• Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym

 • Autor: Jacek Szostak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-153-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  10.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Autor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To grupa zawodowa bardzo podatna na stres tego rodzaju, a jednocześnie nie zawsze potrafiąca poradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym.

Podstawowym celem opracowania jest analiza zachowań menedżerów przeprowadzona na podstawie badań własnych oraz w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu. Połączenie dorobku kilku dziedzin nauki pozwala szerzej spojrzeć na przedstawiony problem, a tym samym lepiej zrozumieć jego wagę. Autor poddał analizie determinanty społeczne i osobowościowe wpływające na zachowania menedżerów pod wpływem chronicznego stresu w pracy zawodowej. Opracowanie jest oryginalne, stanowi nowość na rynku polskim. Publikacja godna polecenia studentom psychologii, socjologii, zarządzania, ekonomii, medycyny, a przede wszystkim samym menedżerom jako fachowa i analityczna pomoc w radzeniu sobie z problemem stresu.
Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Psychologiczne i społeczne koncepcje pojęcia zachowań menedżerskich
 
1.1. Pojęcie menedżer z punktu widzenia oczekiwań społecznych
1.2. Rola i zadania menedżera w warunkach wolnego rynku
1.3. Doskonalenie zawodowe menedżerów jako czynnik kształtujący ich zachowania
 
Rozdział 2. Osobowość i jej znaczenie dla regulacji zachowania jednostki
 
2.1. Opis teorii osobowości
2.1.1. Charakterystyka podstawowych teorii osobowości przydatnych w wyjaśnianiu specyfiki zachowań menedżerów
2.1.2. Klasyczna teoria Z. Freuda
2.1.3. Współczesna teoria psychoanalityczna
2.1.4. Analityczna teoria K.G. Junga
2.1.5. Teorie psychospołeczne
2.1.6. Teoria osobowości H. Murraya
2.1.7. Teoria organicystyczna
2.1.8. Teoria osobowości K.R. Rogersa
2.1.9. Psychologia egzystencjalna
2.1.10. Psychologia Wschodu
2.1.11. Psychologia postaci według Lewinowskiej teorii pola
2.1.12. Psychologia cech jednostki według G. Allporta
2.1.13. Teoria osobowości W. Sheldona
2.1.14. Teoria czynnikowa R. Cattella
2.2. Behawioralna koncepcja osobowości
2.2.1. Teoria osobowości bodziec – reakcja
2.2.2. Osobowość w świetle teorii uczenia się Dollarda i Millera
2.2.3. Czynnikowa teoria osobowości Eysencka
2.3. Przykłady badań osobowości menedżerów w warunkach pracy
 
Rozdział 3. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym

3.1. Pojęcie i koncepcje stresu
3.2. Biologiczne i fizjologiczne przejawy stresu
3.3. Psychospołeczne następstwa stresu
 
Rozdział 4. Specyfika stresu zawodowego
 
4.1. Stres w sytuacji pracy i charakterystyka stresu zawodowego
4.2. Chroniczny stres zawodowy – charakterystyka
4.3. Przegląd badań dotyczących stresu w pracy menedżera ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zadań zawodowych w warunkach stresu chronicznego
 
Rozdział 5. Zjawisko stresu chronicznego w pracy menedżera w świetle badań własnych
 
5.1. Prezentacja pytań badawczych i hipotez badawczych
5.2. Charakterystyka metod użytych w programie badań
5.2.1. Kwestionariusz socjologiczny
5.2.2. Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS
5.2.3. Kwestionariusz osobowości EPQR Eysencka
5.3. Opis badanej grupy osób
5.4. Analiza i interpretacja wyników badań własnych. Weryfikacja hipotez badawczych
5.4.1. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
5.4.2. Dyskusja wyników
5.5. Wnioski z programu badań własnych
5.6. Możliwości budowania strategii pozwalających menedżerom radzić sobie z chronicznym stresem zawodowym celem skutecznego zarządzania ludźmi, przedsiębiorstwem i samym sobą.
5.6.1. Propozycje strategii umożliwiających menedżerom radzenie sobie z chronicznym stresem zawodowym dla skutecznego zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem
5.6.2. Zalecenia dotyczące formowania osobowości menedżerów pracujących w warunkach stresu chronicznego celem skutecznego zarządzania samym sobą
 
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Spis tabel, wykresów, rysunków i matryc

Jacek Szostak

psycholog, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w psychologii zarządzania. Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książek i artykułów w zakresie psychologii zarządzania. Psycholog z 20-letnią praktyką kliniczną. Doświadczony nauczyciel akademicki.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Menedżerowie i właściciele na rynku...

8.70 zł 58.00 zł Cena netto: 8.29 zł

Przekonaj pracowników do dbania o j...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Humanistyczne wartości zarządzania ...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Kapitał ludzki w strukturach wirtua...

9.80 zł 49.00 zł Cena netto: 9.33 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie dla racjonalnego menedż...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Marka osobista w kształtowaniu kari...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane