• Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów

Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów

 • Autor: Maria Kuleczka-Raszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-906-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 182/141 x 218 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest rodzajem poradnika, który pokazuje, w jaki sposób połączyć cele wynikające z gimnastyki korekcyjnej i Integracji Sensorycznej, by w codziennych zajęciach wspierać rozwój psychoruchowy dziecka niepełnosprawnego i sprawnego o zaburzonym rozwoju procesów zmysłowych czy z wadami postawy. Zawarte są w niej zabawy i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia ruchowe czy gimnastyki korekcyjnej z wykorzystaniem nietypowych, ale „zwyczajnych-niezwyczajnych” pomocy dydaktycznych. Przy każdym proponowanym ćwiczeniu czy zabawie wskazane są możliwe do osiągnięcia cele z punktu widzenia gimnastyki korekcyjnej i Integracji Sensorycznej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zarys historyczny i podstawy teoretyczne gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej

1. Gimnastyka korekcyjna - rys historyczny
1.2. Uproszczone oględziny ortopedyczne i badanie przykurczów
2. Krótka charakterystyka wybranych zagadnień z teorii Integracji Sensorycznej
2.1. Kluczowe systemy zmysłowe i odruchy w teorii Integracji Sensorycznej
3. Cechy wspólne Gimnastyki Korekcyjnej i Integracji Sensorycznej

Rozdział 2. Wskazówki do pracy terapeutycznej

1. Specyfika pracy korekcyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
2. Nietypowy sprzęt i jego najważniejsze kryteria
3. Propozycje nietypowych pomocy -przykłady i charakterystyka
4. Najczęstsze błędy w czasie wykonywania zadań
5. Charakterystyka pozycji wyjściowych  oraz wybrane skróty w opisach zabaw i ćwiczeń
6. Najczęstsze problemy diagnozowane u dzieci niepełnosprawnych –obserwacje i doświadczenia własne
7. Zasady terapii - wskazówki do pracy

Rozdział 3. Propozycje zabaw i ćwiczeń z wybranymi nietypowymi pomocami

Folia bąbelkowa
Drewniane kłody
„Podwójne bijaki” Kniessów
Szczotki malarskie
Butelki małe
Butelki duże
Piłki plażowe
Poduszki
Ściereczki

Zakończenie
Literatura

Maria Kuleczka-Raszewska

doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta PNF, Kinesiology Taping (I stopnia), integracji sensorycznej (I i II stopnia), instruktor masażu Shantala, muzykoterapeuta. Od 28 lat prowadzi terapię ruchową i muzykoterapię w Przedszkolu Specjalnym nr 1 w Łodzi, bazując na programie  autorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W latach 2005?2017 związana z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. W 2016 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

Baj-Lieder, M., Borowska-Kociemba, A. (2018). Dzieciaki naśladują zwierzaki. Gdańsk: Harmonia.
Bielski, J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Borkowska, M., Gelleta, I. (2014). Wady postawy i stóp u dzieci. War-szawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
Borkowska, M., Szwiling, Z. (2011). Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
Borkowska, M. (1999). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
Broda, A., Stępień, A. (2012). Uwierz w siebie. Profilaktyka wad posta-wy przedszkolaków. Warszawa: Blue Bunni.
Charbicka, M. (2017). Integracja sensoryczna przez cały rok. Warszawa: Difin.
Dega, W. (1970). Ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL.
Encyklopedia Kultury Polskiej XXI wieku (1997). (red.) Z. Krawczyk, Warszawa: Instytut Kultury.
Delaney, T. (2016). 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej. Gdańsk: Harmonia.
Fizjoterapia dla medycznych studiów zawodowych (1983). (red.) M. Weiss, A. Zembaty, Warszawa: PZWL.
Goddard-Blythe, S. (2019). Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych (tłum. T. Śliwowski). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Goddard-Blythe, S. (2018). Odruchy, uczenie się i zachowanie. Warsza-wa: Wyd. Naukowe PWN.
Goddard-Blythe, S. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Goddart-Blythe, S. (2006). Harmonijny rozwój dziecka. Warszawa: Wyd. Świat Książki.
Goddard, S. (2004). Odruchy, uczenie i zachowanie. Klucz do umysłu dziecka. Warszawa: Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.
Gniewkowski, W. (1987). Gimnastyka rytmiczna Kniessów. Życie Szkoły, 11, 634–641.
Gniewkowski, W. (1988). Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów – nieznana w naszym kraju metoda twórcza wychowania fizycznego. Wychowanie w Przedszkolu, 1, 16–28.
Gniewkowski, W., Wlaźnik, K. (1990). Wychowanie fizyczne. Warszawa: WSIP.
Gniewkowski, W., Wlaźnik, K. (1991). Proces wychowania fizycznego w przedszkolu. Warszawa: WSIP.
Grabowska, A. (2015). Narodziny i rozwój rehabilitacji. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 78, 40–50.
Kasperczyk, T. (2002). Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kraków: Wyd. Kasper S.C.
Kutzner-Kozińska, M., Wlaźnik, K. (1995). Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6–10-letnich. Warszawa: WSiP.
Stock-Kranowitz, C.. (2012). Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Gdańsk: Harmonia.
Kuleczka-Raszewska, M., Markowska, D. (2012). Uczę się poprzez ruch. Gdańsk: Harmonia.
Kutzner-Kozińska, M. (1981). Korekcja wad postawy. Warszawa: WSiP.
Maas V. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości. Warszawa: Fundacja Innowacja WSSE.
Maas V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii inte-gracji sensorycznej. Warszawa: WSiP.
Milanowska, K. (1985). Kinezyterapia. Warszawa: PZWL.
Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Cyklady.
Odowska-Szlachcic, B. (2010). Metoda integracji sensorycznej. Gdańsk: Harmonia.
Odowska-Szlachcic, B. (2010). Terapia integracji sensorycznej, zeszyt 1. Gdańsk: Harmonia.
Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej, zeszyt 2. Gdańsk: Harmonia.
Owczarek, S. (2001). Gimnastyka przedszkolaka. Warszawa: WSiP.
Polańska, M. (2012). Gimnastykę korekcyjną można polubić. Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.
Przyrowski, Z. (1998). Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. W: E. Mazanek (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa: WSiP.
Przyrowski, Z. (1997). Nowe formy terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, nr 5.
Przyrowski, Z. (1998). Terapia integracji sensorycznej. Kielce: Materiały z konferencji nt. „Neurofizjologiczne aspekty rozwoju dziecka”.
Przyrowski, Z. (2001). Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. W: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnej. C. Szmigiel (red.), Kraków: Wyd. AWF.
Przyrowski, Z. (2002). Terapia integracji sensorycznej. W: Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach. Opr. M. Przybysz-Piwkowa. Warszawa: Wyd. DiG.
Przyrowski, Z. (2001). Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. W: (red.) C. Szmigiel, Podstawy Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów, Kraków: AWF.
Przyrowski, Z. (1998). Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego W: Mazanek E. (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa: WSiP.
Robinson, K. (2012). Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Tłumaczenie: A. Baj, Gliwice: Element.
Stock-Kranowitz, C. (2012). Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Stock-Kranowitz, C. (2012) Nie-zgrane dziecko w świecie zabaw. Tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Trześniowski, R. (1951). Postawa ciała i metody jej badania. Kultura Fizyczna, 9.
Nowotny, J. (2009), Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
Walaszek, R., Kasperczyk, T., Magiera, L. (2007). Diagnostyka w kinezy-terapii i masażu. Kraków: Biosport.
Wilczyński, J. (2000). Boczne skrzywienia kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Część 1. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
Winczewski, P. (2016). Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Warszawa: Difin.
Zalewski, P. (2008). Ćwiczenia z przygodą. Warszawa: Didasco.
Zeyland-Malawka, E. (2003). Ćwiczenia korekcyjne. Gdańsk: AWFiS.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Czas wolny małych dzieci w świecie ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące m...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Integracja sensoryczna przez cały r...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wychowanie i wspieranie rozwoju mał...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Trudności w uczeniu się i zaburzeni...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Kształtowanie i wspieranie rozwoju ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Terapeutyczne zabawy w integracji s...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Sensoryka i motoryka w rozwoju dzie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Efektywność terapii integracji sens...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zabawa sztuką. Socjoterapeutyczne w...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Rozwojowe zaburzenia koordynacji ru...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Terapie wspomagające nieharmonijny ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Autyzm a prawo. Wydanie 2

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane