• Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

 • Autor: Barbara Baraniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-728-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 396/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.

Spis treści:
 
Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
 
Przedmowa
 
Część pierwsza. Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
 
Kazimierz Uździcki
Wybrane elementy przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
 
Magdalena Piorunek
Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
 
Część druga. Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
 
Barbara Borowska
Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
 
Beata Jakimiuk
Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
 
Elżbieta Sternal
Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
 
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
 
Część trzecia. Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń
 
Herbert Kopiec
Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
 
Jolanta Wilsz
Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce
 
Barbara Baraniak
Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
 
Józef Puchajda
Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
 
Część czwarta. Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
 
Zdzisław Wołk
Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
 
Mariusz Portalski
Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
 
Teresa Stachurska-Maj
Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
 
Stefan Szałach
Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
 
Anna Steliga
Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
 
Anna Dudak
Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
 
Część piąta. Człowiek wobec oczekiwań na różne formy wsparcia
 
Jolanta Lenart
Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
 
Marzena Dycht
Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
 
Marian Piekarski
Test „Barwy Preferencji Zawodowych” jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
 
Beata Krajewska
Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
 
Część szósta. Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
 
Danuta Cichy
Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
 
Edyta Wolter
Homo laborans: pedagogiczno-ekologiczne implikacje
 
Józef Bednarek
Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
 
Anna Andrzejewska
Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny            

prof. zw. dr hab. Kazimierz Denka:

Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to zarówno solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentnej analizy zebranych danych. Książka zawiera liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a przede wszystkim aksjologicznym ładem.

Barbara Baraniak
doktor habilitowana w zakresie pedagogiki (pedagogiki pracy), profesor uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, a od 2019 roku kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej; wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie - adiunkt, sekretarz naukowy i p.o. dyrektora Instytutu. Autorka licznych publikacji o charakterze monografii autorskich i wieloautorskich, podręczników, słowników, prac redakcyjnych, druków zwartych oraz artykułów. Twórczyni teorii doboru treści kształcenia zawodowego, teorii programów kształcenia zawodowego, integracji teorii edukacji zawodowej oraz pracy człowieka i potrzeby jej badania, a także zielonego poradnictwa zawodowego. Stanowią one treść następujących monografii: Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru; Programy kształcenia zawodowego. Teoria, metodologia, aplikacje; Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej; Metody badania pracy i Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań oraz monografii wieloautorskiej Poradnictwo zawodowe zorientowane na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Dopełnienie twórczości stanowią prace zwarte pod redakcją, a wśród nich m.in. Wartości w pedagogice pracy; Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego; Od manualizmu do pedagogiki pracy; Człowiek w pedagogice pracy oraz współautorskie opracowanie Nowego Słownika Pedagogiki Pracy. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane