
337. Volodin V., Neyadernoye sderzhivaniye voboronnoy politike Rossii; http://intertrends.
ru/old/thirty-second/Volodin.pdf, dostęp: 24.09.2021.
338. Voprosy  sovremennoy  strategii.  Razvitie  form  voyny  i  strategii;  http://militera.lib.ru/
science/tuhachevsky/16.html#, dostęp: 20.03.2022.
339. Voyennaya mysl’ sovremennoy Rossii, Portal internetowy Voyna budushchego; http://
futurewarfare.narod.ru/theoryRF.html, dostęp: 16.06.2021.
340. Voyna budushchego (prognosticheskiy analiz), Akademiya voyennykh nauk RF; http://
www.avnrf.ru/index.php/component/content/article/15-publikatsii-vsekh-otdele-
nij-akademii/publikatsii-nauchnykh-otdelenij/publikatsii-otdeleniya-voennogo-isk
usstva/59-vojna-budushchego-prognosticheskij-analiz, dostęp: 11.06.2021.
341. Wall A.E., Demystifying The Title 10-Title 50 Debate: Distinguishing Military Opera-
tions, Intelligence Activities, and Covert Action, „Harvard National Security Journal”,
vol.  3;  http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2012/01/Vol.-3_Wall.pdf,  do-
stęp: 9.03.2022.
342. Wallimann I., Tatsis N.C., Zito G.V., On Max Weber’s Definition of Power, „Journal
of  Sociology”,  vol.  13,  https://doi.org/10.1177/144078337701300308,  dostęp:
14.06.2021.
343. Wasilewski  K.,  P.  Sasnal,  Turecka  operacja  wojskowa  „Gałązka  oliwna”  w  Syrii,
„PISM”,  22.01.2018;  https://pism.pl/publikacje/Turecka_operacja_wojskowa_
Galazka_oliwna_w_Syrii, dostęp: 27.04.2022.
344. Weiss A.S., Collision Avoidance: The Lessons of U.S. and Russian Operations in Syria,
Carnegie Endowment for International Peace 20.03.2019; https://carnegieendow-
ment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-
in-syria-pub-78571, dostęp: 16.04.2021.208 Bibliografia
345. West S.D., Warden and the Air Corps Tactical School, Alabama 1999; https://www.jstor.
org/stable/pdf/resrep13994.8.pdf, dostęp: 20.03.2022.
346. White House, National Security Strategy of the United States of America, Washington
2017, p. 2. A także U.S. Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense
Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive
Edge, January 20, Waszyngton 2018.
347. Wojna  buduszczego  (prognosticzeskij  analiz);  http://www.avnrf.ru/index.php/com-
ponent/search/?searchword=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%
D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&search-
phrase=all&Itemid=101, dostęp: 6.11.2020.
348. Wojskowe zastosowanie napędu nuklearnego: rosyjski projekt pocisku 9M730 Buriewiestnik
84 (1832), „PISM”, 24.06.2018; https://www.pism.pl/publikacje/Wojskowe_zasto-
sowanie_napedu_nuklearnego_rosyjski_projekt_pocisku_9M730_Buriewiestnik,
dostęp: 18.07.2021.
349. Woolf A.F., Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Back-
groundand  Issues,  Congressional  Research  Service,  Waszyngton  2020;  https://fas.
org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf, dostęp: 27.09.2020.
350. Wright T., Hoffmann F., Testing times for Russia’s strategic forces, International Insti-
tute  for  Strategic  Stadies;  https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2021/07/
russia-strategic-forces, dostęp: 20.07.2021.
351.  Wrong D., Power: Its Forms, Bases, and Uses, New Brunswick–Londyn 2002.
352. Wrzosek M., Markiewicz S., Modrzejewski Z., Informacyjny wymiar wojny hybrydo-
wej, Warszawa 2019.
353. Zamakhina T., Dialog, a ne voyna. Sergey Naryshkin prizva liderov Zapada uchit’ „uroki
Yalty”, „Rossiyskaya gazeta”, 5.02.2015; https://rg.ru/2015/02/06/naryshkin.html,
dostęp: 16.05.2021.
354. Żyła M., Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Warsza-
wa 2018.
355. Żyłka D., Wrzosek M., Markiewicz S., Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzy-
staniem metody scenariuszy, Warszawa 2020.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w asp...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Różnorakie perspektywy bezpieczeńst...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i e...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

The Russian Federation and Internat...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rywalizacja, presja i agresja Feder...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Teoria i praktyka bezpieczeństwa mi...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Informacja czynnikiem warunkującym ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Information, media, security enviro...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane